Kleingroepwerk – Saam verder gedink

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Die Communitas Leesrooster vir lidmate word vanjaar uitgegee onder die naam Woord en lewe

Die weeklikse bydraes is ietwat verkort deur die groepstudie uit die boek te haal.  Dit verskyn nou in elektroniese formaat op Communitas se webblad onder die naam Saam verder gedink.

Jy kan die 52 weke se stof vir kleingroepe hier aflaai. Die preekriglyne word vanjaar uitgegee onder die naam Woord en fees.

Oktober 2012 riglyne

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Geniet die rus en fokus op die Here by jou. Dink na oor die afgelope week in jou lewe. Sien een ding raak wat jy sien as God se geskenk van liefde aan jou. Dank Hom daarvoor. Iemand kan die volgende woorde voorlees en die groep dink biddend daaroor: “Jesus, die Geseënde Een, was arm. Die armoede van Jesus was baie meer as ekonomiese en sosiale armoede. Jesus was arm omdat Hy vrywillig magteloosheid bo mag gekies het; kwesbaarheid bo ’n aggressiewe houding; afhanklikheid bo selfgenoegsaamheid.” (Henri Nouwen) Sing dan vir Hom lofliedere en aanbid Hom.

Augustus 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Lof en aanbidding

Raak nou stil in die Here se teenwoordigheid en kom tot rus by Hom. Dink in die oomblikke van stilte aan Hom. Sien Hom op jou pad die afgelope week. Wat sien jy? Praat in stilte met Hom daaroor. Daarna sing die groep liedere wat Hom loof en aanbid. Iemand kan Psalm 145:10-16 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

Ef.3:14-21

Lees eers weer Paulus se gebed in stilte deur. Lees dit so, dat jy dit wat vir jou uitstaan in hierdie gebed, saambid vir julle groep en gemeente.

Aan wie het die gemeente sy bestaan te danke? (Vers 14)

Wat bid Paulus nou vir die gemeente in Efese? (Verse 15-19) Hoe ou julle die woorde vir julle eie Gemeente bid?

Watter troos gee verse 20-21 die gemeente? Wat gebeur gedurig in die kerk?

Hoe verander hierdie gebed van Paulus jou lewe? Deel dit met mekaar en raak dan stil voor die Here terwyl jy sien hoe hierdie gebed reeds waar word in jou eie lewe.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Elkeen kry ’n geleentheid om iets uit hierdie gebed vir die Gemeente te bid. Jy kan meer as een kans kry. Bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

Hoe kan die groep die mense in die omgewing en Gemeente nog meer bewus maak van die feit dat Christus wat in julle harte woon julle mense maak wat liefde sonder grense lewe?

 

Tiende week in Koninkrykstyd

5 Augustus

Eks.16:2-4, 9-15

Die Brood van die Lewe

Ysbreker

Hoe maak jy met iemand vir wie jy baie moeite doen, wat nie eers die ordentlikheid het om vir jou dankie te sê nie?

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Sien Hom weer op jou pad in die week wat verby is. Dink aan oomblikke waarin Hy vir jou voorsien het. Dink ook of jy gesien het dat Hy jou raaksien. Na die stilte loof en aanbid die groep Hom met sang

 

Woord

Eks.16:2-4, 9-15

 1. Lees nou weer hierdie verse met jou hart. Sien vir Moses, die opstandige Gemeente, die Here se nabyheid in die wolk.
 2. Wat dink julle van die Gemeente se houding in v.2-3? Hoe antwoord die Here daarop? (v.4)
 3. Wat dink die Here van hulle houding? (v.8b)
 4. Hoe weet die volk dat die Here teenwoordig is? (V.10, 13b)
 5. Wat dink julle van die Here se houding? (v.13-15)
 6. Lees wat sê Joh.6:31. Hoe verander die Here jou hart en lewe deur hierdie gedeelte?

 

Bedien mekaar

Bid nou vir mekaar se behoeftes en vertrou dat die Here in julle daaglikse brood sal voorsien.

 

Uitreiking

Die Brood wat lewe gee is Jesus. Met watter een persoon gaan julle as groep hierdie Brood in die week deel?

 

Elfde week in Koninkrykstyd

12 Augustus

1Kon.19:4-8

Nou is dit genoeg, Here!

Ysbreker

Hoeveel keer in jou lewe het dit al vir jou gevoel jy het nou die einde van ‘n sekere pad bereik? Kan jy aan een dink?

 

Lof en Aanbidding

Na die gewoel van die dag is dit goed om so ’n oomblik of twee net tot stilstand en rus by die Here te kom. Ontspan, met jou oë toe en fokus op jou asemhaling. Saggies. Dink aan jou asemhaling as iets soos die “sagte fluistering in die windstilte”. Geniet net die oomblik van stilte en daarna kan die groep vir die Here uit hulle harte sing. Iemand kan Psalm 130 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

1Kon.19:4-8

 1. Lees weer die verse in stilte deur. Sien jouself in die verhaal van oorwinning en “mislukking”. Waar is die Here wanneer Elia tou opgooi? Waar is Hy wanneer jy nie meer kan nie?
 2. Wat gebeur in verse 4? Het jy al ooit so gevoel?
 3. Wat gebeur nou in verse 5-7? Het jy al die Here so op jou moedverloor-se-vlak raakgesien?
 4. Watter uitwerking het God se kos op Elia? (Vers 8) Waaraan laat die “kos” wat die Here aan Elia gee, jou dink?
 5. Hoe verander die Here jou lewe deur hierdie paar verse? Raak nou stil voor Hom en praat met Hom. Sien die ontmoeting as die Here wat by jou is in die “sagte fluistering van die windstilte”.(vers 12)

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel julle nood en behoeftes met mekaar en dra mekaar dan aan die Here op.

 

Uitreiking

Hoe gaan die groep hierdie week vir Jesus teenwoordig maak?

 

 

Twaalfde week in Koninkrykstyd

19 Augustus

Spreuke 9:1-6

Ek wil so graag by U leer!

Ysbreker

Watter persoon se sê-goed haal jy gewoonlik aan as jy jou saak sterk wil stel of net wil hê dat dit wat jy sê, mooier moet klink. (Bv. “My pa het altyd gesê…”, of “My wyse ou oom se woorde was…”)

 

Lof en Aanbidding

Fokus nou weer op die Here. Dink eers aan Hom in stilte en geniet Sy teenwoordigheid en aanraking. Probeer in jou stilte sien hoe Hy jou al gelei het met sy wysheid, selfs deur mense wat Hy oor jou pad gestuur het. Loof en aanbid Hom daarna. Iemand kan Psalm 111:10 lees en die ander dink in stilte daaroor na.

 

Woord

Spreuke 9:1-6

 1. Lees weer die gedeelte in stilte met jou hart. Let op woorde wat vir jou uitstaan. Dink daaroor na.
 2. Hoe lyk Wysheid se huis? Sê die 7 klippilare vir julle iets? (Vers 1)
 3. Wie word almal uitgenooi na haar fees? (verse 2-5)
 4. Wat gebeur met diegene wat die fees bywoon? (vers 6)
 5. Lees nou Luk.14:15-24. Wat sê hierdie gedeelte vir die groep oor die fees wat Wysheid hou?
 6. Hoe verander die Here deur hierdie woorde van wysheid jou lewe? Praat nou in stilte met Hom daaroor en sien reeds die verandering in jou lewe.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Bid vanaand dat die Here aan jou broer/suster goddelike kennis en insig sal gee en bid dan vir mekaar se behoeftes.

 

Uitreiking

Is dit nie tyd dat die groep iemand nooi na die weeklikse “fees” wanneer julle bymekaarkom nie? Wie gaan dit doen en wie gaan julle nooi?

 

Dertiende week in Koninkrykstyd

26 Augustus

Jos.24:1-2, 14-18

Ek en my gesin kies die Here

Ysbreker

Hoe voel jy oor ‘n nuwe besem wat skoonvee en na ‘n rukkie halwe werk begin doen?

 

Lof en Aanbidding

Kom nou weer tot rus by die Here. Fokus op Hom, maar dink hierdie week aan die manier waarop jy Hom in jou daaglikse lewe dien en verheerlik. Dink daaroor na hoe Hy jou lewe anders maak. Praat in stilte met Hom daaroor. Daarna loof en aanbid die groep Hom. Iemand kan Psalm 84:2-8, 11 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

 

Woord

Jos.24:1-2, 14-18

 1. 1.Lees weer die gedeelte in stilte met jou hart. Sien jouself in die byeenkoms en hoor Josua se woorde en hoe dit jou raak.
 2. 2.Hoe klink die inleiding van Josua se preek? (Vers 2) Hoe sou dit vandag geklink het?
 3. 3.Voor watter keuse plaas Josua die Gemeente en wat is sy eie keuse? Hoe sal ons dit in ons eie Gemeente vir mense stel? (Verse 14-15)
 4. 4.Hoe reageer die Gemeente van die Here onmiddellik op die woorde van Josua? (Verse 16-18)
 5. 5.Hoe verander die Here deur hierdie woorde jou hart en lewe? Raak nou stil voor die Here en sien reeds die verandering wat Hy bring.

 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe, deel julle behoeftes met mekaar en bedien mekaar in gebed. Dank die Here vir die mooi dinge (noem dit by die naam) wat jy raaksien in jou mede-bidders.

 

Uitreiking

Hoe gaan ons as groep hierdie boodskap van die Here in ons omgewing en Gemeente leef?

 

 

Junie 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

JUNIE 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

TRINITEITSONDAG EN DIE WEEK DAARNA

3 Junie

Rom.8:12-17

Die Vader, Seun en Heilige Gees kom ook my kleingeloof te hulp!

Ysbreker

Watter persoon het jou nog altyd goed laat voel oor jouself. Hoekom?

Lof en Aanbidding

Fokus nou weer op die Here. Dink eers aan Hom in stilte en geniet Sy teenwoordigheid en aanraking. Iemand kan die volgende woorde van Henri Nouwen lees: “Om God “Abba” te noem is anders as om God ‘n bekende naam te gee. Om God “Abba” te noem is om dieselfde intieme, vreeslose, afhanklike en kraggewende verhouding met God aan te gaan wat Jesus gehad het. Hierdie verhouding word Gees genoem en hierdie Gees word aan ons gegee deur Jesus en stel ons in staat om saam met Hom uit te roep: “Abba, Vader!”. Om God “Abba” te noem is ‘n hartkreet, ‘n gebed wat uit ons diepste innerlike breek. Dit gaan glad nie daar om dat ons God ‘n naam gee nie; dit gaan daar om dat ons God erken as die bron van alles wat ons is. Hierdie toe-eiening is nie die resultaat van enige skielike insig of aangeleerde oortuiging nie; dit is ‘n erkenning en toe-eiening wat die Gees van Jesus in gemeenskap met ons gees laat plaasvind. Dit is die toe-eiening van liefde.” (3 Minute Stilte, 11 Junie) Loof en aanbid Hom daarna.

Woord

Rom.8:12-17

 1. 1.Lees weer hierdie paar verse in stilte. Lees dit biddend. Sien die Vader, Seun en Heilige Gees in die gedeelte. Jy kan, terwyl jy lees, saggies in jou hart die woord “Abba, Vader” in jou hart fluister.
 2. 2.Wanneer begin jy gewoonlik twyfel of jy ‘n kind van God is? [Lei die groep om te praat oor ander se kritiek op hulle geestelike lewens, of dat hulle dikwels twyfel omdat hulle hulleself met ander gelowiges vergelyk]
 3. 3.Kyk weer na verse 12-14 en gesels saam oor hoe jy jou “deur die Gees van God laat lei”.
 4. 4.Watter heerlike versekering kry ons in vers 15? (Dink ook aan die woorde van Henri Nouwen bo)
 5. 5.Op watter getuienis moet ons steun vir ons sekerheid dat ons God se kinders is? (vers 16)
 6. 6.Gesels nou saam oor die betekenis van vers 17 vir ons lewe, oor die betrokkenheid van die Vader, Seun en Heilige Gees in jou lewe. Raak dan stil en dink daaroor na.

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Dank die Heilige Gees dat Hy julle vanaand opnuut daarvan verseker dat julle God se kinders is. Bid dan met vrymoedigheid vir mekaar.

Uitreiking

Dalk is daar iemand in julle wyk of omgewing wat die afgelope tyd baie sterk twyfel, miskien omdat hy/sy deurgeloop het onder ander se kritiek. Hoe gaan die groep die persoon in die komende week help?

TWEEDE WEEK IN KONINKRYKSTYD

10 Junie

2Kor.4:13-5:1

Ons oog op die onsigbare dinge gerig

Ysbreker

Waaraan dink jy as jy dink aan volgende week, volgende maand of selfs volgende jaar?

Lof en aanbidding

Raak nou stil en fokus op die Here se betrokkenheid in jou lewe die afgelope week. Waar was hy in die oomblikke toe dit goed gegaan het? En waar was Hy toe jy gevoel het jy is alleen? Waar is Hy nou? Praat in stilte met Hom. Loof en aanbid Hom dan met liedere en gebede. Iemand kan dan Psalm 130 lees terwyl die ander dit in hulle harte saambid.

Woord

2Kor.4:13-5:1

 1. 1.Lees die gedeelte weer biddend met jou hart. Let op woorde(e) wat uitstaan en laat dit insak in jou hart. Praat in stilte met jou Here daaroor.
 2. 2.Kyk of julle in verse 13-15 Paulus en sy medewerkers se motivering vir hulle werk kan raaksien. Hoe spreek dit julle aan?
 3. 3.Lyk dit vir julle enigsins moontlik om verse 16-18 uit julle harte saam met Paulus te sê?
 4. 4.Hoe lyk die werklikheid waaraan geeneen van ons ontsnap nie in 5:1?
 5. 5.As ons mekaar moet help om die “oog op die onsigbare dinge gerig” te kry en te hou, hoe sal ons dit doen?

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Vertel eers vir mekaar hoe baie jou broer/suster wat nou saam met jou gaan bid, vir jou beteken, deel julle behoeftes met mekaar (hou die onsigbare dinge in julle harte) en bid dan vir mekaar

Uitreiking

Hoe kan ons mense rondom ons se oog meer gerig kry op die onsigbare dinge? Beplan saam.

DERDE WEEK IN KONINKRYKSTYD

17 Junie

2Kor.5:6-10, 14-17

Die liefde van Christus dring ons

Ysbreker

Wat is jou dryfveer in die lewe?

Lof en Aanbidding

Kom ons dink nou eers in stilte aan ons Here. Dink aan jou lewe die afgelope week met Hom. Dink aan die woorde “ons het net een wens en dit is om te lewe soos Hy wil”. Daarna sing ons vir Hom liedere van lof en aanbidding.

Woord

2Kor.5:6-10, 14-17

 1. 1.Lees weer hierdie verse biddend. Sien die woorde of sinsnedes raak wat jou in jou hart tref. Waaraan dink jy as jy die woorde “die liefde van Christus dring ons” lees? Praat in stil gebed met die Here daaroor.
 2. 2.Wat gee vir Paulus en sy medewerkers moed? (Verse 6-10) Hoe sou julle hierdie verse in een sinnetjie opsom in julle eie woorde – m.a.w. wat gee vir julle moed?
 3. 3.Vir Wie moet ons lewe en hoekom? Hoe lyk dit wanneer ons nie meer vir onsself lewe nie? (Verse 14-15)
 4. 4.In verse 16-17 lees ons van “vroeër” en “nou”. Wat leer ons uit hierdie woorde?
 5. 5.Vertel vir mekaar hoe die Here deur hierdie gedeelte julle lewe verander. Raak dan stil voor die Here en gee Hom die geleentheid om die aanpassings in jou lewe te maak.

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Vertel eers vir mekaar watter mooi dinge julle in mekaar raaksien en waardeer. Dank die Here dat julle die voorreg het om vir Hom te mag lewe bid vir mekaar se behoeftes.

Uitreiking

Hoe gaan die groep hierdie week ‘n begin maak daarmee om deur die liefde van Christus gedring te word?

VIERDE WEEK IN KONINKRYKSTYD

24 Junie

2Kor.6:1-13

Ek is medewerker van God

Ysbreker

Hoe hanteer jy iemand wat die heeltyd ontevrede is en met alles fout vind?

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Sit gemaklik met jou oë toe en fokus op jou asemhaling. Bring jou hardlopende gedagtes tot rus. Dink nou aan ‘n oomblik toe jy swaargekry het omdat jy vir die Here iets wou beteken. Waar was die Here toe? Loof en aanbid die Here dan met liedere en gebede. Iemand  kan hierdie woorde lees terwyl die ander biddend daaroor nadink: Gewonde genesers. Niemand ontkom verwonding nie. Ons is almal gewonde mense, of dit nou liggaamlik, emosioneel, verstandelik of geestelik is. Die groot vraag is nie: “Hoe kan ons ons wonde wegsteek?” sodat ons nie verleë of skaam voel nie, maar: “Hoe kan ons ons verwonding in diens van ander stel?” Wanneer ons wonde nie meer vir ons ‘n bron van skande is nie, maar ‘n bron van genesing vir ander, het ons gewonde genesers geword. Jesus is God se gewonde Geneser. Deur sy wonde word ons genees. Jesus se lyding bring vreugde en lewe. Sy vernedering bring heerlikheid; sy verwerping lei tot ‘n gemeenskap van liefde. As volgelinge van God se gewonde Geneser kan ons deur ons eie verwonding genesing vir ander help bring. (Henri Nouwen, a.w., 8 Julie)

Woord

2Kor.6:1-13

 1. 1.Lees weer die gedeelte met jou hart, sodat jy die prentjie wat Paulus hier skilder voor jou sien. Dink daaroor na in jou eie omstandighede.
 2. 2.Wat noem Paulus homself en almal wat saam met hulle werk? (vers 1). Wat sê dit vir jou van jouself? Hou jy daarvan om so genoem te word?
 3. 3.Watter nare ervaring het Paulus en die ander medewerkers van God (V.3a, 5)?
 4. 4.Wat is hulle antwoord op die gedurige foutvindery en kritiek en lyding? (verse 3b, 4, 6-7). Wat doen jy gewoonlik wanneer jy swaarkry wanneer jy net wil goed doen aan ander?
 5. 5.Glo jy maklik stories wat ander jou vertel van jou medewerkers? (v.8-10)
 6. 6.Wat maak jy wanneer mense hulle harte vir jou toemaak? (verse 11-13). Hoe verander die Here jou deur hierdie gedeelte?

Bedien mekaar

Deel julle seer en behoeftes met mekaar en bid opreg vir mekaar.

Uitreiking

Jy is medewerker van God. Waar gaan jy hierdie week met Hom saamwerk?

Mei 2012 – kleingroepmateriaal oor fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

MEI 2012 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE MET DIE LEESROOSTERTEKSTE AS FOKUS

VYFDE WEEK IN PAASTYD

6 Mei

Joh.15:1-8

Vas aan die Wingerdstok!

Ysbreker

Aan watter persoon in jou lewe is jy so vas dat dit moeilik sal wees as hy of sy moet weggaan? 

Lof en Aanbidding

Fokus nou weer op die Here. Dink eers aan Hom in stilte en geniet Sy teenwoordigheid en aanraking. Dink aan jou verhouding met Hom. Hoor Jesus se woorde: Jy is in My, Ek is in jou. (Herhaal dit ‘n paar maal saggies). Loof en aanbid Hom daarna. 

Woord

Joh.15:1-8

 1. Lees eers weer die verse in stilte met jou hart. Kyk na die woord(e) wat vir jou uitstaan. Sien hoe jou verhouding met Jesus lyk volgens die beskrywing van die wingerdstok en die lote. Praat met die Here daaroor.
 2. Wat vertel die beeld wat Jesus in vers 1 en 3 gebruik van Sy verhouding met jou?
 3. Hoe werk hierdie verhouding? (vers 4)
 4. Wat is die gevolge van hierdie verhouding? (vers 5) Hoe lyk dit in ons daaglikse lewe?
 5. 5.Wat is die beloning van hierdie verhouding? (vers 7)
 6. 6.Wat is die eintlike doel van ons lewe? (vers 8) Hoe verander hierdie woorde van Jesus jou lewe? Dink aan Gal.2:20. Bespreek dit met mekaar en raak dan stil en deel jou hart met Hom. 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Loof die Here vir die vrug wat jy in jou broer/suster sien. Deel julle vrese en bekommernisse met mekaar. Belowe om dit met niemand buite die groep te bespreek nie en bid dan vir mekaar. 

Uitreiking

Dalk is daar iemand in julle wyk of omgewing wat baie ver van die Here en Sy kerk is. Hoe gaan die groep hom/haar bereik?

 

SESDE WEEK IN PAASTYD

13 Mei

Joh.15:9-17

Ek dra vrug!

Ysbreker

As jy vir iemand moet vertel hoe hy jou in ‘n skare kan uitken, hoe sal jy jouself aan hom verduidelik? [bv. kyk net uit vir die een met die…] 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers stil by die Here. Dink oor jou verhouding met Hom, en die vrug daarvan in jou lewe die afgelope week. Dink aan oomblikke in jou week wat jy sien as Godsmomente en praat in stilte met Hom daaroor. Begin Hom dan loof en aanbid met liedere, gebede en gedeeltes uit die Skrif. 

Woord

Joh.15:9-17

 1. 1.Lees weer die gedeelte in stilte. Hoor Jesus se stem. Hoor hoeveel keer Hy die woordjie “liefde” gebruik. Dink daaroor na en praat dan eers in stilte met Hom.
 2. 2.Hoe lief het Jesus Sy dissipels? Hoe “bly ons in” Sy liefde? (vers 9, 10) [Boodskap:Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van My toe!”]
 3. 3.Wanneer beleef ons volkome blydskap? (verse 11,12). Ken jy hierdie blydskap?
 4. 4.Wat noem Jesus sy dissipels en hoekom? (verse 14, 15)
 5. 5.Waarvoor is ons uitgekies en aangestel? Wat is die beloning? (vers 16)
 6. 6.Watter vrug is ook Jesus se bevel? (vers 17). Is dit nodig dat Hy ‘n vrug beveel? Hoe verander hierdie woorde van Jesus jou lewe? Bid in stilte hierdie woorde: Maak my meer en meer bewus van U in my en ek in U, sodat U deur my kan lewe en liefhê. (AH) 

Bedien mekaar

Draai nou 3-3 na mekaar toe. Dank die Here vir Sy groot liefdesdade in jou broer/suster se lewe en bid dan vir mekaar se behoeftes. 

Uitreiking

Iemand in julle wyk of omgewing het die vrug van liefde nodig. Hierdie groep het dit! Miskien kan julle met ‘n vrugtemandjie na die persoon uitreik en doodgewoon die liefde van die Here met hom gaan deel. Gesels oor hoe julle dit gaan doen.

 

SEWENDE WEEK IN PAASTYD

20 Mei

1Joh.5:9-13

Wie die Seun het, het die lewe

Ysbreker

Baie keer as mense met vakansie gaan en sit en ontspan na ‘n harde tyd agter die rug, sê hulle: “Dis nou die lewe”. Wat is vir jou die lewe? 

Lof en aanbidding

Raak nou weer stil en fokus op die lewende Heer in julle midde. Julle kan die oomblik gebruik om tot rus te kom. Sit gemaklik en maak julle oë toe. Fokus eers op julle asemhaling. Voel die lewe in jou voete en bene, arms, hande en skouers. Wanneer jy inasem kan jy saggies vir jouself sê: “Ek het die Seun” en wanneer jy uitasem “Ek het die lewe”. Na ‘n paar minute van stilte loof en aanbid die groep Hom terwyl hulle Hom beleef. 

Woord

1Joh.5:9-13

 1. 1.Raak nou weer stil met die woord. Laat die woord(e) wat die Here deur hierdie gedeelte op jou hart lê, afsak tot diep in jou hart. Praat saggies met die Here daaroor.
 2. 2.Watter getuienis oor God se Seun hoor ons helder en duidelik “uit God se mond?” (Vers 9; vgl. Matt.3:16-17, 17:5)
 3. 3.Watter getuienis dra ons as gelowiges in ons hart? (Vers 10) Wat beteken dit vir jou?
 4. 4.Wat behels die getuienis? (Verse 11-13) Hoe verduidelik jy hierdie getuienis aan iemand anders?
 5. 5.Hoe verander hierdie woorde jou lewe? Hoe kan ons hierdie getuienis lewe? 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe en deel julle behoeftes met mekaar. Versterk, vertroos en bemoedig mekaar en bid dan vir mekaar. 

Uitreiking

Dink aan een persoon met wie jy die komende week hierdie getuienis kan gaan deel. 

PINKSTERFEES (EN DIE WEEK DAARNA)

27 Mei

Rom.8:22-27

Ek sug nie alleen nie!

Ysbreker

Hoe antwoord jy gewoonlik wanneer iemand jou vra hoe dit gaan? 

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Geniet die stilte en fokus op die Here. Sing dan vir Hom lofliedere en aanbid Hom. Iemand kan die woorde van Henri Nouwen voorlees terwyl die res biddend daaroor nadink: “Dit is nie net ons, mense, wat te midde van ons lyding wag op en uitsien na verlossing nie; die hele skepping steun en kreun saam met ons, smagtend om volle vryheid te smaak. Op dié manier is ons inderdaad nie net susters en broers van alle ander vroue en mans in die wêreld nie, maar ook van alles wat ons omring. Ja, ons moet die koringvelde, die sneeubedekte berge, die woeste see, die wilde en mak diere, die reuse-eike en die klein madeliefies liefhê. Alles in die skepping behoort, saam met ons, tot die groot familie van God” (3 Minute stilte, 9 Desember) 

Woord

Rom.8:22-27

 1. 1.Lees weer die gedeelte in stilte met jou hart. Let op die woorde(e) wat vir jou uitstaan, herhaal dit saggies, biddend. Dink aan jou in die skepping. Beleef hoe die Heilige Gees saam met jou en in jou bid.
 2. 2.Waarom sug die skepping? (vers 22)
 3. 3.Waarom sug ons? (vers 23)
 4. 4.Wat maak dit van ons sug? Is dit ‘n sug sonder of met hoop? (verse 24, 25)
 5. 5.Watter rol speel die Heilige Gees wanneer ons sug? (vers 26, 27)
 6. 6.Hoe kan ons mekaar help om weg te beweeg van ‘n moedelose sug na ‘n gebed “saam met die Heilige Gees”?Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Dank eers die Heilige Gees dat Hy julle nou bystaan in julle gebede. Deel dan julle behoeftes met mekaar. Dra mekaar dan aan die Here op. 

Uitreiking

Hoe gaan julle die mense in julle omgewing se aandag vestig op die skepping se “sug” en na watter baie moedelose mense gaan julle hierdie week uitreik?