Predikante begeleiding

Brugpastoraat

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

 • Opleiding en ondersteuning van brugpredikante
 • Begeleiding van die gemeente wat vakant geraak het
 • Hantering van “verliese” en verandering in die gemeente
 • Fasiliteer die proses om die kultuur van die gemeente te bepaal
 • Demonstreer missionale leierskap
 • Berei gemeente voor op die “nuwe hoofstuk”
 • Bevestig opnuut die rol en plek in dié verband

Kontakpersone:        Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt; jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerder:   Bossie Muller

Tyd van Verposing en die voorkoming van Uitbranding

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

 • Beding verposing-tyd vir predikant-egpaar by kerkraad
 • Fasiliteer plek en inhoud van verposing-tyd
 • Beplan voorkoming-strategie
 • Doen verwysings soos nodig
 • Besoek gemeentes en ringe met inligting en toerusting

Kontakpersone:  Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt; jcab@sun.ac.za; tel 021-808 3382

Mede-Fasiliteerders:  Jaco Coetsee; Johan Wepener

Sentrum vir Predikante Begeleiding

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

 • Drie dag eilandsituasie
 • Elke deelnemer word deur twee begeleiers begelei
 • Rolspelle as metodiek
 • Praktiese terugvoer oor die manier van doen en optrede
 • Evaluering aan die hand van nege bekwaamhede
  • Geloofsonderskeiding
  • Geloofsvolwassenheid
  • Emosionele volwassenheid
  • Denkvermoë
  • Effektiewe kommunikasie (sluit konflikhantering in)
  • Besluitneming
  • Verantwoordbaarheid
  • Leierskap
  • Mentor en afrigting (begeleiding)

Kontakpersoon:  Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za; tel 021-808 3382

Mede-Administrateur:  Theunis Botha