MTh Bedieningspraktyk – 2014

Written by Admin on . Posted in Ekklesia, M Th, Nuus

Die Universiteit van Stellenbosch bied ‘n twee-jaar modulêre MTh in Praktiese Teologie (Bedieningspraktyk) aan. Die doel van die program is om missionale leierskapkapasiteit te bou deur lees, sterk teologiese dialoog, deelname aan geestelike dissiplines, om te eksperimenteer met missionale leierskapsuitdagings en persoonlike besinning (joernaal) en rigting.
Sien aangeheg volledige besonderhede:
 
MTh_Bedieningspraktyk_2014

Pastorale Berader/Versorger NGK Citrusdal

Written by webmeester on . Posted in Nuus

Citrusdal-gemeente-logoNG Gemeente Citrusdal

Pastorale Berader / Versorger

 Die NG Gemeente Citrusdal het God se stem gehoor uit Jeremia 31:31 en Efesiërs 4 om dissipels vir Jesus Christus te wees waar ons is en om God se koninkryk so uit te brei.  Ons is ‘n gemeente gewortel in Jesus Christus wat gestuur is na die breër gemeenskap. 

Pos: Pastorale Berader / Versorger

Die gemeente is op soek na ‘n persoon wat:

  • ‘n Toegewyde, belydende Christen is;
  • Koninkryksgerig is en ‘n passie het vir dissipelskap
  • ‘n Gawe het vir Pastorale berading / versorging
  • ‘n Gawe het vir maatskaplike werk en veral kan fokus op:

Changing Church for a Changing World

Written by webmeester on . Posted in Nuus

Changing Church for a Changing World

2013-ADVERT-CRAY-CAPE-TOWN-VISIT-300Hiermee nooi ons jou namens EkklesiaCommunitas en Growing the Church (Anglikaanse kerk) hartlik uit na ‘n besondere eendag seminaar wat op 23 Julie in Kensington, Kaapstad plaasvind.

Biskop Graham Cray is die missionêre leier van die aardsbiskop van Canterbury en die hoof van die Fresh Expressions of Church beweging in die Verenigde Koninkryk.

TemaChanging church for a changing world. Fresh expressions for the 21st century of church. 

  • Dit sal vir julle die moeite werd wees om ook Jeugwerkers en kinderwerkers na hierdie kursus te stuur.
  • Dominees kan 6 VBO-punte hiervoor verdien.
  • Vir meer inligting sien hierdie inligtingstuk: BISHOP CRAY CAPE TOWN VISIT.
  • Vir registrasie gebruik hierdie registrasievorm: REGISTRATION – CRAY VISIT.

Hartlike groete
Philip Botha en Trevor Pearce (Namens Fresh Expression SA Taakspan)

ONDERWYS – HALFDAG-KONFERENSIE 13 JUNIE 2013 /EDUCATION – HALF DAY CONFERENCE: 13 JUNE 2013

Written by webmeester on . Posted in Nuus

ONDERWYS – HALFDAG-KONFERENSIE 13 JUNIE 2013 /EDUCATION – HALF DAY CONFERENCE: 13 JUNE 2013
Help ons asseblief om ons halfdag-konferensie oor die Vyf grootste uitdagings vir die Onderwys in die Wes-Kaap onder die aandag van skoolhoofde en onderwysleiers in u gemeente en gemeenskap te bring/Please help us to remind principals and leaders in education within your community about the half day conference on Education’s Five Toughest Challenges in the Western Cape.  Hierby aangeheg is die tweetalige uitnodiging wat in April aan skoolhoofde van hoër- en laerskole in die Kaapse Skiereiland gestuur is. Gee hierdie inligting asseblief aan skoolhoofde en onderwysleiers in u gemeente, of herinner hulle net weer daaraan/Refer to the attached bilingual invitation as sent to principals of high and primary schools in the Cape Peninsula during April. Please provide this information to principals and education leaders within your congregation or community, or remind them about this event.

U is ook welkom om ‘n e-pos te stuur na kommunikasie@kaapkerk.co.za, met die versoek om die uitnodiging aan iemand anders te stuur/Alternatively, you are welcome to e-mail kommunikasie@kaapkerk.co.za to request that the invitation is sent to someone else.  Bywoning moet asseblief voor Dinsdag 4 Junie 2013 bevestig word/Attendance is to be confirmed before Tuesday 4 June 2013.

Met die oog op ‘n tyd soos hierdie – hoor die evangelie, die hoop vir ons tyd – Winterskool 2013

Written by webmeester on . Posted in Nuus

Die tweede Winterskool vir predikante, akademiese personeel, studente en die breë publiek word vanjaar vanaf 4-6 Junie op Stellenbosch gehou met die tema: Met die oog op ‘n tyd soos hierdie – hoor die evangelie, die hoop vir ons tyd. In hierdie woorde uit Ester 4 is daar ‘n diepe bewustheid dat God teenwoordig kan wees in die moeilikste tye van ons individuele en gemeenskaplike lewens. Met die Winterskool wil ons die boodskap oordra van hoop en geloof in ‘n God wat kan verras met sy reddende teenwoordigheid in die mees onverwagte plekke en tye. 

 Die drie hoofsprekers is dr Rhoda Kadalie, dr Mvume Dandala, en prof Piet Naudé. Daar sal ook talle parallelle sessies wees wat by die tema aansluit. Die Winterskool vind plaas by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch.

Die program en registrasievorm is aangeheg.