Retraite vir diens-beroepe

Written by Wilma le Roux on . Posted in Courses, Kursusse, Nuus, Retraites

Courage and Renewal Retreat

WHAT to expect?

  • A time of reflection and community
  • A first hand experience of some of the concepts and methods described by Parker Palmer in his book Hidden Wholeness.
  • A rich sharing of the wisdom of the work by the co-founders of the Centre of Courage and Renewal, Marcy and Rick Jackson
  • Possible Skype conversation with Parker Palmer
  • Skilled facilitators help create a safe, quiet, and disciplined space—a Circle of Trust—in which the noise within us and around us can subside, where introspection becomes possible. In large group, small group, and solitary settings, you will explore the intersection of your personal and professional lives, making use of stories from your own journeys, and insights from poets, storytellers, and various wisdom traditions.

LW gaan na http://www.rhytmoflife.co.za vir meer informasie asook om in te skryf

of kontak Adrimarie

 

Israel Leierskapstoer

Written by Wilma le Roux on . Posted in Leierskap, Retraites, VBO

ISRAEL & ISTANBUL LEIERSKAPSTOER

VIR

LERAARS, GADES, KERKLEIERS

Jerusalem_2015

Kom loop saam met ons

in die spore van Jesus!

24 November – 2 Des 2015

                                (30 VBO punte)

Stargate International gee vir kerkleiers wat voltyds in die bediening staan, sowel as hulle gades, SPESIALE AFSLAG. Die maatskappy het ook gereël dat Dr. Jannie le Roux leierskapsbeginsels aanbied waarmee leraars 30 VBO punte verdien – en dit terwyl jy saam met hom die Beloofde Land ontdek!

Stargate International sê: ‘n Spesiale aanbieding vir Kerkleiers wat voltyds in die bediening staan, is beskikbaar teen ‘n koste van slegs R18 980. Indien jou lewensmaat graag met jou wil saamreis, sal die gade-koste R23 500 bedra. Die normale toerprys is R25 980 per persoon (jy is dus welkom om enige ander persoon saam te nooi teen die normale toerprys).

Die toerleiers is dr. Jannie en Wilma Le Roux. Jannie skryf: “Ons probeer altyd op die toere wat ons begelei vir mense help om God (op)nuut te belewe. Nou gaan ons in die bewuswees van die Teenwoordigheid van God fokus op leierskapsbeginsels soos Jesus ons leer en hoor waarmee die Heilige Gees ons aanraak.” (Jannie is een van die 3 medeskrywers van “Leadership for all: Virtue practices to flourish” wat by die US Besigheidskool en elders voorgeskryf word. Hy is ook mede-redakteur van “Christen leiers – God se mense vir nuwe werklikhede”).

Daar is egter beperkte plek …  Kontak asb. dadelik vir Jannie of skakel hom by 0721275043

Vir die toerprogram met volledige inligting, kliek hier: Skematiese reisplan TURKISH AIRLINES

Wanneer jy die aangehegte Registrasievorm per persoon voltooi, en saam met die deposito aan Stargate International instuur:

  • Cc ook vir Jannie.
  • Stuur in elk geval vir hom ’n SMS of epos sodat hy weet jy gaan saam!
  • Onthou om in die verwysing by die inbetaling jou van en LeierIsrael2015 te sit.

 

 

 

 

Vrees na vertroue

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Hierdie retraite wil gelowiges help om vry te kom van die houvas wat vrees op hulle lewens het en wil hulle help om met innerlike vrede te leef

 

Die uitdaging aan Christene is om met die Here se genade, dinge eerder uit geloof en liefde te doen, as om deur vrees gemotiveer en gedryf te word. 

 Tydsduur:  Naweek-retraite of ‘n vier-dag retraite.

Formaat:  Meditatiewe retraite.  Maak gebruik van stiltye, luistergroepe (kleingroep) en grootgroep.

Materiaal:  Beskikbaar by Communitas.

Aanbieder:  Leraar of reël by Communitas.

Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za

Renovare. Roepings-retraite vir Leraars (en Gemeenteleiers)

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Om weer jou roepingsfokus nuut en vars te ontdek of te bevestig

Renovare is ‘n ou latynse word in die kerk wat verwys na ‘n geloofsverhouding wat herstel is en daarom nuut beleef word.
Jou roeping as leraar (geestelike leier) is seker een van die kosbaarste, mees bepalende gebeure in jou lewe.  Omdat dit so ‘n persoonlike saak is, praat ons dikwels nie met mekaar daaroor nie.  Tog is dit goed dat ons van tyd tot tyd weer stil raak voor God en met mekaar oor ons roeping praat.
Dit is goed om weer ons rolle vanuit ons roeping te bevestig en die take wat daaruit voortvloei helder te formuleer.

Tydsduur:  Drie- tot vier-dag retraite.
Formaat:  Roeping- en leierskap-retraite.  Maak gebruik van stilte, luistergroepe (kleingroep) en grootgroep.
Materiaal:  Deelnemersgids beskikbaar.
Aanbieder:  Reël by Communitas.
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za


Hierdie is een van die gewildste retreat programme by Communitas wat baie lekker werk in Ringe, maar dit kan ook lekker werk vir ‘n kollega-span of leiersgroep in die gemeente. Groot dele van die program is gebaseer op Coenie Burger se boek: Ontmoetings met die lewende God. As jy voel jy het jou roeping ontgroei is dit dalk tyd om hierdie retreat te oorweeg.

Frederick Marais

In Groot Geselskap

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Die teenwoordigheid van God

Die teenwoordigheid van God is die sentrale tema.  Aandag word gegee aan die realiteit en die implikasies wat dit vir ons lewens het.

Tydsduur:  Naweek-retraite of drie-dag retraite.
Formaat:  Meditatiewe retraite.  Maak gebruik van stiltye, luistergroepe (kleingroep) en grootgroepbesprekings.
Materiaal:  Beskikbaar by Communitas.  Leiersgids en Deelnemersgids is beskikbaar.
Aanbieder:  Leraar of reël by Communitas. 
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za

Ons Vader wat in die hemel is

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Die Onse Vader-gebed in Matteus 6:5-15

Die Onse Vader verwoord die daaglikse stryd van elke gelowige tussen die koninkryk van God en dié van die Satan.  Die gruwels van die lewe waaraan ons elke dag blootgestel word, is die konteks waarbinne die Onse Vader gebid word.
Tog is dit nie die nood wat ons leer bid soos die spreekwoord sê nie, maar die goeie nuus van die koninkryk van God, die evangelie, die genade van God in Christus.  Dit is wat ons laat bid.  Ons bid nie uit nood nie, maar uit dankbaarheid.  Ons bid omdat die koninkryk van God gekom het en dit ons hoop gee vir ons lewe en vir die wêreld.  En, ons bid in gehoorsaamheid.  Gebed is ‘n opdrag van die Vader.

Tydsduur :  Dit kan as ‘n naweek-retraite aangebied word, of as ‘n drie-dag retraite.
Formaat:  Maak gebruik van stiltye, luistergroepe (kleingroep) en grootgroepbesprekings.
Materiaal:  Beskikbaar by Communitas
Aanbieder:  Reël by Communitas
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za