Gemeentebediening

 • Die Taakspan  Gemeentebegeleiding  is ‘n taakspan van Communitas wat gemeentes  begelei  om deel te word van  die Drie-enige  God  se  sending om die wêreld heel te maak. Ons glo dat gemeentes God se geskenk is aan dié wêreld. Ons begelei gemeentes daarom om geloofsonderskeidend deel te neem aan die inbraak van die Koninkryk van God in hulle gemeenskap.

  Kontakbesonderhede:

  • 021-808 3265
  • Voorsitter: Johan Kotze - johankotze44@gmail.com
  • Ondervoorsitter: Andries Daniels - adani@mweb.co.za
  • Frederick Marais - jfm@sun.ac.za (PSD NGK)
  • Ronnie Noemdoe - ronnie@bmedia.co.za (PSD VGK)
  • Divine Robertson - dr@sun.ac.za (admin beampte)

  Lees meer ...

Beweging van die Gees 4: Die Gees maak ouers eerlik en leerbaar oor dieper dinge

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Ons het die Pinkstertyd met ‘n nuwe Positiewe Ouerskap groep begin.  Die meeste couples se kinders is in ‘n tienerfase.  Wat my opgeval het is die eerlikheid waarmee die ouers na die tafel toe kom, en desperaat vir hulp en tools.  Hulle steek nie hulle probleme weg nie, maar praat openlik daaroor.  Dis inderdaad ‘n nuwe generasie die, wat nie net moeite doen met hulle ouerskap nie, maar wat beslis meer eerlik leef en hulle gebrokenheid erken – dan kan mens net soveel dieper gaan!! Hulle is ‘n gawe van die Gees aan ons gemeente. Met hulle eerlikheid skep hulle ‘n veilige ruimte vir ons almal

Beweging van die Gees 2: Die Gees stuur ons na arm mense

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Die Agape beweging is ‘n groep lidmate van die Moederkerk op Stellenbosch en VGK Stellenbosch, ons kom nou al ‘n ruk lank saam. Ons bou bande tussen die lidmate en leiers van die twee gemeentes. Ons doen tans die Groei oor Grense boekie van die Seisoen van Luister.  In die proses leer ons dat die Gees ons sensitief maak vir die mense wat ons in ons gewone lewe raakloop. Ons was verbaas toe ons groep ontdek dat die Gees verlede week almal in die groep stuur na arm mense in ons gemeenskap- om bande met hulle te bou. Ons het nog nie te vore sulke direkte leiding van die Gees beleef nie. Hoe kan ons ooit weer dieselfde wees hierna?

Beweging van die Gees 1: Die Gees stuur ons oor Grense

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Ons Pinkstertema vanjaar in die NG gemeente van Somerstrand, Port Elizabeth, was: Die Gees stuur ons oor Grense. Elke aand het ons oor spesifieke grense in die verhale van Johannes 4 en Handelinge 6,8,10,16,17 gesels: gender, generasies, etnisiteit, kultuur, godsdiens ens.  Mense is dan uitgedaag om die volgende dag Godsvallige ontmoetings te gebruik om grense oor te steek.  En elke aand het ons aan die begin van die diens ‘n 20 minute gebruik om dit in groepe te bespreek en so 3 getuienisse daarvan aan almal in die kerk te vertel.

Watter wonderlike stories is nie vertel nie:

 • Grense wat na siek en afgetakelde mense oorgesteek is en waar God se teenwoordigheid ervaar is;
 • Grense wat in werksituasies oorgesteek is en waar ‘n doodgewone “rep”-werk in ‘n geloofsgesprek verander net omdat aandag gegee word aan wat mense sê;
 • Grense wat in ‘n materiaalwinkel oorgesteek is, waar die gesprek gou van materiaal na die winkelassistent se terugkeer uit die Moslem geloof gegaan het – sy het die Moslem geloof aangeneem omdat haar verloofde een was, en het besef dat sy Christus daarmee in die steek gelaat het, en het die verhouding verbreek en terugkeer na haar wortels toe;
 • Grense wat in ‘n biblioteek oorgesteek is, waar ‘n opmerking oor ‘n kruisie-hangertjie van ‘n student ‘n diep geloofsgesprek tot gevolg gehad het.

Ons het dié week geleer dat die Gees die hele tyd besig is met mense wat oor ons pad kom.  As ons elke dag bewustelik ons oë begin oophou vir sulke Godsvallige ontmoetings gaan daar ‘n wêreld oop van die Gees wat deur ons grense oorsteek (gaan lees weer oor Paulus se ontmoetings met verbygangers op die kerameikos, die pottebakkersmark en die gevolge daarvan in Atene – Handelinge 17).

Dit was wonderlik om dit ‘n week lank in ons gemeente in te oefen.  Ons sal nie weer dieselfde wees nie

Preektemas beskikbaar by www.ngkerksomerstrand.co.za.

Verhale oor die Bewegings van die Gees hierdie Pinkster

Written by Frederick on . Posted in Bewegings van die Gees

Met Advent het ons Avent verhale van Hoop met mekaar gedeel op die webblad.  Met Pinkster sal dit goed wees indien ons verhale van die Bewegings van die Gees met mekaar kan deel.  Jannie Swart skryf in sy laaste bydrae oor Coenie Burger wat gemeentes soos volg beskryf as ‘n dinmiese beweging binne die kragveld van die Gees:

Die gemeente… is ‘n dinamiese beweging wat nie twee dae lank presies dieselfde bly nie, wat altyd aan die skommel en die beweeg bly en nooit stilstaan nie”.  Dit lyk asof so ‘n benadering tot leierskap nie-objektiverend en minder beheer-georienteerd behoort te wees.  Dit stel die uitdaging om deel te neem aan, en meegevoer te word deur, ‘n vloei en energie wat nie in die eerste plek deur leierskap geskep of geinisieer is nie.  Hoe lyk so ‘n leierskappostuur?

Ook in hierdie Pinkstertyd sal die Gees gemeentes en gelowiges beweeg, en dit sal anders wees as verlede jaar. Stuur gerus die verhale deur of te epos aan Frederick Marais by jfm@sun.ac.za hoe meer ons die verhale gaan vertel hoe beter sal ons in ‘n posisie wees om, soos Jannie dit stel, meegevoer te word…deur die beweging van die Gees.

Laai dit hier af:

{loadposition user1}

Veranderende wereld vol hoop en geleenthede vir gemeentes

Written by Frederick on . Posted in Verandering

Hoeveld Sinode het op 24 Januarie ‘n dagkonferensie aangebied oor die tema: Veranderende wereld vol Hoop en Geleenthede vir Gemeentes.  Frederick Marais het die konferensie aangebied. Die klankbaan van die konferensie is in 4 files opgeneem en kan hier na geluister word.

Klankbaan 1

Klankbaan 2

 • Ongemak van verandering
 • Jeremia 29 Wandel in die Woord
 • Misio Dei
 • Bewegings van die Gees
 • Geloofsonderskeiding

Klankbaan 3

Klankbaan 4

Sisteemdenke en gemeentes: ‘n Inleiding

Written by Frederick on . Posted in Hulpmiddels

GDN Forum

Stellenbosch

11-13 Februaire 2009

Frederick Marais gee ‘n inleiding tot die wyse waarop Sisteemdenke van Peter Senge van toepassing gemaak kan word op gemeentes. Die klankbaan van die voorlegging kan hier afgelaai word. (9.5MB) Frederick behandel ‘n aantal archetipes aan die hand van gevallestudies uit gemeentes. Die voorlegging moet liefs geluister word met die Power Point wat hy gebruik het tydens die aanbieding.

{gallery}/sisteem{/gallery}