Johannes in ePub formaat

Written by webmeester on . Posted in Uncategorized

Die evangelie van Johannes fokus op Jesus as die gestuurde Woord van God wat volledig mens geword het. In hoofstuk 1-12 vertel Johannes van Jesus se publieke Joodse bediening met ’n fokus op wondertekens wat sy ware identiteit as die Seun van God openbaar. In Jesus ervaar ons God se genade en waarheid.

In hoofstuk 13-20 fokus Johannes op die persoonlike bediening van Jesus aan sy dissipels wat uitmond in sy verheerliking deur sy lyding, kruisdood en opstanding as publieke getuienis aan die wêreld. In Jesus vind ons die model van dissipelskap waarin die liefde – soos God liefhet – die kern van alles is.

Die evangelie eindig in hoofstuk 21 met die roerende verhaal van Petrus wat by hernuwing geroep word. Daarmee word die dissipels deur God gestuur om op dieselfde wyse as Jesus sy genade en waarheid aan die wêreld te bring, sodat die wêreld kan glo.

Hierdie is die vierde boek in die reeks Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd. Klik hier om dit aan te skaf.

Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu. By Chris van Wyk

Hooglied in ePub formaat

Written by webmeester on . Posted in Uncategorized

Hooglied cover 200pxHooglied se liefdesgedigte belig verskeie kante van die liefde, die passievolle plesier in mekaar se geselskap, die wedersydse geborgenheid by mekaar, en die genot van seksuele eenwording binne die veilige ruimte van die familie en die huwelik. Hooglied besing nie net die hoogtepunte van die seksuele liefde nie, maar vertel ook van die teleurstellings en verwyderings, selfs die ongelykheid wat daar in die proses van seksuele vervulling kan ontstaan.

Dit is die essensie van die wysheid van Hooglied, dat die liefde in al sy dimensies beskrywe word, om te dien as motivering vir ‘n interafhanklike, wedersydse ontvanklikheid vir en ontwikkeling van die seksuele liefdesverhouding tussen die man en vrou. So leer ‘n mens dat liefhê ‘n kuns is wat nie net op onderlinge aantrekkingskrag gebaseer kan word nie, maar ook ‘n emosionele volwasse wording van die verhouding moet insluit. Hierdie is die derde boek in die reeks Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd.

Hierdie is die derde boek in die reeks Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd.  Die eerste twee was die boek Prediker en Spreuke.  In die pyplyn vir verdere ePub publikasie is onder andere Johannes en Jesaja.

Vir reekse oor ander Bybelboeke (reeds 27 beskikbaar) kan jy Bybelskool.com besoek en daar inskryf.  Dit is gratis.

Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

ePub kan onder andere deur die volgende toepassings gelees word:

 

Kindle lesers

Gebruikers wat met ‘n Kindle leser ‘n ePub formaat wil lees, kan dit op verskeie maniere doen. Omdat daar nie DRM kopiereg ingebou is in die ePub formate wat ons beskikbaar stel nie, kan jy ‘n ePub dokument “convert” na enige ander formaat, onder andere die mobi formaat vir Kindle lesers. Hier is twee “converters” wat jy kan gebruik:

  • Daar is ‘n uitstekende online diens wat letterlik ‘n dokument van enige formaat na ‘n ander kan “convert”.  Gaan na Online-convert.com en volg die instruksies.
  • Of installeer die sagteware van Calibre om ‘n ePub boek na Kindle (mobi) formaat te verander. Laai dit af by Calibre-ebook.com. Vir meer inligting hoe om presies te werk te gaan, kan jy hier kyk na ‘n deeglike verduideliking: How-to-read-epub-books-on-your-kindle.  (Dankie Danie Mouton vir die inligting!)

Spreuke in ePub formaat

Written by webmeester on . Posted in Uncategorized

Spreuke leer ons dat daar ’n regte pad is om op te loop en ’n verkeerde een. Deur tien lewenslesse en meer as vyfhonderd en sestig spreuke leer die boek ’n mens om hierdie wyse pad in die praktyk van die lewe te onderskei en daarvolgens te begin lewe. Dit leer jou ook om die dwase afdraaipaaie te vermy, opgesom as: easy money, easy sex en easy power.

Wysheid begin by die eerste beginsel van die geestelike lewe, die ontsag vir God. Dit word prakties geïllustreer in die voorbeeld van rolmodelle wat nagevolg moet word. Daarmee leer Spreuke jou die geheim van die lewe voor God ken en inspireer jou om deurleefde oortuigings in die lewe te ontdek en jou eie te maak. Met vele stories, beelde, waarhede en slim slagspreuke leer jy só om ‘n ekspert in die lewe te word. Wysheid word daardeur jou metgesel en laat jou met takt en oorleg in die teenwoordigheid van God self leef.

Hierdie is die tweede boek in die reeks Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd.  Die eerste was die boek Prediker.  In die pyplyn vir verdere ePub publikasie is onder andere Hooglied, Johannes en Jesaja.

Vir reekse oor ander Bybelboeke (reeds 27 beskikbaar) kan jy Bybelskool.com besoek en daar inskryf.  Dit is gratis.

ePub kan onder andere deur die volgende toepassings gelees word:

Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu. 

Kindle lesers

Gebruikers wat met ‘n Kindle leser ‘n ePub formaat wil lees, kan dit op verskeie maniere doen. Omdat daar nie DRM kopiereg ingebou is in die ePub formate wat ons beskikbaar stel nie, kan jy ‘n ePub dokument “convert” na enige ander formaat, onder andere die mobi formaat vir Kindle lesers. Hier is twee “converters” wat jy kan gebruik:

  • Daar is ‘n uitstekende online diens wat letterlik ‘n dokument van enige formaat na ‘n ander kan “convert”.  Gaan na Online-convert.com en volg die instruksies.
  • Of installeer die sagteware van Calibre om ‘n ePub boek na Kindle (mobi) formaat te verander. Laai dit af by Calibre-ebook.com. Vir meer inligting hoe om presies te werk te gaan, kan jy hier kyk na ‘n deeglike verduideliking: How-to-read-epub-books-on-your-kindle.  (Dankie Danie Mouton vir die inligting!)

Prediker in Epub formaat

Written by webmeester on . Posted in Uncategorized

PredikerDie Prediker dink na oor die sin van die lewe. Hy sluit aan by die diep soeke in ons na meer, na beter, na die buitengewone. Ons soek daarna in besit, plesier, mag, avontuur, wysheid, kennis, selfs in dwaasheid. Die probleem hiermee sê die Prediker, is dat dit uiteindelik vrugteloos is. Dit kom tot niks. Dit is hebel – niks, nietigheid, ’n rookwalmpie, ’n miswolkie, ’n wasempie – ’n metafoor vir die wese van die menslike toestand.

Die Prediker wil ons daarom herinner aan die werklikheid van God, die enigste Een wat regtig sin kan bring aan ons lewens “onder die son”. Sy slotsom is dat wanneer die lewe as ‘n gawe uit Sy hand geniet word, die lewe begin sin maak. Dan vind die begeerte na meer in God sy vervulling. Die vreugde van die reis self, en die genot van die oomblik as sodanig, is reeds die gawe van God, nie eers die blywende waarde of uiteindelike betekenis daarvan nie.

Hierdie is die eerste boek in die reeks van Chris van Wyk:  Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd.  In die pyplyn vir verdere epub publikasie is onder andere Spreuke, Hooglied, Johannes en Jesaja.

Vir reekse oor ander Bybelboeke (reeds 27 beskikbaar) kan jy Bybelskool.com besoek en daar inskryf.  Dit is gratis.

Epub kan onder andere deur die volgende toepassings gelees word:

Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

Kindle lesers

Gebruikers wat met ‘n Kindle leser ‘n epub formaat wil lees, kan dit op verskeie maniere doen. Omdat daar nie DRM kopiereg ingebou is in die epub formate wat ons beskikbaar stel nie, kan jy ‘n epub dokument “convert” na enige ander formaat, onder andere die mobi formaat vir Kindle lesers. Hier is twee “converters” wat jy kan gebruik:

  • Daar is ‘n uitstekende online diens wat letterlik ‘n dokument van enige formaat na ‘n ander kan “convert”.  Gaan na Online-convert.com en volg die instruksies.
  • Of installeer die sagteware van Calibre om ‘n epub boek na Kindle (mobi) formaat te verander. Laai dit af by Calibre-ebook.com. Vir meer inligting hoe om presies te werk te gaan, kan jy hier kyk na ‘n deeglike verduideliking: How-to-read-epub-books-on-your-kindle.  (Dankie Danie Mouton vir die inligting!)

En toe kry die duiwel op sy …

Written by Admin on . Posted in Uncategorized

My vriend,

Ek het mos ‘n hele winter by Kalkrand NG Kerk spandeer.  Hulle het niemand vir Pinkster 2012 gehad nie, en aangesien ek vir die eerste keer in jare gesond gevoel het, het ek aangebied om dit waar te neem.  Vir die van julle wat nie weet nie, dit is ‘n dorpie so 190 km suid van Windhoek. Daar is net ‘n kroeg, vulstasie, bottelstoor en darem ook ‘n kerkgebou, of is dit dalk twee? 

‘n Visie van ‘n kerk wat besig is om te sterf …

Written by Admin on . Posted in Uncategorized

My vriend,

Ek kom vanoggend met ‘n skok tot die ontdekking.  Ons is mos besig met ‘n visie vir ‘n kerk wat besig is om dood te gaan.  Of so glo ons dalk onbewustelik, maar wil dit net nie ruiterlik erken nie.

Hoekom sê ek so?

Ek stap op hierdie Vrydag 24 Augustus in Windhoek.  Dis ‘n lang storie hoekom ek hier is, maar ek sal eendag vertel.  Ek stap van die inkoopsentrum, Marua Mall, na die NG Kerk in Namibië se ou kinderhuis.  Die kinders is nog daar, maar hulle is tans besig om ‘n nuwe kinderhuis te bou.  Terwyl ek so in Feldstraat stap, sien ek een na die ander gebou aan die oprig.

After shave, nee, after piepie

Written by Admin on . Posted in Uncategorized

My vriend,

Wanneer ek terugdink aan hierdie dag, hierdie Sondag aan die einde daarvan, dan wonder ek of ek die regte ding gedoen het.  Eintlik voel ek nogal sleg oor wat ek vandag aangevang het.  Ek voel nou nie sleg oor die erediens wat ek waargeneem het nie, maar wat voor die erediens gebeur het, of liewer, waarvan ek die oorsaak was.