SESDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD 2 KON 2:1-18 EN GAL 5:1-2, 13-25

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

AKTUELE KOMMENTAAR: SESDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD

2 KON 2:1-18 EN GAL 5:1-2, 13-25

Jurgens Hendriks

Met die eerste lees wonder mens wat jy van die skrifgedeelte kan maak. Maar na die lees van die eksegese en die begin van “luister” na die woord en die wêreld word jy letterlik oorval met hoe ongelooflik modern of aktueel die Woord bly. Daar is niks nuuts onder die son nie. Die geskiedenis herhaal homself – telkens in ? ander gewaad!

 Lees hier verder…

Verder geluister: 1 Konings 19 ~ Ons verhouding van vernuwing

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

23 Junie 2013: Vyfde Sondag in Koninskrykstyd ~ 1 Konings 19 ~ Ons verhouding van vernuwing

Ons lees hier in 1 Konings 19 ‘n wonderlike verhaal. Die verhaal is ‘n tweegesprek tussen God en Elia. Dis die verhaal van ‘n verhouding tussen God en sy profeet. Die verhouding is een van vernuwing. Die profeet is moeg en moedeloos. Maar God gee nie op hom op nie. God vernuwe Elia.

Verder geluister: 1 Konings 17 ~ Die Grammatika van Genade

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

9 Junie 2013 ~ Derde Sondag in Koninkrykstyd ~ 1 Konings 17

Die Grammatika van Genade

Dit is die derde Sondag in Koninkrykstyd. Nou vir wat, sal julle vra, lees ons vandag van die weduwee van Sarfat? Wat kan sy ons leer van die Koninkryk van God, buiten dat Elia haar gedurig uit die moeilikheid moes help? En, sou julle nog kon byvoeg, sy was nie eers ‘n Israeliet nie! Sy was uit Sidon, dieselfde plek as die aaklige koningin Isebel wat vir Elia soveel probleme gegee het en hom soos ‘n hond gejag het, juis sodat God vir Elia na die weduwee van Sarfat gestuur het om ‘n blyplek te kan hê.

Verder Geluister: Rom 5:1-5 ~ Vrygespreek

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

26 Mei 2013 ~ Eerste Sondag in Koninkrykstyd ~ Rom 5:1-5

Vrygespreek. Vrede tussen ons en God. Deel aan die heerlikheid van God. Liefde in ons harte uitgestort. Vrye toegang tot hierdie genade waarin ons nou staan.

Daar is een maal aan Karl Barth gevra wat die diepste/grootste waarheid is waarby hy met al sy studies uitgekom het. Sonder aarseling antwoord hy: “Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.”

Verder Geluister: Rom 8:12-17 ~ Pinkster is ʼn Tuin of ʼn tronk

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

19 Mei 2013 ~ Pinksterfees ~ Rom 8:12-17 ~ PINKSTER is ʼn TUIN of ʼn TRONK

Pinkster is die hoogtepunt van Paasfees, die afronding van God se koms na ons, die rolspel van die wederkoms!

Romeine 8 in die Leesrooster se eksegese is uitstekend. Jy lees daar hoe Paulus die triomf van die evangelie uitjubel. Hoofstuk 8 is vol juigkrete oor die implikasies van wat God in Christus gedoen het. Die dans van die Triniteit is so ooglopend verruklik: die Vader se trou, die vervulling van die verbond, die Seun se offer en die Gees van Christus se voltooiing van die versoening en die bevryding uit die mag van die dood. Let op, hierdie temas vind jy oral in die Bybel. Die eerste verduideliking daarvan is in Genesis.