Verder Geluister: Rom 5:1-5 ~ Vrygespreek

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

26 Mei 2013 ~ Eerste Sondag in Koninkrykstyd ~ Rom 5:1-5

Vrygespreek. Vrede tussen ons en God. Deel aan die heerlikheid van God. Liefde in ons harte uitgestort. Vrye toegang tot hierdie genade waarin ons nou staan.

Daar is een maal aan Karl Barth gevra wat die diepste/grootste waarheid is waarby hy met al sy studies uitgekom het. Sonder aarseling antwoord hy: “Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.”

Verder Geluister: Rom 8:12-17 ~ Pinkster is ʼn Tuin of ʼn tronk

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

19 Mei 2013 ~ Pinksterfees ~ Rom 8:12-17 ~ PINKSTER is ʼn TUIN of ʼn TRONK

Pinkster is die hoogtepunt van Paasfees, die afronding van God se koms na ons, die rolspel van die wederkoms!

Romeine 8 in die Leesrooster se eksegese is uitstekend. Jy lees daar hoe Paulus die triomf van die evangelie uitjubel. Hoofstuk 8 is vol juigkrete oor die implikasies van wat God in Christus gedoen het. Die dans van die Triniteit is so ooglopend verruklik: die Vader se trou, die vervulling van die verbond, die Seun se offer en die Gees van Christus se voltooiing van die versoening en die bevryding uit die mag van die dood. Let op, hierdie temas vind jy oral in die Bybel. Die eerste verduideliking daarvan is in Genesis.

Verder geluister: Openbaring 22:16 ~ Ons wag op die môre

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

Sondag 12 Mei 2013 ~ Sewende Sondag van Paastyd: Ons wag op die Môrester ~ Openbaring 22:16

 Ek het eendag ‘n slegte boek gelees. Dit was ‘n slegte boek, gewoon omdat dit sleg geskryf was. Eintlik het ‘n mens gewonder waarom die boek ooit gepubliseer is. Maar toe spring daar skielik ‘n pragtige storie uit die boek. Die storie was so mooi, dat nie eers ‘n slegte skrywer ‘n gemors daarvan kon maak nie. Dit was ‘n storie, ‘n ware verhaal, van ‘n vrou wie se man ‘n bywoner was, en ook nie eintlik ‘n goeie een nie. So het hulle maar van plaas tot plaas aangetrek, tot hulle maar weer weggejaag is. En elke keer moes sy maar weer vir hulle ‘n nuwe tuiste skep tussen watter vier mure ookal vir hulle gegee is.

Verder Geluister – Hemelvaart ~ Hand 1:1-11

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

9 Mei 2013 ~ Hemelvaart ~ Hand 1:1-11

Dit is so sewe uur die aand en ek is op pad na een van die voorstedelike gemeentes.  Die verkeer  vloei, maar stadig.  Al die bane is vol motors.
Hoekom is al die mense op die paaie en nie by hulle huise nie?  Dan besef ek, hulle is op pad na hulle huise!  Vanoggend donker daar weg en al weer donker en nou eers weer op pad terug.  Na alle waarskynlikheid moeg na ‘n lang dag se werk. 
 
Die gedagte kom by my op, hoe kan die kerk/gemeente vanaand iets van hulle verwag. En na vyf – ses sulke dae hoe kan die kerk/gemeente Sondag iets van hulle verwag? Moeë mense soek rus en vrede.  Immigreer na binne om net asem te skep.  Om te herlaai vir die aanslag van môre. Dan besef ek net, ons sal aan ‘n ander manier moet dink om gemeente en kerk te wees!

Nie net vir die stad en sy mense nie, maar ook vir die mense in die afgeleë dele van die land.  Alleenheid, eensaamheid, moeilik bekombaarheid, droogte, verlange na kinders in koshuise op ver plekke – dit alles maak jou op ‘n ander manier moeg en laat jou soek na ‘n uitkoms.

By die gemeente gekom (die opgeroeptes is tog daar!) wandel ons in die Woord. Wat vir my uitspring is vers 8:  “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom …”
Ek wonder oor die krag.  Om te kan konsentreer en nie ‘n ongeluk te maak nie.  Om by die huis te kom en kos te maak.  Kinders te help met skoolwerk. Vergadering by te woon.  Reg te maak vir môre se werkdag?  Dankie Heilige Gees vir die krag vir elke dag!

Maar dan val my oog op die res van die sin: “   en julle sal my getuies wees in …”

Wat ‘n verrassing.  Nie (net) krag vir die daaglikse katastrofes nie, maar om getuie te wees.  Sommer hier waar ek is – in my motor, by die huis en tussen die mense waar ek my bevind en tot in die verste hoekie waar ek nog sal kom.   ‘n Getuie dat God mens geword het.  Dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan en opgevaar het.   Sodat ons in die krag en uit die krag en van die krag van die Heilige Gees kan leef en kan getuig van sy onbeskryflike liefde vir ons.

Dit is waarin die eintlike betekenis van ons lewens lê.  Die diepste doel van ons menswees.   Bemagtig deur die hemelvaart van Christus en bekragtig deur die Heilige Gees kan ons Sy kragtige getuies wees.

Hy die God vir ons.  Hy Immanuel.

Pierre Goosen

Preekriglyn in Argief _1: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/44-Handelinge/Handelinge%2001_1-11%20eerste%20weergawe.htm

Preekriglyn in Argief _2: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/44-Handelinge/Handelinge%2001_1-11%20tweede%20weergawe.htm

Seisoen van Luister PowerPoint: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2013/05/Handelinge1_1-11.jpg 

PASE – HEMELVAART 2013

Written by webmeester on . Posted in Padlangs met gemeentes

 

 ONS DINK NA

 * Die opgewekte Here leer sy volgelinge gedurende 40 dae waaroor Sy Nuwe Lewe vir ons gaan. En dan volg hulle respons!! Dink goed na; gebruik jou verbeelding – hoekom het hulle so reageer? Hoe is jy deel van die reaksie?

 

* Maar,  Jesus het duidelik geantwoord: Julle mis die punt heeltemal. Maar julle sal krag ontvang. Hoe verstaan jy hierdie ‘krag’?  Luister weer goed in watter konteks Jesus dit sê en hoe dit sy navolgers persoonlik geraak het?  En vir jou?

 * Hoe verstaan jy die opdrag: Gaan getuig in Jerusalem, Judea en tot die uiterste van die wêreld?

* Hoe pas Jesus se Hemelvaart in sy krag-antwoord in vers 8 in?

 * Is daar dalk iets anders wat jou in hierdie Hemelvaart-verhaal direk geraak het?

 ONS ANTWOORD GOD IN GEBED

 * Vra die Here om jou goed te laat onderskei wat Hy eintlik in die verhale vir jou wil sê?

 * Dank Hom dat Hy jou oë/hart oopgemaak het om te hoor wat sy ‘krag’ in jou lewe in die verband beteken?

 

* Dank Hom dat Sy krag jou totaal verander het om van Hom, wat die hele wêreld in jou en rondom jou omskep het, oral en altyd te getuig?  

 * Dank God dat dit alles waargemaak is in Jesus se Hemelvaart? Vier dit deur Ps 47 en Ps 93 hierdie week herhaaldelik te bid?

* Bely:  Jou siek neiging om net jou eie ‘koninkrykie’ te bou; jou traagheid om ‘n getuie vir Christus te wees – alles net in sy krag!

 

ONS VOLG JESUS DIE OPGEWEKTE HEER

 * Wees prakties: Moenie huiwer om oral en altyd van Christus te getuig nie. Petrus die verraaier het dit dadelik begin doen. Paulus die moordenaar het ook!

* Bespreek met vriende en familie hoe God jou Self vat om vir Hom te getuig – selfs al skop jy meestal teë?

 

ONS KINDERS

 Deel die verhaal van Jesus se Hemelvaart met jou kinders. Sê vir hulle hoe belangrik dit in jou lewe is – netso belangrik soos Kersfees en Pase.

  6-11 Mei  2013

Karlien Geldenhuis oor die Weeklikse Riglyne

 

“Karlien Geldenhuis in Livingstone draai nie doekies om as mens met haar gesels nie. Só het ek haar leer ken. Sy is ‘n regte jongmens van ons tyd. Sy is vir seker ‘n gelowige. Die lewe maak vir haar saak. In haar werk het sy met media-goed; fotografie ens. te doen. Sy kyk dus bietjie skerper as ons gemiddeldes na dinge en sy geniet haar werk.

 

    Ek wil graag by haar weet hoe werk die Weeklikse Riglyne wat bedoel is om ons te help om saam na God se Woorde vir ons te luister. Hulle kleingroep kry dit ook. Sy huiwer nie: “Die kleingroep werk nie regtig nie en die Riglyne werk ook nie eintlik vir my nie, maar ons sal weer in die groep praat”. Klaar hieroor gepraat en dis duidelik! Dis lekker om met so ‘n mens te doen te hê!

Lees meer … 

Karlien Geldenhuis oor Weeklikse Riglyne

Written by webmeester on . Posted in Padlangs met gemeentes

 

    Sy sny ‘n tweede saak aan. Sy het tot onlangs met volle oorgawe na haar ‘favourite’ TV-predikers geluister. Daar is eintlik ‘n paar van hulle en ek weet baie van ons, indien nie dalk by verre die meeste van ons in Zambië nie, luister graag na ons ‘favourites’.

    Maar Karlien het onlangs na ‘n CD geluister wat sy van haar broer gekry het en wat haar oë laat oopgaan het. Die meeste van die predikers maak ‘n sak vol geld uit hulle gewillige luisteraars; veral by geleenthede waar hulle optree. Daar is altyd ‘n nuwe CD te koop en die nuutste boek van die prediker. En die mense, lekker opgesweep, bestel en koop. Ek las ook my storetjie hieroor aan, wat ek nou weer vars in Amerika hieroor ontdek het. Vir die bywoning van ‘n erediens in ‘n kerkgebou [massaal groot]  van een van die groot ‘favourites’, ook hier in Zambië,  was die  “toegangsgeld” $285 per kop. Iewers is iets glad nie reg nie!

    Maar, sê Karlien, dis nog niks. Dis vir haar maar die tippie van die ysberg. Die spreekwoordelike pennie het vir haar ‘gedrop’ toe sy agtergekom het wat die inhoud en styl van die predikers is. Dit werk net soos ‘n drug!  Dit sit jou op ‘n hoog, net om agter te kom jy is netnou weer op ‘n laag en môre móét jy die ‘drug’ weer inkry om jou op te werk na ‘n nuwe hoog! Die meeste hiervan is ‘n spel van gevoelens en voor jy jou kry is jy ‘n regte verslaafde. Jy word ‘n godsdiens-verbruiker!! Jy kan nie meer hiersonder nie. Dis die tipiese verbruikers-godsdiens in ‘n wêreld van koop en verkoop waarin ons leef.  Ons hele lewe is verekonomiseer! En die klem is nie op God en Sy Woorde nie, maar die gevoel-spel wat die prediker aan ons verkoop. Karlien se skok-ontdekking: Ek is ‘n verslaafde en dit klink tog so goed om aan ‘godsdiens’ verslaaf te wees, voeg ek by, maar dis nog steeds sieklike verslaafdheid. Jy is saggies maar seker ‘n verslaafde-koper en die media is die runners”.

    Baie, baie dankie Karlien. My besoek aan jou het vir my dalk baie meer beteken as vir jou. Jy het my weer laat nuut nadink: Hoe help ons mekaar om van enige vorm van godsdiens-verslawing los te kom?  Hoe raak ons vry van  godsdiens-drugs en van die wrede verbruikersmetaliteit wat die hedendaagse predikers se sakke vol hou?  Ek is maar net baie begenadig om lankal te kon agterkom media-godsdiens doen baie meer kwaad as goed.

     En LW,  ons kan nie skielik soos Karlien dink nie. Ons hoef ook nie na teaap nie. Ek vertrou maar net haar persoonlike verhaal sal iewers aan ons afgee — op die regte tyd vir jou,  as die penny dalk ook vir jou‘drop’!

    Hierdie verhaaltjie het my genoop  om die volgende dalk meer duidelik te probeer sê. [Nogmaals dankie Karlien, die Here het deur jou, met my gewerk. Ons kon mekaar gelukkig persoonlik ontmoet; nie deur die media nie, selfs al was dit in jou kantoor].

 

* Persoonlik

 

God is persoonlik. Hy is ons Vader, ons Moeder-Gees en ons Broer. Meer persoonlik kan dit nie. Dis Familie-persoonlik. Dis nie ‘n onpersoonlike TV of video-opname nie.  En ons ontmoet Hom altyd persoonlik waar persone saam in ‘n kleingroep, maar veral in die erediens vir Hom, rondom sy Woorde saamkom. Niks kan dit ooit vervang nie! Alles wat minder as dit is, is meer gevaarlik as wat ons besef.

 

* Nie oor my nie

 

Die lewe gaan nie oor my nie; my gevoelens; my begeertes; my behoeftes wat bevredig moet word nie. Die lewe gaan oor God. Niks meer en niks minder nie! Hoe ek voel is nie ter sake nie!  Dis soos die huwelik, man en vrou is intiem-persoonlik deel van mekaar. Ek as man sou siek in my kop wees as ek uit ons noue saamwees iets vir myself wil kry!  Dit gaan inderdaad nie oor my en wat ek uit die huwelik kan kry nie. Dis sou ‘n verbruikers-huwelik wees! Ek voel nie altyd [of dalk meestal] so wonderlik oor my vrou/man en ons verhouding nie. En tog is ons saam en deel ons die lewe en is net deur dik en dun dáár vir mekaar. Dit is ware lewe.

 

 

* Woord en Sakramente

 

Persoonlike omgang met God kom deur sy Woorde vir ons en Sy Kos [Brood en Wyn] vir ons. Dis nie in die eerste plek kop-verstaan-dinge nie. Ek gaan hiermee om soos by saam-kuier en saam-eet. By eet en kuier gaan dit oor saam-wees — persoonlik.  Ek sit nie en bereken wat dit vir my kan beteken nie. Ons is net saam. Mens noem dit gemeenskap-hê-met-mekaar. En as jy weggaan voel dit soms nie goed nie; soms voel dit wel goed, maar dit maak nie saak nie. Julle vriendskap het aan mekaar afgegee – self weet mens nie hoe nie. Dit gebeur net. En hoe meer mens só saamkom, hoe nader kom mens aan mekaar. Dis nie kits-gebeure nie, maar met die tyd gebeur wel iets! Só gaan mens om met God se Woorde en sy Kos vir ons! Saamkuier en Kos is ook vir Hom en Sy kinders sinoniem.

 

* Weeklikse Riglyne

 

Die Riglyne is nie dagstukkies soos uit ‘n dagboek nie.  Dit is nie  “’n Vers vir vandag” nie. In hierdie tipe media-kommunikasie dink ander mense vir jou — dis erger: Ander mense ‘eet’ namens jou die Kos van God – die Brood van die Lewe! Ander gaan namens jou kuier en saam eet! Dit maak mos nie sin nie? 

      Nee, die Riglyne wil jou help om self  met God om te gaan – persoonlik! En dié soort ‘kuier’ neem tyd.  Dis nie ‘n kits-kuier nie. Jy is heel week aan’t eet en kuier met die tekste! Jy luister en antwoord God persoonlik. Meeste van die tyd luister jy na Hom in stilte. Jy ‘kou’ elke woord en sin soos ‘n hond aan ‘n been. Jy word later deurweek met die Woord. Die taal van die teks word jou hartstaal. Jy gaan met die tekste persoonlik om sodat dit deel van jou word. Hoe?  weet jy nie — nes met saam kuier. En partykeer is dit goed, ander kere sleg, maar dit maak nie saak nie. Die Woorde gee aan jou af – persoonlik. En stadig maar seker begin die persoonlike omgang met God verdiep — soos saad wat die saaier saai. Eers sien mens niks. Later net ‘n klein sprietjie; dan ‘n halm en dan ‘n volle koring-aar — so het Jesus mos eenkeer presies hieroor ‘n storie vertel … 

‘n Voorbeeld van die Weeklikse Riglyne …

Vrydag 3 Mei: Hoekom steek ek iemand 15 keer met `n mes

Written by Braam Hanekom on . Posted in Nuusperspektief

Verlede week is `n familielid van `n kollega in die vroeë oggendure in sy huis aangeval en vyftien keer met `n mes gesteek. Dit was `n inbraak wat sleg skeefgeloop het. Die vraag wat in my kop bly draai het, is hoekom? Wat laat `n mens dit doen? Ek het myself betrap dat ek eers baie kwaad geword het, toe hartseer geword het en toe in `n diep nadenke verval het. Waar stop dit? Wanneer stop dit? Wie gaan dit stop? Hoe gaan dit stop? Ek het begin dink oor die vyftien messteke en gewonder hoekom soveel keer?