Vrouediens NG Gemeente Albertinia

Written by Admin on . Posted in Gemeentebesoeke

albertiniaGouritsmond – Saterdag, 7 September

Op ‘n sonskyn wintersoggend, met die klank van die see in die agtergrond, het ‘n veertigtal dames van Albertinia en Gouritsmond in Gouritsmond se pragtige kerkgebou byeengekom om te besin oor die tema Vroue met Vlerke.

Mev Annatjie du Toit het ons kom bekendstel aan hierdie geloofsreis van die Vrouelidmate van die NG Kerk.

Ons lees Eva se Gebed en Elizabeth en Maria se verhaal uit Lukas en uit die gesprekke rondom die verskillende tafels kom ons duidelik tot die besef dat: “Ek is vrou, uniek geskep is deur God en die absolute wonderwerk dat die hele wêreld gewag het vir my geboorte! Dat deur God se reis met my, ek vry is om te leef sonder skaamte of vals onderdanigheid. Dat God my mense gee om lief te hê, dat sy Gees my sterk maak, dat God my voorberei vir iets groter as myself en dat Hy my die drome van liefde en billikheid sal gee. Ons bid saam dat God ons harte en arms sal oopmaak sodat ons onsself hiervoor kan gee dat Hy nuwe lewe deur ons elkeen kan skep.”
Ek is ‘n vrou, uniek geskep deur God! ‘n Vrou met Vlerke!

Efesiërs 2:10 “God het ons gemaak wat ons nou is, In Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het!”

VGK Kraaifontein deur Lynette Roelofse

Written by Admin on . Posted in Gemeentebesoeke

Terwyl ek my voorberei vir ons gewone maandelikse Vrouediensbiduur raak ek bewus van Maria Magdalena. Ek raak intens bewus van die vroue by die graf. Terwyl ek ‘n paar gedagtes neerpen, kom Vroue met Vlerke se geloofsreis by my op en ek stap saam met ons vroue deur hierdie reis.

Die Heilige Gees lei my om ook musiek in te bring.
My waarneming:
• Elke vrou leef haar intens met elke vraag in.
• Elke selfondersoek is tasbaar soos die Heilige Gees self.
• Elke traan vertel ‘n stille verhaal van pyn diep binne, die bepeinsing, die staar.
• Daar is soveel pyn en tog soveel vreugde, want  Dankie Vader sy het vrede gemaak met haar worsteling. Ek dank God vir die deurbraak.
Ek gee geleentheid vir die vroue om neer te skryf wat ookal nog ‘n stuikelblok tussen haar/ hulle en God is. (Die papier en penne is aan die begin uitgedeel).
Daar is geleentheid gegee om voor die kruis die papier te brand sodat dié probleem wat nog steeds ‘n “blokkasie” tussen haar en God is, by Hom te laat.
Die Maandag kry ek oproepe waarin ek bedank word dié wonderlike, pragtige middag. Die een dame deel met my dat sy al so lank worstel met die dood. (Sy is van tyd tot tyd baie sieklik). Vir die eerste keer kon sy vrede maak met die vrees om te sterf.

Die ander een kon haar kind vergewe vir wie sy vir jare kwaad was omdat hy net getrou het sonder om haar en haar man in kennis te stel. Sy het vrede met alles gemaak.

Die ander een kon vrede maak met haar fisieke toestand en is dan terselfdertyd dankbaar vir die geleentheid om God om verskoning te vra.
Die ander een se getuienis is om te glo ten spyte van …
Alle eer aan God wat die wonders gedoen het en my gelei het om die spesiale musieksnitte in te bring.
Dit was voorwaar ‘n geseënde middag.