Verder Geluister: Hebreërs 11:1-3; 8-16

Written by Jurgen Hendriks on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

11 Augustus 2013 ~ Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd ~ Hebreërs 11:1-3; 8-16

geskryf deur: Jurgens Hendriks

ʼn Illustrasie kan help om die oproep van Hebreërs 11 beter te verstaan.

Julius Malema is geen onbekende by ons nie en sy uitsprake en nuwe politieke party se beleid grens aan die absurde. Dit berus op ʼn groot leuen, dit is ekonomiese selfmoord. Tog glo ʼn baie groot groep mense hom asof hy die Messias self is. Dit was duidelik by Marikana. Politieke ontleders toon aan dat sy beleid, sy beloftes, op ʼn bepaalde groepering mense gerig is: die werklose jong mense met swak opleiding en groepe soos die mynbouwerkers. Hierdie mense wil glo wat Malema vir hulle sê. Vanuit hulle konteks en swaarkry, vanuit hulle ervaring van die lewe en harde werklikhede, is Malema se woorde evangelie. In die teologie praat ons van meta-narratief. Malema se storie is ʼn meta-narratief, dit vertel van ʼn nuwe stad met wonderlike fondamente en nog wonderliker vooruitsigte vir sy bewoners. Dus koop mense die storie en hulle bou hulle hoop en verwagting daarop. “Ons sal lewe, ons sal sterwe…” vir die storie, sê hulle agter Malema aan.

Alle politieke partye en elke staatsbestel het sy meta-narratief, sy ideologie, sy storie wat hy aan mense verkoop. Dis ʼn droom oor die skatte van Egipte en mense word opgeroep om met geloof en hoop en volharding daarvoor te leef.

Abraham en die reeks geloofshelde wat Hebreërs 11 noem, het egter ʼn alternatiewe verhaal leer glo. Dit is die verhaal van, in Nuwe Testament terme, die Koninkryk van God. Abraham was ʼn stadsvader in Ur van die Chaldeërs toe hy met die meta-narratief van sy tyd gebreek het, deur die leuens daarvan gesien het en op reis gegaan het. Hoekom? Hy het God gesien. Elke altaar wat Abraham gebou het, was ʼn herinnering aan God en ʼn nuwe / ander toekoms en stad, ʼn alternatiewe meta-narratief.

Die brief aan die Hebreërs is geskryf vir tweede geslag Christene. Die eerste geslag het tot bekering gekom omdat hulle Jesus gesien en leer ken het. Bekering is ʼn radikale breuk met ou stories, met vals meta-narratiewe. Onthou, daar is selfs in godsdiens telkens vals meta-narratiewe soos in die Fariseërs se storie en soos in die drome van apartheid.

As dit swaar gaan met die Marikana-myners soek hulle vir ʼn Messias met ʼn beter evangelie, een wat hoop kan gee. As mens Hebreërs in sy geheel lees, maar veral die gedeelte net voor Heb 11, kom jy agter dat die gelowiges “suffer.” Kyk as prediker na jou eie gemeenskap en mense se swaar, probeer dit verstaan. Alle mense soek iets om in te glo, iets om voor te hoop, iets wat jou kan help om te volhard in jou omstandighede in die geloof dat dinge uiteindelik beter sal wees.

Wat maak dan die Bybel se verhaal anders, sy meta-narratief geloofwaardiger as dié van die wêreld? Die lang galery van geloofsfoto’s in Hebreërs 11 wys vir jou oor die geskiedenis heen hoe standhoudend en geloofwaardig die evangelie is. In die laaste instansie sal jy altyd twyfel tensy jy, soos in enige liefdesverhouding, in die teenwoordigheid van die een wat jou tot die dood toe liefgehad het, kom. God, as Vader, as Seun, as Gees.

Mens is maklik sinies oor Malema. Dis so ʼn deursigtige speletjie wat hy speel, so ooglopend vals. Min besef ons dat die waardes en norme, dat die groter kultuurpatroon waarin ons almal in die sogenaamde Westerse liberaal-kapitalistiese sisteem vasgevang is, ewe vals is, nie ʼn tree vir Malema terugstaan nie. Dis ʼn variasie op die skatte van Egipte.

Ons word opgeroep om op reis te gaan met Abraham, om iets te verstaan van die stad met fondamente. Dis ʼn missionale reis. Jy moet uittrek en oor jou grense gaan om God te kan leer ken. Ur se stadsvader moes kenosis leer, selfontlediging (Filippense 2). Geloof begin daar.

Preekskets in Argief: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/58-Hebreers/Hebreers%2011_1-3.doc

Seisoen van Luister: http://www.seisoenvanluister.co.za/produkte/powerpoint-en-word/kerkjaar-volgorde/kerkjaar-2012-13/files-download/794_95cab96bfff9ce826953d25b5852b542

Verder Geluister: Lukas 12:13-21 ~ Materiële Rykdom = /≠ Geestelike Armoede

Written by Pieter van Niekerk on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

4 Augustus 2013 ~ Elfde Sondag in Koninkrykstyd: Lukas 12:13-21 ~ Materiële Rykdom = /≠ Geestelike Armoede

(Gierigheid is die wortel van alle kwaad)

Is daar hoegenaamd goeie nuus vir rykes in God se nuwe wêreld? Lukas skets “maar ’n bra donker prentjie” vir die rykes (David Bosch, 1990). Maar wie is arm en wie is ryk, mag jy vra?

Verder Geluister: Lukas 11 – Jesus ons wil ook so met God praat…

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

28 Julie 2013 ~ Tiende Sondag in Koninkrykstyd ~ Lukas 11 – Jesus ons wil ook so met God praat…

“Bid vir Madiba, tyres en Afrikane se welsyn – ‘n misterie”

Pieter van Niekerk

Ek herinner my dat ek ‘n jaar of drie gelede op dieselfde blog op die kinders gefokus het. Dit word min of meer nie gedoen nie…

“Jesus het onder ‘n vyeboom gebid. Toe Hy klaar is, sê sy dissipels: ‘’Jesus, ons wil ook so met God praat. Leer ons asseblief om te bid.’ ‘Dit is maklik om te bid,’ sê Jesus toe. ‘Praat met God soos met ‘n vriend, en Hy sal luister, God hoor as jy fluister. En selfs as jy nie die regte woorde kry nie, hoor Hy wat in jou hart is.’ ‘Maar hoe moet ons begin?’ vra die dissipels.

Verder Geluister: Lukas 10:38-42 – Te veel van ‘n goeie ding …

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

21 Julie 2013 ~ Negende Sondag in Koninkrykstyd ~ Lukas 10:38-42

Pieter van Niekerk

Te veel van ‘n goeie ding is nie altyd goed nie … (dit kan ‘n obsessie raak)

Vreemd. Dié Jesus darem. Hy bring vrede, maar hy het ook ‘n swaard. Hy genees hier en doen wonders daar, maar hy rus, sonder hom af, gaan bid en gaan slaap sowaar, soos die keer in die boot, terwyl die storm woed. Hy doen so baie, en roep sy volgelinge op om hom na te volg, barmhartig te wees en reg aan die geringstes te geskied, maar dan sê hy Marta is te besig.

‘n Sekere mate van materialisme het in Lukas se tyd ingetree …

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

‘n Sekere mate van materialisme het in Lukas se tyd ingetree …

Pieter van Niekerk

Dié gelykenis word direk aan die samevatting van die wet as liefde tot God en liefde tot die naaste gekoppel. Jesus se gelykenis moes skokkend vir sy Joodse gehoor gewees het. “Die Samaritane, wat deur die Jode gedemoniseer is, as onmense of nie-mense beskou en behandel is, word deur Jesus gehominiseer, tot werklike mense van vlees een bloed, net soos die Jode self verhef. Waar Jesus op die toneel verskyn, word elke ‘outsider’ ‘n ‘insider’, word elke buitestaander ‘n lid van die binnekring, word elke vreeemdeling ‘n bekende en elke vyand ‘n vriend” (Bosch 1990).

SESDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD 2 KON 2:1-18 EN GAL 5:1-2, 13-25

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

AKTUELE KOMMENTAAR: SESDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD

2 KON 2:1-18 EN GAL 5:1-2, 13-25

Jurgens Hendriks

Met die eerste lees wonder mens wat jy van die skrifgedeelte kan maak. Maar na die lees van die eksegese en die begin van “luister” na die woord en die wêreld word jy letterlik oorval met hoe ongelooflik modern of aktueel die Woord bly. Daar is niks nuuts onder die son nie. Die geskiedenis herhaal homself – telkens in ? ander gewaad!

 Lees hier verder…