Die beloftes van God word nie geaffekteer deur mense en politici se doen en late nie …

Written by Admin on . Posted in Prediking, VBO, Video

 Ekstra videogreep oor Sondag 6 van Lydenstyd

 

Die afgelope weke is videogrepe oor ‘n  “preek-dinkskrum” op Youtube beskikbaar gestel.  ʼn Groep het telkens saamgesels oor die fokusteks van die week – met iemand wat as ankerpersoon vrae formuleer, ‘n eksegeet wat help met die teksuitleg, en enkele persone uit verskillende agtergronde wat help saamdink. Hierdie  videos is elke Vrydag op youtube beskikbaar gestel.

Die videogrepe is wyd verwelkom, veral deur persone wat alleen in gemeentes is en nie die voorreg het om met kollegas saam te dink en gesels nie.

 

Na aanleiding van die huidige politieke situasie en die gebeure van die afgelope paar dae, het ons dit goed gedink om ʼn ekstra gesprek op te neem rondom die fokustekste van hierdie laaste Sondag (6) van die Lydenstyd.

Frederick Marais en Coenie Burger gesels oor hoe om Sondag se erediens te kon inrig om die ervarings van die afgelope week in te sluit in die erediens rondom Palmsondag.

Kyk gerus hier daarna: https://youtu.be/y9jW_IHzJko

Daar is ‘n gebed wat deur Frederick voorgelees word, geskryf deur Hannes Theron. Die gebed is hier besklikbaar as pdf asook as 3 powerpoint-skyfies. Laai dit gerus hier af:

Die sesde Sondag se eerste opname wat gefasiliteer word deur Coenie Burger en met Louis Jonker as eksegeet, is hier beskikbaar: https://youtu.be/8cCBh_8J9SE

nous 5

Written by Admin on . Posted in Video

Nous 5 is vrygestel! Tema: ge[heel]

Paint by Numbers – leer om saam met Jesus buite die lyne te verf.

Lepel – nooi jou uit om met hoop te leef!

Bestel by:  Louisa, Jeugkantoor 021/9577199 of jeug@kaapkerk.co.za.

Koste: R30 (posgeld uitgesluit)

NUUTSTE NOUS DVD

Written by Admin on . Posted in Video

NUUTSTE  NOUS  DVD – [uit] sien  Nous logo

Papiervliegtuig (Psalm 8) sê dit is in die teenwoordigheid van die Grootheid van God dat ons vlerke kry, dat ons nuut sal leer speel, omdat die Een voor wie ons speel, ons laat vlieg!

Wyn (Joh 2:1-11) – met die water wat in wyn verander het, het ‘n nuwe era vir mense en hul lewe saam met God aangebreek. God maak ons vry van verleentheid en neem ons in die rigting van vreugde.      Koste: R30 plus posgeld en verpakking.  (Hoër dupliseringskoste noodsaak R5 styging in prys)

Bestel by die Jeugkantoor, 021/957 7199 of e-pos jeug@kaapkerk.co.za