Augustus 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Lof en aanbidding

Raak nou stil in die Here se teenwoordigheid en kom tot rus by Hom. Dink in die oomblikke van stilte aan Hom. Sien Hom op jou pad die afgelope week. Wat sien jy? Praat in stilte met Hom daaroor. Daarna sing die groep liedere wat Hom loof en aanbid. Iemand kan Psalm 145:10-16 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

Ef.3:14-21

Lees eers weer Paulus se gebed in stilte deur. Lees dit so, dat jy dit wat vir jou uitstaan in hierdie gebed, saambid vir julle groep en gemeente.

Aan wie het die gemeente sy bestaan te danke? (Vers 14)

Wat bid Paulus nou vir die gemeente in Efese? (Verse 15-19) Hoe ou julle die woorde vir julle eie Gemeente bid?

Watter troos gee verse 20-21 die gemeente? Wat gebeur gedurig in die kerk?

Hoe verander hierdie gebed van Paulus jou lewe? Deel dit met mekaar en raak dan stil voor die Here terwyl jy sien hoe hierdie gebed reeds waar word in jou eie lewe.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Elkeen kry ’n geleentheid om iets uit hierdie gebed vir die Gemeente te bid. Jy kan meer as een kans kry. Bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Hoe kan die groep die mense in die omgewing en Gemeente nog meer bewus maak van die feit dat Christus wat in julle harte woon julle mense maak wat liefde sonder grense lewe?

 

Tiende week in Koninkrykstyd

5 Augustus

Eks.16:2-4, 9-15

Die Brood van die Lewe

Ysbreker

Hoe maak jy met iemand vir wie jy baie moeite doen, wat nie eers die ordentlikheid het om vir jou dankie te sê nie?

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Sien Hom weer op jou pad in die week wat verby is. Dink aan oomblikke waarin Hy vir jou voorsien het. Dink ook of jy gesien het dat Hy jou raaksien. Na die stilte loof en aanbid die groep Hom met sang

 

Woord

Eks.16:2-4, 9-15

 1. Lees nou weer hierdie verse met jou hart. Sien vir Moses, die opstandige Gemeente, die Here se nabyheid in die wolk.
 2. Wat dink julle van die Gemeente se houding in v.2-3? Hoe antwoord die Here daarop? (v.4)
 3. Wat dink die Here van hulle houding? (v.8b)
 4. Hoe weet die volk dat die Here teenwoordig is? (V.10, 13b)
 5. Wat dink julle van die Here se houding? (v.13-15)
 6. Lees wat sê Joh.6:31. Hoe verander die Here jou hart en lewe deur hierdie gedeelte?

 

Bedien mekaar

Bid nou vir mekaar se behoeftes en vertrou dat die Here in julle daaglikse brood sal voorsien.

 

Uitreiking

Die Brood wat lewe gee is Jesus. Met watter een persoon gaan julle as groep hierdie Brood in die week deel?

 

Elfde week in Koninkrykstyd

12 Augustus

1Kon.19:4-8

Nou is dit genoeg, Here!

Ysbreker

Hoeveel keer in jou lewe het dit al vir jou gevoel jy het nou die einde van ‘n sekere pad bereik? Kan jy aan een dink?

 

Lof en Aanbidding

Na die gewoel van die dag is dit goed om so ’n oomblik of twee net tot stilstand en rus by die Here te kom. Ontspan, met jou oë toe en fokus op jou asemhaling. Saggies. Dink aan jou asemhaling as iets soos die “sagte fluistering in die windstilte”. Geniet net die oomblik van stilte en daarna kan die groep vir die Here uit hulle harte sing. Iemand kan Psalm 130 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

1Kon.19:4-8

 1. Lees weer die verse in stilte deur. Sien jouself in die verhaal van oorwinning en “mislukking”. Waar is die Here wanneer Elia tou opgooi? Waar is Hy wanneer jy nie meer kan nie?
 2. Wat gebeur in verse 4? Het jy al ooit so gevoel?
 3. Wat gebeur nou in verse 5-7? Het jy al die Here so op jou moedverloor-se-vlak raakgesien?
 4. Watter uitwerking het God se kos op Elia? (Vers 8) Waaraan laat die “kos” wat die Here aan Elia gee, jou dink?
 5. Hoe verander die Here jou lewe deur hierdie paar verse? Raak nou stil voor Hom en praat met Hom. Sien die ontmoeting as die Here wat by jou is in die “sagte fluistering van die windstilte”.(vers 12)

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle nood en behoeftes met mekaar en dra mekaar dan aan die Here op.

 

Uitreiking

Hoe gaan die groep hierdie week vir Jesus teenwoordig maak?

 

 

Twaalfde week in Koninkrykstyd

19 Augustus

Spreuke 9:1-6

Ek wil so graag by U leer!

Ysbreker

Watter persoon se sê-goed haal jy gewoonlik aan as jy jou saak sterk wil stel of net wil hê dat dit wat jy sê, mooier moet klink. (Bv. “My pa het altyd gesê…”, of “My wyse ou oom se woorde was…”)

 

Lof en Aanbidding

Fokus nou weer op die Here. Dink eers aan Hom in stilte en geniet Sy teenwoordigheid en aanraking. Probeer in jou stilte sien hoe Hy jou al gelei het met sy wysheid, selfs deur mense wat Hy oor jou pad gestuur het. Loof en aanbid Hom daarna. Iemand kan Psalm 111:10 lees en die ander dink in stilte daaroor na.

 

Woord

Spreuke 9:1-6

 1. Lees weer die gedeelte in stilte met jou hart. Let op woorde wat vir jou uitstaan. Dink daaroor na.
 2. Hoe lyk Wysheid se huis? Sê die 7 klippilare vir julle iets? (Vers 1)
 3. Wie word almal uitgenooi na haar fees? (verse 2-5)
 4. Wat gebeur met diegene wat die fees bywoon? (vers 6)
 5. Lees nou Luk.14:15-24. Wat sê hierdie gedeelte vir die groep oor die fees wat Wysheid hou?
 6. Hoe verander die Here deur hierdie woorde van wysheid jou lewe? Praat nou in stilte met Hom daaroor en sien reeds die verandering in jou lewe.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Bid vanaand dat die Here aan jou broer/suster goddelike kennis en insig sal gee en bid dan vir mekaar se behoeftes.

 

Uitreiking

Is dit nie tyd dat die groep iemand nooi na die weeklikse “fees” wanneer julle bymekaarkom nie? Wie gaan dit doen en wie gaan julle nooi?

 

Dertiende week in Koninkrykstyd

26 Augustus

Jos.24:1-2, 14-18

Ek en my gesin kies die Here

Ysbreker

Hoe voel jy oor ‘n nuwe besem wat skoonvee en na ‘n rukkie halwe werk begin doen?

 

Lof en Aanbidding

Kom nou weer tot rus by die Here. Fokus op Hom, maar dink hierdie week aan die manier waarop jy Hom in jou daaglikse lewe dien en verheerlik. Dink daaroor na hoe Hy jou lewe anders maak. Praat in stilte met Hom daaroor. Daarna loof en aanbid die groep Hom. Iemand kan Psalm 84:2-8, 11 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

Jos.24:1-2, 14-18

 1. 1.Lees weer die gedeelte in stilte met jou hart. Sien jouself in die byeenkoms en hoor Josua se woorde en hoe dit jou raak.
 2. 2.Hoe klink die inleiding van Josua se preek? (Vers 2) Hoe sou dit vandag geklink het?
 3. 3.Voor watter keuse plaas Josua die Gemeente en wat is sy eie keuse? Hoe sal ons dit in ons eie Gemeente vir mense stel? (Verse 14-15)
 4. 4.Hoe reageer die Gemeente van die Here onmiddellik op die woorde van Josua? (Verse 16-18)
 5. 5.Hoe verander die Here deur hierdie woorde jou hart en lewe? Raak nou stil voor die Here en sien reeds die verandering wat Hy bring.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe, deel julle behoeftes met mekaar en bedien mekaar in gebed. Dank die Here vir die mooi dinge (noem dit by die naam) wat jy raaksien in jou mede-bidders.

 

Uitreiking

Hoe gaan ons as groep hierdie boodskap van die Here in ons omgewing en Gemeente leef?

 

 

Junie 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

JUNIE 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

TRINITEITSONDAG EN DIE WEEK DAARNA

3 Junie

Rom.8:12-17

Die Vader, Seun en Heilige Gees kom ook my kleingeloof te hulp!

Ysbreker

Watter persoon het jou nog altyd goed laat voel oor jouself. Hoekom?

Lof en Aanbidding

Fokus nou weer op die Here. Dink eers aan Hom in stilte en geniet Sy teenwoordigheid en aanraking. Iemand kan die volgende woorde van Henri Nouwen lees: “Om God “Abba” te noem is anders as om God ‘n bekende naam te gee. Om God “Abba” te noem is om dieselfde intieme, vreeslose, afhanklike en kraggewende verhouding met God aan te gaan wat Jesus gehad het. Hierdie verhouding word Gees genoem en hierdie Gees word aan ons gegee deur Jesus en stel ons in staat om saam met Hom uit te roep: “Abba, Vader!”. Om God “Abba” te noem is ‘n hartkreet, ‘n gebed wat uit ons diepste innerlike breek. Dit gaan glad nie daar om dat ons God ‘n naam gee nie; dit gaan daar om dat ons God erken as die bron van alles wat ons is. Hierdie toe-eiening is nie die resultaat van enige skielike insig of aangeleerde oortuiging nie; dit is ‘n erkenning en toe-eiening wat die Gees van Jesus in gemeenskap met ons gees laat plaasvind. Dit is die toe-eiening van liefde.” (3 Minute Stilte, 11 Junie) Loof en aanbid Hom daarna.

Woord

Rom.8:12-17

 1. 1.Lees weer hierdie paar verse in stilte. Lees dit biddend. Sien die Vader, Seun en Heilige Gees in die gedeelte. Jy kan, terwyl jy lees, saggies in jou hart die woord “Abba, Vader” in jou hart fluister.
 2. 2.Wanneer begin jy gewoonlik twyfel of jy ‘n kind van God is? [Lei die groep om te praat oor ander se kritiek op hulle geestelike lewens, of dat hulle dikwels twyfel omdat hulle hulleself met ander gelowiges vergelyk]
 3. 3.Kyk weer na verse 12-14 en gesels saam oor hoe jy jou “deur die Gees van God laat lei”.
 4. 4.Watter heerlike versekering kry ons in vers 15? (Dink ook aan die woorde van Henri Nouwen bo)
 5. 5.Op watter getuienis moet ons steun vir ons sekerheid dat ons God se kinders is? (vers 16)
 6. 6.Gesels nou saam oor die betekenis van vers 17 vir ons lewe, oor die betrokkenheid van die Vader, Seun en Heilige Gees in jou lewe. Raak dan stil en dink daaroor na.

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Dank die Heilige Gees dat Hy julle vanaand opnuut daarvan verseker dat julle God se kinders is. Bid dan met vrymoedigheid vir mekaar.

Uitreiking

Dalk is daar iemand in julle wyk of omgewing wat die afgelope tyd baie sterk twyfel, miskien omdat hy/sy deurgeloop het onder ander se kritiek. Hoe gaan die groep die persoon in die komende week help?

TWEEDE WEEK IN KONINKRYKSTYD

10 Junie

2Kor.4:13-5:1

Ons oog op die onsigbare dinge gerig

Ysbreker

Waaraan dink jy as jy dink aan volgende week, volgende maand of selfs volgende jaar?

Lof en aanbidding

Raak nou stil en fokus op die Here se betrokkenheid in jou lewe die afgelope week. Waar was hy in die oomblikke toe dit goed gegaan het? En waar was Hy toe jy gevoel het jy is alleen? Waar is Hy nou? Praat in stilte met Hom. Loof en aanbid Hom dan met liedere en gebede. Iemand kan dan Psalm 130 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

Woord

2Kor.4:13-5:1

 1. 1.Lees die gedeelte weer biddend met jou hart. Let op woorde(e) wat uitstaan en laat dit insak in jou hart. Praat in stilte met jou Here daaroor.
 2. 2.Kyk of julle in verse 13-15 Paulus en sy medewerkers se motivering vir hulle werk kan raaksien. Hoe spreek dit julle aan?
 3. 3.Lyk dit vir julle enigsins moontlik om verse 16-18 uit julle harte saam met Paulus te sê?
 4. 4.Hoe lyk die werklikheid waaraan geeneen van ons ontsnap nie in 5:1?
 5. 5.As ons mekaar moet help om die “oog op die onsigbare dinge gerig” te kry en te hou, hoe sal ons dit doen?

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Vertel eers vir mekaar hoe baie jou broer/suster wat nou saam met jou gaan bid, vir jou beteken, deel julle behoeftes met mekaar (hou die onsigbare dinge in julle harte) en bid dan vir mekaar

Uitreiking

Hoe kan ons mense rondom ons se oog meer gerig kry op die onsigbare dinge? Beplan saam.

DERDE WEEK IN KONINKRYKSTYD

17 Junie

2Kor.5:6-10, 14-17

Die liefde van Christus dring ons

Ysbreker

Wat is jou dryfveer in die lewe?

Lof en Aanbidding

Kom ons dink nou eers in stilte aan ons Here. Dink aan jou lewe die afgelope week met Hom. Dink aan die woorde “ons het net een wens en dit is om te lewe soos Hy wil”. Daarna sing ons vir Hom liedere van lof en aanbidding.

Woord

2Kor.5:6-10, 14-17

 1. 1.Lees weer hierdie verse biddend. Sien die woorde of sinsnedes raak wat jou in jou hart tref. Waaraan dink jy as jy die woorde “die liefde van Christus dring ons” lees? Praat in stil gebed met die Here daaroor.
 2. 2.Wat gee vir Paulus en sy medewerkers moed? (Verse 6-10) Hoe sou julle hierdie verse in een sinnetjie opsom in julle eie woorde – m.a.w. wat gee vir julle moed?
 3. 3.Vir Wie moet ons lewe en hoekom? Hoe lyk dit wanneer ons nie meer vir onsself lewe nie? (Verse 14-15)
 4. 4.In verse 16-17 lees ons van “vroeër” en “nou”. Wat leer ons uit hierdie woorde?
 5. 5.Vertel vir mekaar hoe die Here deur hierdie gedeelte julle lewe verander. Raak dan stil voor die Here en gee Hom die geleentheid om die aanpassings in jou lewe te maak.

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Vertel eers vir mekaar watter mooi dinge julle in mekaar raaksien en waardeer. Dank die Here dat julle die voorreg het om vir Hom te mag lewe bid vir mekaar se behoeftes.

Uitreiking

Hoe gaan die groep hierdie week ‘n begin maak daarmee om deur die liefde van Christus gedring te word?

VIERDE WEEK IN KONINKRYKSTYD

24 Junie

2Kor.6:1-13

Ek is medewerker van God

Ysbreker

Hoe hanteer jy iemand wat die heeltyd ontevrede is en met alles fout vind?

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Sit gemaklik met jou oë toe en fokus op jou asemhaling. Bring jou hardlopende gedagtes tot rus. Dink nou aan ‘n oomblik toe jy swaargekry het omdat jy vir die Here iets wou beteken. Waar was die Here toe? Loof en aanbid die Here dan met liedere en gebede. Iemand  kan hierdie woorde lees terwyl die ander biddend daaroor nadink: Gewonde genesers. Niemand ontkom verwonding nie. Ons is almal gewonde mense, of dit nou liggaamlik, emosioneel, verstandelik of geestelik is. Die groot vraag is nie: “Hoe kan ons ons wonde wegsteek?” sodat ons nie verleë of skaam voel nie, maar: “Hoe kan ons ons verwonding in diens van ander stel?” Wanneer ons wonde nie meer vir ons ‘n bron van skande is nie, maar ‘n bron van genesing vir ander, het ons gewonde genesers geword. Jesus is God se gewonde Geneser. Deur sy wonde word ons genees. Jesus se lyding bring vreugde en lewe. Sy vernedering bring heerlikheid; sy verwerping lei tot ‘n gemeenskap van liefde. As volgelinge van God se gewonde Geneser kan ons deur ons eie verwonding genesing vir ander help bring. (Henri Nouwen, a.w., 8 Julie)

Woord

2Kor.6:1-13

 1. 1.Lees weer die gedeelte met jou hart, sodat jy die prentjie wat Paulus hier skilder voor jou sien. Dink daaroor na in jou eie omstandighede.
 2. 2.Wat noem Paulus homself en almal wat saam met hulle werk? (vers 1). Wat sê dit vir jou van jouself? Hou jy daarvan om so genoem te word?
 3. 3.Watter nare ervaring het Paulus en die ander medewerkers van God (V.3a, 5)?
 4. 4.Wat is hulle antwoord op die gedurige foutvindery en kritiek en lyding? (verse 3b, 4, 6-7). Wat doen jy gewoonlik wanneer jy swaarkry wanneer jy net wil goed doen aan ander?
 5. 5.Glo jy maklik stories wat ander jou vertel van jou medewerkers? (v.8-10)
 6. 6.Wat maak jy wanneer mense hulle harte vir jou toemaak? (verse 11-13). Hoe verander die Here jou deur hierdie gedeelte?

Bedien mekaar

Deel julle seer en behoeftes met mekaar en bid opreg vir mekaar.

Uitreiking

Jy is medewerker van God. Waar gaan jy hierdie week met Hom saamwerk?

Mei 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

MEI 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

VYFDE WEEK IN PAASTYD

6 Mei

Joh.15:1-8

Vas aan die Wingerdstok!

Ysbreker

Aan watter persoon in jou lewe is jy so vas dat dit moeilik sal wees as hy of sy moet weggaan? 

Lof en Aanbidding

Fokus nou weer op die Here. Dink eers aan Hom in stilte en geniet Sy teenwoordigheid en aanraking. Dink aan jou verhouding met Hom. Hoor Jesus se woorde: Jy is in My, Ek is in jou. (Herhaal dit ‘n paar maal saggies). Loof en aanbid Hom daarna. 

Woord

Joh.15:1-8

 1. Lees eers weer die verse in stilte met jou hart. Kyk na die woord(e) wat vir jou uitstaan. Sien hoe jou verhouding met Jesus lyk volgens die beskrywing van die wingerdstok en die lote. Praat met die Here daaroor.
 2. Wat vertel die beeld wat Jesus in vers 1 en 3 gebruik van Sy verhouding met jou?
 3. Hoe werk hierdie verhouding? (vers 4)
 4. Wat is die gevolge van hierdie verhouding? (vers 5) Hoe lyk dit in ons daaglikse lewe?
 5. 5.Wat is die beloning van hierdie verhouding? (vers 7)
 6. 6.Wat is die eintlike doel van ons lewe? (vers 8) Hoe verander hierdie woorde van Jesus jou lewe? Dink aan Gal.2:20. Bespreek dit met mekaar en raak dan stil en deel jou hart met Hom. 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Loof die Here vir die vrug wat jy in jou broer/suster sien. Deel julle vrese en bekommernisse met mekaar. Belowe om dit met niemand buite die groep te bespreek nie en bid dan vir mekaar. 

Uitreiking

Dalk is daar iemand in julle wyk of omgewing wat baie ver van die Here en Sy kerk is. Hoe gaan die groep hom/haar bereik?

 

SESDE WEEK IN PAASTYD

13 Mei

Joh.15:9-17

Ek dra vrug!

Ysbreker

As jy vir iemand moet vertel hoe hy jou in ‘n skare kan uitken, hoe sal jy jouself aan hom verduidelik? [bv. kyk net uit vir die een met die…] 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers stil by die Here. Dink oor jou verhouding met Hom, en die vrug daarvan in jou lewe die afgelope week. Dink aan oomblikke in jou week wat jy sien as Godsmomente en praat in stilte met Hom daaroor. Begin Hom dan loof en aanbid met liedere, gebede en gedeeltes uit die Skrif. 

Woord

Joh.15:9-17

 1. 1.Lees weer die gedeelte in stilte. Hoor Jesus se stem. Hoor hoeveel keer Hy die woordjie “liefde” gebruik. Dink daaroor na en praat dan eers in stilte met Hom.
 2. 2.Hoe lief het Jesus Sy dissipels? Hoe “bly ons in” Sy liefde? (vers 9, 10) [Boodskap:Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van My toe!”]
 3. 3.Wanneer beleef ons volkome blydskap? (verse 11,12). Ken jy hierdie blydskap?
 4. 4.Wat noem Jesus sy dissipels en hoekom? (verse 14, 15)
 5. 5.Waarvoor is ons uitgekies en aangestel? Wat is die beloning? (vers 16)
 6. 6.Watter vrug is ook Jesus se bevel? (vers 17). Is dit nodig dat Hy ‘n vrug beveel? Hoe verander hierdie woorde van Jesus jou lewe? Bid in stilte hierdie woorde: Maak my meer en meer bewus van U in my en ek in U, sodat U deur my kan lewe en liefhê. (AH) 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Dank die Here vir Sy groot liefdesdade in jou broer/suster se lewe en bid dan vir mekaar se behoeftes. 

Uitreiking

Iemand in julle wyk of omgewing het die vrug van liefde nodig. Hierdie groep het dit! Miskien kan julle met ‘n vrugtemandjie na die persoon uitreik en doodgewoon die liefde van die Here met hom gaan deel. Gesels oor hoe julle dit gaan doen.

 

SEWENDE WEEK IN PAASTYD

20 Mei

1Joh.5:9-13

Wie die Seun het, het die lewe

Ysbreker

Baie keer as mense met vakansie gaan en sit en ontspan na ‘n harde tyd agter die rug, sê hulle: “Dis nou die lewe”. Wat is vir jou die lewe? 

Lof en aanbidding

Raak nou weer stil en fokus op die lewende Heer in julle midde. Julle kan die oomblik gebruik om tot rus te kom. Sit gemaklik en maak julle oë toe. Fokus eers op julle asemhaling. Voel die lewe in jou voete en bene, arms, hande en skouers. Wanneer jy inasem kan jy saggies vir jouself sê: “Ek het die Seun” en wanneer jy uitasem “Ek het die lewe”. Na ‘n paar minute van stilte loof en aanbid die groep Hom terwyl hulle Hom beleef. 

Woord

1Joh.5:9-13

 1. 1.Raak nou weer stil met die woord. Laat die woord(e) wat die Here deur hierdie gedeelte op jou hart lê, afsak tot diep in jou hart. Praat saggies met die Here daaroor.
 2. 2.Watter getuienis oor God se Seun hoor ons helder en duidelik “uit God se mond?” (Vers 9; vgl. Matt.3:16-17, 17:5)
 3. 3.Watter getuienis dra ons as gelowiges in ons hart? (Vers 10) Wat beteken dit vir jou?
 4. 4.Wat behels die getuienis? (Verse 11-13) Hoe verduidelik jy hierdie getuienis aan iemand anders?
 5. 5.Hoe verander hierdie woorde jou lewe? Hoe kan ons hierdie getuienis lewe? 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe en deel julle behoeftes met mekaar. Versterk, vertroos en bemoedig mekaar en bid dan vir mekaar. 

Uitreiking

Dink aan een persoon met wie jy die komende week hierdie getuienis kan gaan deel. 

PINKSTERFEES (EN DIE WEEK DAARNA)

27 Mei

Rom.8:22-27

Ek sug nie alleen nie!

Ysbreker

Hoe antwoord jy gewoonlik wanneer iemand jou vra hoe dit gaan? 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Geniet die stilte en fokus op die Here. Sing dan vir Hom lofliedere en aanbid Hom. Iemand kan die woorde van Henri Nouwen voorlees terwyl die res biddend daaroor nadink: “Dit is nie net ons, mense, wat te midde van ons lyding wag op en uitsien na verlossing nie; die hele skepping steun en kreun saam met ons, smagtend om volle vryheid te smaak. Op dié manier is ons inderdaad nie net susters en broers van alle ander vroue en mans in die wêreld nie, maar ook van alles wat ons omring. Ja, ons moet die koringvelde, die sneeubedekte berge, die woeste see, die wilde en mak diere, die reuse-eike en die klein madeliefies liefhê. Alles in die skepping behoort, saam met ons, tot die groot familie van God” (3 Minute stilte, 9 Desember) 

Woord

Rom.8:22-27

 1. 1.Lees weer die gedeelte in stilte met jou hart. Let op die woorde(e) wat vir jou uitstaan, herhaal dit saggies, biddend. Dink aan jou in die skepping. Beleef hoe die Heilige Gees saam met jou en in jou bid.
 2. 2.Waarom sug die skepping? (vers 22)
 3. 3.Waarom sug ons? (vers 23)
 4. 4.Wat maak dit van ons sug? Is dit ‘n sug sonder of met hoop? (verse 24, 25)
 5. 5.Watter rol speel die Heilige Gees wanneer ons sug? (vers 26, 27)
 6. 6.Hoe kan ons mekaar help om weg te beweeg van ‘n moedelose sug na ‘n gebed “saam met die Heilige Gees”?Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Dank eers die Heilige Gees dat Hy julle nou bystaan in julle gebede. Deel dan julle behoeftes met mekaar. Dra mekaar dan aan die Here op. 

Uitreiking

Hoe gaan julle die mense in julle omgewing se aandag vestig op die skepping se “sug” en na watter baie moedelose mense gaan julle hierdie week uitreik?


April 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

APRIL 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

TWEEDE WEEK IN PAASTYD

15 April

Psalm 133

Eensgesindheid onder broers… hoe goed, hoe mooi

Ysbreker

Hoe los julle gewoonlik julle meningsverskille in die familie op?

Lof en Aanbidding

Dit is die tweede Sondag in Paastyd. Die Here lewe. Sien julleself as die groepie dissipels wat bymekaar is en Jesus wat julle verras met Sy verskyning. Dink in stilte aan Hom by julle. Sing dan lof- en aanbiddingsliedere vir Hom.

Woord

Psalm 133

 1. 1.Lees weer die Psalm met jou hart, sodat dit die gebed van jou hart raak. Sien die prentjie van broers en susters wat eensgesind saamwoon.
 2. 2.Wat is mooi en goed in hierdie Psalm en wat beteken dit?
 3. 3.Waaraan laat die reukolie en die dou van die Hermonberg jou dink? Hoe laat dit jou dink aan eensgesindheid?
 4. 4.Wat is die belofte vir die volkome eensgesindheid en hoe dink julle lyk dit?
 5. 5.As ons blaai na Fil.2:1-5, lees ons raak wat bedoel word wanneer broers en susters in ‘n Gemeente eensgesind met mekaar saam woon. Wie is die middelpunt van ons eensgesindheid?
 6. 6.Raak nou weer stil voor die Here en sien reeds die eensgesindheid en seën wat dit meebring voor jou. Gee jouself dan in stilte aan die Here ter wille van die eensgesindheid.

Bedien mekaar

Draai nou 2-2 of 3-3 na mekaar toe. Sê vir mekaar watter mooi dinge julle in mekaar raaksien en bid dan vir mekaar se behoeftes. Dink in besonder in julle voorbidding aan die eensgesindheid in die Gemeente.

Uitreiking

Hoe gaan ons die boodskap van eensgesindheid uitkry by almal wat sê hulle glo soos ons glo?

DERDE WEEK IN PAASTYD

22 April

Hand.3:12-19

Jesus lewe… daarvan is ons getuies

Ysbreker

Wat sê of doen jy gewoonlik om iemand te oortuig dat jy die waarheid praat

Lof en aanbidding

Kom nou tot rus by die Here. Hy lewe en is nou by julle. Dink aan Sy betrokkenheid die afgelope week in jou lewe. Praat dan met Hom daaroor. Daarna sing die groep vir die Here liedere wat Hom grootmaak.

Woord

Hand.3:12-19

 1. 1.Lees nou weer die gedeelte alleen in stilte biddend. Kyk dieper na die woord(e) wat vir jou uitstaan. Herhaal dit saggies en praat met die Here daaroor.
 2. 2.‘n Man wat almal geken het as die verlamde wat bedel by die Mooipoort is na al die jare ‘n nuwe mens wat kan loop. Almal praat daaroor. Sommige prys God daaroor. Ander volg weer vir Petrus en Johannes om te kyk wat gebeur volgende. Wanneer hulle almal mooi bymekaar is, by die Pilaargang van Salomo, gebruik Petrus sy kans. Hoe stel hy die saak reg? (Vers 12) Wat leer ons uit die eerste woorde van Petrus?
 3. 3.Petrus verskuif die fokus van hom na Jesus. Hoe doen hy dit? (Verse 13-15) As julle in ‘n neutedop vir iemand moet vertel wie Jesus is, hoe sal julle dit doen?
 4. 4.Wat is buitengewoon aan die bedelaar van die Mooipoort se genesing? (Vers 16)
 5. 5.Wat beteken verse 17-19 vir julle persoonlik? Is “bekeer julle” gelyk aan ‘n nuwe blaadjie?
 6. 6.Raak nou weer stil by die Here. Sien die wonderwerk voor jou oë. Dink daaroor na en hoor weer Petrus se woorde. Hoe verander die gedeelte jou? Praat in stilte met die Here daaroor.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe, deel julle behoeftes met mekaar. Dank die Here dat Hy lewe en ook aan julle behoeftes aandag gee. bid vir mekaar.

Uitreiking

Hoe kan die groep Jesus op so ‘n manier gaan bekend stel aan mense dat al die klem en fokus op Hom val, sodat Hy die middelpunt word van alles wat gebeur in die gemeente en gemeenskap?

VIERDE WEEK IN PAASTYD (GOEIE HERDER SONDAG)

29 April

Psalm 23

Die Here is my Herder… die verhaal van my lewe

Ysbreker

As jy aan een leier in jou lewe dink wat jou lewe in ‘n ander rigting gestuur het, wie is dit?

Lof en Aanbidding

Raak stil by die Here. Dink aan Hom. Sien Hom as Herder en jy is een van die skape. Dink aan alles wat Hy in jou lewe beteken het in die afgelope week. Praat dan met Hom. Daarna sing julle as groep vir Hom met dankbare harte.

Woord

Psalm 23

 1. 1.Lees weer die bekende Psalm in stilte. Sien jouself in die Psalm. Dink oor die Here se pad met jou. Sien dit as die verhaal van jou lewe. Praat in stilte met Hom.
 2. 2.Hoe sluit hierdie Psalm aan by dit wat jy nou al in jou lewe ervaar het? Waar was Hy toe dit met jou goed gegaan het? (die weivelde, waters van rus, regte pad) En waar was Hy toe dit sleg gegaan het? (die donker dieptes, doodskaduwee) Is jy bewus van die “feesmaal” ook in jou lewe?
 3. 3.Jesus noem Homself die goeie Herder. Wat is besonder aan Hom as ons Herder? (Joh.10:11, 17)
 4. 4.Wat is opvallend van die verhouding tussen Jesus en sy skape? (Joh.10:14, 15, 27)
 5. 5.Raak nou weer stil. Dink aan jou verhouding met jou Herder. Praat dan in stilte met Hom.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle behoeftes met mekaar. Bid vir mekaar en vertrou die goeie Herder.

Uitreiking

Wat kan die groep doen aan al die afgedwaalde skape van die Here?

Mrt 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

MAART 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

TWEEDE WEEK IN LYDENSTYD

4 Maart

Gen.17:1-7, 15-16

 ‘n Nuwe naam!

Ysbreker

Is jy tevrede met jou naam? As jy ‘n ander naam kon kies, wat sou dit wees en hoekom?

 

Lof en Aanbidding

Raak stil voor die Here. Dink aan Hom [gee ten minste 3 minute vir die stilte] en sing dan vir Hom liedere waarmee julle Hom aanbid. In jou stilte kan jy die volgende woorde herhaal: “Ek is gedoop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees”

 

Woord

Gen.17:1-7; 15-16

 1. 1.Lees eers weer in stilte die gedeelte met jou hart asof jy self daar is. Beleef die gesprek van die Here met Abram en hoor hoe Hy in hierdie gesprek ook met jou praat. Antwoord Hom in stilte.
 2. 2.Ons lees in hierdie gedeelte van Abram en Sarai wie se name verander. En wanneer die Here vir hulle nuwe name gee, pas dit by dit wat Hy vir hulle beplan. Wat is sy planne vir die twee mense wat pas by hulle nuwe name?
 3. 3.Is dit wat God vir hulle beplan menslik moontlik? (vers 1, vgl.v.17)
 4. 4.Hoe pas ek en jy in by hierdie gebeurtenis? (vers 7,16, vgl.Gal.3:7-9)
 5. 5.Die gelowiges in Antiogië kry ook ‘n “nuwe naam”. Wat is dit? (Hand.11:26b).
 6. 6.Wat beplan God vir jou?

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle bekommernisse en behoeftes wat keer dat julle by God se planne inval, met mekaar. Bemoedig mekaar eers en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Na watter een “verbondsgesin”, wat heeltemal verwyderd geraak het van die Gemeente, gaan die groep hierdie week uitreik? Beplan hoe julle dit gaan doen.

 

DERDE WEEK IN LYDENSTYD

11 Maart

Joh.2:13-23

Here, kom maak maar skoon!

Ysbreker

Vir watter besoeker sal jy jou huis (of kamer) ekstra skoon kry en hoekom?

 

Lof en Aanbidding

Sing nou weer liedere met ‘n stadiger tempo (meer aanbiddingsliedere) vir die Here. Gee oomblikke van stilte tussenin en ervaar saam die Here se teenwoordigheid en aanraking.

 

Woord

Joh.2:13-23

 1. 1.Raak stil met die Woord en lees die gedeelte weer. Wat staan uit in die gedeelte vir jou? Wat sien jy in hierdie gedeelte en hoe laat dit jou voël wanneer Jesus so “anders” optree? Praat in stilte met om daaroor.
 2. 2.Waarvoor is die tempelplein gewoonlik gebruik? Hoekom is Jesus so ontsteld?
 3. 3.Hoe dink die dissipels oor Jesus se optrede en hoe dink die Jode? (verse 17-18)
 4. 4.Ons weet tog nou al dat geen gebou (selfs die kerkgebou) nie meer die tempel van die Here is nie. Hoe werk dit nou? (1Kor.6:19-20; 12:13,27)
 5. 5.Ons weet ook dat Jesus nie meer ‘n sweep gebruik om die tempel skoon te maak nie. Hoe, dink julle maak Hy vandag skoon? Kan die kerk maar die Woord as sweep gebruik?
 6. 6.Wat is daar wat Hy in jou lewe en in die groep en Gemeente as geheel maar kan skoon maak?
 7. 7.Iemand kan hierdie gebed hardop lees terwyl die ander dit in hulle harte beaam: As ek dink aan die een lewe wat U my gegee het, U liefde vir my en al U drome en goeie bedoelings met my lewe, is ek so jammer oor die kere wat ek dit bederf het. Verander my lewe volkome volgens U wil, Here. (AH)

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Praat openhartig met mekaar oor dit wat julle pla in julle eie lewe en in die Gemeente as geheel. Bemoedig mekaar dan en bid vir mekaar.

 

Uitreiking

Miskien ken julle iemand wat die Here en sy Gemeente lankal verlaat het omdat dieselfde Gemeente hom “met ‘n sweep” bygekom het en hy vandag nog daardie merke het. Wat gaan die groep daaraan doen? Beplan saam.

 

VIERDE WEEK IN LYDENSTYD

18 Maart

Ef.2:1-10

O, die geraamtes in my kas!

Ysbreker

Watter dinge sien julle raak wat nie meer dieselfde is as voor 1994 nie? Is dit vir jou beter of slegter? [Maak tog net seker dat die groep nie hier in partypolitiek verval nie!]

 

Lof en Aanbidding

Maak tyd om stil te word en net eers weer aan die Here te dink. Jy kan op Hom fokus met die volgende woorde: “Here, wees my, arme sondaar, genadig.” Herhaal dit so 5 keer. Aanbid Hom dan met liedere en gebede vir Wie Hy is.

 

Woord

Ef.2:1-10 (Lees dit ook in Die Boodskap)

 1. 1.Lees die gedeelte in stilte met jou hart. Kyk watter woord(e) of sinsnedes staan vir jou uit. Praat met die Here daaroor.
 2. 2.In Die Boodskap is die opskrif van hierdie gedeelte: “AS JOU PAD GOD S’N KRUIS, IS JY NIE MEER DIESELFDE NIE”. Hoe verduidelik Paulus dit in hierdie verse?
 3. 3.Geraamtes in jou kas sê: Jy WAS dood. Maar dan gebeur ‘n wonderwerk in jou lewe. Wat is die groot dryfveer agter die wonderwerk? (Vers 4)
 4. 4.Wie bring ‘n einde aan ons verlede? (vers 5-9). Wat sê dit nou vir jou van jouself?
 5. 5.Wat is ons nuwe roeping? (vers 10). Hoe gaan ons dit saam gedoen kry?

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Dank eers die Here vir jou broer of suster se redding. Dank Hom daarna vir al die “goeie dade” wat jy in hom/haar sien. Daarna bid julle vir mekaar se behoeftes.

 

Uitreiking

Miskien is daar iemand wat die groep ken, wat heeltemal onttrek het, omdat hy/sy skaam is oor sy/haar verlede. Hoe gaan die groep na die persoon uitreik in die week wat kom?

 

VYFDE WEEK IN LYDENSTYD

25 Maart

Joh.12:20-33

Ek wil U dien, Here!

Ysbreker

As jou huis aan die brand is, en jy het die kans om net één iets te red uit die vlamme, wat sal dit wees? Hoekom?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers stil en begin deur te fokus op die Here. Probeer Jesus sien op Sy pad van lyding. Sing dan aanbiddingsliedere vir Hom.

 

Woord

Joh.12:20-33

 1. 1.Raak eers stil met die Woord oop voor jou. Lees die gedeelte en soos jy dit lees, antwoord jy die Here op sy Woord.
 2. 2.Wat wil die Grieke graag doen en hoekom? (vers 21)
 3. 3.Wat antwoord Jesus? (Verse 25,26) Wat beteken dit?
 4. 4.Watter wonderlike belofte hou dit in? (vers 26)
 5. 5.Wat wys Jesus vir ons in verse 27-28? Het dit gevolge vir almal wat Jesus volg en dien?
 6. 6.Wat wil julle nou vir die Here sê? Raak stil en praat in julle harte met Hom.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Dank eers die Here vir die groot waarde van jou broer/suster in jou lewe en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Ons ken mense wat graag vir Jesus wil ontmoet. Wie is hulle en hoe gaan die groep sorg vir hierdie ontmoeting?

 

Jan-Febr 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

JANUARIE 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

DERDE WEEK NA EPIFANIE

22 Januarie

1Kor.7:29-31

Met my oog op die wolke

Ysbreker

Watter drome het jy vir jouself en jou gesin vir die toekoms?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Fokus op die Here in julle midde. Dink aan die afgelope week in jou lewe. Waar was die Here in alles? Dink ook aan die feit dat alles wat jy elke dag beleef “aan die verbygaan” is. Praat met die Here in stilte daaroor. Begin dan om Hom met julle alles te loof en aanbid. Iemand kan die gebed bid, terwyl die res luister en dit saggies saambid: “Here, U is eer en mag waardig. U is lig – daarom sal ek die Lig sien. U is mag – daarom sal ek krag hê vir my werk. U is trou – daarom sal ek bestaan en nie vergaan nie. U is liefde – daarom kan ek liefde gee. U is ewigheid voor my, daarom sal ek nie dwaal nie, maar my pad vind. Ek het U lief, Here God, ek buig voor U, God van liefde” (J.Zink)

 

Woord

1Kor.7:29-31(Lees dit ook in Die Boodskap)

 1. 1.Lees nou weer die 3 verse met jou hart. Kyk na woorde wat vir jou uitstaan. Sien hoe die woorde alreeds ‘n verandering in jou hart en lewe bring. Hoor wat die Here vir jou wil sê en praat in stilte met Hom daaroor.
 2. 2.Wat moet nie ons hele lewe oorheers nie? Hoekom nie?
 3. 3.Waarop moet ons as kinders van God dan fokus? (29a, 31b)
 4. 4.Hoe kan ons mekaar help om nie so vas te groei aan hierdie wêreld dat ons nie meer met ons oog op Jesus se koms lewe nie?
 5. 5.Dink nou in stilte oor die volgende: “Selfs ons as gelowiges lewe asof hierdie wêreld soos ons hom ken nooit verby sal gaan nie”

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Neem mekaar se hande. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Hoe kan ons as groep hierdie dringende boodskap by ons mense in ons omgewing uitkry, sonder om te klink soos “doemprofete”?

VIERDE WEEK NA EPIFANIE

29 Januarie

1Kor.8:1-13

Hoe jy voel is vir my belangrik!

Ysbreker

Het jy ooit as kind gehoor jy mag sekere goed nie doen nie, want jy moet ‘n voorbeeld stel vir jou jonger boetie of sussie. Hoe het dit jou laat voel?

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here jou God. Geniet Sy teenwoordigheid in jou en om jou. Dink oor jou liefdesverhouding met God en wat dit vir jou beteken het die afgelope week. Praat met Hom daaroor. Maak vanaand ruimte om so ‘n ekstra lofliedjie wat die kinders graag sing, saam met hulle te sing en aanbid dan die Here saam. Iemand lees die volgende en die ander dink in stilte daaroor: “Ek het besluit dat ek hierdie jaar meer gaan werk daaraan om elke minuut vol te maak met gedagtes aan God, as verlede jaar. Ek het ook besluit om net so oop te wees vir mense en hulle nood as wat ek oop is vir God. Vensters wat na buite en na bo oopstaan. Vensters wat veral oop is na onder waar mense die meeste in nood verkeer” (Frank Laubach)

 

Woord

1Kor.8:1-13

 1. 1.Lees die gedeelte nou in stilte op jou eie met jou hart. Watter woord(e) of sinsnedes raak jou hart aan? Sien reeds hoe die Here deur hierdie woorde jou hele lewe verander en nuutmaak. Praat met Hom
 2. 2.Kan ons regtig sê: “Ek maak soos ek wil en voel vere vir wat ander dink”?
 3. 3.Waarom draai ons as gelowiges se lewe? (vers 3). Wat beteken dit?
 4. 4.Wanneer ons dink: “Mag ek dit … of dat … voor mense wat swak is in die geloof, of voor kinders”, wat leer vers 7 en 9 vir ons? Sou jy graag wou hê iemand moet sondig nadat hy jou as voorbeeld gebruik het?
 5. 5.Wat sê julle van verse 12 en 13? As julle nou ‘n standpunt moet formuleer, hoe sou dit klink?
 6. 6.Praat nou weer in stilte met jou God oor hierdie gedeelte. Dink daaroor dat die Here wat deur Sy Gees in jou lewe, ander se lewe verander.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle bekommernisse met mekaar en bid vir mekaar.

 

Uitreiking

Dalk ken die groep iemand wat tot ‘n val gekom het a.g.v. die swak voorbeeld van mede-broers of –susters. Hoe gaan die groep die saak regstel?

 

VYFDE WEEK NA EPIFANIE

5 Februarie

1Kor.9:16-23

My medemens se redding is my opoffering werd!

Ysbreker

Watter een persoon wat jy goed ken, sou jy sê, verstaan jou? Hoekom sê jy so?

 

Lof en Aanbidding

Geniet nou weer die Here se teenwoordigheid. Ontspan en dink aan Hom. Sien Hom in jou afgelope week. Praat in stilte met Hom. Sing vir Hom en geniet Sy aanraking. Iemand lees dan Psalm 147:1-11 terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

1Kor.9:16-23 (Lees dit ook in Die Boodskap)

 1. 1.Lees die gedeelte met jou hart. Let op spesifieke gedeeltes wat die Here vir jou uitwys. Sien hoe jy verander om vir Hom en ander om jou te lewe. Praat met Hom daaroor
 2. 2.Hoekom verkondig Paulus die evangelie? (Verse 16-17) Hoekom vertel ons vir mense van die Here?
 3. 3.Hoe doen hy dit? (Verse 19, 20a, 22). Wat leer ons hieruit?
 4. 4.Doen Paulus dit ter wille van homself? (Vers 23).
 5. 5.Hoeveel is jy bereid om op te offer ter wille van die redding van mense rondom jou?
 6. 6.Dink nou in stilte na oor hoe anders jou lewe sal lyk as jy nie meer vir jouself lewe nie, maar vir Hom aan Wie jy behoort en vir hulle wat Hom nog moet vind.

 

Bedien mekaar

Bid vanaand eers saam vir julle dorp of omgewing. Vra die Here om ook vir julle deernis te gee vir mense wat “anders is” as julle, sodat julle elkeen met die liefde van die Here self kan benader. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

 

Uitreiking

Watter mense in julle omgewing het maar nog altyd min aandag van die Kerk gekry? Wat gaan julle daaraan doen. Beplan saam.

 

SESDE WEEK NA EPIFANIE

12 Februarie

2Konings 5:1-14

Die naamlose dogtertjie

Ysbreker

Wat is die ding wat ‘n klein kindjie vir jou gesê of gedoen het, wat jy tot vandag onthou? Vir die kinders: Is daar iets waarvan jy baie hou om vir jou ouers of ander grootmense te doen? Wat is dit?

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here en geniet net Sy teenwoordigheid. Gee Hom die geleentheid om in en aan jou te doen wat Hy nou graag wil. Beleef die omhelsing van God in hierdie oomblikke. Loof en aanbid nou die Here wat by julle is. Geniet mekaar! Iemand lees Psalm 30 as gebed terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

2Kon.5:1-14

 1. 1.Laat iemand wat baie mooi kan lees die verskillende rolle lees. Een lees die verhaal, iemand anders lees die dogtertjie, een die koning, een Naäman, een Elisa, ens. [die leier moet vooraf besluit wie in die groep watter rol kry – probeer soveel as moontlik betrek]
 2. 2.Wat lees ons van Naäman in vers 1? Hoe belangrik was hy en wat was sy probleem?
 3. 3.In die baie belangrike man se lewe speel ‘n Aramese meisietjie (sonder naam en van ‘n ander volk as Naäman!) ‘n rol wat sy hele lewe sou verander. Wat is die rol? (vers 2,3) Sou jy na haar geluister het?
 4. 4.Hoe hanteer die profeet hierdie vername man en hoe reageer Naäman op die behandeling wat hy kry? (verse11-12)
 5. 5.Watter waarheid leer ons in vers 13 vir ons eie lewe?
 6. 6.Die begin van Naäman se nuwe lewe was by die raad van ‘n klein dogtertjie. Watter rol kan jy speel in die lewe van mense rondom jou? Sal dit nie vir jou wonderlik wees as mense jou Here aanvaar as hulle Here, omdat jy die rol gespeel het in hulle lewe nie? Dink na oor hoe die Here jou lewe deur hierdie verhaal verander. Raak nou stil voor die Here en praat met Hom daaroor.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Begin nou deur eers julle rolle in mekaar se lewens te speel. Stort julle harte teenoor mekaar uit. Nadat julle mekaar bemoedig het, bedien julle mekaar in gebed.

 

Uitreiking

Hierdie week reik ons uit na iemand na aan ons. Na wie gaan jy hierdie week en wat wil jy graag in sy/haar lewe gaan beteken?

 

SONDAG VAN VERHEERLIKING EN DIE WEEK DAARNA

19 Februarie

2Konings 2:1-12

In die hemel opgeneem!?

Ysbreker

Deel met mekaar ‘n oomblik in jou lewe wat nou nog by jou bly wat so ongelooflik was dat jy self nog sukkel om dit te glo!

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Dink aan Hom wat op hierdie oomblik by jou is en aan Sy betrokkenheid die afgelope week. In jou stilte praat jy met Hom oor die stukkies hemel wat Hy vir jou na jou stukkie aarde toe gebring het. Geniet die rus by Hom. Daarna sing die groep vir die Here liedere om Hom groot te maak. Iemand kan die kort gebed van Thomas A Kempis 2 maal voorlees en die res beaam dit in hulle harte en dink daaroor na: “Ek is u kneg. Ek is tot alles bereid. Ek wil nie vir my lewe nie, maar vir U, sonder voorbehoud, soos dit U waardig is”

 

Woord

2Kon.2:1-12

 1. 1.Lees die gedeelte weer in stilte, asof jy self in die verhaal teenwoordig is. Beleef, terwyl jy lees God se teenwoordigheid en werk in Elia en Elisa se lewe asof dit jou lewe is. Let op een of meer verse wat vir jou uitstaan en “herkou” dit met jou hart. Praat met die Here in stilte daaroor.
 2. 2.Elia se tyd en bediening op aarde is verby, maar sy einde kom nie op gewone wyse soos ander mense s’n nie. Hoe beleef julle dit?
 3. 3.Elisa is op die punt om by Elia oor te neem. Wat lees ons oor die twee profete? (Verse 2-6) Hoe spreek dit jou aan?
 4. 4.Wat wil Elisa graag van Elia “erf” wanneer hy weggaan? En wat is die voorwaardes wat Elia stel? (Verse 7-12)
 5. 5.Wanneer sien ons weer vir Elia? (Mark.9:2-8) En wanneer sien mense weer die Here? (2Kor.3:18)
 6. 6.Dink nou weer in stilte aan jou ontmoeting met die Here en hoe Hy jou deur hierdie een verander (het).

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel met mekaar julle vreugdes en teleurstellings die afgelope week. Bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Hoe kan die groep die heerlikheid van ons Here in die omgewing gaan weerspieël?

 

EERSTE WEEK IN LYDENSTYD

26 Februarie

Gen.9:8-17

‘n Verbond met al wat lewe

Ysbreker

Watter voorbereidings sal jy tref as weet daar kom ‘n groot vloed of tsunami in ons rigting?

 

Lof en Aanbidding

Raak nou weer rustig in die Here se teenwoordigheid. Ontspan en haal diep asem, voel die asem in jou as geskenk van God. Dink aan Hom as die God wat oral sigbaar is en dink so ‘n bietjie waar het jy Hom die afgelope tyd gesien of misgekyk. Praat in stilte met Hom. Loof en aanbid dan die Here met liedere. Iemand kan die volgende gebed voorlees en die ander bid dit in die harte saam: “O Wêreldheer, ek sing van U, vir U. Om my staan alles in die bloei, die wêreld is geseënd en vol vreugde. Ek sing vir U! Hoe skitter die dou, hoe jubel die veelkleurige voëls, die kwettersang klink oral op. Almal sing tot eer van U, Skepper-God.” (Ou Meksikaanse gebed)

 

Woord

Gen.9:8-17

 1. 1.Lees weer hierdie aangrypende verhaal in ‘n stil oomblik deur. Lees dit biddend en vra die Here om jou oë oop te maak vir Hom. Hoor as’t ware Sy stem. Dink aan die verbond wat Hy met jou persoonlik en met julle groep gesluit het. Praat met Hom daaroor.
 2. 2.Die Here sluit ‘n verbond met mens en dier. (Verse 8-11). Is dit nie vir jou vreemd nie? Watter verantwoordelikheid plaas hierdie verbond op ons?
 3. 3.Wanneer Hy ‘n verbond sluit, gee Hy ook ‘n teken. Waaraan sal die teken in die toekoms mens en dier laat dink? (Verse 12-17) Kan jy dink aan enige teken wat die Here gee as herinnering aan Sy verbond met jou? Wat gebeur elke keer as jy net die teken sien?
 4. 4.Kyk nou na 1Pet.3:20-21. Gesels oor die God wat end-uit getrou bly aan sy verbond met mens en dier. Hoe verander die wete jou lewe?
 5. 5.Raak nou weer stil voor die Here en dink net aan Hom wat in liefde na jou uitreik en jou hele lewe verander, sodat jy ook Sy verbond op aarde kan leef.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe en dank eers die Here vir die mooi dinge wat Hy jou mede-bidders gegee het en bid dan vir mekaar se behoeftes.

 

Uitreiking

Hoe kan hierdie groep ‘n verskil maak in die lewe van mens en dier in eie omgewing (op die stukkie aarde waar jy woon)?