COMMUNITAS: ʼn Terugblik met die oog op die toekoms

Written by Admin on . Posted in Ekklesia, Nuus, Oor ons, Personeel, Personeel-funksies

Communitas se 10-jarige

verjaarsdag vieringe

 

 

Op Vrydag 15 September het die personeel van Communitas, Ekklesia, die Kerkargief en personeellede van die Bellville-Sinodale kantoor saam gekuier om die 10de verjaarsdag van Communitas te vier. Hierna het die personeel as spanbou gaan aarbeie pluk op die polkadraai-aarbeiplaas – kliek hier om die foto’s te sien.

Frederick Marais skryf as volg:

Communitas is tien jaar oud vandag, ons is dankbaar is meer as ooit gemotiveer om die geleentheid wat ons gegun word te benut om, soos Pat Keifert dit uitdruk, in, saam, langs, onder en soms teen gemeentes ʼn reis te onderneem waarin ons oop is om gevorm te word deur die Woord en Gees tot gemeenskappe waarin die Koninkryk van God sigbaar word.

Lees onder die fotobeeld van die saamkuier verder aan Frederick se terugblik- en ‘n vorentoe kyk na ‘n innoverende toekoms …

Wat ʼn voorreg is dit nie om deel te kan wees van hierdie span mense nie. Communitas was nog altyd bevoorreg om as span saam te werk. Ons krag is dat ons ʼn span is waarin PSD’s en ondersteuningspersoneel mekaar ondersteun en ter wille van die gemeentes wat ons bedien, bereid is om waagstukke aan te gaan.

Eers ʼn vinnige terugblik:

Michiel van der Merwe was die eerste Direkteur van BUVTON (Buro vir Voortgesette Teologiese Onderrig en Navorsing). BUVTON is gevestig vanuit die droom van Prof David de Villiers: dat daar ʼn plek moet wees waar predikante versorg en ontwikkel kan word. Vir hierdie droom het hy geld ingesamel en so is BUVTON gevestig as ʼn buro van die Fakulteit Teologie. Sedert die middeltagtigs het Michiel die fondament gelê vir wat ons vandag as Communitas ken. Michiel het van die begin af spanne mense ingetrek en bemagtig om te help met bediening aan gemeentes en predikante.

Sinodale Taakspan vir Vrouebegeleiding (STV)

Written by Admin on . Posted in Kommissie, Oor ons, Vroue met vlerke, Vrouelidmate

 • Die Taakspan sluit aan en funksioneer binne die Diensgroep Gemeentebegeleiding (Communitas).  Die Diensspanbestuurder is dr JF Marais.  
 • Die Taakspan fokus op die volgende:
 • Vroue met Vlerke is ‘n geloofsonderskeidende reis om vroue te help om opnuut God se stem te hoor. Die reis maak vroue bewus van God se teenwoordigheid deur na mekaar se sotries te luister. In die proses ontdek vroue dat God besig is om hulle te roep, te vorm en te stuur. Gemeentes word aangemoedig om die geloofsreis ‘n gemeenskapswye aksie te maak. Ons het ‘n gebruikersvriendelike brosjure wat as gids (padkaart) dien om ons in gemeentes te help om die geloofsreis aan te bied.
 • Begeleiers is opgelei om die reis in gemeentes bekend te stel.
 • Kontak ons gerus om ‘n geleentheid te reël.
 • Interaksie, kwartaalblad word uitgegee. Teken gerus in: R50 groep (gemeente) intekening en R55 enkel intekenaar
 • Geleenthede vir vroue en egpare word aangebied.
Dagbestuur

Antoinette Muller (voorsitter), Amanda Kruger Van Deventer (ondervoorsitter) en Mariëtte Steyn (Interaksie redakteur). 

 Sinodale Kommissie

Christell Botes (Beaufort), Rayline Coetzee (Bellville) Amanda Kruger-van Deventer (Caledon), Karien van Schalkwyk (Calvinia), Vakant (Clanwilliam), Ilsé Fritz (Durbanville), Anelle v Niekerk (George), Danita Faasen (Goodwood), Beulah Saayman(Kaapstad), Mona Fourie (Knysna), vakant – Koeberg, Alae Roodtman – Kuilsrivier, vakant (Mosselbaai), vakant (Namakwaland), Ilsa v Schalkwyk (Oudtshoorn), Vakant (Paarl en Stellenbosch), Elsabé Scott (Parow), Gerda Kriel (Piketberg), Rose Groenewald (Riversdal), Cecile Perold (Somerset-Wes), Vakant (Swartland), Hilde Liebenberg (Swellendam), Mona Marais (Tulbagh),vakant (Wesland), vakant (Worcester), vakant (Wynberg).

Administratiewe beampte: Esther Blackaller  e: estherb@sun.ac.za

Hooftake

 • Toerusting
 • Netwerking
 • Skakeling
 • Bewusmaking
 • Navorsing
Adres:  Noordwal Wes 1, Stellenbosch, 7602

Posadres: Vrouebegeleiding, Communitas, Posbus 3322, Matieland, 7602 

Telefoon: 021 808 9060
Faks: 086 225 9234
E-pos: estherb@sun.ac.za

Welkom

Written by Admin on . Posted in Oor ons

Welkom by ons webwerf!

Jy is een van duisende vroue wat deel is van ‘n kleiner geloofsgemeenskap(gemeente) waar elkeen in ‘n netwerk van verhoudinge leef, werk en dien. Dit is hier waar jy as christenvrou jou invloed kan laat geld en jou geloof kan leef op jou unieke manier.
 • Klik op die verskillende afdelings waarin jy belangstel. Lewer kommentaar aan die onderkant van enige item.
 • Verryk jouself geestelik of raak betrokke en neem deel aan ons projekte of die vrouekampe. Inligting word gereeld opdateer.
 • Skryf ook aan ons en gee jou mening oor sake waaroor daar geskryf is en sê asb wat jou behoeftes is.

Klik hier vir meer inligting oor die kommissie.