As ons liefde bankrot raak

Written by webmeester on . Posted in Evangelisasie

Toe ontvou die absolute horror storie! Sy is al van 8uur saterdag oggend af in die buurt besig met haar opnames. Sy is Sotho sprekend maar baie goed in Engels. Min mense maak oop, die wat oopmaak laat haar nie in nie. Sy moes die vorms invul by ‘n huis met die kinders as bron terwyl ma en pa weier om uit te kom. Sy moes by ‘n studentehuis hoor: Die honde is nou buite sy kan nie inkom nie. Sy moes by ‘n ander huis hoor dat sy Afrikaans moet praat hulle verstaan nie Engels nie. Orals vra sy om die badkamer te gebruik.

ORAL WORD SY GEWEIER!

En ja toe moes iets gebeur @ 4uur die middag! Hoe onsetttend vernederend! Ons praat oor morele verval/bankrotskap en etiese kwessies en wat nog meer met gebalde vuiste en arms in die lig. Ons is kwaad want ons ly daaronder. Ons is slagoffers skree ons! Maar ek dink ons is meer bankrot as dit.

Ons liefde en deernis het bankrotskap bereik.

Ek onthou Prof Wit Koos Smit in die etiek klas: Die menswaardige behandeling van mense! Ons is besig om dit te verloor in ons gemeenskappe! Hierdie insident, gebeurtenis, hartseer oomblik ens. is n teken van n gemeenskap se bankrotskap. n Woonbuurt se liefdes verval. n Totale gebrek aan die menswaardige behandeling van mense! Ons wil so behandel word, maar weier om dieselfde aan ander te doen!

Ek was eers kwaad en hartseer. Miskien dalk eerder die bliksem in! Nie vir Boetman nie, maar vir die liefdeloosheid en self verheffing van mense. Dat jy so laag kan daal in jou behandeling van mense dat jy nie eens jou toilet vir n jong meisie wil oopmaak nie! Dat jy so bankrot is in jouself dat jy taal voorhou as wapen eerder om dit gebruik as n sleutel om liefde te bewys. Ons hou hande vas (met klere wat te groot is maar n glimlag op die gesig) en bid vir haar! “Lord please give her open doors!”

The most misused biblical term today is “Kingdom.”

Written by webmeester on . Posted in GKS

We are using this word, “Kingdom,” both to cut out things we don’t like—evangelism and church—and to cast a vision for what we do like—justice and compassion. But it’s time to give this word “Kingdom” a fresh look, because we’re misusing it.

The word “kingdom” comes from Jesus, and so to Him and His Jewish world we must go. It was impossible in Jesus’ world to say “kingdom” and not think “king.” Either the word “king” referred to Caesar, the empire-building, worship-me-or-die emperor of Rome, or it referred to Israel’s hoped-for King, the Messiah. When Jesus said Kingdom, He meant the Messiah is the one true King and Caesar is not.

Furthermore, a first-century Jew couldn’t say “Kingdom” or “King” without also thinking of “Kingdom people” (or citizen-followers of the Messiah). The most unusual of people were Jesus’ Kingdom people—sinners, tax collectors, fishermen, hookers, demonized women and ordinary, poor Galileans. Jesus invited people to the place of Kingdom living and said anyone who was willing to turn from sins and injustice and economic exploitation and accumulation would find forgiveness and fellowship and freedom. So every evening, when Jesus decided to eat with His followers, He attracted a crowd, He told stories (parables) of what the Kingdom was like and He asked His listeners to join the movement. That table of fellowship embodied both who was following Jesus (or at least hearing Him out), and how they were to love one another in concrete deeds.

That was the Kingdom’s launch in Jesus’ day: King Jesus and His people sitting at a table telling stories.

But Jesus’ vision of Kingdom was even bigger than that. A scribe once asked Jesus a restrictive question: “Who is my neighbor?” But hemeant, “What are the boundaries between God’s people (my neighbor) and all the rest?” Jesus turned that man inside out and told him the right question was, “To whom will you be neighborly?” Jesus’ answer was: “Anyone you meet. Especially the needy.” Jesus converted the restrictive question into an inclusive habit. Those who live out that inclusive habit are Kingdom people. King Jesus came to create a Kingdom people, and His Kingdom people are those who listen to Him and live out His Kingdom vision. They know His words and they abide in His words.

There’s a third element about what Kingdom means for Jesus. Kingdoms only work well when they have a constitution. The Jews of Jesus’ day called it “Torah.” Jesus swallowed up Israel’s Torah into His Kingdom vision—and it broke loose one day when He was teaching His disciples. We call it the Sermon on the Mount. This is the Torah for followers of King Jesus.

The biggest problem with the Church for many is that the people they know who go there don’t follow Jesus. Which is the exact reason why so many today want to disconnect Kingdom from Church: Too often a church looks like anything but the Kingdom because too many so-called Kingdom people don’t follow Jesus!

Christians need to sit down with the gospels, read them and compare the themes of Jesus’ Kingdom vision with the themes of many local churches.

I wish we would all dig in all over again and construct new foundations for a Kingdom vision of the Church. A church embodies  themes like love, justice, peace and wisdom. The Kingdom church will not only talk about such themes, but will be a society marked by a Gospel justice, a Gospel peace and a Gospel wisdom. It will be a people who eat together, love one another and who see the needs in the world around them and do something about those needs. According to Jesus, a local church is designed to be a local fellowship of Kingdom people who love and follow King Jesus.

Instead of choosing either the Church or the Kingdom, Christians are called to see church as a living manifestation of the Kingdom.

I see a freshness about this in churches all around the world, churches devoted to being a community that serves the community, a fellowship that loves the neighbor, a church that cares for the poor and a society that is the fertile ground for a completely new society—the Kingdom society of Jesus.

This article was originally published in Neue Magazine.

Internasionale Studente op toer

Written by webmeester on . Posted in Nuus

Jurie Goosen is predikant van ‘n nuwe geloofsgemeenskap vir internasionale studente wat by die Universiteit van Stellenbosch studeer. Hy vertel meer oor ‘n toer waarop hierdie studente onlangs gegaan het.

“Ons gaan hierdie naweek (16-18 September 2011) na Bonnievale met meer as dertig internasionale studente. Die plaaslike gemeente ( NGK Van der Merwe) is die gasheer. Vrydagaand beplan hulle ‘n snoekbraai en dan word al die studente uitgeplaas by plaaslike gesinne. Dis ‘n wonderlike geleentheid vir lidmate om blootstelling te kry aan ander kulture, ook vir internasionale studente om plattelandse gasvryheid van Christene te beleef.

“In ons groep is daar onder andere Chinese, Japanese en ook Iranese. Ons gebed is dat hulle Christus sal ontmoet deur die gasvryheid van gelowiges in Bonnievale. 

“Internasionale studente kry selde die geleentheid om iets meer as Stellenbosch en Kaapstad te sien; geld en tyd beperk hulle altyd. Hierdie groep gaan soveel meer doen en beleef, selfs ‘n kaasfabriek of kelder besoek en op die Breerivier met kano’s roei. Op pad terug Sondag beplan ons om by Kaap Agulhas piekniek te hou, baie buitelandse studente wil verskriklik graag die mees suidelike punt van Afrika besoek. Ons dank God vir die Bonnievale gemeente en gemeenskap wat hierdie besondere naweek moontlik maak.”

Wat is ’n “vars uitdrukking van die kerk?”

Written by webmeester on . Posted in Kerkplanting

 • Missionaal– om mense buite die kerk te dien;
 • Kontekstueel– om na mense te luister en hulle kultuur te betree;
 • Opvoedkundig– om dissipelskap ‘n prioriteit te maak;
 • Ekklesiologies– om kerk te vorm.

‘n Uitdrukking “vars uitdrukkings van die kerk” kan vaag en onduidelik wees. Die etiket word soms gebruik om enigiets te bedek – selfs ‘n nuwe kennisgewingbord! Dit kan tot ‘n sekere soort sinisme lei.

Sou hierdie vier punte ons kon help om nuwe betekenis te gee aan die terminologie? Sou ‘n gemeente of ring byvoorbeeld ‘n beleid het om vars uitdrukkings te bevorder, wat het dit in gedagte om aan hierdie kriteria te voldoen?

As ‘n plaaslike gemeente ‘n spesifieke inisiatief beskryf as ‘n vars uitdrukking, voldoen dit eweneens ook aan hierdie kriteria? En selfs al voldoen dit nie hieraan nie, kan die onderneming selfs ‘n lofwaardige saak wees. Maar ten minste skep die gemeente nie meer die verkeerde verwagtinge nie.

As dit wat jy doen dus meestal gerig is op kerkgangers of dis ‘n ouer-kleuter-groep sonder enige planne om ‘n volwaardige gemeente te word (dalk ‘n selkerk van ouers en kleuters), is beide waardevolle projekte, maar dit pas nie in die omskrywing van ‘n vars uitdrukking in nie.

Ander terme wat ook dieselfde sê as vars uitdrukkings, is: ontluikende kerk, nuwe vorme van kerk, kerkplanting.

In die sentrum van vars uitdrukkings staan ‘n ander manier om oor kerk te dink. Die meeste bestaande kerke funksioneer met ‘n “julle kom na ons toe” gedagtelyn.

‘Wil jy by ons aansluit?’ is ‘n uitnodiging om na ‘ons’ kerk toe te kom, ingerig soos ons is, op ‘n tyd wat ons pas, in ‘n styl wat ons selfs vooraf opgestel het. Die vloei van mense is van buite na binne: van die wêreld af na die gemeente toe.

Vars uitdrukkings het in plaas daarvan ‘n ‘ons sal na jou toe kom’ denkrigting. Dit begin nie met ‘n uitnodiging (‘Kom na ons toe op ons terme’), maar ‘n aanbod (‘Ons is bereid om na jou toe te kom, jou tye dien en by jou te bly – in jou styl en nie ons s’n nie’).

Die oogmerk is nie om ‘n intreevlak toit ‘n bestaande kerk te skep nie, maar om volwaardige gemeentes in eie reg te ontwikkel. Die vloei van mense is van die gemeente af na mense aan die buitekant – nie na binne nie, maar na buite.

Vars uitdrukkings is ‘n nuwe paradigma, en nie ‘n nuwe model van kerk-wees wat nageboots word nie. Dis ‘n paradigma wat nie met kerk begin nie, maar met mense wat nie aan die kerk behoort nie.

‘n Spektrum van vars uitdrukkings bestaan

 • Die vernuwing van ‘n bestaande gemeente deur sending, en veral deur noukeurig te luister na die nie-kerkgangers wie die gemeente geroep is om te dien.

Dit sou kon insluit ‘n radikale transformasie van die alle-ouderdomme aanbiddingstyl, byvoorbeeld, of die herbedinking van ‘n midweek erediens.

 • Die heruitvinding van ‘n bestaande ‘randgroep,’ sendingprojek of gemeenskapsdiens sodat dit nie meer ‘n intreevlak is tot die erediens op ‘n Sondag nie, maar sodat dit kerk in eie reg kan word.

alphameal2‘n Jeuggroep kan byvoorbeeld groei tot ‘n jeuggemeente, ‘n middageteklub vir oumense kan ‘n erediens verskaf  na die ete.

 • Die ontwikkeling van ‘n nuwe geloofsgemeenskap binne ‘n ring as ’n gesamentlike sending-inisiatief. Dikwels word dit gelei deur nie-predikante en beskik oor ‘n relatief klein begroting.

‘n Informele erediens in ‘n plaaslike ontspanningsentrum en ‘n mid-week naskool ontmoeting vir ete en aanbidding is twee voorbeelde.

 • ‘n Groot sendinginisiatief wat etlike gemeentes of ringe betrek. So projek sal dikwels oor ‘n voltydse pos beskik en ‘n meer substansiële begroting hê.

Dit kan ‘n netwerkgemeente vir Generasie X in ‘n middestad wees, of ‘n dorpwye tienergemeente of ‘n huiskerk in ‘n nuwe woonbuurt.

Is ‘vars uitdrukkings’ dieselfde as ‘emerging church?’

Emerging church het veral in die Verenigde State van Amerika ‘n populêre term geword om allerhande nuwe maniere van kerk-wees te beskryf. Daar is egter aanduidings dat hierdie term in onbruik begin verval.

Daar is ten minste drie groeperings in die ’emerging church’ familie:

 • Diegene wat oor die Christendom en ons veranderende kultuur nadink en skryf. Hulle worstel met die uitdagings wat voor die deur van die Christelike geloof beland het deur ‘postmoderne’ denke en gedrag: Hoe kan die evangelie in kontak kom met vandag se wêreld? Wat sou die implikasies vir die kerk wees?
 • Diegene wat nuwe vorme van kerk wees ondersoek vir mense wat nog steeds kerk toe gaan (maar dikwels op die punt staan om te loop). Dis tipies diegene wat met  alternatiewe aanbiddingstyle en outentieke gemeenskap eksperimenteer. Baie van hierdie mense het ‘n missionale hart, maar hulle wegspringpunt is om met gelowiges te werk wat ongelukkig is met die bestaande kerk.
 • Diegene wat nuwe vorme van kerk wees ondersoek vir en met mense wat nie kerk toe gaan nie. Sommige van hierdie innoverende vorme van kerk het ‘n vrugbare rekord, maar ander is jonk, klein en kwesbaar. Alhoerwel almal nie die term sal gebruik nie, sou hierdie gemeenskappe beskryf kon word as ‘vars uitdrukkings van kerk wees.’

Al drie hierdie groepe erken dat die samelewing verander het en dat die kerk ook moet verander. Die uitdaging is om te sien dat God aan die werk is in elkeen en aan te moedig wat God besig is om te doen.

Oorgeneem en aangepas uit “Share – Exploring fresh expressions together.”

 

 

Jerusalem, ‘n gemeente met ‘n missionêre leefstyl

Written by webmeester on . Posted in Evangelisasie

Om te waardeer hoe dit moontlik was dat 3,000 mense op een dag tot bekering kon kom, moet in ag geneem word dat hulle almal die onlangse geskiedenis van Jesus se bediening, inhegtenisneming en kruisiging, asook die getuienisse oor sy opstanding gehoor het. Boonop was hulle meestal Joods en het dus ‘n intieme kennis van die Ou Testament gehad. Die sprong om Jesus as Messias te aanvaar, was nie net klein nie, die grond is ook voorberei vir mense om die lig te sien. 


LEWENSSTYL VAN ‘N GEMEENTE Wat meer insiggewend is, is die manier waarop die eerste gemeentelede begin funksioneer het: 

• Hulle het volledige toewyding gedemonstreer in hulle nuwe geloof (Hd 2:42) en alles probeer leer wat die apostels kon oordra. Die feit dat Lukas vertel hoe Jesus die inhoud van Petrus se Pinksterdagpreek was, kan ons met redelike sekerheid laat aanvaar dat die inhoud van die apostels se prediking ook om Jesus se bediening, woorde en boodskap gewentel het.

• Hulle het ‘n nuwe familieband gevestig. Lukas dink nie in Hd 2:42 aan gesellige samesyn as hy van koinonia praat nie. Hy aanvaar dat ons sal weet die antieke sosiale strukture van die Joodse familie vorm die basis waarop die Jerusalemiete hulle nuwe gemeente ingerig het. 

• Hulle het saam geleef. Die gemeenskaplike maaltyd word telkens in Handelinge beskryf as ‘n lewensstyl waardeur gemeentelede met mekaar tyd spandeer het (Hd 2:46; Hd 4:35; Hd 6:1). Die kommunale aard van hierdie gemeente was boonop gebore uit hulle verstaan dat hulle ‘n alternatiewe gemeenskap vorm, vandaar die praktyk om besittings te verkoop en die geld met mekaar te deel. 

• Hulle het God geken as Lewende Persoon. Dis waarom gebed (Hd 2:42) sentraal figureer in hulle gemeentepraktyk. Mens moet ook raaksien dat Jerusalemgemeente haarself nie verstaan het as ‘n nuwe groep, apart van die mense se Joodse identiteit nie. Dit verklaar hoekom hulle steeds tempel toe gegaan het (Hd 2:46), hoekom die Joodse Raad die apostels tot verantwoording geroep het (H4:1 ev) en hoekom hulle vervolg is (Hd 8:1). 

Bowenal wys die praktyk om daagliks tempel toe te gaan dat die familie-gebaseerde styl ook ‘n korporatiewe karakter gehad het. Die gemeente het haarself nie verstaan as aparte groeperings van huiskerke wat onafhanklik van mekaar funksioneer nie, maar as ‘n netwerk van families wat almal deel is van die groter geloofsgemeenskap en wat steeds as een groot groep wil saamkom om God te aanbid. 

Die feit dat Hd 2:47 vertel hoe mense daagliks tot bekering gekom het, moet dus verstaan word teen die agtergrond dat hierdie mense vanuit hulle bestaande geloof nuwe dinamika ontdek het – in die Verlossingswerk van die Messias – en dat die nie-wettiese spontaneïteit van die gemeentelewe en die veronderstelde liefde van die koinonia hulle aangetrek het om ook te behoort. Dis in hierdie lewensgemeenskap dat mense ware geloof gevind en God op ‘n nuwe manier begin dien het, meer as wat die inhoud van die prediking hulle op verstandelike vlak oortuig het. Die vroeë kerk se voorbeeld het harder gepraat as haar boodskap!


Evangelisasie en kerkplanting in Handelinge

Written by webmeester on . Posted in Evangelisasie

GemeentestoriesDie Handelinge-verhaal deel verskeie gemeentestories met sy lesers. Tussen Handelinge 2 en Handelinge 8 lees mens hoofsaaklik van die kerk in Jerusalem. Van Handelinge 8 af tot Handelinge 13 kom gemeentes in Samaria en Judea aan die orde, onder andere die gemeente in Antiogië. En van Handelinge 13 tot ongeveer hoofstuk 20 word die stories vertel van Paulus se sendingreise en die gemeentes wat in klein-Asië tot stand gekom het as gevolg van sy bedieningswerk daar. Handelinge 21 tot 28 deel die lotgevalle van Paulus se reisgeselskap van sy gevangeneming tot sy aankoms in Rome. Op hierdie manier vertel Lukas hoe die belofte wat saam met die uitstorting van die Heilige Gees gegee is, in Handelinge 1:8, waar gemaak is: Van Jerusalem deur Judea en Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld – in die hoofstad van die Romeinse Ryk.


Spesifieke gemeentesIngeweef in die vertelling van mense – onder andere Petrus, Stefanus, Barnabas en Paulus – lees mens van gemeentepraktyke en leiersbyeenkomste wat die evangelisasie en kerkplantingspraktyke van die apostels demonstreer. Soms word die stories van spesifieke gemeentes vertel, soos Jerusalem in Handelinge 2 en verder, Antiogië in Handelinge 11. In ander gevalle word vertel hoe te werk gegaan is om die bekeerlinge te organiseer, soos in Handelinge 14. En dan lees mens ook van die maniere waarop gewerk is om mense aan Jesus voor te stel, soos Paulus in Efese –daarvan lees ons in Handelinge 19 en 20 – en Rome (Hd 28) gedoen het. In Handelinge 26 sien ons ook Paulus se evangelisasie-werkswyse in aksie wanneer hy sy getuienis teenoor Agrippa lewer. 


ArtikelreeksMet hierdie kort inleiding word die tafel gedek om in ‘n paar artikels stil te staan by evangelisasie en kerkplanting soos dit in Handelinge plaasgevind het. Noodwendig poog dit nie om ‘n omvattende beskrywing te word nie; dit wil ook nie ‘n oefening in teksuitleg wees nie. Ons wil bloot die storie lees en vasstel of ons iets kan raaksien van ons tema en of daar iets is wat ons vir ons konteks kan huis toe bring.

GKS vang gees saam met ons sportbedieningspan

Written by webmeester on . Posted in Nuus

0a3eeb8c9740476d8535d79ab1e4c6eb_200‘n  Opwindende tyd lê voor met die Rugby Wêreldbeker wat hierdie week begin. Lees hoe jy jou gemeente kan insluit by hierdie rugbyfees en mense met Jesus se liefde bedien.

Besoek http://www.nous.org.za waar jy elke week ‘n  Powerpoint RWB moment kan aflaai.

Dit sluit in informasie, uitreik idees, gebedsinligting oor die deelnemende lande en ‘n voorgestelde video clip vir die Sondag.

Kontak Ben vir meer informasie: 2010@kaapkerk.co.za of 0835641225.