KIX – 4de kwartaal 2014

Written by webmaster on . Posted in KIX-KOM

Ons hier by Kix is baie opgewonde, want die Here het dit so beskik dat ons droom om Kix se arms so wyd as moontlik te strek op nog ’n manier waar geword het. Ons is dankbaar om te sê dat die NG Kerk en die VGK se kinderbedieninge nie-amptelik verenig het. Ons werk saam, beplan saam en ontwikkel saam ons materiaal. Al die kerkorde prosesse moet nog sy loop neem, maar die eenheid tussen gelowiges wat op kinders fokus, kan nie gekeer word nie.

KIX.KOM 2014

Written by webmeester on . Posted in Jeug en familie, KIX-KOM

Kinders van die Bybel:

Daar is reeds 6 ontmoetings waarin verskillende kinders van die Bybel ontmoet word, op die webblad. Teen April sal daar nog 6 nuwe ontmoetings beskikbaar wees. In die tweede helfte van die jaar gaan ons ‘n wonderlike reis saam met Paulus onderneem met 12 splinternuwe ontmoetings.

Projek 2014: “Vertel, vertel!”

Ons gaan vanjaar weer binnelands werk. Ons fokus op Msinga en Makhathini. Daar is twee wonderlike sendelinge wat ons hande sterk en beide se naam is Lourens. Die twee Lourense skryf dat hulle kleuterskole baie goed aangaan … ’n projek waarby Kix ongeveer 10 jaar gelede betrokke was!

Beide het onafhanklik van mekaar die behoefte aan Zoeloe Kinderbybels uitgespreek. Projek “Vertel, vertel!” het daarom ten doel om die Kinderbybel met dieselfde naam, “Vertel, vertel!”, deur die kinders in elke huis te plaas.

Die insamelingsmetode is ook in die vorm van ʼn boekie. Jy kan ʼn voorbeeld van so ʼn “boekie” van hierdie webbladsy aflaai. Dis eintlik net ʼn A4 wat gevou word. Aan die binnekant is daar sirkels wat geldmunte verteenwoordig. As ʼn kind ʼn R5 op elke sirkel kan plak, betaal dit ʼn boekie. Neem egter die geld in en plak net ʼn plakker vir elke munt wat jy kry. ʼn Wonderlike plan sal wees as julle ʼn inkleurkompetisie hou met die boekie se voorblad. Julle kan self besluit hoe julle die kompetisie wil hou en watter pryse op die spel is. Hulle inskrywingsgeld is dan die boekie se geld.

Julle is natuurlik welkom om ʼn foto van die wenner(s) se inkleurprentjie vir ons te stuur sodat ons dit in die Kix.Kom kan plaas. Enige kinderbediening is welkom om op hierdie manier geld in te samel vir hierdie groot behoefte. Indien julle meer inligting daaroor wil hê, kontak Sharon by die jeugkantoor (021 808 9050).

Die projekliedjie kan ook afgelaai word. Dis ‘n wmv-video met die musiek en woorde.

Ons hou vanjaar weer Kix Sinode.

Boek asseblief die datum van 16 September 2014. Ons   kuier een hele dag by Stellenberg en vanjaar se tema is: “Vat dit huis toe!” Dit sinspeel op twee aspekte:

1. Ons gaan nadink oor hoe ons kinders as die draers van die goeie nuus kan toerus. Soveel ouers glo nie meer nie en omdat ons baie keer kinders bedien wat nie gelowige ouers het nie, wil ons hulle graag toerus om by die huis hulle verhouding met Jesus uit te leef. Hoe bemagtig jy klein kindertjies om die boodskap van Jesus in hulle huise in te dra, om die gesin weer te laat Bybel lees of om oor Jesus te praat? Dit sluit ook aan by ons tema: “Vertel, vertel!”.

2. Die ander betekenis van die tema is dat julle hulp-middels vir die kinderbediening daar en dan gaan maak en huis toe neem. Dis hulpmiddels wat julle sal help met die metodiek wat ons in die ontmoetings toepas.

Al die inligting van hoe julle registreer en die kostes verbonde aan die dag, sowel as reiskostes waarmee ons kan help, sal in die volgende Kix.Kom wees. Onthou – dis ook ons geleentheid om die kinderbediening aan meer mense bekend te stel. Bring soveel as moontlik mense uit jou streek saam!!

KIX-KOM

Written by Gielie Loubser on . Posted in KIX-KOM

KINDERBEDIENING

Jy ken dalk die naam Kinderkrans. Baie mense sal kan getuig hoe die Kinderkrans ’n bepalende rol in hulle lewe gespeel het. KIX  (Kinders in Christus) is ons nuwe naam en poog ons om die bediening uit die namiddag-in-die-kerksaal-vir-verbondskinders-byeenkoms te verbreed na skole en créches om ook kinders van ongelowige ouers te bereik.

By baie gemeentes het ons die boodskapgekry dat die Kinderkrans ’n verenigings-karakter gekry het en gemeentes nie lus is om aan die vereniging te behoort nie. Gemeentes is lus om hulle eie ding te doen en wil nie geld stuur nie of by die projek van die kinderkrans betrokke raak nie. Die naamsverandering wou die persepsie breek en verskeie gemeentes “behoort” nou aan KIX maar dra nie noodwendig by tot die projek nie. Die beminde “Touleiertjie” het ook dan “KIX.KOM” geraak. Die kwartaalblad is steeds die ruggraat van baie gemeentes se kinder-bedieninge.

Maar die goeie nuus is die “KIX.KOM” het ook nou elektronies geword. Al die lesse en hulpmiddels is nou beskikbaar hier op die webwerf. Kliek net op die skakel .


Soos die nuwe KIX.KOM uitkom sal ons ook die lesse uit die blad haal en op die website plaas. Die KIX.KOM word egter steeds gedruk en gepos vir die wat die gedrukte formaat verkies. Dit kos jou R10 plus posgeld (Jy betaal net vir die drukwerk- ons vra niks meer as dit nie)

Maar wat jou bediening se naam ookal is, alles wat ons hier in die Jeugkantoor het, is tot jou beskikking.

LES MATERIAAL:   

  • ‘God se incredibles’. Dit gaan oor 5 geloofshelde van die Bybel, maar dis nie net die voor-die-hand-liggendes nie.  Die volledige pakket, wat ook ’n CD insluit, is teen R50 + Posgeld by die Jeugkantoor beskikbaar.
  • KIX-KOM: Bestel gerus ons kwartaalblad, voorheenTouleiertjie, nou KIX-KOM (Kieks-kom). Die tipe materiaal wat in die blaadjie verskyn, kan van professionele Kinderbedienaars wat reekse wil hou, tot vrywilligers wat nie langer as 30 minute voorbereidings tyd het nie, bedien.
  • Verskeie boeke: Saamgestelde lesmateriaal vir verskillende ouderdomme en seisoene van die Kerkjaar.
  • Plakkers: Welkom by KIX, verjaarsdag plakkers (verskeie beskikbaar) sowel as blanko plakkers
  • Kix Kreatief CD en boekie – ballon figure, klei en ander kreatiewe aktiwiteite om aan te bied. R50 plus posgeld.
  • Pre-Teen lesse vir 9-12 jariges: 6 lesse wat oor 12 geleenthede gebruik sou kon word sowel as ‘n skattejag. R50 plus posgeld

  

Kontak Sharon by 021 808 9050 of e-pos jeug@sun.ac.za as jy belangstel om meer uit te vind.