Communitas se Paasnagmaal

Written by Admin on . Posted in Personeel, Personeel-funksies

Goeie Vrydag?

death_of_christ_by_jak26d48jybv

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!”

Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.

Johannes 19:30

Hierdie jaar het Communitas nie hul gebruiklike paasontbyt gehou nie. Mathilda, wat vanjaar vir die reëlings verantwoordelik was, en Gielie het gevoel dat ons ‘n slag iets anders moet doen. Op Donderdag 24 Maart om 11:00 het almal dus in die Kapel bymekaargekom om saam nagmaal te hou.

Ankia du Plooy het die Woord gebring en sy het versoek dat almal in stilte die Kapel sal binnegaan sodat ʼn gewyde atmosfeer geskep kan word. En so het dit werklik gevoel ons toe ons een na die ander in stilte na binne stap en ons plekke inneem. Dit was nie ‘n ongemaklike stilte nie; eerder ‘n gewyde, ‘n afwagtende stilte. Ankia se boodskap het ons diep geraak, en die kruiswoorde en doodblaas van die kerse het ons gehelp om Jesus se lyding en dood op ‘n tasbare manier te beleef en te herdenk.

  • 20160324_110041_resizedOns sit in stille afwagting
  • 20160324_111002_001_resizedJosé sing eers a capella, en dan saam met ons terwyl Adrienne begelei
  • 20160324_111405_resizedAnkia bedien die nagmaal aan Alta, terwyl Gielie die tekens by die kruis gebruik
  • 20160324_111430_resizedFrederick ontvang die brood en die wyn

 

Dis Communitas se verjaarsdag!

Written by Admin on . Posted in Communitas Inligting, Nuus, Personeel

8 Jaar oud!

Communitas Logo

Twee jaar gelede skryf Frederick op Communitas se verjaarsdag die volgende:

Ons is dankbaar vir die mylpaal en vir almal wat gehelp het om ons dienste aan gemeentes en predikante uit te bou.

Baie dankie aan elke gemeente wat ons vertrou het om saam met hulle die reis te onderneem.

Ons het die voorreg om hierdie werk (vir ons is dit ‘n roeping)  te mag doen in ‘n tyd wat die kerk baie groot uitdagings het.

Ons kyk hierdie uitdagings saam met die gemeentes, predikante en gemeenteleiers saam met wie ons werk, vierkantig in die oë met hoop

en verwagting dat die Gees wat ons as gemeentes vergader,  aan ons al die gawes en bronne sal gee wat ons nodig het om in hierdie tyd getrou te

wees aan ons roeping. Ons glo dit is ‘n onvoorwaarderlike belofte van God self.

Ons mag dalk saam foute maak, maar ons gaan nie hoop verloor nie, want dit is ‘n gawe wat ons ontvang en nie besit en daarom nie kan verloor nie.

Mag ons almal in die jaar wat voorlê ons vrese oorkom en waag om deel te neem aan die deurbraak van die Koninkryk,

nie met mag nie maar in klein en groot dade van selfofferende diens.

Communitas is veel groter as die paar lede van die personeel- daar is talle kursusaanbieders, begeleiers, mentors skrywers en vriende wat saam

met ons die Communitas-familie vorm.  Aan julle almal baie dankie vir die heerlike saamwerk.

 

Nou, twee jaar later, wil ons steeds dankie sê vir almal wat van Communitas werklik ‘n familie maak – elkeen ‘n deeltjie in die groot ratwerk van die Koninkryk.

Ons het vanjaar totsiens gesê aan mense wat diep spore getrap het  in die opbou van die familie; en ons het ‘n paar nuwelinge verwelkom wat met nuwe energie met ons handevat om aan God se droom gestalte te help gee.

Dankie vir die saamwerk, saamlag, saamloop en saam droom. Dankie, dankie – vir elkeen, maar veral aan ons Hemelse pa, die Hoof van ons familie!

Peter Adams

Written by webmeester on . Posted in Personeel

Peter Adams

Communitas: Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

My rol in die Kerk het ek al op vroeë ouderdom besef as iemand met sterk organiseringsvermoë en ‘n passie vir die werk van die Here. Om gemeentes te help en leiding te neem is vir my baie baie belangrik.

Ek is ‘n predikant van die VG Kerk wat my bediening begin het in Merweville vir ses maande en later word ek beroep na Bonteheuwel waar ek die laaste 10 jaar is.

Vir die afgelope 2 jaar is ek tentmaker in die gemeente. Ek is huidiglik verbonde aan die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. Die kantoor was eers die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking en Gemeente-Ontwikkeling wat gewerk het binne die NGK. Huidiglik het ek ook om ‘n fasiliteringspan vir die VGK op die been te bring met die hulp van Frederick Marais. Die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking wil graag help i) Om die Koninkryk van God te help uitbou; ii) Die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe wat ons eenheid in Christus op konkrete wyse sal beliggaam deur die skep van Nuwe gemeenskappe; Skep van ruimtes vir aanbidding en die Herontwikkeling van ou kwynende gemeenskappe in nuwe geloofsgemeenskappe binne die visie van GKS.

Die afgelope 4 jaar is ek betrokke by die Algemene Sinode se Bediening vir Kommunikasie, Publikasie en Argief en ook by die uitleg van URCSA News. Ek is ook lid van die Regskommissie van die Kaapland Sinode van die VGK. Ek beskou myself as iemand wat wonderlike gawe ontvang het t.o.v rekenaars en wil dit altyd tot uitbreiding van God se Koninkryk gebruik.

Ek is getroud met Carol wat ek ontmoet het toe ek nog rugby gespeel het. Ons het twee wonderlike kinders, Carlo en Carla.  Ek is baie lief vir sport en kry soveel blootstelling om met oorsese rugbyspanne te reis.

Communitas: GKS
peter@kaapkerk.co.za
021-9577193
0829287688
www.gokerk.co.za / www.communitas.co.za

Danie Mouton

Written by webmeester on . Posted in Personeel

Danie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland 

Gemeentes as gemeenskappe van geloof in die Drie-Enige God was van kindsbeen die passie in my lewe. Van my kinderdae ontroer dit my as volwassenes bely dat hulle glo in God die Vader, in Jesus Christus die Here, en in die Heilige Gees, die Lewegewer. Die navolging van hierdie Goddelike Familie, en die deelneem aan God se werk, is my passie – met hoeveel misverstand, goeie bedoelings en slegte gevolge dit ook al gepaard gaan. 

Gemeentes is die hoop vir die wêreld. Ek is dus bevoorreg om die begeleiding van gemeentes en hul leiers tot roepingsvervulling as my primêre taak binne die Oos-Kaapse netwerk te hê. Ons is bevoorreg om baie nou met die VGK saam te werk. Baie mooi gemeenskaplike inisiatiewe in die Oos-Kaap gee my baie hoop vir die toekoms. 

Ek beleef die evangelie as publieke waarheid, en wil gemeente en hul leiers dus begelei om in die samelewing – nie net in die binnekamer van mense se private geestelike lewe nie – ‘n verskil te maak.

Queenstown-Tuine was die eerste gemeente waar ek vir vier jaar gedien het, waarna ek vir 5 jaar die hoof van die Kinderoord MTR Smit in Port Elizabeth was, en daarna vir 14 jaar predikant van PE-Hoogland. Sedert November 2007 is ek in my huidige pos aan die NG Kerk in Oos-Kaapland verbonde, ‘n Communitas-vennoot. Dit is opwindend om deel van hierdie netwerk te wees.

My betrokkenheid by die SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes oor die afgelope 5 jaar is sekerlik die mees vormende ervaring van my hele lewe!

My huweliksmaat is Martie Donald, ‘n verpleegkundige wat in reismedisyne spesialiseer. Ons het twee kinders, Niel (18) en Magdel (15).  Niel beoog ‘n loopbaan in bemarking en toerisme, terwyl Magdel haar oog op argitektuur het.

Kontak Danie by:

041 3653159

danie@ngkok.co.za 

Coenie Burger

Written by webmeester on . Posted in Personeel

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

My werk by Communitas is om te help beplan aan die VBO-program wat
jaarliks aangebied word en om studiegroepe oor Bedieningsprobleme of –
geleenthede te organiseer.

Ek het redelik vroeg in my bediening geweet dat ek graag met predikante
sal wil werk. Ek ken heelwat van die predikante in ons kerk (my 20 jaar
as studenteleraar het gehelp hiermee!) en ek kan regtig sê dat ek lief
is vir hulle en op `n manier in hulle glo!  Die predikante wat ons het
is van die beste gawes is wat die Here aan ons familie van NG Kerke
gegee het. 

Ek sou ook graag wou doen wat ek kan om predikante van ander kerke by
te staan. Min van die kerke het die bronne en geleenthede wat tot ons
beskikking is. Ek glo dat van die belangrikste opdragte aan ons kerk is
om hierdie gawes en geleenthede ook beskikbaar te maak vir ander.  Deur
die loop van my bediening het die Here my lewe al hoe dieper verknoop
aan die saak van die ekumene en die eenheid van sy kerk.  Ek glo dat
die variasie van mense, gawes en selfs teologiese insigte deel van die
rykdom van die geloof is en dat ons ons werk beter gaan verstaan en
doen as ons dit saam met ander kan doen.

Lees en dink, speel `n groot rol in my lewe.  Ek lees baie – feitlik
uitsluitlik teologie – en het die genade gekry dat dit nie vir my swaar
is of na werk voel nie. `n Vriend het my al gewaarsku dat dit mag
saamhang met sondige nuuskierigheid. Dit is seker so, maar ek wil graag
glo dat dit ook te doen het met `n begeerte om die evangelie beter te
verstaan en te dink oor hoe ons as kerk Christus beter kan dien en
volg. 

Ek was op skool nie juis aktief in die kerk en christelike verenigings
nie en het eers in my matriekjaar tot geloof gekom. Om Christus te
ontmoet en Hom te kon leer ken (al is dit maar gebrekkig) is steeds vir
my die wonderlikste ding wat in my lewe met my gebeur het.  Paulus se
wens in Fil 3:10 “dat hy Christus mag ken” het van my tweede jaar op
universiteit nog altyd in my lewe `n groot rol gespeel.

Die tweede groot genade in my lewe is my gesin. Ek is getroud met Lydia
(`n nooi van der Walt) wat betrokke is by Matie Gemeenskapsdiens en die
Here het vir ons drie wonderlike kinders (Ronelle, Rulof en Cobus)
gegee.

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Monty Sahd

Written by webmeester on . Posted in Personeel

Monty Sahd

Monty Sahd

Skriba Kuratorium

Ek werk tans deeltyds by die Kuratorium waar ek verantwoordelik is vir die finansies en die administrasie. Dit is ‘n voorreg om op so ‘n wyse betrokke te wees by die opleiding van die studente wat hulle voorberei vir die gemeentebediening. Die nadenke oor teologiese opleding en die uitdagings rondom die gemeentelike bediening, dwing ons almal om bestaande denk-en praktykpatrone krities te evalueer.

Die eerste gemeente waar ek gewerk het, was George-Moedergemeente (1984-1993). Dit was regtig ‘n wonderlike ervaring om daar te bediening te leer ken en on die Here se genade met mens te deel. Daarna is ek na Stellenbosch-Welgelegen waar ek werk tot op hede. Die bediening in hierdie gemeente is ook opbouend en vervullend. Ek is ook betrokke by die Sinodale Fondsekommissie waar ons poog om gemeentes rondom die skep van ‘n kultuur van rentmeesterskap probeer bystaan.

Ek is met Hanna getroud en ons het drie seuns van die Here ontvang. Ons as gesin geniet die tye wat ons bymekaar is ek soek mekaar op in die tye wat ons apart is. Ek stap graag en speel ook gholf. Die “groen weivelde waar rus is” is van toepassing op die groen gras van die gholfbane waar ek speel!

Ek kan gekontak word by 021-8876819 of 0834492461 of mpsahd@sun.ac.za

Divine Robertson

Written by webmeester on . Posted in Personeel

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

Ek werk al 10 jaar as deel van die Communitas-span en dit het my aan ‘n nuwe wêreld blootgestel van gemeentes, predikante en gemeenteleiers. Ek geniet dit om met gemeenteleiers en predikante te skakel om ons gemeenteprosesse aan hulle bekend te stel en inligting daaroor deur te gee. So kan ek my liefde en passie vir my medemens uit te leef.
 
Ek is gebore in Bellville, in die Paarl grootgeword, en myself bekwaam as ‘n onderwyser. Dit is waar ek vir Denver my man ontmoet het. Ons het twee kinders, Keagan en Kelly wat my geleer het om dinge van myself te ontdek wat ek nie gedink het ek kan doen nie. My persoonlike motto is om die eenvoudigste ding op ‘n besondere manier te doen. Verder het ek geleer om nooit dinge  persoonlik op te neem nie, maar op die saak te fokus. Dit is waarom mense sê, ek kan rustig bly in krisis situasies.
 
Elke dag vra ek die Here om my wysheid te gee in die werk wat ek doen.
 
Kontakbesonderhede:

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za