Be Not Anxious: Pastoral Care of Disquieted Souls

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Spiritualiteit

be not anxiousBe Not Anxious: Pastoral Care of Disquieted Souls
Allan Hugh Cole Jr.
224 pages; dimensions (in inches): 6 x 9; 2008

ISBN: 978-0-8028-6310-2
$20.00 sagteband

Kort resensie: Coenie Burger
Hierdie is een van die heel beste en interessantste boeke wat ek nog gelees het oor die moeilike onderwerp van angs en depressie. Die krag van die boek lê waarskynlik daarin dat Cole nie net sielkundig met hierdie onderwerpe omgaan nie, maar ook baie moeite doen om te kyk wat die groot teoloë deur die eeue daaroor te sê gehad het.  Die verdere wins is dat Cole dit regkry om baie verstaanbaar (en pastoraal) te skryf oor hierdie moeilike sake.
`n Mens sou die inhoud van die boek in vier dele kon opdeel.

  • Hy begin met `n beskrywing van wat hy noem “die baie gesigte van angs”.
  • Daarna – vir my was dit die interessantste deel – bespreek hy tien teoloë se gedagtes en sienings oor angs – oa Luther, Calvyn, Kierkegaard, Bonhoeffer, Barth, Niebuhr, Tillich en Moltmann. Die boek is die moeite werd om te koop net vir hierdie hoofstuk!
  • In die derde deel behandel hy drie sielkundige sienings van angs (Freud, Stack Sullivan en Aaron Beck).
  • In die laaste paar hoofstukke probeer hy praktiese raad gee aan leraars wat mense met angs probeer bystaan en help.

Ek kan die boek baie, baie sterk aanbeveel. Cole is `n jonger stem na wie `n mens kan luister.

Kommentaar deur Pierre Goosen

In terme van die praktiese raad in die laaste drie hoofstukke is daar onder andere drie aspekte waaraan hy aandag gee en wat die dominee van hulp kan wees om iemand wat met angstigheid (in ‘n toestand van disoriëntasie) verkeer te help.

Hy wys op die mens se behoefte om te behoort en bespreek die rol van die Kerk en gemeentes in die verband.
Hy bespreek die sewe kategorieë wat Pruyser, Minister as Diagnostician,  bekendgestel het as “guidelines for pastoral diagnosis”  en gee dit ‘n vars toepassing as instrument vir die dominee.

Hy bespreek die beginsels van kognitiewe terapie vir gebruik in die pastoraat en wys hoe dit toegepas kan word aan die persoon met angs(-tigheid).

In ‘n laaste hoofstuk wys hy op die belang van geloofsgewoontes waarin ‘n stuk vastigheid lê vir die persoon in disharmonie.
 
‘n Baie stimulerende boek met baie toepassings moontlikhede.


Description (Eerdmans)
As Allan Cole knows firsthand, both personally and pastorally, Christians are not immune from anxiety, and many believers go to their church leaders for support and solace. This helpful book draws on narrative approaches to theology and counseling to suggest how pastoral caregivers may effectively minister to anxious persons.
Be Not Anxious provides pastors and other caregivers with a basic understanding of anxiety, including how to identify those suffering from it and how to get at what is making them anxious. Cole focuses both on cognitive-based methods and on common faith practices — church membership, frequent worship, prayer, Bible reading, service, and confession — showing how these may provide relief from anxiety. By addressing the roles of both psychiatry and ministry as co-liberators from anxiety, he leads the pastor and the faith community in helping disquieted souls to find rest.

 

Providence and Prayer: How does God work in the world?

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Spiritualiteit

providence and prayerProvidence and Prayer: How does God work in the world?
Tiessen, Terrance
IVP. 2000. April 2000
432 pages (sagteband)
ISBN: 978-0-8308-1578-4
$29.00

 

Kort resensie deur Coenie Burger
Ek merk in die laaste tyd dat lidmate en predikante meer oor gebed praat en uitvra as wat `n mens vir `n tyd lank gewoond was om te hoor. In ons eie streek het ons verlede jaar `n baie geseënde konferensie oor die onderwerp gehad.  Ek weet van min resente boeke wat met meer teologiese diepte oor die onderwerp handel as Tiessen se Providence and Prayer.
Die boek handel baie spesifiek oor voorbidding en die vraag hoe (en “of”) ons gebede God se handelinge in die wêreld beïnvloed – dit is seker die heel moeilikste vraag oor gebed.
Tiessen het `n uitvoerige en uitgebreide studie oor die saak gedoen en bespreek in die boek elf verskillende maniere waarop mense die vraag beantwoord.  Hy begin by wat hy noem `n semi-deïstiese model en eindig by fatalisme.  In die proses gee hy aandag aan heelwat van die belangrike teoloë se standpunte oor die saak.  Hy kyk na bekendes soos Barth, Aquinas en Calvyn, maar ook na ander soos Brummer, Whitehead, Polkinghorn, Kaufmann, en vele ander.
Die meer interessante en aktuele modelle is nie die ekstreme op die kant nie, maar diè in die middel.  Tiessen uiteindelik self kies vir `n variasie van Calvyn se verstaan van die voorsieningheid en voorbidding.
Die groot waarde van boek lê waarskynlik daarin dat dit juis die temas van gebed en voorsieningheid in verband bring met mekaar. Ons gedagte kan baie skeefloop as ons net wil dink oor hoe ons God se planne kan beïnvloed. Die ander vraag in die boek – wat eintlik die belangrike een is – is die vraag hoe God vandag nog in ons wêreld besig is om te werk.  Die groot wins van die boek is dat dit ons wil help om oor die vraag na te dink – sodat ons met meer verantwoordelikheid daaroor kan praat.
Ek kan die boek baie sterk aanbeveel.  Dit verduidelik en sistematiseer `n groot klomp informasie en doen dit op `n helder en verantwoordelike manier. 


About this book (IVP)
“Lord, please give me a parking space!”
That prayer sounds right on your third time around the block, frustrated and late for an appointment. But is it consistent with how God works in the world?
Does prayer change God’s mind or only our feelings? Does God do things because we ask him to? Or do we ask him because he prompts us to do so? How much control does God really have in the world, anyway? If he has given us free will, can he always guarantee that things will happen as he intends or wishes? Is our need for parking spaces important enough to bother God, or is he only concerned about things that advance his program of salvation?
If God has already decided how things will turn out, what use is it to pray? On the other hand, if our freedom limits God’s ability to achieve his wishes all the time, how much could he do even if we asked for help? How much does God know about the future, and how does this factor into the way our prayers affect the outcome? And how does God’s relationship to time enter into the whole equation?
With such questions in mind, Terrance Tiessen presents ten views of providence and prayer–and then adds an eleventh, his own. He describes each view objectively and then tackles the question, If this is the way God works in the world, how then should we pray? The result of his investigation is a book that puts us at the intersection between theological reflection and our life and conversation with God. It prods and sharpens our understanding, making us better theologians and better prayers.

 

Leer Leef met Jesus

Written by Frederick on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Spiritualiteit

Leer Leef met Jesus-40dae van fokus is geskryf deur Gys van Schoor predikant van Durbanville Moedergemeente. Gys spesialiseer die afgelope aantal jare in spiritualiteitsontwikkeling en hierdie is hopelik die eerste van vele publikasies uit sy deurleefde persoonlike spiritualiteit en bediening in die gemeente.  Hierdie is ‘n handleiding wat deur groepe in die gemeente gedoen kan word in ‘n tydperk van 40dae. Die program is in die gemeente getoets met baie goeie resultate.

Leer leef met Jesus kos R30,00 en kan by die Communitas boekwinkel by Zillah bestel word by projek@sun.ac.za of 021-8083381

Don’t Waste Your Life

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Spiritualiteit

dont waste your lifeBy John Piper
Crossway Books 2007
$13.99
ISBN: 1581344988

Kort resensie deur Coenie Burger

John Piper is iets van ‘n fenomeen in die VSA. Hy is ‘n predikant van Bethlehem Baptist Church in Minneapolis. Wat hom interessant maak is at hy ‘n groot aanhang in die VSA gekry het met ‘n redelik konvensionele evangelies-gereformeerde boodskap. Hy het ‘n baie sterk rol gespeel in die resente herlewing van calvinistiese teologie (tot by TULIP) in die VSA onder evangeliese Baptiste.
Piper het ‘n klompie jare terug bekendheid verwerf met die boek Desiring God.
Sy nuutste boek gaan oor roeping en verantwoordelikheid. Hy skryf die boek vir baie Amerikaners – waaronder baie Christene – wat hulle lewens vul met die goeie en lekker dinge van die lewe. Terwyl baie sal dink dat die mense nie juis verkeerd doen nie, meen Piper dat hulle besig is om hulle lewens te mors op hulle eie gemak en gerief.
Piper is ‘n baie goeie skrywer en kommunikeerder. Hy het ‘n sin vir die dramatiese en gebruik sy voorbeelde baie goed. Hy kry dit reg om groot waarhede op ‘n baie helder en verstaanbare manier te verduidelik. Daar is baie te leer ( en te leen!) ui die boek – veral vir predikers.
Hoewel iets my soms ‘n bietjie ongemaklik laat voel….


This book is a passionate call for this generation to make their lives count for eternity. John Piper acknowledges that the risks for those who seek to accomplish something in life–risks in relationships for the sake of righteousness and authenticity, risks with money for the cause of the Gospel, and risks in witnessing to the truth and beauty of Christ. Readers will find their passion for the cross of Christ enlarged as a result of reading this book. (Crossway Books website)

 

Imagination and the Journey of Faith

Written by Admin on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Spiritualiteit

Imagination and the journey of faithSandra M. Levy

Eerdmans. 2008

$18.00 Paperback; 202 pages

ISBN: 978-0-8028-6301-0 

Resensie deur Coenie Burger

Levy – `n kliniese sielkundige en episkopaalse priester – is van oordeel dat `n verlies aan verbeelding baie te doen het met moderne mense se onvermoë om transendensie te ervaar of waar te neem.  In die bespreek bespreek sy die verband en wys hoe `n herwaardering van rituele, musiek, poësie, kuns en stories mense kan help om hulle verbeeldingskrag, en dalk ook hulle geloof!, te herwin.

In die tweede deel van die boek gee sy praktiese raad oor hoe mense deur bepaalde oefeninge en praktyke hulle verbeelding kan ontwikkel.


What makes us open to mystery, to glimpses of the Transcendent in our daily lives? The power of the imagination, according to Sandra Levy — a power that has been seriously depleted in today’s postmodern culture.

To address and redress this situation, Levy first explores how the imagination expresses itself — through ritual, music, poetry, art, and story — and then focuses on specific practices that can exercise and enrich our spiritual capacity, thus opening us up to divine encounter.

Imagination and the Journey of Faith will speak to both those outside of a religious tradition and those in faith communities who wish to strengthen and deepen the imaginative power of their spiritual lives. (Eerdmans webblad)