Interaksie bydraes

Written by Admin on . Posted in Argief Vrouelidmate

Interaksie 1/2015
Sperdatum  14 November 2014
Ringe: Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Parow, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes

Interaksie 2/2015
Sperdatum 25 Februarie 2015
Ringe: Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh, Vredenburg, Worcester, Wynberg

Interaksie 3/2015
Sperdatum  25 Mei 2015
Ringe: Beaufort-Wes, Bellville, Brackenfell, Caledon, Calvinia, Clanwilliam, Durbanville

Interaksie 4/2015
Sperdatum 26 Augustus 2015
Ringe: George, Goodwood, Kaapstad, Knysna, Koeberg, Kuilsrivier

Wêreldbiddag vir Vroue 2015

Written by Admin on . Posted in Argief Vrouelidmate

biddagVroue

Wêreldbiddag vir Vroue word volgende jaar op 6 Maart 2015 gehou. Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van die Bahamas saamgestel: Jesus sê, “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?” (Joh. 13:12).

Kontak Freda Hamman by 021 903 2631, sel: 083 545 3052, e: fredahamman@gmail.com vanaf einde November 2014.
Besoek gerus die webwerf by www.wwdp.co.za vir meer besonderhede.

Betaal asb die kollekte direk in die Wes-Kaapse WBvV fonds by:
FNB, Rek naam: Womens World day of Prayer;
Reknr: 501 418 31038
Bankkode: 200 309 (Mowbray);
Verwysing: gebruik verwysing soos op jul bestelvorm asb.

Die fondse word as volg aangewend:
1.    Fondse word na die Wêreld Biddag vir Vroue se Nasionale kantoor in Johannesburg gestuur.
2.    ’n Deel word na Wes-Kaapse Bybelgenootskap gestuur.
3.    ʼn Deel word vir ʼn plaaslike projek aangewend, soos deur die Wes-Kaap se WBvV ge-ïdentifiseer. Sal spoedig deur Freda gekommunikeer word.

Bedagsaamheid is ‘n reënboog in ‘n ander mens se wolk

Written by Admin on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Amanda Kruger-van Deventer

“Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou …” (Ps.37:7)

“Daar is ‘n honger na gewone brood en daar is ‘n honger na liefde, na goedheid, na bedagsaamheid; en hierdie is die vérreikende armoede wat die oorsaak  is dat mense so ly.” (Moeder Teresa)

reenboog

Bedagsaamheid is: om vanuit genade te weet en toe te laat dat elke mens ‘n eie manier van doen en dink het. Om sensitief te wees dat God elke mens se uniekheid op ‘n eie unieke manier bevestig. Om tevrede te wees dat ek nie alles verstaan nie.  Dat ek God te alle tye vertrou om inskiklik en vriendelik, hulpvaardig en betroubaar, oplettend en tegemoetkomend,  tot die beswil van ‘n ander mens se lewe, te wees. Om vanuit genade te weet dat God my geskep het gelyk met ‘n ander mens. Om deur my optrede teenoor  ‘n ander mens  God te vertrou om nuwe hoop en lewe deur my te skep.

Maar ek laat nóú my kop sak. Dit is die laaste kwartaal van 2014. My oë is vasgenael op my voete, want die einde van die jaar se pas versnel. Tyd is min. Die spoed van leef, word al hoe vinniger. Die tyd tussen nóú en Kersfees is gejaagd en volgeprop met “nóódsaaklik-hede”. Dit is dié tyd van die jaar wanneer ek baie maklik kan struikel of val in vinnige, driftige, bitsige, snipperige toesnou-woorde aan myself en aan mense rondom my. Die bedagsame manier hoe ek mense behandel, word al hoe moeiliker hoe gejaagder die lewe word en al minder tyd word ingeruim vir ‘n ander mens.

Kersfees 2014 wink vir my om die draai. Ek hou van Kersfees.  Kersfeestyd is mos familietyd en vriendetyd. Dit is saam-kuiertyd om ‘n kersfeestafel en ‘n kersboom.  Kersfees in die Suid- en Wes-Kaap is vrolik, vol somer se vreugdekleure.  Al die skakerings van blou laat my vry voel. Van Alexanderbaai aan die weskus verby Kleinmond en Hermanus aan die suidpunt van Afrika, op langs die ooskus verby Victoriabaai, al langs die mooie sandstrande dans my voete  in die laggende blou branders. Ons  somerkersfeesland se somerlug is somerblou vanaf die bloue see deur die wye Karoo se bloue hemelruim tot waar die rooi duine van die Kalahari, van blousuiker se tyd af, die blou-bloue lug ontmoet.  Bedagsaamheid is ‘n vrymaak-geskenk – so wyd en blou soos ons land se hemellug.  Bedagsaamheid teenoor mekaar help dat  almal in hierdie land gelyk langs mekaar mag staan, werk en dink.

Die blomme vlinder op ons velde en langs ons paaie vol rëenboogkleure hierdie tyd van die jaar en maak ons bly. Die rooi van Rooi Afrikaner en Rooibergpypies. Die oranje van Speldekussing en Gousblom. Die geel van Bergmagrietjies  en Suring. Die groen van Melkbos en Dekriet. Die blou van Bobbejaantjies en Blouklokkies. Die indigo van Vygies en Fluweeltjies. Die violet van Viooltjies en Laventel.  Die soet blommegeur verslenter my haastige voeteval. ‘n Vreugde-geskenk wat my herinner aan bedagsaamheid.  Bedagsaamheid is ‘n vreugde-geskenk van een mens aan ‘n ander wat drome van hoop en lewe laat vonkel in ons oë.

God is liefde. Kersfees is liefdetyd. Die laaste kwartaal moet ons tyd maak vir God en vir mekaar.  Bedagsaamheid is liefde en verdraagsaamheid teenoor  mekaar. Om sensitief te wees vir elke mens se andersheid en anderse manier van doen.  Hierdie sensitiewe luister  na mekaar met ‘n omgee-hart het eie stiltyd saam met God nodig. In hierdie stilwordtye saam met God maak Hy my oop vir iets groter as myself. Ek leer al meer hoe om bedagsaam op te tree teenoor ‘n ander mens.  Om nie ‘n ander mens se persoonlikheid te benadeel nie.  Bedagsaamheid is ‘n genade-geskenk wat ek gehoorsaam aan God, weggee aan ‘n ander mens. Bedagsaamheid verkry ek nie deur my eie toedoen nie, maar net deur die leiding en die krag van die Heilige Gees wat my sterk maak. Ek tree in in hierdie krag en ek is dankbaar dat God my liefhet.

Johannes 15:9-13
“As julle My getrou volg,
 sal die wêreld God werklik raak sien vir wie Hy is.
Ek het julle net so lief soos die Vader My liefhet.
Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van My toe.
Weet julle hoekom sê Ek al hierdie dinge vir julle?
 Ek wil hê julle moet dieselfde vreugde en genot hê as Ek.
 Daar moet geen einde aan wees nie.
Ek wil hê dat julle mekaar moet liefhê, net soos Ek julle liefhet.”
Mag bedagsaamheid  soos ‘n reënboog in jou wolk boogskiet;
Mag bedagsaamheid ‘n geskenkie in blou ophang in jou kersboom;
Mag bedagsaamheid familie en vriende om jou kerstafel skaar;
Mag bedagsaamheid jou vlindervry laat dans tussen reënboogblomme mooi;
Mag bedagsaamheid sterre van hoop en lewe vonkel in jou oë;
Mag bedagsaamheid stilwordtye saam met Jesus in jou oopblom;
Mag bedagsaamheid jou laat vonkel soos die vroegdag druppeldou;
Mag ‘n ander mens jou met bedagsaamheid ryklik seën;
God is lief vir jou.

blomme

Vrouedag by NG Gemeente Kenridge

Written by Admin on . Posted in Argief Vrouelidmate

Vroue met Vlerke-oggend – Vrouedag

deur Hanlie Gouws

kenridge-okt14-1

Wanneer God aan die werk is, kry vroue vlerke! Dit was inderdaad ons belewenis op Saterdagoggend,  9 Augustus, by die NG Gemeente Kenridge. Om 09h00 het die gaste begin opdaag en is verwelkom met warm koffie en botterbroodjies. Ook het elke vrou ‘n blou armbandjie gekry wat die simbool van ons eenheid vir die oggend was.

Melanie Thirion, ons jeugwerker, het die 150 gaste, wat by pragtig-gedekte tafels gesit het, hartlik verwelkom. Elke tafel het ‘n wit kers as fokuspunt gehad met die naam en betekenis van ‘n bekende Bybelse vrou daarom gebind. Daar is vooraf gebid dat die gaste deur Skrif uit die Woord omring sal word. Daarom was daar groot baniere met Bybelverse rondom die tafels geplaas, asook in die ingangsportaal.

Die musikale begeleiers, Marijke, Erika en Nadia, het die vrouens deur lofprysings- en aanbiddingsliedere in ‘n geestelike stemming gebring om saam te luister wat die Here vir ons vanuit sy Woord wou leer. Ons is ietwat uit ons gemaksones geneem toe ons gevra is om saam met ‘n ander, onbekende vriendin aan ‘n tafel te gaan sit. Nuwe pare en tafelgroepe is gevorm en saam het ons die reis aangepak.

Ons het na mekaar geluister deur God se Woord en het eerlik en persoonlik met mekaar gesels. Baie het na die tyd getuig dat die Here hulle met presies die regte persoon verbind het, omdat die dinge wat hulle met mekaar kon deel op beide se harte was. ‘n Mens kon regtig ervaar dat God deur sy Gees met elkeen aan die werk was.

Daar was geleentheid vir saambid, asook afsonderlik in die gebedskamer en gebedshoekies wat spesiaal daarvoor ingerig is. Die oggend is afgesluit met ‘n heerlike midddagete wat die Aksie vir Funksies voorberei het.

kenridge-okt14-2

Ook die voorbereidingspan kan getuig van die Here se getroue werking met al hulle beplanning. Hy het elke persoon op die komitee by die naam geroep en toegerus sodat hulle sy hande en voete kon wees. Met elke stap was Hy daar en kon hulle sien hoe Hy die pad aandui. Hulle het Hom ook vertrou met die 150 gaste wat hulle verwag het al was daar twee weke voor die datum nog net 20 plekke bespreek. ‘n Verdere geloofsdaad was die inhoud van die geskenkpakkie wat elke vrou ontvang het, waaronder ‘n geestelike joernaalboekie.

Ons het ervaar hoe die Here ons as vrouens en as deel van sy Liggaam oproep om ons aan mekaar en aan ons gemeenskap te verbind, sodat ons mekaar tot seën kan wees en daardeur sy
Naam kan verkondig en verheerlik. Voorwaar, daar waar God aan die werk is, en ons nie in sy pad staan nie, maar een van sy medewerkers word, kry vroue vlerke!
(Ons beplan reeds ‘n lofprysings- en gebedsaand vir alle vroue een maal ‘n kwartaal en het reeds ons datum vir volgende jaar se Vrouekonferensie vasgestel).

Hieronder van die dankie-sê e-posse van enkele van die dames:

Hello Elzabe
Ek wil graag net my dank uitspreek vir ieder en elk wat betrokke was by Saterdagoggend se Vroue met Vlerke-funksie. Dit was voorwaar ‘n uitsonderlike oggend. Ek het nog nooit regtig funksies bygewoon nie, maar sal voorwaar dit doen in die vervolg. Dit was lewensverrykend, Gees-vervuld.
Dra asseblief my en Marie Audie se dank oor aan elkeen wat die oggend moontlik gemaak het.
Baie groete
Estelle Groenewald

Hallo Hanlie,
Ek kry baie mooi terugvoer van mense.  
·    Die jong Maria het blykbaar groot indruk gemaak.  
·    Die saal was vreeslik mooi en hulle sê dankie vir al die harde werk.
·    Die eetgoed was baie lekker en mooi.
·    Die skrif op die behangsels was baie mooi.
·    En een vrou het gesê sy het skielik besef dat sy maar ‘n vrou mag wees.  Sy is mooi en goed soos sy is …
Liefde
Linda

Vrouesaamtrek op Piketberg

Written by Admin on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Gerda van Schoor

piketberg-okt14-1

Spatsels rooi baadjies, serpe, krale en rooi servette op elke tafel het ons herinner aan Adri-Louise van Reenen wat nog verlede jaar ons Vroueverrykingsgeleentheid aangebied het. Maar, dit het ook ‘n warm gevoel in die saal gegee.

‘n Georganiseerde chaos het uitgebreek toe elkeen ‘n “vriendelike vreemdeling” moet soek om die middag jou storie mee te deel.  Toe ons eers weer ons sit gekry het,  dis so lekker om te gesels, moes ons eers ontdek wie hierdie persoon langs my is. LUISTER en moenie inmeng nie, was die opdrag. Gesels oor jouself (persoonlik), nie oor ander nie (veralgemeen). Dit is nie so maklik nie. Dit neem ‘n mens uit jou gemaksone om te deel met ‘n “vreemdeling” en tog het dit gevoel asof ons mekaar reeds lankal ken.

Waar is ek op die oomblik in my geloofslewe? Met die lees van Eva se gebed was daar vassteekplekke waar ek wou sê stop – hierby moet ek eers stilstaan. Dit is wat ons moet doen. Die Here neem ons op ‘n reis saam met Hom – deur goeie en slegte tye, Hy wat my voorberei vir iets groter as myself. En deur dit alles sorg die Here ook vir ons menswees. Hy gee sy Gees om my sterk te maak, die hoop en lewe te dra en boonop gee God vir my mense wat my liefhet.

Maria het die grootste verrassing van haar lewe gekry toe die engel Gabriël voor haar staan en aankondig dat sy ‘n baba gaan kry. Uit die gedeelte van  Lukas 1:26 – 38 kon ons sien hoe sy gereageer het op hierdie aankondiging. Sy het gehoor dat sy die Begenadigde is, dat die Here by haar is,  dat sy nie bang hoef te wees nie, en wat sy die ou babatjie moet noem – Jesus, die Seun van die Allerhoogste, Hy sal koning wees oor die nageslag van Jakob, en daar sal geen einde aan sy koningskap wees nie. Die Heilige Gees het in haar hart kom werk en sy het haarself  tot beskikking van die Here gestel.  Die Here het vir haar ook ‘n “vriendin” gegee, ‘n tweede moederhuis, in die gestalte van Elizabeth. By God is niks onmoontlik nie.

Ons kon vandag LUISTER, ons kon bewus raak van die Gees van God en hoe Hy ons vorentoe sal voorberei vir groter dinge.

Waar het ek vandag vir God raakgesien? Hoor ek Hom as Hy iets van my vra?  Die liefde wat Hy vir my het, gee ek dit terug?

“Ek is vrou, uniek geskep deur God” wil ek net vir ‘n oomblik indrink en ek wil ‘n bietjie gaan stilsit by God se voete en in verwondering net dáár wees.

piketberg-okt14-2

NG Gemeente Knysna

Written by Admin on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Elmien de Wet

knysna-okt14-1BABY POWER  – ‘n projek wat uitreik na pasgebore babas en hul mammas.

“Ek het ophou tel – daar is al oor die 400 babatruitjies ontvang uit ons gemeente.”

Wat ‘n wonderlike antwoord om te kry op my navraag oor hoeveel truitjies al vir die ‘Babatruitjie’-projek klaar gebrei en geskenk is!

Leoni van Rooyen het die projek bekendgestel in ons gemeente (NG gemeente Knysna) en oud en jonk is aan die brei aan babatruitjies wat dan aan pasgebore babatjies in hospitale reg oor die land uitgedeel word. Ons het ook op ons gemeente se webwerf oor die projek vertel en het al truitjies uit die Karoo, Wellington en die Kaap ontvang.

Babatjies word oral gebore en die projek skep geleentheid om die Evangelie van Jesus te verkondig … in Judea, Samaria en tot aan die uiteindes van die aarde.

Wat die projek so spesiaal maak, is die samewerking tussen die verskeie kerke in Knysna.

Elza Kellerman (van die Vineyard Kerk) vertel dat die bediening onder beskerming van die Knysna Vineyard Kerk staan maar dis interkerklik. Dit word tans ondersteun deur lede van die Baptiste, NG en Vineyard kerke en ons droom van meer! Sy sê die bediening is gebaseer op ‘n passievolle geloof in die krag van ‘n seëngebed.

Met die mamma se toestemming lê ons hande op die baba en spreek in die naam van Jesus net lewe, vreugde en liefde oor hom of haar uit. Ons vertel vir die baba en mamma dat hy of sy perfek geskape is na God se beeld. Ons bevestig dat hy of sy spesiaal is en dat God reeds voor die oomblik van konsepsie sy of haar naam geken het. God het ‘n plan met die baba se lewe.

Hulle gesels ook met die mammas en pappas oor hoe belangrik dit is dat hulle vir hul kinders bid. Ons maak nou ook hangertjies, borspelde of armbande wat die mamma kan dra om haar te herinner aan die seën wat oor hul kindjie gespreek is en om hulle aan te moedig om voort te gaan daarmee.

Elza en haar man is afgetree en wanneer hulle rond- toer deur die land, stop hulle gereeld langs die pad by hospitale om truitjies uit te deel en die Evangelie van Jesus te verkondig.

Wat ander sê oor die projek…
“…ek brei elke keer ‘n stukkie as ek by die skool in die kar sit en wag vir die kinders om uit te kom. Dit is lekker om te voel jy doen iets wat ‘n verskil maak aan iemand anders se lewe”

“… my ma is mal oor brei, sy sal dit geniet om vir die babatjies iets te kan maak.”

“… dit is moeilik om tyd te vind om deel te wees van ‘n uitreikprojek, maar dié projek het dit vir my moontlik gemaak om ook ‘n bydrae te maak. Ek het die vorige vakansie in die kar oppad Kaap toe en terug, ‘n truitjie klaar gebrei.”

“… ek bid vir die babatjie terwyl ek aan die trui brei.”

Pinterest
‘n Paar vroue van NG gemeente Knysna het ook ‘n Pinterest-bord geskep met hope inspirasie en idees vir gehekelde hangertjies en armbande. Gaan kyk gerus en hekel saam!
http://www.pinterest.com/knysnakerk/hekel-en-brei-inspirasie/

knysna-okt14

As jy graag wil help met die brei of hekel van truitjies, hangertjies of armbande, skakel Leoni by 084 990 0064.

Skakel Elza Kellerman by 082 578 8514 indien jy graag verder betrokke wil raak met die uitdeel van die truitjies of ander bydraes wil maak.