Om ondermynend besig te wees

Written by coenie burger on . Posted in Nagedagtes

‘n Paar jaar gelede het ‘n vriend my ‘n kopie van ‘n hoofstuk uit Eugene Peterson se boek, “The Contemplative Pastor” met die opskrif “The Unbussy Pastor” gegee om te lees. Dit was destyds my eerste kennismaking met Peterson en ek onthou die stuk, wat inhoud en styl betref, het my nogal diep aangespreek. Ek het terstond begin om Peterson se werke te soek en te lees. In die proses het ek ook die opvolgende hoofstukke van die genoemde boek gelees. Die feit dat Peterson ‘n drieledige ideaal en perspektief op die identiteit en rol van ‘n “pastor” soos hy verkies om genoem te word, uitspel, te wete “Unbussy”, “Subversive” en “Apocalyptic” is baie treffend.

Vir Peterson is dit baie duidelik en ononderhandelbaar dat ‘n volgeling van Jesus Christus, die “Groot Ondermyner”, uiteraard en noodwendig ook met subversiewe aktiwiteite besig sal wees. Immers die ondermynende aard van die radikale liefde van God in Christus laat elke volgeling besef dat die bestaande en algemeen aanvaarde orde van sake in die wêreld verkeerd is en omvergewerp moet word. Dit kan nie anders nie want die enigste leefbare alternatief wat die lewende God self in die plek van die dekadente en futlose opgerig het moet eerder gepraktiseer word. Daarom moet die “klein ondermynertjies” onophoudelik besig wees om te werk en te werskaf vir die deurbreek van die nuwe lewe. Dit word nie gedoen deur ‘n militêre revolusie aan te stig of ‘n demokratiese verkiesingsproses te fasiliteer nie. Allermins is dit die weg van evangeliese ondermyning.

Om ondermynend besig te wees beteken in Peterson se woorde: “Prayer and parable are the stock-in-trade tools of the subversive pastor.” Om aanhoudend te bid en altyd weer die verhale van die Opgestane en Lewende Here met oortuiging te vertel, dis die onopvallende en nie-sensasionele aktiwiteite van ondermyning. Op subtiele wyse bring dit bietjie-vir-bietjie die bestaande orde aan wankel, maak dit maghebbers onseker van eie vermoëns  en ontmasker dit  die valse selftevredenheid waarmee die sogenaamde markleiers en samelewingsregeerders hulleself in stand probeer hou.

Peterson is eerlik wanneer hy verklaar dat om ‘n ondermyner te wees, nie so maklik is nie, veral nie omdat dit so maklik is om verlei te word deur die oënskynlik meer effektiewe en sensasionele aksies en programme waarmee meeste pastors “ a church run” nie. Tog reken hy: “Words are the real work of the world – prayer words with God, parable words with men and women. The behind-the-scenes work of creativity by word and sacrament, by parable and prayer, subverts the seduced and seducing world.” Baie dae sedert ek sy boekie die eerste maal gelees het, wonder ek of ons dit regtig glo en bereid is om ondermyners te wees en dan bid ek dat die Here ons tog genadig sal wees. Nie dat ons uitgevang sal word met waarmee ons besig is nie, maar dat ons inderdaad die moed sal hê om daarmee aan te hou.

Jan Woest

Trackback from your site.

Leave a comment