Hoe belangrik is die kerk – en wat die kerk doen – regtig?

Written by coenie burger on . Posted in Nagedagtes

  • By die konferensie oor gebed wat in Februarie gehou is het Dirkie Smit in sy lesing verwys na `n stelling wat Karl Barth in sy Gifford-lesings van 1937–1938 gemaak het.
    Terwyl almal besorg was oor die politieke onweerswolke wat aan die opsteek was, wat sou uitloop op die Tweede Wêreldoorlog en gewonder het wat polities gedoen kan word om die krisis af te weer, praat Karl Barth in sy lesings oor die kerk, oor die erediens en oor gebed. In die proses maak hy die ongelooflike stelling: “The church service is the most important, momentous and majestic thing which can possibly take place on earth.“

Die stelling het my diep laat dink oor ons eie verstaan van die kerk en sy taak. My bekommernis is dat `n klomp goed wat skeefloop by ons dalk te doen mag hê daarmee dat ons die kerk en sy werk nie ernstig genoeg neem nie.

In die tyd van die konferensie het die verskillende politieke partye hul kandidate vir die verkiesing begin aankondig en die name van drie bekende kerkleiers op die lyste het heelwat bespreking uitgelok. Dit was interessant om die redenasies rondom die figure se moontlike toetrede tot die politiek te hoor. Van die mense wat positief was oor hulle toetrede tot die politiek, het gemeen het dat hulle dalk meer vir die land kan beteken in die politiek as in die kerk.

Terwyl ek die redenasie verstaan en `n mens nie altyd-geldende reëls vir sulke situasies moet probeer maak nie, meen ek tog dat so `n redenasie die belangrikheid van die kerk en sy werk totaal onderskat.

Ons moet oppas dat die krisis van die kerk in die Weste die afgelope klompie dekades, nie maak dat ons self ook vertroue in die evangelie en die kerk verloor nie. Dit is een ding as mense buite die kerk dink dat die kerk nie juis `n belangrike rol het om te speel nie. Dit is iets anders as kerkmense en predikante begin twyfel aan die belangrikheid van die kerk en sy werk.

Barth se sterk stelling is nie uit die lug gegryp nie. Barth vertolk maar net wat hy hoor in die Nuwe Testament. Sy stelling het my laat dink aan wat Paulus skryf in Efes 3:10 naamlik dat dit God se voorneme is om die geheimenis van die evangelie, van die ryke verskeidenheid van sy wysheid, aan elke mag en gesag in die hemelruim bekend te maak deur die werk en die getuienis van die kerk!

In die heilsplan van die Here neem die kerk `n baie wesenlike rol in. Een van die groot verrassings van Pinkster was dat die Gees uitgestort is op die kerk en op gewone mense omdat Christus besluit om die kerk in te skakel by die ontplooiing van sy heilsplan op aarde. Ons getuienis, ons gehoorsaamheid, ons gebede, ons liefde, ons hoop kry in `n plek in die proses waardeur die evangelie geproklameer word op aarde en waardeur God sy koninkryk laat kom.

Dat die kerk soms gefaal het in sy taak, soms  bitterlik gefaal het, moet ons nederig en afhanklik van Here maak, ja. Maar dit mag ons nie moedeloos en negatief maak oor die kerk nie. Dit mag nie maak dat ons vertroue in die evangelie en in God se plan met die kerk verloor nie. Dat ons gefaal het in die verlede, sê nog niks oor die toekoms nie.

Ek is oortuig – saam met baie ander in Suid-Afrika en buite Suid-Afrika – dat die kerke `n deurslaggewende rol kan speel in die toekoms van Afrika en in besonder Suid-Afrika.

Maar dan sal ons kerk moet wees soos wat die Here dit van ons vra en sal ons helder moet onderskei tussen kerk en politiek. As Christene en gereformeerdes is ons nie negatief oor die politiek nie. Alles behalwe. Maar ons glo dat die kerk die politiek die beste dien deur in die eerste plek sy kerklike taak absoluut ernstig op te neem.

Wat beteken dit? Wat is die taak van die kerk tov die politiek?  Ek sou ten minste drie dinge wou noem:

  • Ons moet nie huiwer om teenoor die poltici die waarheid te praat nie – die waarheid van die evangelie, maar ook die waarheid oor hoe ons die werklikheid rondom ons beleef en sien. 
  • Ten minste net so belangrik is dat ons gereeld en volhardend vir die politiek en die staat by die Here in gebed sal intree. Iemand soos Hendrikus Berkhof sê dat dit eintlik die eerste taak van die kerk teenoor die staat is. Dit was ook die breër strekking van Barth se stelling bo.
  • Derdens, dien die kerk die politiek en die mense rondom ons die beste as ons fyn en getrou luister na die stem van die Here en daagliks bid vir moed en krag om ons Here onvoorwaardelik en stip te gehoorsaam. Die kerk help mense – alle mense, lidmate en nie-lidmate – en ook die politiek die heel beste as ons nie mense (lidmate of nie-lidmate) of politici probeer behaag nie, maar daarna soek om ons Heer alleen te behaag en te gehoorsaam.

Coenie Burger

Trackback from your site.

Leave a comment