Adventverhaal van Hoop 3: Soms vind vreemdelinge hoop ook in die Kerk

Written by Frederick on . Posted in Gemeenteverhale

Most South African towns have one. An NG Kerk that is. They stand in the centre of the town, often on high ground, surrounded by gardens, a marble obelisk or two, and have a huge white steeple, pricking the sky above.

As a rule I do not venture into them, or even near them really. They are part of a world that does not often intersect with mine. But, here in the Kloof, this Kerk path and mine have crossed a few Sundays ago

Due to my involvement with the Community Police Forum in which I represent a charity organisation connected to the Kerk I was asked to speak in the church service. Talking in front of people does not phase me, the idea of doing it in Afrikaans did. In the end I decided that good English was better than poor Afrikaans – so I said I would speak, but in English. The Dominee, who has become a friend, was not concerned.

So Sunday arrived and Lex came to support me. He is on new medication and promised to stay awake for my bit – the meds were knocking him out. I was grateful. I knew the Dominee would understand – he is that kind of Dominee. Kind.

Lex hauled out a clean shirt and chinos and got a little anxious about a tie – but in the end we went neat and clean, stopping for Lex to down a red bull – he felt exhausted. I so appreciated him coming with me.

He has memories of a similar church from his childhood – a high pulpit and even loftier sermons. This Kerk proved to be light and bright, simple and clean – with lots and lots of wood (maybe due to the Tsitsikamma forests just over the mountains). It has a feel of theatre in the round.

Churches often feel theatrical to me. with all the players in their place, the long maroon velvet curtains, the brocade and , in this particular church the row of men in black suits, white shirts and silvery ties. We were a little late but we found my Social Worker friend and slid into the pew next her.

Our turn came and I spoke. I wanted to talk about Jesus really, which would be appropriate, but I just wanted to speak of His love for humanity, especially the addicts, the alcoholics, the tossed away people of the Kloof. What I did speak of was the Agenda of the Forum, the illegal shebeens, the understaffed police station, the language issues. I tagged on something about Jesus being our Hope, the worlds Hope – but the word Love I didn’t say – but I wanted to.

The Dominee spoke about Love though and I was grateful for a God who knows and completes our sentences for us.

We went to the Kerk that night as well. We took a whole lot of young people with us- because a little dramatjie was being performed and, well, drama (of the theatrical kind) is rare in the Kloof.

Two young adults performed. One we had briefly met when she was a waitress and we were just arrived in the Kloof. Then she had struck us as deep and sensitive and with eyes looking away from the Kloof for some bigger thing. So we were not
surprised. Rumours had also informed us of some deeper tragedy to her existence. A true Drama queen – right here in the Kloof. And she was great.

There was an intensity and a sincerity to her performance, her poetry and in her voice when she sang. Her friend proved strong too, in her piece. I felt a deep and true emotion in response to their performance.

Most of all I was moved by two young woman writing from the Kloof with concern and passion about Crystal Meths and homeless people and deep, deep need. Their writing holds compassion, and here where, notoriously, compassion has often been lacking I felt hopeful. Maryka and (forgive me for forgetting your name) I salute you.

So the Kerk blessed my socks off that Sunday – and will do so again sometime soon I am sure. And Barnard too – hey -the dominee who dares….

So the Kerk blessed my socks off that Sunday – and will do so again sometime soon I am sure. And Barnard too – hey -the dominee who dares….

Michelle Faure skryf vandeesweek op Lex Faure se blog hoe sy kontak met die NG Kerk Joubertina in die Langkloof beleef het.  Die dominee waarna verwys word, is Barnard Steyn en die gemeente is deel van die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes in die Oos-Kaap

Adventverhaal van Hoop 2: Matt 22:10 word waar by die ashoop

Written by Frederick on . Posted in Gemeenteverhale

‘n Paar weke terug praat ‘n lidmaat van die AGS (wat een van ons omgeegroep se geboue gebruik vir dissipelskapopleiding) oor ‘n visie wat hy ontvang het. Hy gaan gooi vullis af by die stortingsterrein van die dorp, wat hy al baie gedoen het. Net, die keer kan hy nie daar wegkom nie. Asof iets hom vashou. Stadig kom staan die vullishoopbewoners al meer en meer om hom en hy weet net dit moet nie so wees nie. Dis nie reg dat mense afvalkos moet uitkrap omdat hulle honger is, vir watter rede ook al nie. En net daar voel hy hy moet ‘n Feesmaal vir die mense van die strate en die afvalhope hou. Maar hy se niks vir sy vrou nie. Sy se toe vir hom sy verstaan nie wat die Here vir haar wil se in haar stiltetyd nie, maar sy het die gedeelte die oggend gelees uit Matt 22 van die Fees en die genooides wat nie wou kom nie. En dan staan daar mos:

Mat 22:10 Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het, bymekaargemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword.

Wat meer moes hy hoor!

Hy het dit met die meeste ander gemeentes (verskillende denominasies) gedeel en Woensdag, 25 Nov is ‘n rugbyveld bespreek vir ‘n Feesmaal vir mense wat dit nie ken nie. Behalwe ‘n paar tente, toilette, tafels en stoele ens, is niks gereel nie. Almal bring wat hulle wil en die wat daar is help om die mense van die strate te bedien. Na ‘n snikhete Dinsdag, breek ‘n heerlike koel Woensdag laatmiddag aan. Die een gemeentelid het twee lorries gereel om die mense te bring. Die ander kry ‘n R1000 vir kos en 2 skape en maak 2 nr 20 potte. Die omgeegroep bring poeding, die ander spanspekke …

Soos die aand groei, buig die tafels onder poeding, lekkers, lekker wildsvleis, brood, koeldrank, sakke vol klere en mense en mense van die gemeentes kom eenvoudig aan en dis asof elkeen weet wat om te doen. So groei die straatmense ook aan tot oor ‘n 1000. Nie lank nie of die kleingoed speel sokker in afwagting. Ja, die skarebeheer toets soms mense se geduld, maar teen 8-uur die aand het:

  • ‘n 1000 mense se mage vol gekom,
  • Dominees en pastore en lidmate skouer aan skouer mense aan tafels bedien,
  • Kerkgrense verdwyn en,
  • ‘n Visie waar geword.

Omdat een mens geluister het na die stem van die Here!

Adventverhaal van Hoop 1: Gamkavallei bou vir die toekoms

Written by webmeester on . Posted in Gemeenteverhale

René Potgieter is ‘n boorling van Beaufort-Wes. Sy was eers gesinsberader by ‘n kinderleidingkliniek voordat sy haar teologiese studies op Kovsies voltooi het. In haar gemeentejaar het sy Gamkavallei bedien, waarna sy voltydse leraar in die gemeente geword het.

Gamkavallei as gemeente is al deur diep waters.  Dit is my eerste gemeente. Vóór my koms was daar vyf jaar lank nie ’n leraar nie, omdat die gemeente se getalle so gedaal het dat dit nie ’n predikant kon bekostig nie. Nogtans het die gemeente bly voortbestaan en is die Woord van God aan mense bedien.  Die gemeente het werklik ’n nuwe pad begin stap toe dit onder leiding van ds Herculus van Huysteen sy deure vir alle mense ongeag kleur oopgestel het. Toe het lidmate beleef dat hulle werklik die Here sáám kan dien en liefhê. Sedertdien loop die gemeente op ’n heel nuwe pad van kerkhereniging. Vir my was dit ’n absolute voorreg om deel te word van ’n gemeente wat nie redeneer of net wil praat en praat oor kerkhereniging nie, maar wat dit eenvoudig doen.

Lees die volledige verhaal by www.gemeentes.co.za

Adventverhale van Hoop – 2009

Written by Frederick on . Posted in Gemeenteverhale

Advent begin met ‘n eerste Sondag van Hoop.

Daarom plaas ons elke dag van Advent ‘n verhaal van HOOP by www.communitas.co.za.

Die meeste van hierdie verhale is klein menslike verhale van God se Koninkryk wat onverwags deurbreek in mense se lewens. Vanjaar is meer as ooit te vore ‘n tyd waarin ons mekaar kan bedien met verhale van HOOP.

Stuur gerus jou verhaal na Frederick Marais by  jfm@sun.ac.za of put inspirasie uit die verhale.  Stuur dit aan vir ander, plaas dit op julle gemeente-webwerf en maak so jou  en ander se oë oop vir die wyse waarop die Vader, Seun en Gees in ons dag en in ons konteks HOOP bring op meestal onverwagse maniere en plekke.

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees (Rom15:13).

Verhale van hoop uit die platteland

Written by Frederick on . Posted in Gemeenteverhale

Ons het by Cedarberg 2009 verskeie gesprekke gehad oor plattelandse gemeentes en die unieke gawes van hierdie gemeentes wat gevier moet word. Te dikwels word daar net negatief oor plattelandse gemeentes gepraat. Dit skep ‘n onnodige negatiewe selfbeeld en perspesie van hierdie gemeentes. In baie opsigte moes hulle die meeste aanpas in die transformasie wat ons land die afgelope 15 jaar deurgaan.  Hulle moes aanpas by baie uitdagende demografiese veranderinge. Van die armste en mees kwesbare mense in ons land leef in die platteland en word deur hierdie gemeentes bedien. Terselfdertyd moes sommige van hierdie gemeentes leer om sonder ‘n voltydse leraar gemeente te wees, en het hulle dit reggekry.  Ons kan almal baie by hulle leer.

Dalk het jy grootgeword in ‘n plattelandse gemeente en jou eerste geloofstree daar gegee. Dalk is jy ‘n leier in ‘n gemeente in die platteland of het jy as dominee in die platteland gedien.  Dalk het jy net ‘n verhaal oor wat gemeentes in die platteland doen wat jy met ons wil deel?

Stuur asb jou bydrae van ‘n paragraaf of twee aan Frederick Marais by jfm@sun.ac.za om plaas dit graag op die webblad