Beweging van die Gees 8: Die Gees rig leiers op wat verantwoordelikheid neem

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Ons gemeente is vir ‘n paar jaar in ‘n proses om die Here se pad vir ons te vind maar stuit telkens teen die kultuur van blamering in ons gemeenskap. Telkens as die vernuwing kom en die gepaardgaande weerstand en kritiek, begin gemeentelede mekaar te blameer en ontspoor die proses. Hierdie Pinkster het ons weer ‘n vergadering gehad en geprek gevoer oor vernuwende inisiatiewe in die gemeente waaroor daar weer soos in die verlede kritiek is. By die vergadering ontspoor die gesprek weer toe leiers begin om te blameer totdat ‘n jong leier opstaan en se:  Ek is soos elkeen van julle ‘n geestelike leier in die gemeente en ek gaan niemand blameer nie maar verantwoordelikheid neem vir die plek waar ons nou is. Stadig het die gesprek begin draai van wie te blameer is, na die neem van verantwoordelikheid. Die verlamming was skielik weg en ons het ‘n pad begin sien.  Die kritiek het nie verdwyn nie, maar die verlamming is weg- die Gees het leiers opgerig in ons gemeente en ons kan nou ‘n pad begin stap.

Beweging van die Gees 7: Die Gees verander weerstand in meedoen

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Nadat ons ‘n ruk gelede ‘n visie van die Here gekry het en begin het om dit te implimenteer, het daar aanvanklik weerstand gekom van gevestigde leiers..  Gebed van ons leiers het ons afhanklik van die Gees gegee. Ons het begin verstaan dat dit nie gaan oor wat ons doen nie maar dat ons die beweging van die Gees moet volg. Dit het ons ongeduldig gemaak om nou vorentoe te gaan en ons het stappe begin neem. Hoe weet ons nie maar gesindhede het verander. Mense wat voorheen teensinnig was oor vernuwing in die eredienste het ses maande later begin vra dat ons vir die jeug ruimte moet maak. Die houding van julle moet soos ons wees, het verander na kom ons maak ruimte vir jongmense.  Ons kon dit met Pinksterfees vier sonder enige teenstand. Die feit dat ons van die Here ‘n visie ontvang het uit Jes 45 & 54 het ons koers gegee in die moeilike tye. Ons is nou weer gereed om as leiers weer ons af te sonder sodat ons weer by die Here kan hoor wat die volgende tree moet wees.

Beweging van die Gees 6: Die Gees neem ons uit ons gemaksone na aanvanklike huiwering

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

‘n Ouer dame in ons gemeente het baie opgewonde teruggekom van ‘n besoek aan familie in die Vrystaat waar die 40 Dae so pas aangebied was met die versoek dat Strooidak dit ook moet aanbied.

Die 40 Dae van Doelgerigte Lewe was vir drie jaar daarna ‘n staande punt op die agenda van ons Kerkraadsvergadering. Telkens is besluit dat die tyd nie reg was daarvoor nie.

Aan die einde van 2008 het die Kerkraad besluit dat ons as gemeente saam met Bikers Church en Drakenstein dit sal aanbied in Mei/Junie van 2009.

Daar is lank oor hierdie saak gebid dat die Here vir ons die regte mense sal gee om hierdie 40 Dae te dryf.

‘n Amerikaanse paartjie wat ongeveer 4 jaar gelede na Suid –Afrika gekom het, om voltyds vir die Here te kom werk en wat nou lidmate van ons gemeente is, het aangebied om die koördineerder van die program te wees. Hierdie dame was betrokke by Rick Warren se gemeente toe hy dit vir die eerste maal aangebied het.

Die beplanning het in Januarie 2009 begin waar ons elke Donderdagaand vergader het en vir ongeveer twee ure beplan het. Tans vergader ons Dinsdagaande waar elke erediens tydens die 40 Dae tot in die fynste besonderhede beplan word volgens die voorgeskrewe riglyne.

Waar aanvanklik met huiwering beplan is vir 120 kleingroepe, en later ‘n doelwit van 440 kleingroepe gestel is , is ons ongelooflik dankbaar om te kan sê dat daar tans 585 kleingroepe is met ongeveer 6000 mense betrokke by die kleingroepe. Behalwe die kleingroepe in die drie gemeentes is daar ook kleingroepe in die buiteland, skole, gevangenisse, ouetehuise en aftreeoorde. Aanvanklik was ons onseker, maar het besluit om 1200 boeke aan te koop teen R72000-00. Ons was egter genoodsaak om weer ‘n bestelling te plaas a.g.v. die groot vraag.

Nancy Cowie (ons koördineerder) het dit duidelik aan ons gestel dat die Here ons uit ons gemaksone gaan neem en dat ons ons daarop moet voorberei. Ons het die Here egter blindelings vertrou en glo dat die Paarl Vallei onherroeplik verander gaan word. Ons loof die Here!

Beweging van die Gees 5: Die Gees beweeg ons deur ons bedroef te maak

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

In die noordelike voorstede van Kaapstad is daar ‘n gemeente wat nie meer ‘n predikant kan bekostig nie. Die eertydse groot gemeente het bitter klein geword. Om die kerk in die stadskern is meer as 200 vreemdelinge, swartmense uit ver lande wat tot hier gevlug het op soek na ʼn nuwe lewe. Een van die Kongolese begin die eredienste bywoon, hy sit gereeld op die galery, week in, week uit. Tydens een diens gaan hy aan die huil en hy huil en huil. Toe hulle hom vra hoekom hy so huil, kom daar in gebroke Engels die antwoord:

“Hoekom bly die kerk dan net hier binne die kerk? 

Beweging van die Gees 4: Die Gees maak ouers eerlik en leerbaar oor dieper dinge

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Ons het die Pinkstertyd met ‘n nuwe Positiewe Ouerskap groep begin.  Die meeste couples se kinders is in ‘n tienerfase.  Wat my opgeval het is die eerlikheid waarmee die ouers na die tafel toe kom, en desperaat vir hulp en tools.  Hulle steek nie hulle probleme weg nie, maar praat openlik daaroor.  Dis inderdaad ‘n nuwe generasie die, wat nie net moeite doen met hulle ouerskap nie, maar wat beslis meer eerlik leef en hulle gebrokenheid erken – dan kan mens net soveel dieper gaan!! Hulle is ‘n gawe van die Gees aan ons gemeente. Met hulle eerlikheid skep hulle ‘n veilige ruimte vir ons almal

Beweging van die Gees 2: Die Gees stuur ons na arm mense

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Die Agape beweging is ‘n groep lidmate van die Moederkerk op Stellenbosch en VGK Stellenbosch, ons kom nou al ‘n ruk lank saam. Ons bou bande tussen die lidmate en leiers van die twee gemeentes. Ons doen tans die Groei oor Grense boekie van die Seisoen van Luister.  In die proses leer ons dat die Gees ons sensitief maak vir die mense wat ons in ons gewone lewe raakloop. Ons was verbaas toe ons groep ontdek dat die Gees verlede week almal in die groep stuur na arm mense in ons gemeenskap- om bande met hulle te bou. Ons het nog nie te vore sulke direkte leiding van die Gees beleef nie. Hoe kan ons ooit weer dieselfde wees hierna?