Deelnemende ouerskap vra tyd vir in-oefening

Written by webmeester on . Posted in Positiewe Ouerskap

René,
baie dankie vir jou kommentaar na aanleiding van die Positiewe Ouerskap
kursus waarmee ons nog besig is. Dit is wonderlik dat julle reeds
soveel sukses behaal. Moenie ontmoedig voel as dit soms nog so ‘n
bietjie stram gaan nie. Daar is baie streke wat drie jariges uithaal
wat eintlik normaal is op drie. Hulle is bv baie bewus van hulle eie
wil. As hulle dieselfde gedrag op tien jaar sou openbaar was dit
moontlik stof tot kommer.

Ek stem saam dat dit beslis harde werk is om deelnemende ouers te wees. ‘n Mens vind uit dat jy veral baie dinkwerk moet doen.

 

As
troos wil ek sê: Gun julleself tyd om “in te kom” in die deelnemende
benadering. ‘n Ouer het gesê dat nadat sy en haar man sewe keer
intensief deur die handleiding gewerk het, het hulle met vreugde besef
dat die benadering deel van hulle geword het. ‘n Mens word egter nooit
“volmaak” nie. Ek haal aan hoe ‘n anonieme ouer haar vordering beskryf:

 

 1. You insult your child. You think about it and it bothers you.
 2. You hear yourself again making cutting comments. You listen helplessly as the words come out of you.
 3. You
  are about to make an insulting remark. Still, you are unable to stop
  yourself. Real irritation with self sets in. You make a firm mental
  note to improve.
 4. An
  annoying situation arises again. You can’t use the old way. You still
  don’t know how to use the new way. Something feeble and peculiar comes
  out of you.
 5. You
  feel annoyed with yourself, and review the situation again. You say to
  yourself, “I should have said…” You review it several times.
 6. Now
  you are almost eager for a crises to come so that you can use your new
  approach. You get the chance soon enough. This time you are prepared.
  Though the language is new, the tone is right. Everyone is surprised.
  But the method is not quite part of you yet.
 7. You
  begin to express all nuances with of anger with assurance and
  authority, without insult or attack. This new approach is becoming part
  of your personality. You play it like a musician.
 8. Joy, oh joy; the children reflect your behavior and your words.
 9. Alas,
  you are only human. You make mistakes. Only part of you have the energy
  to use this approach. With all your skill and good will, there are
  still those painful moments when nothing works, when you feel helpless
  and discouraged.
 10. You recover. You continue to experiment and learn. You say to yourself: “No method is perfect, but it’s the best I’ve got”

Welkom by Positiewe Ouerskap

Written by webmeester on . Posted in Positiewe Ouerskap

Positiewe
Ouerskap het oor die afgelope dekade ‘n baie gewilde kursus geword
waarmee gelowige ouers begelei word in die ontwikkeling van hulle
ouerskap vaardighede.

Baie ouers wat die kursus deurloop het, getuig van ‘n kopskuif wat hulle gemaak het na deelnemende ouerskap.
Van die letterlik honderde gelowige ouers wat ek oor die afgelope
dekade begelei het in hierdie kursus, het ek telke male gesien dat met
die loop van die kursus ouers begin agterkom dat as hulle fokus op die
verhoudings en nie op die reels en die strukture nie, dinge in plek
begin val.  Die rede is eenvoudig, dit is hoe ons gemaak is as ouers,
om kinder onvoorwaardelik lief te he en te behandel as volwaardige
mense wat keuses kan en mag maak. As ons dit begin doen vind daar ‘n
konneksie op baie dieper vlakke plaas en word ons in der waarheid ‘n
Familie!

In hierdie blog gaan ek gereeld bydraes maak en  vrae beantwoord wat
ouers by die kursusse aan my vra oor ouerskap en natuurlik hoop ek gaan
ouers kommentaar daarop kan lewer en vertel hoe hulle die beginsels van
positiewe deelnemende ouerskap in hulle gesin toepas.

Ek sien werklik uit daarna om deel te neem aan die gesprekke

Alta Marais

IS LIBERALE EN DEELNEMENDE OUERSKAP DIESELFDE DING?

Written by webmeester on . Posted in Positiewe Ouerskap

Interessant
dat Jan noem dat hy en Amelia aanvanklik skepties was omdat dit op die
oog af gelyk het asof Frederick en Anita, wat POSPAR beoefen, hulle
kinders baie “liberaal” grootmaak, waarskynlik omdat die kinders van
kleins af die reg gehad het om hulle mening oor sake te gee en om wat
hulle ouers sê te bevraagteken.

Ek
gaan my bes probeer om die verskille en gepaardgaande voor- en nadele
van liberale ouerskap (in POSPAR gebruik ons die term “toegeeflike” of “good parents”) en deelnemende ouers uit te lig. Laat weet maar as dit nie duidelik genoeg is nie, of as julle anders daaroor voel:

 • Ons definisie vir toegeeflike ouers
  is: Ouers wat aan kinders vrye teuels gee om te doen wat hulle wil en
  om te kom en te gaan soos hulle wil. Sulke ouers vermy dit om grense te
  stel, en as daar enkele grense is, om te sien dat dit eerbiedig word.

Ouers met dié siening gee nie aan kinders leiding nie, en dit laat hulle onseker en
verward voel oor wat reg en wat verkeerd is. Hulle leer ook nie nie wat
aanvaarbare gedrag is en wat ongewens is nie. Daar gebeur dikwels ‘n
eienaardige ding met die kinders van toegeeflike ouers: As die ouers
toegeeflik is, word die kinders outokraties (hulle sit op die ouers se
koppe). Hulle skryf vir die ouers voor en het nie ontsag vir
gesagspersone soos onderwysers nie. Teenoor maats tree hulle dominerend
en selfsugtig op, met die gevolg dat hulle nie gewild is nie.

 • Deelnemende ouers,
  daarenteen, is ouers wat hulle verantwoordelikheid ernstig opneem. Dit
  is ouers wat in hulle kinders se vermoëns glo (wie sal as hulle dit nie
  doen nie?) en daarom met oorgawe luister, terwyl ‘n kind geleentheid
  kry om sy of haar saak te stel, sonder om af te kraak .

Hulle
bevorder ook hulle kinders se selfstandigheid deur keuses soos:
“Jannie, wil jy ‘n vol of ‘n halwe glas koeldrank hê? Of: “Wil jy voor
of na ete musiek oefen? Hierdie en ander geleenthede
om self besluite te neem, gee aan ‘n kind geleentheid om
verantwoordelik te wees vir die gevolge van hulle keuses en besluite.
Jannie sal waarskynlik ‘n vol glas kies, maar dan weet hy gewoonlik uit
ervaring dat hy nie iets anders sal kry voordat hy alles gedrink het
nie. Die kind van ‘n deelnemende ouer wat kies om na ete musiek te
oefen, sal weet dat sy nie eers “Sewende Laan” kan kyk voordat sy oefen
nie. Die keuse is die kind s’n, maar ook die gevolge.

Omdat
deelnemende ouers hulle kinders se sienings en gevoelens respekteer,
leer die kinders ook om ander mense en hulle benaderings en gevoelens
te respekteer. Die gevolg is gewoonlik dat hulle gewild is by
gesagspersone en maats en dat hulle ‘n positiewe selfbeeld ontwikkel.
Miskien is die grootste voordeel dat hulle nie eendag, as hulle groot
is, besluiteloos sal wees of ondeurdenkte besluite sal neem nie. Om ‘n deelnemende ouer te wees is nie die maklike uitweg nie; dit vra harde werk en baie tyd, maar glo my, ek het deur die jare gesien hierdie kinders ontwikkel en presteer. Wat ‘n belegging!

Deelnemende Ouerskap

Written by webmeester on . Posted in Positiewe Ouerskap

Voor in die Positiewe Ouerskap handleiding is die volgende aanhaling:

“I was a wonderful parent before I had children.
I was an expert on why everyone else was having  problems with theirs.
Then I had one of my own…..”

(bron onbekend)

So liewe ouers: “Welcome to the club”.
Ons worstel vandag almal met baie onsekerhede, maar ons het geleer as
ons saam worstel kom ons nogal by wonderlike onverwagse plekke uit. 
Daar is beslis hoop.

Vir eeue was die outokratiese ouerskapstyl
algemeen aanvaar as die “regte” styl. Ouers het presies geweet hoe
kinders hulle behoort te gedra en hulle sukses is gemeet aan hulle
kinders se gehoorsaamheid. Tye het egter verander en ouers vind dat
hierdie styl nie meer so gemaklik werk nie. Dr Haim G Ginott het reeds
in 1956 begin om ‘n ouerskapsbenadering te bepleit wat gegrond is op die verhouding tussen ouers en kinders. Hierdie “deelnemende” benadering
is dié waarby positiewe ouerskap aansluit. Dit is ook ‘n benadering
waarby Christene geredelik aansluiting vind, want ons verhouding met
ons hemelse Vader is tog die wesentlike van ons godsdiens.

Positiewe
Ouerskap of POSPAR soos wat dit in die volksmond bekend staan, maak nie
daarop aanspraak dat ‘n oplossing aangebied word vir elke probleem wat
ouers ondervind nie. Ek het egter die voorreg gehad om hierdie pad met
honderde ouerpare reg deur ons land te loop en ek het gesien hoe hulle
lewens verander.  Omdat ek dit al oor meer as ‘n dekade doen kan ek
sien watter verskil dit in daardie kinders se menswees maak. Kinders
van deelnemende ouers word selfstandige jong mense wat eie keuses kan
maak en waardes maak vir hulle baie saak.

Die POSPAR
help wel ouers om ontslae te raak van ‘n hele klomp onsekerhede omdat
hulle gehelp word om ‘n breë ouerskap siening (wat goed werk) te
ontwikkel. Hulle leer oa om meer effektief te kommunikeer. Daarom
verander die gesindheid in die huis, kinders voel beter oor hulle ouers
omdat ouers hulle gevoelens in ag neem en na hulle luister as hulle
praat.. en so sou ek kon aangaan.

Nou kan ons
deur middel van die nuwe tegnologie ‘n gemeenskap vorm op die internet
waar ons ons vrae kan vra en mekaar help om vol te hou met die
beginsels van deelnemende ouerskap.  Ek sien baie uit daarna dat julle julle vrae vra, vertel van suksesse wat julle gehad het, boeke wat julle gelees het ens.

Tot volgende keer

Postitiewe Ouerskap Program Inligting

Written by webmeester on . Posted in Positiewe Ouerskap

Deur POSPAR wil Communitas dit graag vir alle ouers moontlik maak om verantwoordelike opleiding te deurloop, sodat hulle nie so baie sal twyfel oor hoe om in spesifieke situasies op te tree nie. Communitas wil deur die kursus vir ouers ‘n werkbare ouerskapsiening aanbied.

· DIE PROGRAM VERHOOG U EFFEKTIWITEIT AS OUER.

· DIT WORD IN KLEIN GROEPE AANGEBIED

DIT BEHELS SEWE TWEE-UUR SESSIES

· DIE TYD EN PLEK VIR DIE KURSUS WORD BEPAAL DEUR DIE KURSUSGANGERS SE BEHOEFTES.

DIE PROGRAM SLUIT IN:

MODULE 1

Verduideliking van deelnemende ouerskap

Verskillende ouerskapstyle

Verhoging van selfstandigheid by kinders

MODULE 2

Wangedrag: Verskillende vorms wat wangedrag aanneem; die effek van die wangedrag op die ouer (hoe dit jou laat voel); wat ons moet leer verstaan (die rede vir die wangedrag); wat daaraan gedoen kan word en hoe dit moontlik voorkom dan word.

Voltooiing van die Myers-Briggs vraelys deur kursusgangers.

MODULE 3

Behandeling van die kursusgangers se Myers-Briggs profiele. Ouers leer hulle natuurlike persoonlikheidsvoorkeure verstaan en hoe dit reflekteer in hulle ouerskap.

MODULE 4

KOMMUNIKASIETEGNIEKE

Empatie: om te verstaan hoe jou kind voel en bedoel

Empatiese tegnieke: Eggo

Empatiese luister

Empatiese response

Reflekterende luister

Om te bou aan ‘n positiewe emosionele “bankrekening”

MODULE 5

VERDERE KOMMUNIKASIETEGNIEKE

Oop response

Ek-boodskappe

Opbouende hantering van probleme

MODULE 6

DISSIPLINE

Die verskil tussen dissipline en straf

Logiese gevolge

Uitsittyd

Geloofwaardige positiewe terugvoer en positiewe ek-boodskap

Saamstel van ‘n waarde gebaseerde missie vir die gesin

MODULE 7

Probleemoplossing

Probleemeienaarskap

Huisvergadering

Gesinspret

Huisreëls

Verdeling van pligte

Hantering van klagtes en konflik

Inoefening

DIE KURSUS IS BEDOEL VIR DOODGEWONE OUERS WAT HULLE OUERSKAPSVAARDIGHEDE WIL VERBETER. VOLG.

VIR MEER INLIGTING EN BESPREKING VAN KURSUSSE, KONTAK

 

 • ALTA MARAIS : TEL: (021) 882 9956 SEL: (082) 923 9010 E-pos altakoos@absamail.co.za of
 • Sharon Naude by Communitas:  021 8083381   snaude@sun.ac.za