Her-ontdek die krag van die Evangelie!

Written by Admin on . Posted in Conferences, Ekklesia, Konferensies, VBO, Vennote

WINTER SCHOOL
FACULTY OF THEOLOGY, STELLENBOSCH UNIVERSITY
5 – 7 JUNE 2018

JUSTICE, RECONCILIATION AND UNITY:
REDISCOVERING THE POWER OF THE GOSPEL

Die Fakulteit Teologie van Universiteit Stellenbosch (US) se jaarlikse Winterskool is reeds ʼn instelling op die US kalender en word vanjaar aangebied van Dinsdag 5 Junie tot Donderdag 7 Junie 2018 met die tema

Justice, Reconciliation and Unity: Rediscovering the Power of the Gospel.

Die hoofsprekers is

 • Me Eleanor de Jongh van die Instituut vir Geregtigheid en Versoening,
 • Dr Wilhelm Verwoerd van die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en
 • Prof Reggie Nel, dekaan van die Fakulteit Teologie, US.

Die hoofsessies sal aangevul word met ‘n wye reeks verwante parallelle sessies.

Let asseblief daarop dat, as gevolg van die ekumeniese aard van die konferensie, Engels die hooftaal van aanbieding sal wees.

Die Winterskool vind plaas by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch.
Die koste beloop R450 vir die volle kursus.

Kliek hier vir meer inligting: SU Theology – Winter School Program 2018

en hier vir die registrasievorm: WinterSchoolRegistrationForm2018

Die sluitingsdatum vir registrasie is 31 Mei 2018
(spesiale afslag vir vroeë registrasie voor 18 Mei 2018).

Navrae:E-pos Helette ; of tel.no. 021 808 9560

Konferensie van Vineyard in Kaapstad

Written by Admin on . Posted in Conferences, English, Vennote

Die VBO taakspan bring graag hierdie konferensie van Vineyard onder ons predikante se aandag. Die taakspan “moedig predikante aan om sover moontlik óók konferensies en kursusse van ons ekumeniese vennote by te woon. In die uitleef van ons missionale roeping is dit belangrik dat ons blootstelling kry van ander kerke en groepe.”
Hierdie onderstaande konferensie is reeds verby, en net ‘n voorbeeld van die kwaliteit van geleenthede wat in ons land aangebied word.

 

 

 

 

Craig Keener is opgelei as historikus van die klassieke Grieks-Romeinse tydperk. Hy was ‘n uitgesproke ateïs, maar het tot geloof gekom nadat hy uitgedaag is om die Bybel met ‘n oop gemoed te lees. Hy het by ‘n Pinksterkerk aangesluit en in Nuwe Testament studeer, en daarna gespesialiseer in Grieks-Romeinse en Joodse letterkunde van ongeveer 450 vC tot 250 nC. Sy kennis van die literatuur van hierdie tydperk, wat die konteks is van die Nuwe Testament, is ongeëwenaard – hy word gereeld na verwys as ‘n lopende ensiklopedie!

Daarom skryf Craig Kube en Ricky Cupido, die koördineerders van  Vineyard Western Cape ‘n brief wat hier onder volg, en wat hulle afsluit met:

Pawn your watch, sell your car, drive, Uber, ride a bike, walk or crawl – but get there!

Below is a snippet from a blurb from Costa Mitchell, National Director of Vineyard Churches SA endorsing this EPIC conference and motivating you why you should not miss out on this important event!!!

WHY CRAIG KEENER?

…What you will discover by attending this conference is the blend of passionate commitment to God’s Presence and Power, and resulting encounter with God, together with rigorous scholarship and communication of truth. All of this in a package of humility and self-deprecating humour and thrilling personal story.

You can read more about Dr. Keener’s personal conversion from atheism at http://www.salvomag.com/new/articles/salvo41/the-miracle-writer.php.

 

 

Klankopnames Missionale Konferensie

Written by Admin on . Posted in Conferences, Dienste-Communitas, Ekklesia, Konferensies

Ons was bevoorreg dat die sprekers wat tydens die Missionale Konferensie van 15-16 Mei opgetree het, se toesprake tog opgeneem kon word, en as klank-opnames (‘pod-casts’) van dropbox afgelaai kan word. 

Ons plak graag weer die skakels na die powerpoint-aanbiedings hier:

Ecclesiology in the New Testament – Prof Marius Nel : NT Ecclesiology – Marius Nel

Response from a 21st century unban context – Rev Ralph Afghan: A Missional Re-imagining of the Church – 21st Century – R Afghan

Luther – Rev Felix Meylahn: PP for Luther’s Ecclesiology – Meylahn

Ecclesiology in the Reformation  – Dr Coenie Burger: Missional Ecclesiology_Coenie Burger

Calvin – Prof Robert Vosloo: A Church that looks in the mirror – RR Vosloo

‘Why be church differently?’‘Being church differently: what can and can’t we change?’ and  ‘Handing the church over’ – Dr Michael Moynach: South Africa 2017. Three Lectures – M Moynach

Ecclesial Re-imagination of the missionary movement in Africa? – Prof Klippies Kritzinger: Reimagining mission – Klippies Kritzinger

A Missional Re-imagination of the Church Order – Prof Nelus Niemandt: Kerkorde en missionale kerk Nelus Niemandt

Winterskool 2017

Written by Admin on . Posted in Conferences, Ekklesia, Konferensies

 Hervorming van die Kerk,

Samelewing

en Mense

 

Die Winterskool wat jaarliks deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, aangebied word, vind vanjaar van Dinsdag 13 Junie tot Donderdag 15 Junie plaas en handel oor die tema Hervorming van die Kerk, Samelewing en Mense.

In die lig van die 500-jarige viering van die Hervorming sal die Winterskool van 2017 kyk na die behoefte aan ‘n deurlopende hervorming van die kerk, samelewing en mense. Die fokus sal wees op wat ons van die Hervorming kan leer, maar ook op besprekings van hoe ons kan voortgaan om nuwe maniere te soek om kerk te wees in ‘n vinnig veranderende samelewing.

Die hoofsprekers is:

 • Dr Ishmael Noko, president van die Inter-geloofsaksie vir Vrede in Afrika,
 • Regter Steven Majiedt, regter van die Hooggeregshof van Appèl en
 • Dr Margaret Blackie, dosent aan die Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Universiteit Stellenbosch.

Die hoofsessies sal aangevul word met ‘n wye reeks verwante parallelle sessies.

Let asseblief daarop dat, as gevolg van die ekumeniese aard van die konferensie, Engels die hooftaal van aanbieding sal wees.

Die Winterskool vind plaas by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch.

Die koste beloop R350 vir die volle kursus.

Kliek hier vir die inskrywingsvorm:  WinterSchoolRegistrationForm2017

en hier vir die program:  WinterSchool 2017Winterskool

Die sluitingsdatum vir registrasie is Vrydag 2 Junie 2017.

Navrae:

Helette van der Westhuizen, tel: 021 808 9560; e-pos: hvdwest@sun.ac.za

Divine Robertson, tel: 021 808 2827; e-pos: dr@sun.ac.za

Wilma le Roux, tel: 021 808 3624; e-pos: wler@sun.ac.za

Marita Snyman, tel: 021 808 2538; e-pos: maritasnyman@sun.ac.za

Tuiste vir Almal?

Written by Admin on . Posted in Conferences, Konferensies

WINTERSKOOL 2016

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met Communitas, Ekklesia  en die Beyers Naudé-Sentrum vir Publieke Teologie bied jaarliks ​​‘n Winterskool aan vir predikante en pastors van verskeie denominasies, studente en akademici van verskillende godsdienstige en teologiese instansies, en mense uit verskillende vlakke van die lewe.

Ons is in die beplanningsfase van die 2016 Winterskool met die tema:

‘n Tuiste vir Almal – Die toekoms van die Christendom en ons jeug in Afrika.

Dit vind plaas van 31 Mei – 2 Junie 2016.

Ons is baie bewus daarvan dat daar op hierdie oomblik verskillende groepe is wat nie tuis voel in Suid-Afrika of sekere dele van Suid-Afrika nie. Dis nie hoe dit behoort te wees nie. Ons glo dat Christene in Suid-Afrika kan help om ‘n tuiste vir almal te skep. Ons glo dat die Bybel vir ons riglyne gee om ons visie te bereik. Ons glo dat die ouer geslag gesukkel het om hierdie visie van ‘n tuiste vir ons te leef, maar dat die jonger geslag ons hiermee kan help. In 1976 het ons die Soweto-opstand gehad waar baie jong mense geveg het vir ‘n beter onderwysstelsel en ‘n beter Suid-Afrika vir almal. Veertig jaar later kan ons die volgende vrae vra: Is Suid-Afrika ‘n tuiste vir almal? Wat is die rol van die kerk om ‘n tuiste vir almal te skep? Sal die kerk ‘n tuiste wees vir ons kinders en kleinkinders?

Die Winterskool bestaan ​​uit drie hoofredes met hoofsprekers, asook oggend parallelle sessies oor vyf verskillende onderwerpe geskeduleer oor drie dae, en middag parallelle sessies.

Die hoofredes sal fokus op die volgende onderwerpe:

 • Dag een sal fokus op die rol van die Christendom in die toekoms van ons land en kontinent – met as spreker Ds Esmé Bowers, van die Golgota Sanctuary van die Volle Evangelie Kerk;
 • Dag twee sal fokus op hoe die jong mense ons kan help om ‘n “tuiste vir almal” te skep – aangebeid deur Me Lovelyn Nwadeyi, nagraadse student in Politieke Wetenskap aan die Universiteit Stellenbosch;
 • Op dag drie sal ons fokus op onderwys en ‘n toekoms vir ons jeug – Prof Brian O’Connell, voormalige rektor en visekanselier van die UWK sal hierdie onderwerp dek.

VISIE VAN WINTERSKOOL

 • Voortgesette Teologiese vorming van predikante en ander lidmate;
 • Versterking van die verhouding tussen die Fakulteit en verskillende kerke, en tussen die kerke onderling;
 • Bespreking van relevante teologiese en gemeentelike sake;
 • Om ‘n draer van hoop in SA wees.
PROGRAM EN REGISTRASIE

Die finale program en registrasievorm sal in April 2016 beskikbaar wees op die webtuistes van die Fakulteit en Communitas: www.sun.ac.za/theology  en www.communitas.co.za

NAVRAE

Helette van der Westhuizen (Tel: 021 808 9560, E-pos: hvdwest@sun.ac.za  of

Wilma le Roux (Tel: 021 808 3624, E-pos: wler@sun.ac.za

Theology in times of transition

Written by webmeester on . Posted in Conferences

What to expect from the conference

Pat Keifert, Dirkie Smit, Nico Koopman, Russel Botman and others have been approached to deliver keynote speeches – on what we have learnt from Coenie, where we differ from him and how we should furnish future discussions. As an ongoing conversation, the conference will be structured with optimal “open” spaces for general participation in the ongoing discourse.

This is why the conference celebrting his contribution will run like a continuous, inclusive discussion. The Internationl Research Consortium – of which Coenie was a founding member – meets in Stellenbosch in January 2012, with consortium members also attending the conference. These include Pat Keifert, Pat Taylor-Ellison and Stanley Green from the USA, Michael Herbst and Martin Reppenburgh from Germany, Henk de Roest and others from Holland – all of whom have been Coenie’s international partners over more than a decade.

Your contribution to the conference

We have devised the following overview to stimulate your ideas on a possible contribution to the conference. Coenie’s outputs cannot be encapsulated under a single theme or area. From starting as a rural minister he became the minister for students at Stellenbosch, and went on to occupy various offices in leadership positions in the church, including that of moderator of the Western Cape and the General Synod. He was also the director of Bucter, presently Ekklesia. He was an active force in the ecumenics of post-apartheid South Africa, pursued research, wrote, and perhaps more than any of his contemporaries, stimulated critical thought. The one typical feature is that his contribution belongs in a time during which our country was engaged in profound transformation. His work started in the late seventies, continued through the tempestuous eighties, the transformation processes of the nineties to reach the era of post-apartheid South Africa with the inauguration of the new democratic dispensation. Coenie’s theological reflection always occurred within the context of times of transition.

The list of topics on which Coenie has reflected is almost endless. He did his initial research on pastoral theology and his doctoral work in Homiletics. As a practical theologian he always had a keen interest in Systematic and Biblical Theology. Many South African pastors value him most for his extensive work in “Woord teen die Lig” (a series of preaching guides) and later, the Lectionary. In the middle of his career he started publishing in the field of congregational studies – always leaning toward a theological interpretation of congregations, even when sociological analyses were holding sway. Additionally he contributed in the fields of church planting, leadership, theological education, poverty, definitions of office, adult education, etc., always hovering on the cutting edge between church and academic reflection.

While Coenie’s interest in issues of transformation and renewal is legendary, he also did much research on re-interpreting the reformed tradition. As the confirmed church leader his unquenched passion for church unity has rendered him one of the most influential ecumenical leaders in South Africa. He is currently director of Ekklesia, an ecumenical centre for leadership development and research at Stellenbosch University.

Items from this list of themes and contexts might strike you as topics which you would like to pursue in further discussion with Coenie and friends. Kindly submit your topic together with your subscription, and prepare an introduction of 5 to 10 minutes to initiate a discussion.

Themes already submitted to us, include the following:

 • •An inclusive Missional reading of the Bible
 • •Church planting as a challenge within mainstream churches
 • •The Legacy of David Bosch
 • •Creating a culture of discernment in a congregation
 • •Leadership
 • •Ethnographic research
 • Theological Education and Ministerial Formation

We hope you will be able to attend the conference and invite you to submit topics on which you would like to contribute to the conference.

Kind regards

Frederick Marais

Manager – Communitas

13 December 2011

Lausanne 3 impressions

Written by Frederick on . Posted in Conferences

 

Jurgens Hendriks

The eight days at Lausanne 3 touched me intensely. It was a profound spiritual experience with a multitude of information and deep emotional fellowship. However, this will be a superficial answer. It was more.

Lausanne 3 epitomized a new era. We are in a ‘post’- time. In South Africa we are in a post-apartheid era. When the Berlin wall came down on 9-11-1989, it was more than just a wall that came down. Post 9/11 introduced Americans to the real world. It is also a post-triumphalism time. Super-hero’s, super-preachers and super-theologians who know it all are simply no longer for sale.

We were in a conference centre with 4200 people from 198 countries listening in 28 languages while 600 centres worldwide were simultaneously attending! One experiences the reality of the information era and globalization. Google Lausanne 3 and you will see! In the meantime Chinese hackers were trying to congest the bandwidth and the organizers had a hard time in getting it open again. The reality of a ‘post’ era was no longer a futuristic game… We were requested not to take photos of attendees with blue stickers on their name tags nor use their names in internet messages. Their lives were at stake.   

This new era is acutely influencing the church and theology. As a South African I first experienced it intuitively. The contrast between, for instance, Lausanne 3 and the 1982 DRC General Synod meeting came to my mind. Lausanne was constructed bottom-up, listening to many voices, with openness in my mind. The 1982 Synod was top down in communication style and trying to manipulate and keep in line. The contrast was even clearer by comparing it with how the stage was used at Lausanne – it reflected diversity.  Contrasting pictures came to my mind of a very confident preacher telling the silent subdued congregation what was sinful and what was not. The pulpit had an embroidered cloth… “Thus sayeth the Lord”. This was not the case at Lausanne – even when some tried the take that gap!

There were a few grey-heads who thought they knew it all. However, they were the exceptions and, on the positive side, they helped one to see the contrast. Many voices from many places shared, told stories; women and men. Nobody tried to manipulate the audience. The typical rational academic theology was largely overshadowed by the authenticity of those who shared from the heart and experience. The testimonies of the power of the Bible and Spirit to sustain the faithful in the most trying of circumstances gripped everybody every day. The perseverance of the saints was suddenly stories of real people. Tears were real too.  The injustice suffered by so many of our brothers and sisters is heartbreaking. Suddenly evangelism was portrayed not as a method but as a lifestyle in which the cross was clearly visible.

The way the conference was structured exemplified? the new era. For table discussion we were seated six diverse people to a table, 700 tables in total. Morning sessions were in the big conference centre with its astonishing technology. The first 1¾ hour was “Celebrating the Bible.” Ephesians was our text, divided into six themes that flowed from the text: truth, reconciliation, world faiths, priority, integrity and partnership. We dwelled in the Word, gave feedback of our table discussion and views, listened to testimonies and presentations, looked at video’s and performing art presentations. By 13h00 we reported back again. During the afternoon session one could attend one of four presentations / discussions related to the theme of the day, and that was followed, after tea, by small group dialogue sessions, regional gatherings or special interest group sessions. Music, song and prayer meetings were always available. The evening sessions were all labelled “God at work in the world through his church”, followed by a late night film session.

The fellowship we had at our table was to me the most precious of the meeting: Bethany was from Washington DC (with her baby) working for a justice mission. Philippa from London working for the Tearfund, Farri came from Iran. His family lost 17 members since the 1979 revolution. He is at the head of about  3500 growing house churches. Jack, from Jerusalem, converted Palestinian Muslim, pastoring a congregation of ex-Muslim Palestinians. Having been imprisoned by the Israelis seven times, he put violence aside after discovering the gospel. The third Arab was Fouad from Cairo, Egypt. Businessman, electronic engineer who learned to discern what want God wants him to do and is now involved in a wide range of Christian ministries. Six perspectives on Ephesians, six views on what was happening in the world and, for me, a learning experience about the Arab world and the Muslim religion.

The reality of the missio Dei was overwhelming. God is at work, in many places all over the world. It happens “bottom up”. We have listened to testimonies of the mighty deeds of the triune God taking place at the fringes of societies. Humility, integrity and simplicity are becoming the marks of a true church. I heard “mission” more often than “evangelism”. Honest introspection was done; there was brokenness over the disunity in the church, false motives and the prosperity cult. The economic and political systems and powers that lead to poverty, misery and injustice was a reality. The key role of women was acknowledged and the gender issue handled with integrity. Dogmatic fights were avoided. The time of missionaries going from the “developed” world to wherever is phasing out. Mission is from everywhere to everywhere. The church is no longer linked to buildings and institutions or theology to an academic world. The true church is moving across boundaries, it is where there is injustice and pain, where “the other” needs a neighbour. I think the cross is again becoming centre stage in many arenas around the world. It is a sign of pain and struggle, but it brings peace and is announced and discovered as being the gospel, good news!