Eva se gebed draai in Oos-Londen

Written by Admin on . Posted in Vroue met vlerke, Vrouelidmate

NG Moedergemeente, se Jaarlikse tee-uitreik vir al ons huiswerkers. Dit was weer tyd vir ons gebruiklike tee vir ons huiswerkers
– alombekend as Madam and Eve.

APRIL interaksie

Ons het hierdie jaar besluit om vir die dames ‘n regte “High Tea” te gee by Basil, ‘n plaaslike “Coffee shop”. Baie van hierdie vroue was nog nooit by een gewees nie en hierdie funksie is regtig ‘n hoogtepunt op hul kalender en ons s’n. Daar word selfs nuwe klere aangeskaf vir hierdie geleentheid!

Dit is by hierdie geleentheid dat ons vir die dames kan wys hoe ongelooflik belangrik hulle vir ons is en hoe ons hulle waardeer. Ons wil hulle herinner dat vroue universeel is en daarom het ons hulle bedien.Vir sommige was dit moeilik om te verstaan.

Ons het dan ook altyd ‘n geestelike program vir die dames. Hierdie jaar het ons die ongelooflike Eva se Gebed met hulle gedeel. Zola, ons tolk, het vir hulle die gebed in isiXhosa voorgelees. Elkeen het ‘n kopie van die gedig in hulle hand gehad. Daar was ook dames van Zimbabwe en vir hulle het ons ‘n engelse weergawe gegee. Weereens is dit bewys dat taal nie ‘n verskil kan maak oor hoe ons as dames voel en leef nie. Nadat die gedig voorgelees is, kon die dames twee-twee met mekaar hulle ervaring en dit wat vir hulle treffend was in die gedig, deel. Hulle het rondom hierdie gedig gekuier
soos wat net dames kan kuier. Om hierdie opgewonde gesigte dop te hou, het boekdele gespreek. Al kon ons nie altyd verstaan wat hulle sê nie, het die gesigte en oë die storie vertel.

Hierdie jaar was ons dan ook bevoorreg genoeg om genoeg fondse bymekaar te hê sodat ons vir elkeen sy eie bybel in sy eie taal kon gee. Die opgewondenheid het trane in my oë gebring. Ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is nie. Ons kan kies uit watter vertaling of selfs taal ons wil lees vanaand. Vir sommige is hierdie hul eerste eie bybel. Wat ‘n verskil het ons nie gemaak vir die res van hulle lewens nie? Daar is ook sommige
wat gesê het: “Nou kan my kleinkinders ook uit die Bybel lees.”

Vrouediens NG Gemeente Albertinia

Written by Admin on . Posted in Gemeentebesoeke

albertiniaGouritsmond – Saterdag, 7 September

Op ‘n sonskyn wintersoggend, met die klank van die see in die agtergrond, het ‘n veertigtal dames van Albertinia en Gouritsmond in Gouritsmond se pragtige kerkgebou byeengekom om te besin oor die tema Vroue met Vlerke.

Mev Annatjie du Toit het ons kom bekendstel aan hierdie geloofsreis van die Vrouelidmate van die NG Kerk.

Ons lees Eva se Gebed en Elizabeth en Maria se verhaal uit Lukas en uit die gesprekke rondom die verskillende tafels kom ons duidelik tot die besef dat: “Ek is vrou, uniek geskep is deur God en die absolute wonderwerk dat die hele wêreld gewag het vir my geboorte! Dat deur God se reis met my, ek vry is om te leef sonder skaamte of vals onderdanigheid. Dat God my mense gee om lief te hê, dat sy Gees my sterk maak, dat God my voorberei vir iets groter as myself en dat Hy my die drome van liefde en billikheid sal gee. Ons bid saam dat God ons harte en arms sal oopmaak sodat ons onsself hiervoor kan gee dat Hy nuwe lewe deur ons elkeen kan skep.”
Ek is ‘n vrou, uniek geskep deur God! ‘n Vrou met Vlerke!

Efesiërs 2:10 “God het ons gemaak wat ons nou is, In Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het!”

VGK Kraaifontein deur Lynette Roelofse

Written by Admin on . Posted in Gemeentebesoeke

Terwyl ek my voorberei vir ons gewone maandelikse Vrouediensbiduur raak ek bewus van Maria Magdalena. Ek raak intens bewus van die vroue by die graf. Terwyl ek ‘n paar gedagtes neerpen, kom Vroue met Vlerke se geloofsreis by my op en ek stap saam met ons vroue deur hierdie reis.

Die Heilige Gees lei my om ook musiek in te bring.
My waarneming:
• Elke vrou leef haar intens met elke vraag in.
• Elke selfondersoek is tasbaar soos die Heilige Gees self.
• Elke traan vertel ‘n stille verhaal van pyn diep binne, die bepeinsing, die staar.
• Daar is soveel pyn en tog soveel vreugde, want  Dankie Vader sy het vrede gemaak met haar worsteling. Ek dank God vir die deurbraak.
Ek gee geleentheid vir die vroue om neer te skryf wat ookal nog ‘n stuikelblok tussen haar/ hulle en God is. (Die papier en penne is aan die begin uitgedeel).
Daar is geleentheid gegee om voor die kruis die papier te brand sodat dié probleem wat nog steeds ‘n “blokkasie” tussen haar en God is, by Hom te laat.
Die Maandag kry ek oproepe waarin ek bedank word dié wonderlike, pragtige middag. Die een dame deel met my dat sy al so lank worstel met die dood. (Sy is van tyd tot tyd baie sieklik). Vir die eerste keer kon sy vrede maak met die vrees om te sterf.

Die ander een kon haar kind vergewe vir wie sy vir jare kwaad was omdat hy net getrou het sonder om haar en haar man in kennis te stel. Sy het vrede met alles gemaak.

Die ander een kon vrede maak met haar fisieke toestand en is dan terselfdertyd dankbaar vir die geleentheid om God om verskoning te vra.
Die ander een se getuienis is om te glo ten spyte van …
Alle eer aan God wat die wonders gedoen het en my gelei het om die spesiale musieksnitte in te bring.
Dit was voorwaar ‘n geseënde middag.

Herbertsdale juig oor Vroue met Vlerke

Written by Admin on . Posted in Geloofsreis vir vroue

Getuienis van sommige groeplede:
Dit is vir my een groot lekkerte om elke Woendag saam met vriendinne gedagtes uit te ruil en te voel hoe die Heilige Gees met elkeen van ons werk. Die geloofsreis is anders as gewone bybelstudie en gee ons die geleentheid om God, sy Woord en mekaar beter te leer ken.

Ek lees my Bybel vandat ek kan onthou, maar nou met die nuwe metode van Wandel  in die  Woord en die voorlesing uit verskeie Bybels, gaan daar vir my ‘n heel ander verstaan van die Bybel se boodskap oop. Ons byeenkomste het vir my ‘n ontdekkingsreis saam met God geword wat nuwe kennis en begrip vir sy  betrokkenheid en liefde vir sy kinders gebring het. Ek weet dat hierdie reis met God my voorberei vir iets groter as myself. Elke bespreking en bestudering van Maria en Elisabet se lewe na aanleiding van die Vroue met Vlerke- geloofsreis is vir my ‘n wonderlike belewenis. Ek kon my inleef en die pad saam met hulle loop. Dìt het ook vir my heling en vreugde gebring – saam met hierdie vroue in ons groep het ek geleer om die wêreld in die oë te kyk en my volle menswees te omarm.

Hierdie Wandel in die Woord het my weereens laat besef dat niks vir God onmoontlik is nie. Dit gaan goed met jou in die ruimte waar God jou geplaas het en jy jouself kan wees. As vrou is jy in so ‘n gunstige posisie om deur die Here se genade invloed uit te oefen op jou hele uitgebreide familie. Jy is uniek geskep deur God en Hy gee jou vlerke om hom te gehoorsaam en te dien.

Hierdie Geloofsreis het my die eerste keer laat verstaan hoe om te wandel in God se Woord, hoe om my liefde vir God en my medemens te beoefen en sy liefde uit te dra na die gemeenskap. Hy het my gesëen met die beste vriendinne om saam te groei in sy Woord, ons dra mekaar deur dik en dun en voel omarm deur God se liefde vir ons en ons families.

Vroue met Vlerke kuier by Moderamen en lisensiaat-studente

Written by Admin on . Posted in Geloofsreis vir vroue

brosjureBy die afgelope Moderamenvergadering het Communitas Diensgroep besluit om nie die Moderamen met gelese verslae te vermoei nie.  Twee taakspanne is gekies om hul ervaring met die Moderamen te deel. Die taakspan Vrouebegeleiding was gekies en ons het die geleentheid gehad om die vergadering deur ‘n geloofsreis-ervaring te neem.

Die volgende dag het ons die Lisensiaat studente besoek en hulle deur ‘n verkorte geloofsreis-ervaring geneem.

Dr Wilhelm Burger, voorsitter Communitas Raad, het hul ervaring soos volg saamgevat:
Dit was ‘n verrassing om by die afgelope Moderamenvergadering die verslag van die Vrouebediening te beleef. In plaas van ‘n verslag oor werksaamhede, het Mariette en Amanda ons begelei in ‘n geloofsonderskeidende reis deur te Wandel in die Woord. Die Vroue met Vlerke-geloofsreis het manne en vroue, na ‘n lang dag gehelp om rustig te raak in die Woord en in hulleself stil te wees. Ook ons wat lank in die bediening staan, moet weer hoor wie ons ten diepste is, waar ons skadukolle lê en wat ons roeping behels. Hierdie bediening deur vroue is ‘n duidelike skuif na ‘n fokus op ons identiteit in Christus en na ‘n dieper kennis van onsself. Dit begelei jou om God se wil vir jou lewe fyner te onderskei.

Mag ek maar erken: van Communitas se kant was ons bly en trots op ons vroue kollegas! Mag hierdie geloofsreis duisende vroue toerus om met groter vreugde en meer vertroue hulle vlerke te sprei … En mag strome van seën hulle laat sweef!

Besoek gerus ons webwerf by www.vroueweskaap.co.za vir ons volledige brosjure.

God wag vir jou – Amanda Kruger-van Deventer

Written by Admin on . Posted in Geloofsreis vir vroue

reenboogGod wag vir jou in elke oomblik: om Hom te loof en te prys – om vir Hom te vertel hoe lief jy Hom het.

“Kom prys die Here, al julle volke! Loof Hom, al julle nasies! Hoekom? Want Hy is baie lief vir julle; ja, die Here se liefde vir julle sal nooit ophou nie. Kom prys die Here! (Psalm 117 Die Boodskap)

Tableview en Bloubergstrand se Vrouebegeleiding het ons vroue ingenooi om saam met hulle op die geloofsreis, Vroue met Vlerke, te gaan. Vir my is dit 1½ uur se ry hier vanuit die Overberg na Tableview waar ons geloofsreis begin het. Met die indraai vanuit die plaaspad op die teerpad, verf die eerste reënboog ‘n streep deur die persblou berg links van my, Hermanus se kant toe. oomblik gryp my asem vas, want die reënboog is altyd my onthou-oomblik – God is lief vir my. Met die uitklim teen die bult by Boontjieskraal skiet ‘n reënboogstraal regs van my – vanuit die songeel canolaland tot bo in die wolke. Is dit moontlik, Here? Soos ek aanry, gly die reënboog saam met my. Meer geel is die reënboog as hy wortelskiet vanuit die songeel canolaland. Meer groen is die reënboog wanneer hy vasgryp aan die heldergroen koringlande. Vader, is U werklik só lief vir my?  Ek, gewone stofkorrelmens.

Ek ry bo-oor die Overberg se heuwelrug en ‘n halwe sirkel reënboog boogspan vanuit die blou-blou berg links van my tot by die groene heuwelrug regs van my. My asem snak. Skielik verander hierdie reënboog-halwe boog vir ‘n oomblik in ‘n hoela-hoep volsirkel. Dit voel vir my ek ry óp die onderkant van die reënboog-volsirkel.

Ek het al reënboë op rare plekke gesien, want omdat ek so ingestel is en altyd maar soekende is na die reënboogsimbool van die reënboogliefde van God, ons Vader, vang hierdie eerste koeëlronde reënboog my met verrassing. Binne-in  die Visrivier Canyon, in die woestyn, het die reënboog al onverwags boog geskiet. Elke dan en wan streep die son deur my venster ‘n reënbogie oor my vloer of teen die muur. Ek het al een nag ‘n ronde reënboogsirkel ontvang wat gesirkel het om die maan. My buurvrou, Miemie Fourie, moes ek uit nood wakker bel sodat sy vir my kan sê dat dit wat ek sien, waar is. Ek weet haar kamervenster kyk uit op die maan. Gelukkig weet ek vandag dat sy ook die reënboog om die maan gesien het, al is sy nou by Jesus.

Gelukkig het ek nie dwarsdeur die hoela-hoep reënboog gery nie. Die oumense het mos altyd gesê dat wanneer ‘n mens onder deur ‘n reënboog gaan, verander jy van geslag. Ek dink nie my blouoogman sou baie hiervan gehou het nie. Vroue met Vlerke – Geloofsreis van vroue, by Tableview was toe ‘n hoela-hoep reënboog-ervaring waar God vir ons gewag het in ‘n wonder oomblik. Ons was so ‘n verskeidenheid vroue met ‘n wye verskeidenheid ouderdomme en juis dít het ons Godstories aan mekaar so verrykend spesiaal vasgevang in God se liefdesoomblik. Saam het ons na mekaar geluister, diep en sonder skaamte, God se Gees het ons sterk gemaak en reënboë van hoop en lewe oor en om ons gespan. Ons het besef God is besig om sy pad te stap met elkeen van ons, uniek, en dat hierdie pad van God groter is as onsself. So groot soos ‘n hoela-hoep reënboog.

Kom prys die Here! Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie, want die Here is by jou. As Hy aan jou dink, raak Hy baie opgewonde en bly. Sy liefde vir jou maak Hom rustig en laat Hom tevrede voel. Hy sal sommer soos wat jy by ‘n fees maak, hardop sing om te wys dat jy Hom bly maak. (Ps.117; Luk.1:37; Sefanja 3:17: Die Boodskap)

My vriendin, soek die reënboë hierdie Kersfees. Ek weet ons bly in ‘n mooie sonskynland vol sonskynkersfees. Tog weet ek ook en ken ek, stofkorrelmens, dat God baie lief is vir ons en dat niks by God onmoontlik is nie, want die Bybel sê so. Mag hierdie Kersfees 2013 hoela-hoep reënboë vol vreugde om jou en jou gesin en jou familie laat dans. Mag jy, stil in verwondering, luister na God wat vir jou wag in elke oomblik. Onthou, ongeag van hoe stormagtig alles om jou mag lyk – God wag vir jou in elke oomblik. Hy is lief vir jou. Kom ons vertel vir Hom hoe lief ons vir Hom is. Ons Here. Ons Verlosser. Ons Koning Jesus!