Wie gaan ons kinders se Hoop steel?

Written by Frederick on . Posted in Wêreldbeker Sokker 2010

So ek dink Die Burger vra vir ‘n keer ‘n goeie vraag: Het jy al ‘n onderwyser gehelp?

Hier is my punt: Een van die dinge wat ons met die WB geleer het is dat ons ‘n burgerlike samelewing-Jan en San alleman in SA het wat gereed is om hande te vat en dinge te maak werk- dalk nou meer so as ooit te vore. Ja daar moet Nasionale beleidsontwikkeling kom oor onderwys en mag dit beter aangepak word as in die verlede- maar van vandag af staan daar weer duisende onderwysers voor klasse in ons dorpe en voorstede voor klasse. Is daar polisiemense op diens, die vullis word verwyder in ons straat deur mense. Wie gee om vir hulle, wie het vanoggend vir hulle ‘n sms gestuur, gebid, ‘n handdruk gegee toe ek my kind afgelaai het, hulp aangebied om ‘n spannetjie te ry of selfs te help afrig, ‘n ekstra klas aan te bied? Ons kan nie almal help skryf aan die nuwe beleid nie, maar ons kan almal vandag, hierdie week, hierdie kwartaal ‘n verskil maak in ‘n skool of ‘n onderwyser, of ‘n polisieman se lewe. Of sommer net begin om dankie te se waar jy flinke dien ontvang. Dit is wat die burgerlike samelewing kan doen. Ons kan hande vat en mekaar optel en ons het dit “begin” doen met die WB- kom ons hou daarmee aan.

Ek kry ‘n epos vanoggend van ons buurt se forum wat vertel van ‘n inisiatief van buurtmense wat weekliks saam wil gaan stap op Onderpappegaaiberg. Ek het in die verlede self baie daar gestap totdat iemand aangeval is, toe ook maar opgehou. Maar nou reel ons buurt dat ons Sondagmiddae saam in groepe kan gaan stap!! Hierdie inisiatief word gereel deur die  Vuya Endaweni Community Conservation Group, en is deel van ‘n poging om natuurliefhebbers instaat te stel om die natuurskoon van Papegaaiberg te kan geniet.  Vuya Endaweni’s van die  Field Guides groep sal as begeleier optree. ONs hoop so sal natuurliefhebbers van Onderpapegaaiberg en Kayamandi saam die berg weer kan geniet. Ek is trots op my buurt wat ons berg nie afgee vir misdadigers nie, hulle maak nie ‘n boehaai en kla nie net by die oorwerkte amptenare van die munisipaliteit nie, hulle doen dit sommer self- en so gee hulle vir my hoop. Dalk is die inisiatief gebore toe ons saam sokker gekyk het in Khayamandi die afgelope weke, ek weet nie, maak ook nie eintlik saak nie.

Al wat ek weet is HOOP het ‘n nuwe gestalte, die gestalte van duisende hande wat gewillig is om klein dinge saam te doen wat ons land ‘n beter plak gaan maak. Ons het ‘n vriendin wat se: God is prepairing me for something very very small !! Ek dink sy is reg en ek weet sy doen dit.

…en as dit alles nie sin maak nie- kyk tog net asb na hierdie wonderlike inisiatief keepflying

Vorige bydrae oor UGO
Ek is van baie kleins af gefassineer deur verandering. Trouens my eerste ervarings van die kerk was hoe ek as klein seuntjie in die bank gesit en uitwerk het hoe ‘n mens dit wat nou hier gebeur anders kan doen? So hou ek van die kantlyn af die prosesse in die onderwys oor die afgelope aantal jare dop. En van lank al af het ek die aanvoeling die proses rondom UGO werk nie. En nou het dit gebeur, tot ons almal se skade. Ek dink dit is jammer, want ek dink UGO is uitstekend en my kinders het beslis baat gevind daarby. Hulle onderrig was eenvoudig ligjare beter as wat ek ontvang het.

Ons kan natuurlik ook vra wie hou vir wie verantwoordbaar- maar op een of ander manier is my aanvoeling dit gaan ‘n klomp van my energie steel en ek sien nie nou kans vir ‘n moddergooiery nie. Ek dink ons is aan die leer dat ons land kan en wil regkom, maar dat die regkom nie gaan kom van ander mense nie maar van mense op die grond in gemeenskappe wat hande vat en regmaak- dar sit immers vanoggend kinders in klasse.

Die Nasionale Departement van Onderwys gaan Uitkoms Gebaseerde Onderwys(UGO) en die gepaardgaande kurrikilum ontwikkeling van die afgelope 15 jaar terugtrek/onttrek/afskaf, is die afgelope aantal weke aangekondig. Ek wil op geen manier dans op ander se grafte nie, ook nie op enige wyse suggereer dat die huidige departement onbevoeg is nie, inteendeel ek wil nadink oor wat ons hieruit kan leer. ‘n Fout word ‘n excellent mistake indien ons daaroor nadink en daaruit leer, maar dit vra die moed om foute te maak soos wat Dan Ward in sy blog hieroor skryf.

Ek dink ons het hier te make met ‘n goedbedoelde proses van verandering maar wat ge-implementeer is asof dit met bestaande kennis en vaardighede toegepas sou kon word.
Aanpassende veradering – adaptive change- is ‘n term wat gemunt is deur Ronald Heifetz en dui op verandering wat nie met bestaande kennis en vaardighede toegepas kan word nie, omdat aanpassende verandering ook verandering bring tov die diepste vertrekpunte van die sisteem. Tegniese verandering is verandering wat met bestaande kennis-lees vanuit-‘n-vorige-era-of-paradigma suksesvol geimplimenteer kan word. Tegniese verandering kom meestal neer op beter-en-harder-werk-met meer-fokus.
Die implementering van die UGO stelsel was duidelik meer as net ‘n tegniese aanpassing gewees wat met die bestaande kennis en vaardighede toegepas kon word. Alan Roxburgh beskryf die uitdaging van aanpassende verandering in sy boek The sky is falling min of meer soos volg:

In tye van aanpassende veradering sal bestaande kennis en vaardighede die proses mislei! Die proses kan net slaag indien die leierskap bereid is om oor hulle mees basiese uitgangpunte, vaardighede en houdings leerbaar en oop te wees. Een van die belangrikste vereistes vir ‘n geslaagde Aanpassende veradering is ‘n fokus op die bou van nuwe kapasiteit onder die leiers. Ek is onseker of onderwysers en ouers se kapasiteit gebou is vir UBO.

Aanpassende verandering vra geduld omdat die hele sisteem deur ‘n proses van nuwe orientasie moet werk- ou bekende voorvoorveronderstellings is nie net nie meer geldig nie, maar vergiftig in der waarheid die nuwe sisteem. Die probleem is dat die ou veronderstellings so goed in die verlede gewerk het en daarom is dit so moeilik om van hulle ontslae te raak.

Ek dink diwels as dit oor God en die kerk gaan is die uitgangspunt oor die algemeen: Die antwoord le in die verlede! en dit is juis hierdie uitgangspunt wat ons vergiftig.
Aanpassende verandering vra berekende risiko’s en eksperimentering. Dit is so ingrypend dat dit nie eensklaps in die totale sisteem aangewens kan word nie. Indien aanpasse aanpassende verandering gelyktydig in die totale sisteem toegepas word is die kanse meer as goed dat die sisteem beskadig sal word. Daarom is dit belangrik om eers te eksperimenteer met gewillige innoveerders wat nie omgee om foute te mak nie. Ek het nie die indruk dat die onderwys sisteem UGO eers genoegsaam deur ‘n groep lootsskole gevoe het voordat hulle dit in die volle sisteem toegepas het nie.

Genoeg geleer uit die onderwys- wat daarvan ons maak dit van toepassing op kerkeenhied, of die gestuurde uitdagings van die kerk, op die uitdagings tov ons jeug en ons sal sien dat baie van ons onvermoe om met hierdie soort prosesse te slaag te make het met ons onderskatting van die aard en inpak van die proses van veranering. Ons moet en kan by die foute van die onderwysers leer…

Aanpassende verandering vra geduld. Ek wonder of daar genoeg geduld was met die mense in die sisteem van onderwys om rustig in te groei in die nuwe sisteem en voorverondersteeling van die UFGO. Die aanleer van nuwe voorveronderstellings is om soos teen die grein in te skaaf- dit voel verkeer en is aanvanklik maar ‘n morsige aangeleentheid. Indien daar te vinnig te veel druk is op prestasie raak dinge eenvoudig onhoudbaar, val prosesse vas en word ou sisteme weer in plek gesit.

Ons is van Afrika BASTA

Written by Frederick on . Posted in Wêreldbeker Sokker 2010

Ek moet se ek het nog nie eintlik taal om hieroor te praat nie, maar ek dink ons moet probeer. Ek is deel van ‘n blanke gemeenskap, om presies te wees, ‘n afstammeling van die Hugenote, en (ons Marais)is al meer as 300 jaar in Afrika, maar tog is ons skugter om onsself te defenieer as van Afrika. En tog ons taal is Afrikaans en ons is Afrikaners. Noudat ons ons mag verloor het, moet ons weer besin oor wie ons is. Ons moet begin om onsself te defenieer vanuit ons diepste oortuigings en nie net as reaksie op ons vrese- Apartheid, of ons skuld oor Apartheid waar ons wegpraat van ‘n sosiale identiteit nie. Ook dit sal nie deug nie, want daar is eenvoudig so iets soos ‘n groep blanke mense in Afrika, wat daar hulle historiese wortels geskiet het. Op ‘n manier is ons skielik vry om te kies, nie omdat ons moet nie maar omdat ons wil- om van Afrika te wees.

So dalk het ek gisteraand so spontaan sonder dat ek bedoel het begin om myself te defenieer in my spontane ondersteuning van Cameroen as iemand van Afrika. Antjie se boek word beskryf as “a book of journeys- moral, historical, philosofical and geographical“. Ek kan daarmee identifiseer, sedert my voorsate via Nederland na Suid-Afrika gereis het is ons eintlik kultureel nog die hele tyd op reis. Ons wil maar net nie inpas in die handboeke van die geskiedenis nie. So ons moet ons eie kaas maak soos die Hollanders graag se.

…of dalk is dit na alles iets van die Gees wat in ons getuig wat aan ons ‘n behoefte gee vir versoening, vir oorgrens gemeenskap, vir ‘n blywende soeke na die koms van die Koninkryk in hierdie kontinent waar ons woon. Hoe het ons nie verdwaal op die pad nie, byna van die kaart af verdwaal, en tog iets het ons weer kom haal, heel onverwags hoor ek van soveel mense wat met die sokker (bid jou aan) FIFA wereldbeker iets in hulleself ontdek het waarvan hulle nie geweet het nie- iets soos- Ek is van Afrika en BASTA! Hierop gaan ek vanaand ‘n lekker Belgiese bier drink

terloops…as Ghana nou ook uitgeskakel moet word, dan sal ek met oorgawe my Oranje hempie aantrek!

South Africa Rolls Out the Ubuntu in Abundance

Written by webmeester on . Posted in Wêreldbeker Sokker 2010

As I moved through my work here in the provinces over the last six weeks, I had a pivotal meeting with the Board members of a rural NGO. They were explaining their guiding program philosophy of Ubuntu. No, not the Linux program. I’m talking about the traditional African philosophy of Ubuntu that essentially says, “No man is an island.”

I found a better explanation from Wikipedia:

Archbishop Desmond Tutu further explained Ubuntu in 2008:

One of the sayings in our country is Ubuntu – the essence of being human. Ubuntu speaks particularly about the fact that you can’t exist as a human being in isolation. It speaks about our interconnectedness. You can’t be human all by yourself, and when you have this quality — Ubuntu — you are known for your generosity.

We think of ourselves far too frequently as just individuals, separated from one another, whereas you are connected and what you do affects the whole world. When you do well, it spreads out; it is for the whole of humanity.

To me, Ubuntu is the acceptance of others as parts of the sum total of each of us. And that is exactly what I have experienced during the lead up to, and the initial days of this World Cup. There is nary a South African citizen that I’ve met on the street, or in shops or restaurants or hotels, that hasn’t gone out of their way to greet me and make me feel like I am home. And I don’t mean that in the trivial, “Oh, aren’t they nice, homey people here… ” sort of way. I mean real, genuine interest and questions. People seriously want to know where I come from. What it’s like where I live. How does it compare to where I am now. What do I think of South Africa. Oh yes, and what do I think of Bafana Bafana… The questions and conversations are in earnest. They are honest. And they are had with enthusiasm and a thirst to know more. South Africans are drinking deeply from the cup of humanity that has been brought to their doorstep. I would never imagine that an American World Cup or Olympics would ever be this welcoming to the rest of the world. And that saddens me for the state of my home country, but it also makes me feel the pride of the South African people.

I have been truly humbled on this trip. And while I have my gripes regarding development here, I cannot say one negative thing about how South Africa has handled its duties as host and hostess to the world. If I could say one thing to sum up being here during this once-in-a-lifetime experience, it would be that I’ve learned the value of Ubuntu, and that when found and offered in abundance, the world is indeed a better place to live in.

So, if South Africa accomplishes nothing more on the playing field, it will still have won as a host country. I am a cynic, no doubt about that. And yet I have to admit, I’m a little teary just writing this because I leave for home next weekend and I will be leaving a little piece of myself here in South Africa. I just hope I have learned enough to bring back a little piece of Ubuntu to my homeland, where perhaps with a little caring and a little water, it will take root as naturally as it does here, in the cradle of civilization. It’s funny, many people in America still ask me, “are the people in Africa very primitive?” Yes, I know, amazing someone could ask that but they do. And when they do, I usually explain that living in a mud hut does not make one primitive, however, allowing kids to sell drugs to other kids and engage in drive-by killings — isn’t that primitive behavior? I think it is. When I think of Ubuntu and my recent experiences here, I think America has much to learn from Africa in general, in terms of living as a larger village; and as human beings who are all interconnected with each other, each of us having an affect on our brothers and sisters.

As the 2010 Cup slogan goes, “Feel it. It is here.” Well, I have felt it, because I am here. Thank you South Africa, for giving me this unexpected gift. I am humbled.

God gebruik enige persoon

Written by webmeester on . Posted in Wêreldbeker Sokker 2010

Nog ‘n storie van hoop kom van Vryheid.

Een van die gemeentes het tans nie ‘n predikant nie. Van die gemeentelede het besluit dat hulle sal moet uitreik.

Hulle gebruik die momentum van die wêreldbeker en TUG se hulpbronne om in die groter gemeenskap te werk. Sokker word gespeel en die living ball word gebruik om die evangelieboodskap te verduidelik. Saam hiermee, is daar ook ‘n week van gebed.

God gebruik enige persoon wat bereid is om uit te gaan, te bid en te getuig. Ons sien leiers, kleur, taal en denominasie. Hy sien ons harte.

 

Alles het met ‘n bal begin

Written by webmeester on . Posted in Wêreldbeker Sokker 2010

‘n Kerk in Vanderbijlpark (wat deel is van TUG) het ‘n 2 weke “Kidsgames” program wat wyd geadverteer is in die omgewing. Ongeveer 80 kinders woon hierdie program by.

Talle kinders het al hulle harte vir Jesus gegee en wonderlike verhoudings is met die vrywilligers gebou. Van die vrywilligers kom so ver as Texas en Brasilië. Hulle geesdrif en liefde vir kinders en God, is aansteeklik vir ons Suid-Afrikaners.

So werk ons saam met gelowiges uit ander lande om EEN boodskap te verkondig.

En dit het alles by ‘n bal begin!

 

Afrika het Vredemakers!

Written by Quintus Heine on . Posted in Wêreldbeker Sokker 2010

Daar was een insident wat my veral bygebly het. Reg voor ons het 3 persone gesit. ‘n ondersteuner van Engeland, ‘n Xhosa sprekende Kapenaar en ‘n Algerier. Met die verloop van die aand het die Engelsman en Algerier, wat  aanvanklik goed oor die weg gekom het, se gemoedere vir mekaar begin ontvlam! Wie was die vredemaker? – Die Xhosasprekende Suid Afrikaner!  Ja dit is nog altyd my ervaring van Suid-Afrikaners- ons is vredemakers! Dit is een rede waarom ons, met al ons verskille steeds kan saamleef. Daar is altyd genoeg vredemakers onder ons!   Mag die positiewe gesindheid en die welwillendheid  van Suid-Afrika se, mense, die Here se seen dra!