Diensleweraars

Written by Alta Marais on . Posted in Personeel

 

Frederick MaraisFrederick Marais

Communitas: Netwerk Koordineerder & SKG Gemeentebegeleiding

Gemeentes en veral die prosesse van verandering in Gemeentes het my nog altyd gefassineer. My pa vertel dat ek op 8 jarige ouderdom al probeer het om in sy gemeente te fasiliteer met die sinnetjie: Pa weet mos ons kan nie meer langer so aangaan nie.

Ek is ‘n predikant van die NG Kerk wat my bediening begin het in Somerset-Oos vir vier jaar en later was ek vir 10 studenteleraar by Studentekerk op Stellenbosch. 

Vir die afgelope 8 jaar is ek verantwoordelik vir die begeleiding van gemeenteprosesse eers by Buvton en nou binne die Communitas Netwerk.  Ek  geniet dit om saam met ‘n wonderlike span te kan saamwerk binne die Communitas Netwerk en vir die koördineringvan die Netwerk verantwoordelikheid te neem. Ek is na byna ‘n dekade se fasilitering in gemeentes  steeds mateloos gefassineer oor hoe die Here deur sy Woord en Gees  deur gemeentes wonderlik werk.  Op die blog waarvoor ek verantwoordelik is, Padlangs met gemeentes,  skryf ek weekliks oor my ervarings met gemeentes en verwelkom kommmentaar baie. Ek is baie dankbaar dat ons nou dienste kan lewer aan beide die VG en NG gemeentes van ons streek, want die eenheid van die kerk is vir my ‘n passie.

Die afgelope 5 jaar is ek betrokke by die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes en die Seisoen van Luister. Blootstelling hieraan het my verstaan van my roeping en uitlewing van my werk dramaties beïnvloed.

Ek is getroud met Anita. Ons kom ‘n leeftyd saam, want ons het mekaar in graad 2 ontmoet. Ons het twee wonderlike tiener dogters, Anika en Janneke.  Ek is baie lief vir reis, jag en die buitelewe en doen baie amateuragtige houtwerk wat my familie tot vervelens toe moet bewonder.  As ek gedwing word, skryf ek oorgemeentes en die familielewe.

Frederick Marais

Communitas: SKG
Gemeentebegeleiding
jfm@sun.ac.za
021-8083265
0833801657
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

Ek werk al 10 jaar as deel van die Communitas-span en dit het my aan ‘nnuwe wêreld blootgestel van gemeentes, predikante en gemeenteleiers. Ek geniet dit om met gemeenteleiers en predikante te skakel om ons gemeenteprosesse aan hulle bekend te stel en inligting daaroor deur te gee. So kan ek my liefde en passie vir my medemens uit te leef.

Ek is gebore in Bellville, in die Paarl grootgeword, en myself bekwaam as ‘n onderwyser. Dit is waar ek vir Denver my man ontmoet het. Ons het twee kinders, Keagan en Kelly wat my geleer het om dinge van myself te ontdek wat ek nie gedink het ek kan doen nie. My persoonlike motto is om die eenvoudigste ding op ‘n besondere manier te doen. Verder het ek geleer om nooit dinge  persoonlik op te neem nie, maar op die saak te fokus. Dit is waarom mense sê, ek kan rustig bly in krisis situasies.

Elke dag vra ek die Here om my wysheid te gee in die werk wat ek doen.

Kontakbesonderhede:

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za

Johan KotzeJohan Kotze

Communitas: Gemeente fasiliteerder

SAVGG: Gestuurde Gemeente Konsultant

Omeen of ander rede het ek ’n behoefte dat die regte ding op die regtemanier gedoen word. Dit is dalk die rede hoekom die Here my geroep hetom gemeente fasilitering te doen. Nie omdat my bydrae as sodanig ietslewer nie, maar omdat gemeenteleiers deur geloofsonderskeiding by dieHere hoor wat hul gemeenteroeping (die regte ding) is, en dat hul dansaam beplan hoe om dit te beliggaam (reg doen).

Vir die afgelopepaar jaar het ek die wonderlike voorreg om my roeping om brûe te bouuit te leef. Dit was die opdrag wat God aan my gegee het tydens dieGcowe konferensie in Pretoria in 1997. Buvton was, by name FrederickMarais, instrumenteel daartoe dat ek gehoorsaam aan my roeping kanwees. En die wonder is dat hy nie my roeping voor die tyd geweet nie.Hulle het my doodeenvoudig akkommodeer, bygestaan, opgelei enontwikkel. Die span wat Frederick oor die jare aangestel het dra ookwonderlik hiertoe by

Ek is getroud met Annalise, ’n geskenkvan God weens haar ondersteuning en voorbidding, Sy het ’n besonderemanier waarop sy haar geloof uitleef. Ons ry weekliks, indien moontlik,saam Stellenbosch toe om daar te gaan gholf speel. Sy natuurlik beteras ek, want sy het ’n beter afrigter as ek (dis nou ek). Ons het ’nwonderlike seun Gerrit, getroud met Nicolette, en hulle  tweetjies hetdrie kinders. Hy is werksaam in London waar hy spesialiseer in diebestuur van verandering. As ouers is ons die Here dankbaar dat ons seunen skoondogter gelowiges is. Gerrit gee volwasse kategese by diegemeente waar hulle lid is.

Lees meer …

jkotze@kingsley.co.za
0219755983

Sharon NaudéSharon Naudé

Ontvangsdame

Ekis getroud met 2 kinders, en hou daarvan om met mense te werk. My doelin die lewe is om deur die genade van die Here ‘n lig te wees in diewêreld.

Ek is werksaam by Communitas vir 4 jaar, en isverantwoordelik vir ontvangs en die verkoop van boeke. Dit is vir my ‘nvoorreg en plesier om deel te wees van die Communitasspan.
Indien ek vir u van enige hulp kan wees, voel vry om my te kontak.

Kontakbesonderhede
021 808 3381
snaude@sun.ac.za

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

My werk by Communitas is om te help beplan aan die VBO-program wat jaarliks aangebied word en om studiegroepe oor Bedieningsprobleme of – geleenthede te organiseer.

Ek het redelik vroeg in my bediening geweet dat ek graag met predikante sal wil werk. Ek ken heelwat van die predikante in ons kerk (my 20 jaar as studenteleraar het gehelp hiermee!) en ek kan regtig sê dat ek lief is vir hulle en op `n manier in hulle glo!  Die predikante wat ons het is van die beste gawes is wat die Here aan ons familie van NG Kerke gegee het. 

Ek sou ook graag wou doen wat ek kan om predikante van ander kerke by te staan. Min van die kerke het die bronne en geleenthede wat tot ons beskikking is. Ek glo dat van die belangrikste opdragte aan ons kerk is om hierdie gawes en geleenthede ook beskikbaar te maak vir ander.  Deur die loop van my bediening het die Here my lewe al hoe dieper verknoop aan die saak van die ekumene en die eenheid van sy kerk.  Ek glo dat die variasie van mense, gawes en selfs teologiese insigte deel van die rykdom van die geloof is en dat ons ons werk beter gaan verstaan en doen as ons dit saam met ander kan doen.

Lees en dink, speel `n groot rol in my lewe.  Ek lees baie – feitlik uitsluitlik teologie – en het die genade gekry dat dit nie vir my swaar is of na werk voel nie. `n Vriend het my al gewaarsku dat dit mag saamhang met sondige nuuskierigheid. Dit is seker so, maar ek wil graag glo dat dit ook te doen het met `n begeerte om die evangelie beter te verstaan en te dink oor hoe ons as kerk Christus beter kan dien en volg. 

Ek was op skool nie juis aktief in die kerk en christelike verenigings nie en het eers in my matriekjaar tot geloof gekom. Om Christus te ontmoet en Hom te kon leer ken (al is dit maar gebrekkig) is steeds vir my die wonderlikste ding wat in my lewe met my gebeur het.  Paulus se wens in Fil 3:10 “dat hy Christus mag ken” het van my tweede jaar op universiteit nog altyd in my lewe `n groot rol gespeel.

Die tweede groot genade in my lewe is my gesin. Ek is getroud met Lydia (`n nooi van der Walt) wat betrokke is by Matie Gemeenskapsdiens en die Here het vir ons drie wonderlike kinders (Ronelle, Rulof en Cobus) gegee.

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Chrisna van der MerweChrisna van der Merwe

VBO-Kantoor en Navorsing

Om sedert 2000 as deel van die wonderlike span by Communitas (vroeërBuvton) te werk, is ‘n seën wat die Here oor my pad gebring het. VanafJanuarie 2000 tot Oktober 2007 was ek in diens van die Moderatuur vanWes-Kaap Sinode asook Buvton. Ek is nou verantwoordelik vir dieadministratiewe ondersteuning van die VBO-Kantoor en Navorsing en ditis ‘n plesier om vir Coenie te werk!

Ek is ‘n Karookind – komuit goeie aarde – was in die onderwys – LO-onderwyseres en het daarnavir 15 jaar as  saakgelastigde by Studentekerk, Stellenbosch gewerk. Toe ons as gesin besluit ek mag nou weer net huisvrou en Mamma wees,het die Here (Buvton) Communitas oor my pad gebring. Vroeë aftrede hetverdwyn!  Rondom Communitas se iZiko word daar altyd iets nuuts bedinken groei ons elke dag – never a dull moment! Die Here het oor die jarewonderlik voorsien en daarom is dit nou ‘n vreugde om die Hom metblydskap te dien deur deel te wees van Communitas en VBO en om diens telewer aan gemeentes en predikante.

Jannie – my wonderlikeondersteunende man – en ek het drie kinders met pragtige kleinkinders.Ons “gym” soggens 5:30 om die dag met genoeg energie te begin.Naaldwerk is een van my groot liefdes asook tuinmaak, lees enwoonwa-vakansies saam met die gesin.

Chrisna van der Merwe
VBO-Kantoor en Navorsing
(t) 021-808 3624
(f) 021-886 5701
cmer@sun.ac.za

 

Pierre GoosenPierre Goosen

Sinodale Kommissie vir Predikante-Begeleiding

Daar is seker min dinge wat vir predikante so bevredigend enenergie-gewend is, soos om te weet wat hulle roepingsfokus is en om ditte kan uitleef.  Om te weet dat hulle betrokkenheid in die gemeente niemaar net ‘n werk is nie, maar dat dit ‘n geleentheid is om saam metander medegelowiges Jesus Christus raak te sien en saam met Hom teleef.  Gelukkig is die predikante, en geseënd is hulle bediening, watin gemeentes betrokke is waar hulle die ruimte kry om hulle roeping uitte leef.
As die predikant vir predikante-begeleiding in diens van die sinode(PSD vir SKP) het ek die voorreg om saam met hierdie predikante hulbediening te vier.
Daar is egter ook predikante wat om verskeie redes nie die geleentheidvan ‘n betekenisvolle bediening het nie.  Ek is bevoorreg om by hierdiepredikante en hul gemeentes betrokke te raak om saam met hulle weer hulbedieningsvreugde te ontdek.
As PSD vir SKP word ek bygestaan deur ‘n dagbestuur, ‘n verteenwoordiger uit elke ring en ‘n sekretaresse.
Die SKP vorm deel van Communitas wat ‘n netwerk van dienste aangemeentes en predikante is. ‘n Verskeidenheid van dienste isbeskikbaar, wat op die webwerf te sien is.  Wat ek wil onderstreep isdat ek in persoon beskikbaar is en wil wees vir die predikante  in onssinodale gebied.

Kontakbesonderhede:
pmgoosen@sun.ac.za
021-808 2914 (k)
0836305676

Joanie BattJoanie Batt

Admin Beampte: SKP

Admin Beampte: Finansies

Ek is getroud met John Batt; 3 getroude kinders; 4 kleinkinders en ‘n hond
Ek, my man en die hond woon in Kuilsrivier; my kinders in Centurion, Kuilsrivier en London onderskeidelik
Ekis die Administratiewe beampte by Sinodale Kommissie virPredikantebediening; predikantebediening- en versorging lê my na aandie hart, want ek leef graag empatie uit; deur my werk hier kan ek myHere dien en vir my medemens iets beteken
Verder is ek ook betrokke by die admin van die finansiële sy van Communitas; om met syfers te werk bly ‘n lekker uitdaging!
Onthaal, lees, brei, swem en stap is my stokperdjies

Kontakdetail:
021-808 3382 (k)
jcab@sun.ac.za

Peter Grove

Peter Adams

Communitas: Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

My rol in die Kerk het ek al op vroeë ouderdom besef as iemand met sterk organiseringsvermoë en ‘n passie vir die werk van die Here. Om gemeentes te help en leiding te neem is vir my baie baie belangrik.

Ek is ‘n predikant van die VG Kerk wat my bediening begin het in Merweville vir ses maande en later word ek beroep na Bonteheuwel waar ek die laaste 10 jaar is.

Vir die afgelope 2 jaar is ek tentmaker in die gemeente. Ek is huidiglik verbonde aan die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. Die kantoor was eers die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking en Gemeente-Ontwikkeling wat gewerk het binne die NGK. Huidiglik het ek ook om ‘n fasiliteringspan vir die VGK op die been te bring met die hulp van Frederick Marais. Die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking wil graag help i) Om die Koninkryk van God te help uitbou; ii) Die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe wat ons eenheid in Christus op konkrete wyse sal beliggaam deur die skep van Nuwe gemeenskappe; Skep van ruimtes vir aanbidding en die Herontwikkeling van ou kwynende gemeenskappe in nuwe geloofsgemeenskappe binne die visie van GKS.

Die afgelope 4 jaar is ek betrokke by die Algemene Sinode se Bediening vir Kommunikasie, Publikasie en Argief en ook by die uitleg van URCSA News. Ek is ook lid van die Regskommissie van die Kaapland Sinode van die VGK. Ek beskou myself as iemand wat wonderlike gawe ontvang het t.o.v rekenaars en wil dit altyd tot uitbreiding van God se Koninkryk gebruik.

Ek is getroud met Carol wat ek ontmoet het toe ek nog rugby gespeel het. Ons het twee wonderlike kinders, Carlo en Carla.  Ek is baie lief vir sport en kry soveel blootstelling om met oorsese rugbyspanne te reis.

Communitas: GKS
peter@kaapkerk.co.za
021-9577193
0829287688
www.gokerk.co.za / www.communitas.co.za

Braam HanekomBraam Hanekom

 

Gielie Loubser

Louisa Crafford

Madelein GerberMadelein Gerber

Koördineerder:  Vrouelidmate

Vir ongeveer die helfte van my leeftyd is ek
predikantsvrou wat my gewig saam met die
van my man in die gemeente ingooi. Aanvanklik was dit omdat dit van my verwag is.  Mettertyd het dit ‘n passie en roeping geword.

Die manier waarop vroue dink, doen en diensbaar is,  fassineer my. Die afgelope ses jaar is ek in die Wes-en Suid-Kaap as koördineerder van vrouebedieninge werksaam.  Ek meen dat vroue een van die kosbaarste geskenke aan gemeentes is – passievol, kreatief, met baie potensiaal, deernis en liefde.  Die Here werk deur Sy Gees en Woord op ‘n unieke wyse deur vroue in gemeentes. Dit is daagliks vir my ‘n voorreg om betrokke te wees by die ontsluiting van vroue se potensiaal sodat hulle met oorgawe die Here kan dien.

Ek is getroud met Frankie.  Ons het drie kinders (Celiaan, Derek en Lizelle) waarvan die een getroud is en die jongste twee nog studeer. Ek is baie lief vir die buitelewe – om te stap, die natuur te geniet en droom steeds oor die mooi tuin wat ek nog gaan maak.

Kontak Madelein by

021-9577191 (k)
082 558 3871 (Sel)
mgerber@kaapkerk.co.za

Danie MoutonDanie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland 

Gemeentes as gemeenskappe van geloof in die Drie-Enige God was van kindsbeen die passie in my lewe. Van my kinderdae ontroer dit my as volwassenes bely dat hulle glo in God die Vader, in Jesus Christus die Here, en in die Heilige Gees, die Lewegewer. Die navolging van hierdie Goddelike Familie, en die deelneem aan God se werk, is my passie – met hoeveel misverstand, goeie bedoelings en slegte gevolge dit ook al gepaard gaan.

Gemeentes is die hoop vir die wêreld. Ek is dus bevoorreg om die begeleiding van gemeentes en hul leiers tot roepingsvervulling as my primêre taak binne die Oos-Kaapse netwerk te hê. Ons is bevoorreg om baie nou met die VGK saam te werk. Baie mooi gemeenskaplike inisiatiewe in die Oos-Kaap gee my baie hoop vir die toekoms.

Ek beleef die evangelie as publieke waarheid, en wil gemeente en hul leiers dus begelei om in die samelewing – nie net in die binnekamer van mense se private geestelike lewe nie – ‘n verskil te maak.

Queenstown-Tuine was die eerste gemeente waar ek vir vier jaar gedien het, waarna ek vir 5 jaar die hoof van die Kinderoord MTR Smit in Port Elizabeth was, en daarna vir 14 jaar predikant van PE-Hoogland. Sedert November 2007 is ek in my huidige pos aan die NG Kerk in Oos-Kaapland verbonde, ‘n Communitas-vennoot. Dit is opwindend om deel van hierdie netwerk te wees.

My betrokkenheid by die SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes oor die afgelope 5 jaar is sekerlik die mees vormende ervaring van my hele lewe!

My huweliksmaat is Martie Donald, ‘n verpleegkundige wat in reismedisyne spesialiseer. Ons het twee kinders, Niel (18) en Magdel (15).  Niel beoog ‘n loopbaan in bemarking en toerisme, terwyl Magdel haar oog op argitektuur het.

Kontak Danie by:

041 3653159

danie@ngkok.co.za

Monty SahdMonty Sahd

Skriba Kuratorium

Ekwerk tans deeltyds by die Kuratorium waar ek verantwoordelik is vir diefinansies en die administrasie. Dit is ‘n voorreg om op so ‘n wysebetrokke te wees by die opleiding van die studente wat hulle voorbereivir die gemeentebediening. Die nadenke oor teologiese opleding en dieuitdagings rondom die gemeentelike bediening, dwing ons almal ombestaande denk-en praktykpatrone krities te evalueer.

Die eerstegemeente waar ek gewerk het, was George-Moedergemeente (1984-1993). Ditwas regtig ‘n wonderlike ervaring om daar te bediening te leer ken enon die Here se genade met mens te deel. Daarna is ek naStellenbosch-Welgelegen waar ek werk tot op hede. Die bediening inhierdie gemeente is ook opbouend en vervullend. Ek is ook betrokke bydie Sinodale Fondsekommissie waar ons poog om gemeentes rondom die skepvan ‘n kultuur van rentmeesterskap probeer bystaan.

Ek is metHanna getroud en ons het drie seuns van die Here ontvang. Ons as gesingeniet die tye wat ons bymekaar is ek soek mekaar op in die tye wat onsapart is. Ek stap graag en speel ook gholf. Die “groen weivelde waarrus is” is van toepassing op die groen gras van die gholfbane waar ekspeel!

Ek kan gekontak word by 021-8876819 of 0834492461 of mpsahd@sun.ac.za

Chris JonesChris Jones

Keuse van gemeenteproses

Written by webmeester on . Posted in Gemeenteprosesse

Gemeenteprosesse waarin Communitas gemeentes begelei

Kyk gerus na die onderstaande lys van prosesse om ‘n keuse te maak van die prosesbegeleiding wat u gemeente nou nodig het.

a. Visionering

Communitas se fasiliteringspan het ‘n visioneringsproses ontwerp vir die Suider Afrikaanse konteks. Die proses verloop oor ‘n minimum van 18 maande waarin die gemeente hulle roeping herontdek en begelei word om hulle bediening met hulle roeping te belyn. Oor die afgelope 8 jaar is talle gemeente deur hierdie proses begelei. Voordat die proses in aanvang neem, is daar ‘n kontrakteringsfase waarin die gemeente se leierskap met Communitas kontrakteer t.o.v. die unieke uitkomste vir hulle proses en roluitklaring.

Vir meer inligting oor die Visioneringsproses kontak vir Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za

Indien u gemeente gereed is om met so ‘n proses te begin kontak vir Frederick Marais by 021-8083265 of jfm@sun.ac.za om te onderhandel oor ‘n besoek van ‘n fasiliteerders aan u gemeente.
Predikante en gemeenteleiers wat graag opgelei wil word in Fasiliterende leierskap kan gerus een van CFN se kursusse hieroor oorweeg. Kyk gerus by www.cfn.org.za vir meer inligting hieroor.

b. Gestuurdheid

Die Vennootskap van Gestuurde Gemeentes begelei gemeentes deur ‘n geloofsonderskeidende reis waarin die gemeente ‘n kultuurverandering ondergaan van instandhouding na gestuurdheid. Ongeveer 150 gemeentes van 8 verskillende denominasies het oor die afgelope aantal jare by die Vennootskap aangesluit. Die onderstaande dokumente gee uitvoerige beskrywing van die proses. (chris ons kan hier skakels insit na die dokumente wat reeds onder die vennootskap lê)

Lees ook gerus prof Pat Keifert se boek, Ons is nou hier, Bybelmedia 2007, vir ‘n uitstekende beskrywing van die reis en wat gestuurdheid beteken vir ‘n gemeente. Ons in nou hier en ander boeke oor die gestuurde karakter van gemeentes kan bestel word by Communitas se boekwinkel by snaude@sun.ac.za.

Predikante of gemeenteleiers wat belangstel in toegepaste akademiese opleiding in gestuurde teologie en leierskap kan gerus die M Th in missionale Transformasie (skakel) oorweeg aan die Fakulteit Teologie oorweeg.

Indien u gemeente belangstel om in te skakel by die Vennootskap vir gestuurde gemeentes kontak Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za

c. Konflik

Konflik is ‘n realiteit in alle gemeentes, hoewel baie die realiteit daarvan ontken. In ons begeleiding van prosesse het ons by Communitas geleer dat konflik ‘n wonderlike geleentheid aan gemeenteleiers bied om oor die diepere vrae van die roeping en visie van die gemeente te besin. Indien die konflik hanteer kan word voordat dit tot stereotipering van die verskillende kampe, kan dit tot verdieping in die bediening van die gemeente lei.

Indien u gemeente begeleiding benodig in Konflikhantering kontak Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za
Predikante en gemeenteleiers wat opgelei wil word in die vaardigheid van konflikhantering kan inligting hieroor kry by CFN se webblad www.cfn.org.za .

d. Beroepsprosesse

In tye van beroeping moet die leierskap van die gemeente saam in die geloof onderskei oor watter Leraar beroep moet word na die gemeente. Communitas het oor die jare ‘n aantal gemeentes begelei in die ontwikkeling van ‘n profiel vir die Leraar en die proses van beroeping self.

Kontak gerus vir Pierre Goosen by 021-8083382 of pmgoosen@sun.ac.za vir meer besonderhede.

e. Prosesse in geloofsvormende gewoontes

Daar is oor die afgelope tyd heelwat nuwe materiaal ontwikkel om gemeentes by te staan in die vestiging van geloofsvormende gewoontes. Kontak gerus vir Johan Kotze by jkotze@kingeley.co.za of Gys van Schoor by gysvs@iafrica.com.
*Geloofsonderskeidende leierskap. In hierdie proses word gemeenteleiers geleer om God se agenda vir die gemeente te ontdek en hulle vergaderings daarvolgens in te rug. Kontak vir Frederick Marais by 021-8083265 of jfm@sun.ac.za Bestel gerus sy boek oor Luisterryke vergaderings by Communitas se boekwinkel 021-8083381 of snaude@sun.ac.za
*Die Seisoen van Luister het uitstekende materiaal om gemeentes hierin te begelei Kontak vir Wilhelm Burger by jwburger@overnet.co.za…. Of besoek www.gemeentes.co.za vir ‘n volledige lys van produkte van die Seisoen van Luister

f. Induksieprosesse (Wanneer ‘n nuwe Leraar aansluit by ‘n gemeente)

Die Induksieproses begelei die leierskap van ‘n gemeente om ‘n nuwe leraar te help om sy/haar plek te vind in die nuwe gemeente. Hierdie proses is ontwikkel deur die induksiespan van die Noordelike Sinode olv Roelf Opperman.

Kontak Roelf gerus indien u in die Noordelike omgewing is by roelf.opperman@kameeldrif.ng.org.za of anders kontak vir Pierre Goosen by 021-8083382 of pmgoosen@sun.ac.za.

g. Spanbouprosesse

Gemeentewerk geskied meestal in spanne van leiers wat moet leer om saam te werk. In hierdie proses begelei Communitas Leraar- en gemeenteleierskap spanne in die belyning van hulle individuele roeping met die van die gemeente en klaar dan rolle en take uit wat help om sinergie in die span te ontwikkel. Die Spanbouproses het tot gevolg dat ‘n kultuur van verantwoordbaarheid binne ‘n sisteem van genade ontwikkel.

Kontak gerus vir Pierre Goosen by 021-8083382 of by pmgoosen@sun.ac.za vir verdere besonderhede

h. Die begeleiding van rouprosesse in die gemeente

Enige verandering gaan gepaard met verliese waarvan daar afstand gedoen moet word. In baie gevalle is hierdie verliese baie intens en laat dit emosionele letsels by mense. Dit is ook waar in gemeentes wat deur verandering gaan. In hierdie proses sluit ons aan by die klagtradisie in die Bybel en begelei groepe in die gemeente in ‘n proses van verliesverwerking met die doel om hulle gereed te maak om God se nuwe toekoms te ontdek.

Kontak gerus vir Pierre Goosen by 021-8083382 of pmgoosen@sun.ac.za.

i. Mentoraatskap

In die proses van persoonsontwikkeling speel ‘n mentor ‘n baie belangrike rol. Communitas geskik oor opgeleide mentors wat u gemeente se Leraar kan begelei in sy/haar proses van persoonlike ontwikkeling.

Kontak gerus vir Pierre Goosen by 021-8083382 of pmgoosen@sun.ac.za.

j. Bemagtiging van lidmate in ‘n Gawebediening

In die uitleef van ‘n gemeente se roeping is die bemagtiging van lidmate, die ontdekking van hulle gawes en die begeleiding in die vestiging van ‘n bediening, deurslaggewend. Om groot getalle lidmate so te bemagtig vra groot aanpassings in die gemeentelike sisteem. Hierdie proses moet ook prosesmatig aangepak word.

Kontak gerus vir Hannes Koornhof by hannes@moederkerk.co.za.

k. Versoening en helingsprosesse

Baie gemeentes wil graag betrokke raak by die versoening van gemeenskappe in hulle omgewing en ander helingsprosesse. Communitas is deel van ‘n inisiatief wat gemeentes hierin wil begelei nl. Shaloom gemeenskappe Hierdie inisiatief sal u gemeente begelei in die sensitiewe prosesse van versoening en heling. Heelwat gemeentes het al met groot vrug van ‘n begeleiding gebruik gemaak.

Kontak vir David Botha by 022 4922787 of davidbotha@xsinet.co.za en Deon Snyman by 0720804717 of deon.snyman@telkomsa.net.

Meetinstrumente wat Communitas gebruik in ons begeleidingsprosesse

Written by webmeester on . Posted in Meetinstrumente

Communitas lewer ‘n diens aan gemeentes om hulle te ondersteun in hulle taak om navorsing te doen oor die verskuiwings en tendense wat in die gemeente, onder lidmate en in hulle konteks plaasvind. Ons sien hierdie inligting nie as normatief vir die vasstelling van die roeping nie, maar as strategiese inligting om gemeenteleiers in staat te stel om hulle roeping in Jesus Christus beter te verstaan en uit te leef in die konteks waarin hulle leef.

Instrument 1 – Communitas-gemeentevraelys:

Die Communitas-gemeentevraelys is ontwerp as ‘n hulpmiddel aan gemeentes wat wil vasstel hoe lidmate dink oor die kerk, die bediening en roeping van die gemeente. Oor die afgelope dekade het Communitas ‘n databasis ontwikkel van gemeentes wat hierdie instrument gebruik om sodoende gemeentes wat die vraelys gebruik se resultate te vergelyk met dié van die databasis. Communitas se medewerkers ontleed die resultate van die vraelyste wat deur gemeentelede ingevul is statisties en dan skryf gemeentekundiges aan die gemeente ‘n verslag waarin die unieke eienskappe en uitdagings van die gemeente uitgelig word. Communitas fasiliteerders begelei die gemeente in ‘n gesprek oor die verslag.

Vir meer inligting oor die Communitas-gemeentevraelys kontak Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za

Instrument 2 – Etnografiese of kultuur analise:

Hierdie instrument is ontwerp om gemeentes te help om hulle gemeentekultuur beter te verstaan. Communitas se span etnograwe ontleed die onderhoude wat deur gemeenteleiers gedoen word en skryf aan die gemeente ‘n verslag wat hulle gemeentekultuur beskryf. Hierdie intrument is veral van waarde vir gemeentes wat dieper wil kyk na die houdings en waardes wat in die gemeente se kultuur funksioneer. ‘n Span luister leiers word opgelei wat onderhoude met spesifieke gemeentelede voer en dit word dan na Communitas se Leesspan gestuur vir ‘n ednografiese analise.

Vir meer inligting oor die etnografiese analise kontak vir Divine Robertson by 021-8083265 of dr@sun.ac.za

Instrument 3 – Narratief-sistemiese analise van die dinamika in die gemeente

Hierdie instrument volg ‘n interaktiewe metodiek en help gemeenteleiers om die dinamika in die gemeente op ‘n dieper vlak te verstaan en te ontleed. Dit is nuttig om te gebruik wanneer daar ‘n herhaling van patrone waargeneem word, maar daar onsekerheid is wat werklik die oorsaak van die dinamika is. Daar word gebruik gemaak van Storiemuur tegniek en dan word daar sistemies en volgens die beginsels van Waarderende Ondersoek ( Appreciative Inquiry) se beginsels gesoek na die alternatiewe verhaal en die denkraamwerke wat die “ gedrag” in die gemeente bepaal. Communitas beskik oor fasiliteerders wat hierdie proses in gemeentes met gemeenteleiers kan doen.

Vir meer inligting kontak vir Frederick Marais by 021-8083265 of jfm@sun.ac.za

Kleingroep konferensie 2006

Written by webmeester on . Posted in Artikels

Kleingroepe hulpmiddels en artikels

 

Kleingroep konferensie 2006 in die Wes-Kaap

Hulpmiddel/artikel (Hou muis op skakel vir meer inligting daaroor)

Grootte
117 KB
67 KB
121 KB
65 KB
129 KB
291 KB

Kleingroep konferensie 2006

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Kleingroepe hulpmiddels en artikels

 

Kleingroep konferensie 2006 in die Wes-Kaap

Hulpmiddel/artikel (Hou muis op skakel vir meer inligting daaroor)

Grootte
117 KB
67 KB
121 KB
65 KB
129 KB
291 KB

Communitas se prosesbegeleiding van gemeentes

Written by webmeester on . Posted in Gemeenteprosesse

Communitas se prosesbegeleiding van gemeentes

Communitas lewer al vir byna 20 jaar prosesbegeleiding aan gemeentes.  Communitas het ‘n span van geakkrediteerde fasiliteerders (lys word binnekort hier gepubliseer) wat almal deur CFN opgelei is in fasiliteringsvaardighede en as ‘n span saamwerk om die beste moontlike diens aan gemeentes in ons gebied te lewer.

Die span staan onder leiding van Frederick Marais en Divine Robertson verskaf aan die span logistieke ondersteuning.

Hierdie diens vorm ‘n integrale deel van ons visie om ‘n diensruimte te wees waar gemeentes en gemeenteleiers begelei word om hulle roeping beter te ontdek en hulle gawes te ontsluit.  Ons begelei gemeentes vanuit die teologiese vertrekpunte dat gemeentes God se geskenk aan die wêreld is. Gemeentes maak saak vir God en die koninkryk, of soos wat Lesslie Newbigin dit stel: Gemeentes is die eerste hermeneut (verklaarder) van die evangelie. Gemeentes het daarom ‘n unieke taak wat in hulle unieke konteks uitgeleef moet word. Communitas se begeleiding van gemeentes is daarom gefokus op die herontdekking van die gemeente se roeping.

Communitas se prosesbegeleiding staan onder leiding van Frederick Marais wat bygestaan word deur ‘n span van geakrediteerde fasiliteerders.

Wanneer is ‘n gemeenteproses wenslik?

Wanneer vasgelooptheid ervaar word

Die noodsaak vir ‘n gemeenteproses ontstaan wanneer die gemeente se leierskap vasgelooptheid ervaar.  Die oorsake van die vasgelooptheid kan positief of negatief wees.  Dit kan wees dat die gemeente poog om probleme aan te spreek maar geen gewenste resultate beleef nie.  Aan die ander kant dit wees dat die gemeente se  leierskap probeer om die potensiaal van die gemeente te ontsluit, maar ervaar dat hulle nie daarin slaag om dit te doen nie.  Die onderliggende rede vir beide vorme van vasgelooptheid is omdat die leierskap oplossings gebruik wat in die verlede gewerk het, maar nie in die huidige konteks meer werk nie. Vasgelooptheid ontstaan wanneer gemeenteleierskap oplossings van die verlede gebruik in ‘n tyd wat dit nie meer werk nie.

Wat is uniek aan gemeenteprosesse?

1.  Tegniese of aanpassende verandering

Uitdagings wat gemeenteleiers moet aanspreek kan in twee kategorieë val naamlik tegniese en aanpassende uitdagings. Tegniese uitdagings is wanneer die gemeente ‘n vaardigheid wil aanleer om ‘n sekere aspek van hulle gemeente beter te doen.  Daarvoor is daar nie ‘n proses nodig nie, maar toerusting van die leierskap. Wanneer die uitdaging aanpassend is, beteken dit dat die leierskap weet daar is ‘n uitdaging, maar daar is onsekerheid oor die regte oplossing en oor die rede waar die uitdaging vandaan kom.  Indien leierskap dit ervaar, is daar meer as net ‘n nuwe vaardigheid of tegniek nodig, maar ‘n nuwe oriëntasie tot die uitdaging.  In sulke gevalle kan die uitdaging net werklik aangespreek word d.m.v. ‘n proses wat verkieslik begelei word deur ‘n kundige begeleier of fasiliteerder.

2.  Gemeenteprosesse is geloofsonderskeidende prosesse

Oor die jare het ons by Communitas geleer om te onderskei tussen prosesse wat ontwerp is vir die besigheidsektor of die korporatiewe lewe en prosesse vir gemeentes. Daar word dikwels in die korporatiewe- en publieke lewe gebruik gemaak  van strategiese prosesse.  Die uitgangspunte van hierdie prosesse in nie toepaslik vir gemeentes nie, omdat dit nie vertrek vanuit die wete dat die gemeente aan die drie-enige God behoort wat nou deur sy Woord en Gees besig is om die Koninkryk te laat kom. Gemeenteprosesse begin en eindig daarom by God en wat God nou doen en die gemeente nooi om van Sy sending (missie) deel te word. Om dit anders te stel: in gemeenteprosesse vra ons deurlopend vrae oor God en stel ons oop vir die leiding van Sy Gees en Woord om ons op Sy reis te begelei. Ons het geleer dat dit opwindende reis is wat gemeentes werklik verander.

3.  Vernuwing van Bedieningspraktyke en Kultuurverandering van die gemeente

Ekklesiologiese model

Wanneer die konteks verander soos wat ons tans in Suid-Afrika ervaar en nog vir ‘n lang tyd sal ervaar, stel dit besondere uitdagings aan gemeentes soos wat die diagram hierbo aantoon. Verandering in die konteks het impak op al die vlakke van gemeentewees. Om daardie rede ervaar ons by Communitas dat baie gemeentes prosesse benodig wat meer doen as net vernuwing in hulle bedieningspraktyk en het ons die afgelope aantal jare gefokus op die ontwikkeling van prosesse wat gemeentes help met kultuurtransformasie van die gemeente.  Op die diagram hierbo is die kultuur van die gemeente alles wat  onder die lyn is, nl. die roeping, identiteit en belydenis van die gemeente.

‘n Verandering in die kultuur van die gemeente moet uit die aard van die saak ook gestalte kry in die bedieninge.  Kultuurtransformasie het daarom ook ‘n vernuwing in die bedieninge van die gemeente tot gevolg.

4.  Gestuurdheid van gemeente

Die (her)ontdekking van die gestuurde of missionêre karakter van gemeentes oor die afgelope dekade het ons denke oor gemeentes baie diep beïnvloed.  Gemeentes vind nie hulle bestaansdoel in hulleself nie, maar in hulle gestuurdheid. Die gemeente se bediening is daarom nie aan die lidmate nie, maar deur die lidmate  wat as gestuurdes leef. Gemeentes wat so van ‘n selfgerigte selfverstaan transformeer na ‘n gestuurde selfverstaan moet hulle totale bediening herbedink  Om gemeentes hierin te begelei, is Communitas betrokke by die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes waar groepe van gemeentes mekaar begelei in die ontdekking en uitleef van hulle gestuurde roeping.