Dictionary for Theological Interpretation of the Bible

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

Dictionary_Theol Interpretation of BibleDictionary for Theological Interpretation of the Bible

Vanhoozer, Kevin J. 
Baker/SPCK. 2005
896 pages
ISBN: 0-8010-2694-6
$27.50

Kort resensie deur Coenie Burger
Baker het met die publikasie van hierdie woordeboek ons `n groot guns gedoen. Hulle het een van die knapste jonger teoloë Kevin Vanhoozer gebruik om vir ons `n uitstekende, ensiklopediese eenband-volume oor Bybelinterpretasie te bring.
Ensiklopedieë en woordeboeke is nie maklik om te skryf nie.  Sommige woordeboeke se bydraes is so kort en bondig dat jy nie regtig iets daarmee kan maak nie.  Ander weer is so lank en uitvoerig dat die eindproduk te duur geword het (vgl bv Eerdmans se uitstekende vyfbandreeks oor Ensiklopedie van die Christendom).
My positiewe gevoel oor hierdie bundel het veral te doen met die feit dat Vanhoozer-hulle raakskiet wat die lengte van die opstelle betref. Jy kan redelik vinnig `n oorsig oor `n tema kry en heelwat informasie wat jou `n goeie greep om die saak gee.
Uiteraard kan jy in een bundel net soveel temas dek.  Maar ook wat dit betref het hulle goed gedoen. Die fokus is op Bybelinterpretasie. Dus is al die hermeneutiese temas daar; ook goeie inleidings op al die  Bybelboeke en dan ook goeie en soliede bespreking van die belangrikste groot temas van die Bybel en teologie.

Ek kan die boek sterk aanbeveel.


Description (Christian Books.com)
Today’s biblical interpreter, whether scholar, student, or pastor, is faced with a plethora of philosophies and methods for interpreting Scripture. Postmodern trends have emphasized one’s community identity in shaping interpretation, leading to differing conclusions. In addition, modern biblical interpretation has too often been characterized by a schism between the disciplines of exegesis and theology. The Dictionary for Theological Interpretation of the Bible is a groundbreaking reference tool that seeks first of all to marry the tasks of exegesis and theology with the goal of theological interpretation of Scripture that is, interpretation that has recovered a focus on the subject matter of Scripture: the nature and activity of God and the gospel. Second, it aims to provide a guide to understanding various interpretative approaches and a tool for evaluating them in light of this goal. The dictionary covers a wide range of topics related to biblical interpretation with both depth and clarity. Topics include the theological interpretation of individual books of the Bible, issues of hermeneutics, various biblical interpreters and interpretative communities, and the interplay of interpretation with various doctrines and doctrinal themes. The contributors represent a diverse range of theological backgrounds and interpretative approaches and are experts in their respective fields.

Creation and Last Things

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

creation and last thingsby Gregory Cootsona

Geneva Press
 $19.95

Die boek is deel van Geneva Press se reeks “Foundations of the Christian faith” – wat bondige, populêre publikasies gerig op lidmate, daarstel. In hierdie band kyk een van die leraars van die bekende fifth avenuePresbyterian Church in New York na ‘n aantal van die moeilike vrae rondom geloof en wetenskap.

In die vier hoofstukke van die boek behandel hy die vraag na die skepping, die oorsprong en aard van die mensheid, die vraag na die kwaad (teodiseë) en die eindeskatologie.  Coonsena is klaarblyklik goed ingelig oor wetenskapkwessies en is sekerlik ‘n goeie kommunikeerder. ‘n Goeie boek!

Coenie Burger


 The goal of the Foundations of Christian Faith series is to enable readers to learn about theology in ways that are clear, enjoyable, and meaningful. Each volume examines the doctrines of the Christian faith and stimulates readers not only to think more deeply about their faith but also to lead them to understand their faith in relationship to contemporary challenges and questions. Individuals and study groups alike will find these guides invaluable in their search for depth and integrity in their Christian faith. In this well-written and concise volume, Greg Cootsona explores the doctrines of creation and eschatology (the end of days) in light of contemporary science. The author addresses what the relationship is between the creation in the beginning and the new creation at the end of time, how the doctrine of creation informs our lives as Christians, and how we grow in faith and love in light of these doctrines. (from Website)

 

The Portable Seminary

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

portable seminaryby David Horton & Ryan Horton (Eds)
Bethany House Publishers. 2006
List Price:  $34.99
Our Price:  $24.95

Kort resensie deur Coenie Burger

Hierdie lywige bundel  wil ‘n hulpmiddel wees vir mense wat meer wil weet van teologie of oppad is na ‘n soort bediening – dat hulle die geleentheid het om voltyds teologiese opleiding te ondergaan.
Die bundel is saamgestel met ‘n indrukwekkende lys van medewerkers oa mense soos Alister McGrath, John Scott, Mark Noll, Tite Tienou, Donald Bloesch, Jimmy Dunn en Donald McKim – hoewel die meeste van hulle uit baie konserwatiewe kringe kom.
Die opstelle dek ‘n baie wye veld – eintlik die helde veld van teologiese opleiding. Van ‘n oorsig oor elkeen van die Bybelboeke, tot by dogmatiek, kerkgeskiedenis en praktiese bedieningskwessies. Dit is tegelyk ook die beperkinge van die boek. Om al die temas in die bestek van een band te behandel, moet aanbiedings noodwendig plek-plek baie oppervlakkig wees.
Ek kan dink dat die boek vir gewone lidmate, wat geïnteresseerd is in die teologie en in die bediening, baie werd kan wees.


Description
The Breadth of a Master’s Degree in Biblical Studies’Complete in One Volume Take your theological education to the next level without the time, expense, and formality of seminary. Discover all the major topics in a typical seminary master’s program authoritatively taught by respected professors, authors, and leaders. This introduction to a biblical studies degree is ideal for the layperson or anyone in vocational ministry who lacks the time or finances to attend classes, who lives where formal training is unavailable, or whose previous education is primarily secular. Study what you want, when you want. Also useful as a handy one-volume reference. In The Portable Seminary you’ll study * surveys of the Old and New Testaments * systematic theology * biblical languages * church history * missions * ethics * Christian education’and more The distinguished international faculty includes Robert G. Clouse Kenneth O. Gangel Norman L. Geisler Julie Gorman Alister E. McGrath A. Scott Moreau Mark A. Noll Bruce L. Shelley Robert H. Stein Tite Ti’nou John R.W. Stott Ravi Zacharias ‘and many more! Continue’or begin’your theological education today. (Bethany House)

 

Back to Darwin: A Richer Account of Evolution

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

back to darwinJohn B. Cobb Jr. (editor)

Eerdmans. 2008

$36.00 Paperback

ISBN: 978-0-8028-4837-6

Kort resensie deur Coenie Burger

Dié boek bring ‘m 23-tal artikels rondom die nalatenskap van die beroemde natuurwetenskaplike Charles Darwin, byeen. Die bydraers is meesal bioloë en natuurwetenskaplikes, maar daar is ook bydraes van filosowe (oa Ian Barbour, Clayton) en teoloë (Cobb, Haught en Griffin). Hoewel hulle nie mt al Darwin se idees (veral sy teologiese idees) saamstem nie, aanvaar hulle almal sy sentrale idees rondom evolusie. Cobb erken self dat die titel; effe misleidend is omdat dit nie in die boek in die eerste plek oor  Darwin gaan nie, maar oor evolusionêre denke in die wetenskap en geloof.


This book provides a distinctive, radical way beyond the quarrels between evolutionary science and Christian belief. Leading scientists, philosophers, and theologians critically discuss the metaphysical assumptions of neo-Darwinism and offer concrete ways of broadening mainstream evolutionary theory. Their open exchange, moderated by veteran process theologian John B. Cobb, presents a holistic case for evolution that both theists and nontheists can accept. (Eerdmans website)

 

Justification: What’s at Stake in the Current Debates

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

In April 2003 het die twee redakteurs ‘n konferensie by Wheaton oor dié onderwerp gereël en ‘n aantal teoloë wat in dié veld werk, genooi om insette te maak. Hoewel die konferensie gereël is deur die evangikale teoloë, is die lys van medewerkers baie indrukwekkend: oa Geoffrey Wainwright, Bruce McCormick, Robert Gundry, DA Carson, Tony Lane en Paul Molnar. Hulle het die eintlike doel van die gesprek baie raak geformuleer: “(we) took up the question whether imputed righteousness is fictive, forensic or transformative.”
Die gedagtes was dat daar aan die leerstuk van die regverdigmaking van vier kante vrae gevra word:

  • Van die van Bybelse Teologie (die eerste twee artikels van Robert Gundry en DA Carson);
  • Vanuit die huidige “krisis” in protestantse dogmatiek rondom die  saak (McCormick en Zigler);
  • Van die kant van historiese teologie (spesifiek Lutherse, gereformeerde, Anglikaanse en Weslyiaanse perspektiewe) en
  • Vanuit die ekumene (WainWright se uitstekende artikel)

‘n Baie interessante boek!


It is not just one word among many, but it is a central reality for which Christians are thankful to God.
Consequently, a faithful understanding of justification is not merely a concern of academic theologians but of all Christians. Discussion of this crucial matter reached a watershed during the Reformation, but concerns raised since then have not all been resolved throughout the church.
In fact, current debates, even controversy, about justification among Protestants and between Protestants and Roman Catholics have been chronicled for general readers in periodicals such as Christianity Today and Books and Culture.
In this book Mark Husbands and Daniel J. Treier bring together notable evangelical scholars and teachers to address from biblical, historical, theological and ecumenical perspectives key questions that prevent complete unity between Roman Catholic and Protestant branches of the church and raise tensions even among Protestant denominations. Witnessing to certain signs of hope, these essays also acknowledge points of caution. But for every reader who is looking for guidance and orientation to this doctrine and current discussion, this book provides a wealth of charitable yet incisive insight.
Key questions addressed in Justification include:
• Does the doctrine of imputation of Christ’s righteousness need to be rethought, or does it faithfully reflect biblical teaching?
• How should the faith and transformation of the believer be understood in connection with our justification?
• What is the connection between our union with Christ and justification?
• What can we learn from Lutheran, Wesleyan and Anglican perspectives on justification?
• What does the Lutheran-Catholic Joint Declaration of 1999 contribute to current ecumenical discussions, and what prospects are there for real theological and ecclesiological reconciliation?
These an other questions about the vital fact of justification for Christian salvation remain of central importance for the preaching, teaching, believing and unity of the church. (IVP Website)

First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

Hy het vir ‘n ruk in Edinburgh, Skotland, klasgegee. Tans is hy hoof van die navorsing in Sistematiese Teologie by Trinity Evangelical Divinity School, in Chicago.
First Theology bevat ‘n aantal opstelle van Vanhoozer, die sentrale tema is God, Skrif en Hermeneutiek – wat tegelyk ook die drie afdelings van die boek is. Die hooftema van sy argument is dat die drie “temas” nooit los van mekaar gebruik behoort te word nie. Dit gaan in die teologie en kerk altyd oor God, maar ons moet oppas om oor God te praat los van die Skrif en hermeneutiek. Die tweede groot gevaar is dat ons oor die Skrif en skrifwaarhede  probeer praat los van God en Christus. Ek waardeer die beklemtoning en dink dit is waar dat van die subtielste maar tegelyk die fataalste ontsporings in die kerk en teologie saamhang met die twee gevare: om oor God los te praat van die Skrif of – dalk meer aktueel vir ons as gereformeerde – om oor die Skrif te praat los van die besef dat dit eintlik gaan om die lewende Christus.


 “This is a book on theological hermeneutics. It is a plea for being hermeneutical about theology and for being theological about hermeneutics. It is an argument for treating the questions of God, Scripture and hermeneutics as one problem. This one problem defines what I call ‘first theology.’ ” (from the Preface)

In thirteen chapters, Kevin Vanhoozer explores various dimensions of doing first theology and illuminates not only how we can talk about God but how we can begin with the Word of God and act on the basis of that Word. Blazing a pathway for recovering the unity of biblical studies and theological reflection, he addresses the challenges presented by the contemporary so-called postmodern situation, especially deconstructionism. Not only does a way of doing God-centered biblical interpretation come to light through Vanhoozer’s explorations, but the triune identity of a God who is communicative, loving and sovereign also comes into focus.

This is a book for students, pastors and teachers who have an interest in the character of God, the nature of Scripture, Christian theology, our approach to hermeneutics and how they are all necessarily interrelated to the glory of God.

 

 

Calvin’s first catechism

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, Dogmatiek

Calvin's first catechismCalvin’s First Catechism: A Commentary – Columbia Series in Reformed Theology

I. John Hesselink

Westminster John Knox  1998

ISBN-10: 0664227252

$24.95 

John Calvin’s first catechism—originally written in French in 1537 and then in Latin in 1538—provides a valuable, clear, and concise introduction to his thought.  Now for the first time, readers have available Ford Lewis Battle’s English translation of the 1538 Latin edition and a current discussion of it in the same volume.  This commentary on the catechism also utilizes other sources such as Calvin’s Commentaries and the Institutes, as well as the latest Calvin research.  This volume is an excellent introduction to Calvin’s theology and will be useful as a text for college and seminary courses as well as church discussion groups.