Predikante begeleiding

Communitas kursus vir Jong predikante

Written by bestera on . Posted in Kursusse, Predikante begeleiding

Communitas bied op 23 en 24 FebruarieVraag ‘n kursus aan vir Predikante wat 10 jaar en minder in die bediening is.  Pierre Goosen van Predikantebegeleiding, sal die kursus aanbied. Hy skryf Kortliks oor die kursus:

Ellie Wiesel vertel dat elke dag as hy van die skool gekom het, het sy ma vir hom gevra of hy daardie dag ‘n goeie vraag gevra het.

Na ‘n klompie jaar in die bediening is dit goed om na te dink oor die vrae wat jy tans vra. Wat is daardie vrae? Is dit vrae wat jou roeping as predikant in ‘n gemeente bevestig? Vrae oor jou identiteit in Christus? Vrae oor rol en verwagtinge? Oor menswees?

In die twee dae sal ons binne die tema van Veerkragtigheid(Resilience) gesprek voer oor die moontlikhede joe jy jouself kan uitleef en verwesenlik as mens binne die vele verhoudinge met vele vrae en verwagtinge waarin jy staan. Vir ‘n inskrywingsvorm kliek hier: Predikante 10 jaar en minder

Sentrum vir Predikantebegeleiding

Written by bestera on . Posted in Leierskap, Ontwikkeling, Predikante begeleiding, Transformasie

SENTRUM VIR PREDIKANTEBEGELEIDING

Communitas het 9 areas wat nodig is vir ‘n Predikant in die Bediening geidentifiseer en toe die Sentrum vir Predikantebegeleiding ontwerp om predikante te begelei om hulle sterkpunte, maar ook hulle groeipunte in die 9 bekwaamhede te ontdek. Die ideaal is dat alle predikante die Sentrum vir Predikantebegeleiding sal bywoon êrens tydens hulle bediening. In 2015 het 23 predikante die Sentrum bygewoon. 16 was van die NG en VG Kerk Wes en Suid Kaap en 6 van ander sinodes. Predikante wat dit bygewoon het getuig dat hulle uitgedaag was, maar ook verryk deur die proses.  Die datums waarop die Sentrum in 2016 aangebied word is 2-4 Februarie, 24-26 Mei, 2-4 Augustus en 1-3 November.

Kontak gerus vir Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za vir meer inligting of gebruik die inskrywingsvorm.

dag 6 412832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion12832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion

Lees hier verder…

Predikante Begeleiding (SKP)

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

Die Taakspan vir Predikante Begeleiding vorm deel van die Diensgroep vir Gemeentes.   Die Diensgroep vir Gemeentes (Communitas) se doel is om aan die gemeentes, predikante en lidmate van die NG Kerk in SA en die VG Kerk Kaapland diens te lewer.

Die Taakspan vir Predikante Begeleiding se fokus is diens aan die predikante van die kerke.

 

Predikante is dissipels van Jesus Christus wat geroep is om ‘n verskil in die wêreld te maak, met die spesifieke opdrag om hul roeping in gemeentes of verwante werksaamhede uit te leef.   Predikante moet geloofonderskeidend leef om self en saam met ander mense te kan sien waar God aan die werk is sodat almal in die beweging van die Gees van God kan speel en werk en leef.

Die “werkplek” van die dominee kan soms baie veeleisend wees en dit vra van die persoon om emosioneel intelligent en geestelik volwasse te wees.

 ONS  AANBOD:

Standplaasverwisseling

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

  • Bewusmaking dat standplaasverwisseling nie teenoor beroeping staan nie
  • Bekendstelling aan dominees en gemeentes/kerkrade
  • Identifisering en ontmoeting van kandidate
  • Fasilitering van proses in gemeentes
  • Skakeling en samewerking met die Verband (Ringe)

Kontakpersone:        Pierre Goosen;  pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerder:   Theunis Botha; Wilhelm Burger; Tiana Bosman; Theo Swart

Induksie

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

  • Fasilteer ‘n ‘sagte landing’ wanneer die dominee in ‘n ‘nuwe gemeente’ bevestig word
  •  Spanbou: dominee-kollegas, geestelike leiers, amptenare
  • Begelei dominee en gemeente om geloofonderskeidend te leef en dien

Kontakpersone:        Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerder:   Jacques Steenkamp en span