April riglyne vir huiskerk en selgroepbyeenkomste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

met die fokustekste van die Leesrooster vir Lidmate as basis

Groot Lydensweek

13 April

Matt.26:14-27:46

Inleiding

In die Groot Lydensweek kan die groep bymekaarkom en die aanloop en kruisiging van Jesus saam herdenk. Die fokusteks kan die groep help om die laaste van Jesus se lydensweg met Hom saam te loop. Ek sou aan die hand doen dat die enigste lig, ’n kers in elke groeplid se hand is. Deel die Skrifgedeeltes so in, dat elkeen ’n kans kry om ’n gedeelte te lees en na die lesing sy of haar kers dood te blaas. Die groep kan begin met ’n agape-maal (liefdesmaal) van brood en druiwesap, maar onthou dat ons die diepte van die oomblik wil beleef. Dit moet ook “in alle eenvoud” geskied. Ek gee ’n uiteensetting daarvan in hierdie riglyn.

Maart 2014 riglyne

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Vir huiskerk en selgroepbyeenkomste met die fokustekste van die Leesrooster vir lidmate as basis

Sondag van Verheerliking en die Week daarna

2 Maart

Matt.17:1-9

Jesus se heerlikheid

Ysbreker

Is daar enige vakansie, naweek, uur in jou lewe wat jy nooit sal vergeet nie? Hoe so?

Januarie-Februarie 2014 riglyne vir huiskerk- en selgroepbyeenkomste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

 Met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Derde week na Epifanie

26 Januarie

Matt.4:12-23

Die koninkryk van die hemel… naby

Ysbreker

Deel ’n Nuwejaarsvoorneme met mekaar.

Lof en aanbidding

Kom nou eers tot rus by die Here. Dink aan Hom. Bid in jou hart die woorde “Ek is hier om U te dien, Here” (herhaal dit tot jy volkome op Hom fokus en rustig is). Geniet Hom in die stilte. Sing dan liedere waarmee julle Hom loof en aanbid. Iemand kan Psalm 27:1, 4-9 voorlees en die ander bid dit saam in hulle harte.

Saam verder geluister – Kleingroepmateriaal vir Woord en lewe

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Woord en lewe – Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014

Prys: R70.00 (14% BTW ingesluit)Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014 Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes Woord en lewe (voorheen Leesrooster) Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014, volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Woord en lewe kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees (voorheen Preekstudies en liturgiese voorstelle). 

Kleingroepmateriaal

Hier is die kleingroep materiaal wat saam met Woord en lewe gebruik kan word.