Verder geluister: 1 Konings 19 ~ Ons verhouding van vernuwing

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

23 Junie 2013: Vyfde Sondag in Koninskrykstyd ~ 1 Konings 19 ~ Ons verhouding van vernuwing

Ons lees hier in 1 Konings 19 ‘n wonderlike verhaal. Die verhaal is ‘n tweegesprek tussen God en Elia. Dis die verhaal van ‘n verhouding tussen God en sy profeet. Die verhouding is een van vernuwing. Die profeet is moeg en moedeloos. Maar God gee nie op hom op nie. God vernuwe Elia.

Verder geluister: 1 Konings 17 ~ Die Grammatika van Genade

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

9 Junie 2013 ~ Derde Sondag in Koninkrykstyd ~ 1 Konings 17

Die Grammatika van Genade

Dit is die derde Sondag in Koninkrykstyd. Nou vir wat, sal julle vra, lees ons vandag van die weduwee van Sarfat? Wat kan sy ons leer van die Koninkryk van God, buiten dat Elia haar gedurig uit die moeilikheid moes help? En, sou julle nog kon byvoeg, sy was nie eers ‘n Israeliet nie! Sy was uit Sidon, dieselfde plek as die aaklige koningin Isebel wat vir Elia soveel probleme gegee het en hom soos ‘n hond gejag het, juis sodat God vir Elia na die weduwee van Sarfat gestuur het om ‘n blyplek te kan hê.

Verder Geluister: Rom 5:1-5 ~ Vrygespreek

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

26 Mei 2013 ~ Eerste Sondag in Koninkrykstyd ~ Rom 5:1-5

Vrygespreek. Vrede tussen ons en God. Deel aan die heerlikheid van God. Liefde in ons harte uitgestort. Vrye toegang tot hierdie genade waarin ons nou staan.

Daar is een maal aan Karl Barth gevra wat die diepste/grootste waarheid is waarby hy met al sy studies uitgekom het. Sonder aarseling antwoord hy: “Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.”

Verder Geluister: Rom 8:12-17 ~ Pinkster is ʼn Tuin of ʼn tronk

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

19 Mei 2013 ~ Pinksterfees ~ Rom 8:12-17 ~ PINKSTER is ʼn TUIN of ʼn TRONK

Pinkster is die hoogtepunt van Paasfees, die afronding van God se koms na ons, die rolspel van die wederkoms!

Romeine 8 in die Leesrooster se eksegese is uitstekend. Jy lees daar hoe Paulus die triomf van die evangelie uitjubel. Hoofstuk 8 is vol juigkrete oor die implikasies van wat God in Christus gedoen het. Die dans van die Triniteit is so ooglopend verruklik: die Vader se trou, die vervulling van die verbond, die Seun se offer en die Gees van Christus se voltooiing van die versoening en die bevryding uit die mag van die dood. Let op, hierdie temas vind jy oral in die Bybel. Die eerste verduideliking daarvan is in Genesis.

Verder geluister: Openbaring 22:16 ~ Ons wag op die môre

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

Sondag 12 Mei 2013 ~ Sewende Sondag van Paastyd: Ons wag op die Môrester ~ Openbaring 22:16

 Ek het eendag ‘n slegte boek gelees. Dit was ‘n slegte boek, gewoon omdat dit sleg geskryf was. Eintlik het ‘n mens gewonder waarom die boek ooit gepubliseer is. Maar toe spring daar skielik ‘n pragtige storie uit die boek. Die storie was so mooi, dat nie eers ‘n slegte skrywer ‘n gemors daarvan kon maak nie. Dit was ‘n storie, ‘n ware verhaal, van ‘n vrou wie se man ‘n bywoner was, en ook nie eintlik ‘n goeie een nie. So het hulle maar van plaas tot plaas aangetrek, tot hulle maar weer weggejaag is. En elke keer moes sy maar weer vir hulle ‘n nuwe tuiste skep tussen watter vier mure ookal vir hulle gegee is.

Verder Geluister – Hemelvaart ~ Hand 1:1-11

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

9 Mei 2013 ~ Hemelvaart ~ Hand 1:1-11

Dit is so sewe uur die aand en ek is op pad na een van die voorstedelike gemeentes.  Die verkeer  vloei, maar stadig.  Al die bane is vol motors.
Hoekom is al die mense op die paaie en nie by hulle huise nie?  Dan besef ek, hulle is op pad na hulle huise!  Vanoggend donker daar weg en al weer donker en nou eers weer op pad terug.  Na alle waarskynlikheid moeg na ‘n lang dag se werk. 
 
Die gedagte kom by my op, hoe kan die kerk/gemeente vanaand iets van hulle verwag. En na vyf – ses sulke dae hoe kan die kerk/gemeente Sondag iets van hulle verwag? Moeë mense soek rus en vrede.  Immigreer na binne om net asem te skep.  Om te herlaai vir die aanslag van môre. Dan besef ek net, ons sal aan ‘n ander manier moet dink om gemeente en kerk te wees!

Nie net vir die stad en sy mense nie, maar ook vir die mense in die afgeleë dele van die land.  Alleenheid, eensaamheid, moeilik bekombaarheid, droogte, verlange na kinders in koshuise op ver plekke – dit alles maak jou op ‘n ander manier moeg en laat jou soek na ‘n uitkoms.

By die gemeente gekom (die opgeroeptes is tog daar!) wandel ons in die Woord. Wat vir my uitspring is vers 8:  “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom …”
Ek wonder oor die krag.  Om te kan konsentreer en nie ‘n ongeluk te maak nie.  Om by die huis te kom en kos te maak.  Kinders te help met skoolwerk. Vergadering by te woon.  Reg te maak vir môre se werkdag?  Dankie Heilige Gees vir die krag vir elke dag!

Maar dan val my oog op die res van die sin: “   en julle sal my getuies wees in …”

Wat ‘n verrassing.  Nie (net) krag vir die daaglikse katastrofes nie, maar om getuie te wees.  Sommer hier waar ek is – in my motor, by die huis en tussen die mense waar ek my bevind en tot in die verste hoekie waar ek nog sal kom.   ‘n Getuie dat God mens geword het.  Dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan en opgevaar het.   Sodat ons in die krag en uit die krag en van die krag van die Heilige Gees kan leef en kan getuig van sy onbeskryflike liefde vir ons.

Dit is waarin die eintlike betekenis van ons lewens lê.  Die diepste doel van ons menswees.   Bemagtig deur die hemelvaart van Christus en bekragtig deur die Heilige Gees kan ons Sy kragtige getuies wees.

Hy die God vir ons.  Hy Immanuel.

Pierre Goosen

Preekriglyn in Argief _1: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/44-Handelinge/Handelinge%2001_1-11%20eerste%20weergawe.htm

Preekriglyn in Argief _2: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/44-Handelinge/Handelinge%2001_1-11%20tweede%20weergawe.htm

Seisoen van Luister PowerPoint: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2013/05/Handelinge1_1-11.jpg