Leesrooster

Die redaksionele Taakspan vir die jaarlikse Woord en Fees, asook Woord en Lewe, is verantwoordelik om twee publikasies aan gemeentes beskikbaar te stel vir bediening wat baseer is op die teksrooster van die Revised Common Lectionary. Ons berei preekriglyne en liturgiese hulpmiddels voor vir die gebruik van predikante met die oog op die eredienste van Sondae. Ons ontwikkel ook materiaal vir daaglikse meditasie met die oog op ondersteuning aan lidmate van gemeentes. Met hierdie twee publikasies bedien ons gemeentes met 'n geïntegreerde model waarin die Bybelteks vir die week sentraal staan en gemeentes binne verskillende kontekste en omstandighede kan nadink vanuit 'n gemeenskaplike teks vir die week.
 
Kontakbesonderhede:
* 021-8741486 (Eddie Orsmond)
* Preekstudies: Eddie Orsmond - simon1@paarlmail.co.za
* Liturgiese riglyne: Neels du Plooy - neelsdup@mweb.co.za
* Woord en Lewe (Lidmate): Nelis du Toit - nelis.dutoit@gmail.com

Oktober 2011 – Kleingroepmateriaal oor Fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

OKTOBER 2011 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE GEBASEER OP DIE FOKUSTEKSTE VAN DIE LEESROOSTER

 • VYFTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 2 Oktober Eksodus 20:1-4; 7-9; 12-20 Ek is die Here jou God…
 • SESTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 9 Oktober Eksodus 32:1-14 As die Here nie sien nie…?
 • SEWENTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 16 Oktober Matt.22:15-22 Gee aan God wat aan God behoort…
 • AGTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 23 Oktober Levitikus 19:1-2, 15-18 Wees heilig, want Ek die Here jou God is heilig
 • NEGENTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 30 Oktober Josua 3:7-17 Op die drumpel van die beloofde land

September 2011 – Kleingroepmateriaal oor Fokustekste

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

SEPTEMBER 2011 RIGLYNE VIR HUISKERKE EN SELGROEPE GEBASEER OP DIE FOKUSTEKSTE VAN DIE LEESROOSTER

 • ELFDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 4 September Joh.3:1-16 Opnuut gebore!
 • TWAALFDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 11 September Matt.18:21-35 Tot 70 X 7 keer vergewe…
 • DERTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 18 September Matt.3:13-4:2 Jy is My geliefde kind…
 • VEERTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD 25 September Matt.28:1-10 Jesus het opgestaan… aanbid Hom

Fokustekste vir Leesrooster 2011

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste

Advent 2010 tot Koninkrykstyd 2011 – Jaar A

 

Week

Datum en Sondag

Teks

1

28 November 2010 Eerste Sondag in Advent

Matteus 24:36-44

2

5 Desember 2010 Tweede Sondag in Advent

Matteus 3:1-12

3

12 Desember 2010 Derde Sondag in Advent

Matteus 11:2-11

4

19 Desember 2010 Vierde Sondag in Advent

Matteus 1:18-25

 

25 Desember 2010 (Sa)

Kersfeesdiens

Psalm 97

5

26 Desember 2009 Sondag ná Kersfees

Hebreërs 2:10-18

7

2 Januarie 2011 Epifaniefeesdiens

Matteus 2:1-12

8

9 Januarie 2011 Eerste Sondag ná Epifanie

Jesaja 42:1-9

9

16 Januarie 2011 Tweede Sondag ná Epifanie

1 Korintiërs 1:1-9

10

23 Januarie 2011 Derde Sondag ná Epifanie

1 Korintiërs 1:10-18

11

30 Januarie 2011 Vierde Sondag ná Epifanie

Miga 6:1-8

12

6 Februarie 2011 Vyfde Sondag ná Epifanie

Jesaja 58:1-9a (9b-12)

13

13 Februarie 2011 Sesde Sondag ná Epifanie

Deuteronomium 30:15-20

14

20 Februarie 2011 Sewende Sondag ná Epifanie

Levitikus 19:1-2, 9-18

15

27 Februarie 2011 Agste Sondag ná Epifanie

Psalm 131

16

6 Maart 2011 Sondag van die verheerliking

Psalm 99

17

9 Maart 2011 Aswoensdag

Geen

18

13 Maart 2011 Eerste Sondag in Lydenstyd

Matteus 4:1-11

19

20 Maart 2011 Tweede Sondag in Lydenstyd

Matteus 17:1-9

20

27 Maart 2011 Derde Sondag in Lydenstyd

Johannes 4:5-42

21

3 April 2011 Vierde Sondag in Lydenstyd

Johannes 9:1-41

22

10 April 2011 Vyfde Sondag in Lydenstyd

Johannes 11:1-45

23

17 April 2011 Sesde Sondag in Lydenstyd: Palmsondag

Psalm 31:9-16

24

22 April 2011 Goeie Vrydag

Jesaja 52:13-53:12

25

24 April 2011 Paasfees

Kolossense 3:1-4

26

1 Mei 2011 Tweede Sondag van Paastyd: Arbeidsondag

Psalm 16

27

8 Mei 2011 Derde Sondag van Paastyd

Psalm 116:1-4, 12-19

28

15 Mei 2011 Vierde Sondag van Paastyd

Johannes 10:1-10

29

22 Mei 2011 Vyfde Sondag van Paastyd

Handelinge 7:55-60

30

29 Mei 2011 Sesde Sondag van Paastyd

Handelinge 17:22-31

31

2 Junie 2011 Hemelvaart

Psalm 47

32

5 Junie 2011 Sewende Sondag van Paastyd – Omgewingsondag

1 Petrus 4:12-14; 5:6-11

33

12 Junie 2011 Pinksterfees

Numeri 11:24-30

34

19 Junie 2011 Drie-eenheidsondag

2 Korintiërs 13:5-14

35

26 Junie 2011 Eerste  Sondag in Koninkrykstyd

Matteus 10:40-42

36

3 Julie 2011 Tweede Sondag in Koninkrykstyd

Sagaria 9:9-12

37

10 Julie 2011 Derde Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 25:19-34

38

17 Julie 2011 Vierde Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 28:10-19a

39

24 Julie 2011 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

1 Konings 3:5-12

40

31 Julie 2011 Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 32:22-31

41

7 Augustus 2011 Sewende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid (1)

Psalm 105:1-6, 16-22, 45b

42

14 Augustus 2011 Agste Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid (2)

Jesaja 56:1, 6-8

43

21 Augustus 2011 Negende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid (3)

Jesaja 51:1-6

44

28 Augustus 2011 Tiende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsondag

Eksodus 3:1-15

45

4 September 2011 Elfde Sondag in Koninkrykstyd

– Seisoen van die Skepping (1)

Johannes 3:1-16

(was Eksodus 12:1-14)

46

11 September 2011 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd– Seisoen van die Skepping (2)

Matteus 12:38-40

(was Matteus 18:21-35)

47

18 September 2011 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (3)

Matteus 3:13 – 4:2

(was Jona 3:10-4:11)

48

25 September 2011 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd– Seisoen van die Skepping (4)

Matteus 28:1-10

(was Matteus 21:23-32)

49

2 Oktober 2011 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20

50

9 Oktober 2011 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Eksodus 32:1-14

51

16 Oktober 2011 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd

Matteus 22:15-22

52

23 Oktober 2011 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd

Levitikus 19:1-2, 15-18

53

30 Oktober 2011 – Negentiende Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag

Josua 3:7-17

54

6 November 2011 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

1 Tessalonisense 4:13-18

55

13 November 2011 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

1 Tessalonisense 5:1-11

56

20 November 2011 Sondag van Christus die Koning

Esegiël 34:11-16, 20-24

 

Alles wat asem het, loof, loof die Heer

Written by Frederick on . Posted in Leesrooster

Jesus sê in Matt. 22: 37

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod.”

Met lofprysing gehoorsaam ons die grootste gebod, want daarmee sê ons vir God: “Ek het U lief, O, Heer.”

Net soos Maria in Betanië haar Here se voete met die kosbare Nardusolie gesalf het, net so salf ons in die Gees ons Here se voete met die geurige olie van lofprysing.

Die drie aromatiese bestanddele van lofprysing is:

Lof, dank, aanbidding.

 • Ons loof Hom omdat Hy goed is, omdat Hy die enigste, ware, lewende, oppermagtige en alwyse God is. Ons loof Hom vir Sy liefde waaraan daar geen einde is nie.
 • Ons dank Hom vir Sy skepping, dat Hy ons gekies het om deel daarvan te wees, vir al Sy weldade en genadegawes, Sy nimmereindigende seëninge en Sy groot, reddende Verlossingsdaad.
 • Ons aanbid Hom deur die knie te buig in stille ootmoed en eerbied voor Sy goddelike glorie, goddelike majesteit en goddelike heerskappy, terwyl ons die Grootheid van Sy Almag met bewondering en verwondering in ons hart bedink.

Wie moet God loof en prys?

“Alles wat asem het, loof, loof die Heer!”

Mense, diere op die land en in die see, voëls, insekte en plante.

Die psalmdigters beweer selfs met beeldspraak en personifikasie dat nie net alles wat asem het nie, maar alles wat God geskep het, die Here loof.

Hoe moet alles wat asem het, die Here loof?

God stel nie voorwaardes en eise aan die lofprysing van Sy skepsele nie. Alles wat asem het, loof die Here deur slegs met blydskap te wees waarvoor hulle geskape is.  Ons moet elke dag ons asem-wees met vreugde vier, want daarmee juig ons voor God: “Ek lewe!”

In Ps 8 sê Dawid:

“Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het.”

Wie is vroliker as ‘n kind? Wie lag lekkerder as ‘n baba?

Ps 148:

“Prys die Here vanuit die aarde; jong manne en meisies grysaards saam met jeugdiges.

Wie waardeer nie die krag en skoonheid van die jong man en meisie nie?

Grysaards lewe hul geloof en deel hul lewenswysheid uit.

Jeugdiges storm met oorgawe borrelend en bruisend deur hulle lewensdae.”

In Ps 148 word ook die son, maan, sterre, weerlig, hael, stormwind en vrugtebome opgeroep om die Here te prys.

Watter boer kon nog nie God loof vir sy vrugteboord in volle drag nie?

‘n Perskeboord in bloeiselprag bly ‘n lus vir die oog.

Met groot ontsag aanskou en ervaar ons die krag en mag van weerlig, hael, stormwind, water en vuur.

Ps. 98 sê ook:

“Die aarde en alles daarop moet juig
Die riviere moet hande klap.
Die berge moet juig.”

Die riviere se kabbelig is hul handeklap in applous vir God se skepping. In hul applous juig die berge staande in hul glorieryke majesteit met hul sneeukrone bekleed.

Daar moet ‘n bloudruk van lofprysing aan die Skepper in die wese van alles wat asem het, ingebou wees, want wat anders kan ‘n kanarie dring om agter die tralies van sy klein koutjie uit volle bors ‘n jubelsang te lewer?

Het julle al die sierlike lugvertoning van ‘n swerm swaeltjies op ‘n stil somersaand aanskou? Hulle swenk en swaai gelyk in gelid en met die fynste presisie kan hulle op volle spoed gelyk omkeer en van rigting verander, steeds in gelid.

Hoe kry hulle dit reg? Wie gee die bevele? Hoekom doen hulle dit? Hulle is nie op trek nie, soek nie kos nie, bou nie nes nie. Hulle loof hul Skepper deur met vreugde hul swaeltjie-wees te vier! En wat van ‘n skool visse wat uitgelate en lewensbly uit die see spring om net vir ‘n oomblik die son op hul blink lywe op te vang voordat hulle weer in die water terugplons?

Is dit nie suiwer lof aan die Skepper nie?

God stel geen eise aan ons vir ons lofprysing nie en ons mag geen eise aan God stel nie.

Ons mag nie sê: “Here as U my genees, sal ek U die res van my lewe loof en prys of, Here, as U my huwelik red, sal ons altwee U elke dag loof en prys nie.”

Wil God nie hê ons moet Hom loof en prys vir wat ons oor het nadat ons verloor het nie?

Dink maar aan Grieta Kemp in die siekeboeg van Huis Formosa.

Sy sit in ‘n rystoel, maar vol blydskap babble sy vrolik voort.

Sy sê die Here het haar voete aangeraak, maar nie haar hande nie, en daarmee sal sy doen wat sy kan.

En wat kan sy nie! Sy vertroetel die bedlëendes met ‘n lekkernytjie wat sy hul self voer – ‘n stukkie sjokolade hier, ‘n beskuitjie daar. (alles is binne hul dieetvoorskrifte natuurlik).

Sy waak met deernis soos ‘n Florence Nightingale oor hulle en verrig met liefde klein takies waarvoor die besige personeel geen tyd kan spaar nie, soos bv. hul benodigdheidjies by die CMR winkeltrollie te koop en af te lewer. Sy hou ook noukeurig boek van hul geldjies in hul beursies.

Ek het al by geleentheid vir haar gesê: “Grieta, die Here sal jou seën.”

Toe antwoord sy: “Hy seën my al klaar so baie. As Hy my nog moet seen, sal dit te veel wees.”

Hoe loof sy nie die Heer deur net elke dag Grieta met blydskap te wees nie!

Voel ons vanaand dalk ver van lofprysing af?

Wil ons saam met Dawid in Ps. 13 uitroep:

Hoe lank sal U my bly vergeet, Here?

Vir altyd?

Hoe lank moet ek elke dag deurbring met droefheid in my hart?

Tog loof ons God deur ons na Hom te wend in ons nood en te bely: U is my enigste hulp en troos, die grootste Geneser, die sterke Verlosser.

Jesaja 42:10 nooi ons egter:

“Sing vir die Here ‘n nuwe lied.”

Kom ons skuif ons klaagliedere ‘n bietjie opsy en sing vir die Here ‘n lied van lofprysing en aanbidding om ons liefde aan Hom te betoon. As lofprysing opgaan, kom seën af.

In Ps 91: 14 gee die Here ‘n wonderlike woordbelofte aan ons:

“Omdat hy my liefhet sal ek haar red, sê die Here.”

Mag elke vrou se huis deurtrek word met die geurige olie van haar lofprysing wat soos ‘n wierookoffer elke dag opstyg en mag die Here se onbeskyrflike vrede en seen soos ‘n lieflike, sagte, milde reën op haar huis neerdaal.

“Alles wat asem het, loof, loof die Heer!”

Tien redes waarom ek die leesrooster gebruik: ‘n getuienis

Written by Frederick on . Posted in Leesrooster

Onlangs sê ‘n vriend van my dat ‘n lidmaat kla daaroor dat hy sê hy gebruik die leesrooster.  Die preek moet mos onder leiding van die Gees in die prediker se hart gebore word?  Hy gebruik nog steeds die leesrooster – hy noem dit net nie so nie.  Maar dis jammer.

Dit het my laat dink.  En ek deel net ‘n paar van my los gedagtes.  (In Meimaand se Kruisgewys het Eddie Orsmond meer volledig en teologies daaroor geskryf):

 1. Ek is alleen in die gemeente.  Ek moet elke Sondag preek.  My ervaring en my hart en my verwysingsraamwerk is net so klein.  Die leesrooster  “gee my en die Gees”   net baie meer om mee te werk.  So, glo ek, word ek ook nie  net gevorm deur my behoeftes en verlangens nie maar deur die Woord en die ritmes en seisoene van die kerklike jaar  (en die groot dinge wat God-drie-enig  vir ons gedoen het)
 2. In my vier jaar op Cradock het ek – danksy die leesrooster  – al uit elke boek van die Bybel gepreek.   Sonder die leesrooster sou ek dit dalk  in tien jaar reggekry het.  En met moeite.  Of dalk nie.
 3. Ek vertoef deesdae by tekste wat ek voorheen sou vermy het.
 4. Dit voel vir my – en dit is dalk subjektief –  of ek my dmv die leesrooster  ONDER die Woord stel en nie OOR  die Woord nie.
 5. Ons weet die leesrooster bevestig ons eenheid met die kerk oor die wêreld en hier plaaslik omdat duisende  christene dieselfde teks lees en oordink.
 6. Ons weet ook mos dat dit ons meer vertroud maak met die Bybelse en kerklike seisoene en feeste. My kinders – en hopelik ‘n paar in die gemeente – herken die meeste christelike simbole en lydens- en advents-kalenders is nie meer vir hulle snaaks nie.  Ons gebruik die leesrooster nie slaafs nie – maar gereeld – in huisgodsdiens, wyksbyeenkomste  en kleingroepe.
 7. Ek wonder nooit meer wat om te lees by saalopeninge, oue-tehuis-bidure, prysuitdelings of wat ook al nie.  Een van die leesroostertekste is altyd relevant.  En die Psalm help my sommer om te weet wat om te bid ook.
 8. In ons gemeente leef ons nie “vanuit” die teks nie, ons leef  “na die teks” toe.  Maw ons plaas op die aankondigings wat volgende week se fokusteks is en dan lees ons dit saam die week, kom met vrae en lewer waardevolle insette.  Ons maak saam preek.
 9. Ek weet maande vooruit wat ‘n spesifieke Sondag se teks is… maar net om dit elke Maandag al te weet en Maandagoggend doelgerig te lees en voor te berei – is so bevredigend.
 10. Ek kan saam met ander kollegas oor dieselfde teks dink en opgewonde raak, stories en beelde en eksegese uitruil en ietsie voel van – ons is nie alleen nie!

Fokustekste vir Leesrooster 2010

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste

Fokustekste vir die Leesrooster 2010 (Laai dit af in Word formaat)

 

Advent 2009 tot Koninkrykstyd 2010 – Jaar C

 

Datum en Sondag

Teks

1

29 November 2009 Eerste Sondag in Advent

Jeremia 33:14-16

2

6 Desember 2009 Tweede Sondag in Advent

Maleagie 3:1-4

3

13 Desember 2009 Derde Sondag in Advent

Sefanja 3:14-20

4

20 Desember 2009 Vierde Sondag in Advent

Miga 5:2-5a

5

25 Desember 2009 Kersfeesdiens

Jesaja 9:2-7

6

27 Desember 2009 Sondag ná Kersfees

1 Samuel 2:18-20, 26

7

3 Januarie 2010 Epifaniefeesdiens

Psalm 72

8

10 Januarie 2010 Eerste Sondag ná Epifanie

Lukas 3:15-17, 21-22

9

17 Januarie 2010 Tweede Sondag ná Epifanie

Johannes 2:1-11

10

24 Januarie 2010 Derde Sondag ná Epifanie

Lukas 4:14-21

11

31 Januarie 2010 Vierde Sondag ná Epifanie

Lukas 4:21-30

12

7 Februarie 2010 Vyfde Sondag ná Epifanie

Lukas 5:1-11

13

14 Februarie 2010 Sondag van die Verheerliking

2 Korintiërs 3:12-4:2

14

17 Februarie 2010 Aswoensdag

 

15

21 Februarie 2010 Eerste Sondag in Lydenstyd

Lukas 4:1-13

16

28 Februarie 2010 Tweede Sondag in Lydenstyd

Psalm 27

17

7 Maart 2010 Derde Sondag in Lydenstyd

Psalm 63:1-8

18

14 Maart 2010 Vierde Sondag in Lydenstyd

Psalm 32

19

21 Maart 2010 Vyfde Sondag in Lydenstyd

Johannes 12:1-8

20

28 Maart 2010 Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag

Lukas 19:28-40

 

29 Maart tot 1 April 2010 – Groot Lydensweek

 

21

2 April 2010 Goeie Vrydag

Psalm 22:1-18

22

4 April 2010 Paasfees

Handelinge 10:34-43

23

11 April 2010 Tweede Sondag van Paastyd

Handelinge 5:27-32

24

18 April 2010 Derde Sondag van Paastyd

Handelinge 9:1-6 (7-20)

25

25 April 2010 Vierde Sondag van Paastyd

Handelinge 9:36-43

26

2 Mei 2010 Vyfde Sondag van Paastyd

Johannes 13:31-35

27

9 Mei 2010 Sesde Sondag van Paastyd

Johannes 14:23-29/5:1-9

28

13 Mei 2010 Hemelvaart – Pinkster begin

Handelinge 1:1-11

29

16 Mei 2010 Sewende Sondag van Paastyd

Johannes 17:20-26

30

23 Mei 2010 Pinksterfees

Johannes 14:8-17 (25-27)

31

30 Mei 2010 Triniteitsondag

Johannes 16:12-15

32

6 Junie 2010 Eerste Sondag van Koninkrykstyd

Psalm 30

33

13 Junie 2010 Tweede Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 2:15-21

34

20 Junie 2010 Derde Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 3:23-29

35

27 Junie 2010 Vierde Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 5:1, 13-25

36

4 Julie 2010 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 6 (1-6) 7-16

37

11 Julie 2010 Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Kolossense 1:1-14

38

18 Julie 2010 Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 18:1-10a

39

25 Julie 2010 Agste Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 18:20-32

40

1 Augustus 2010 Negende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(1)

Kolossense 3:1-11

41

8 Augustus 2010 Tiende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(2)

Jesaja 1:1, 10-20

42

15 Augustus 2010 Elfde Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(3)

Jesaja 5:1-7

43

22 Augustus 2010 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(4)

Jesaja 58:9b-14

44

29 Augustus 2010 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsondag

Lukas 14:1, 7-14

45

5 September 2010 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 14:25-33

46

12 September 2010 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 15:1-10

47

19 September 2010 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (1)

1 Timoteus 2:1-7

48

26 September 2010 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (2)

1 Timoteus 6:6-19

49

3 Oktober 2010 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd  – Seisoen van die Skepping (3)

2 Timoteus 1:1-14

50

10 Oktober 2010 Negentiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (4)

2 Timoteus 2:8-15

51

17 Oktober 2010 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Jeremia 31:27-34

52

24 Oktober 2010 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Jeremia 14:7-10, 19-22

53

31 Oktober 2010 Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag

Lukas 19:1-10

54

7 November 2010 Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 20:27-38

55

14 November 2010 Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 21:5-19

56

21 November 2010 Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Lukas  23:33-43

 

Fokustekste 2008/9

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste

Laai hier die lys van fokustekste vir 2008/9 af.
Datum en Sondag

Teks

30 November 2008 Eerste Sondag in Advent

Ps 80:1-7

7 Desember 2008 Tweede Sondag in Advent

Ps 85:1-2, 8-13

14 Desember 2008 Derde Sondag in Advent

Luk 1:47-55

21 Desember 2008 Vierde Sondag in Advent

2 Sam 7:1-11, 16

25 Desember 2008

Kersfeesdiens

Joh 1:1-14

28 Desember 2008 Sondag ná Kersfees

Heb 1:1-4 (5-12)

4 Januarie 2009 Epifaniefeesdiens

Jes 60:1-6

11 Januarie 2009 Eerste Sondag ná Epifanie

Ps 29

18 Januarie 2009 Tweede Sondag ná Epifanie

1 Sam 3:1-10 (11-20)

25 Januarie 2009 Derde Sondag ná Epifanie

Jona 3:1-5

1 Februarie 2009 Vierde Sondag ná Epifanie

Deut 18:15-20

8 Februarie 2009 Vyfde Sondag ná Epifanie

Jes 40:21-31

15 Februarie 2009 Sesde Sondag ná Epifanie

2 Kon 5:1-14

18 Februarie 2009 Aswoensdag

22 Februarie 2009 Sondag van die verheerliking

Mark 9:2-9

1 Maart 2009 Eerste Sondag in Lydenstyd

Mark 1:9-15

8 Maart 2009 Tweede Sondag in Lydenstyd

Rom 4:13-25

15 Maart 2009 Derde Sondag in Lydenstyd

Eks 20:1-17

22 Maart 2009 Vierde Sondag in Lydenstyd

Ps 107:1-3, 17-22

29 Maart 2009 Vyfde Sondag in Lydenstyd

Jer 31:31-34

5 April 2009 Sesde Sondag in Lydenstyd: Palmsondag

Jes 50:4-9a

10 April 2009 Goeie Vrydag

Heb 4:14-16; 5:7-9

12 April 2009 Paasfees

Jes 25:6-9

19 April 2009 Tweede Sondag van Paastyd

Hand 4:32-35

26 April 2009 Derde Sondag van Paastyd

Luk 24:36b-48

3 Mei 2009 Vierde Sondag van Paastyd

Hand 4:5-12

10 Mei 2009 Vyfde Sondag van Paastyd

Hand 8:26-40

17 Mei 2009 Sesde Sondag van Paastyd

Hand 10:44-48

21 Mei 2009 Hemelvaart – Pinkster begin

Ps 110

24 Mei 2009 Sewende Sondag van Paastyd

1 Joh 5:9-13

31 Mei 2009 Pinksterfees

Hand 2:1-21

7 Junie 2009 Triniteitsondag

Jes 6:1-8

14 Junie 2009 Eerste Sondag in Koninkrykstyd

1 Sam 15:34-16:13

21 Junie 2009 Tweede Sondag in Koninkrykstyd

1 Sam 17:57-18:5, 10-16

28 Junie 2009 Derde Sondag in Koninkrykstyd

2 Sam 1:1, 17-27

5 Julie 2009 Vierde Sondag in Koninkrykstyd

2 Sam 5:1-5, 9-10

12 Julie 2009 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

Ef 1:3-14

19 Julie 2009 Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Mark 6:30-34, 53-56

26 Julie 2009 Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Joh 6:1-21

2 Augustus 2009 Agste Sondag in Koninkrykstyd

Joh 6:24-35

9 Augustus 2009 Negende Sondag in Koninkrykstyd

Joh 6:35, 41-51

16 Augustus 2009 Tiende Sondag in Koninkrykstyd

1 Kon 2:10-12; 3:3-14

23 Augustus 2009 Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Ps 34:15-22

30 Augustus 2009 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd

Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

6 September 2009 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd

Mark 7:24-37

13 September 2009 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Mark 8:27-38

20 September 2009 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (1)

Ps 1

27 September 2009 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (2)

Ps 124

4 Oktober 2009 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (3)

Ps 8

11 Oktober 2009 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (4)

Ps 22:1-15

18 Oktober 2009 Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

Mark 10:35-45

25 Oktober 2009 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag

Mark 10:46-52

1 November 2009 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Heb 9:11-14

8 November 2009 Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Heb 9:24-28

15 November 2009 Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Heb 10:11-14 (15-18), 19-25

22 November 2009 Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Joh 18:33-37