Nuwe e-boeke

 • Overberg Pelgrimstog van Hoop

  Overberg Pilgrimage of Hope

  Predikant-Uitgebrand-200

  Daaglikse-gebedsritmes-vir-die-week-200

  the story of church reshaping

 • Predikant-Uitgebrand-200

  Die-krisis-van-VGK-predikante-200

  The-crisis-of-URCSA-Ministers-200

 • Push-through-the-pain-coverPush through the Pain - Early reflections on a narrative/ethnographic contextual model for the research of congregations in conversation with a missional vision for the church - Frederick Marais & Pat Taylor Ellison (ePub en Mobi)

 • Seisoen-van-die-siel-voorbladSeisoene van die Siel - “SEISOENE VAN DIE SIEL” wil duidelik maak dat sekere “geloofsgewoontes”, op bepaalde tye in ons lewe, op ‘n natuurlike manier ruimte skep vir die Heilige Gees om organiese geestelike groei in ons te bewerkstellig - (ePub en Mobi).

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-COENIE-EN-ANDRIESEen van die groot hartseerstories van die kerk gaan oor wat keer op keer weer met die sakramente gebeur het. Die Doop en die Nagmaal is deur die Here in sy genade aan ons gegee om ons geloof en ons eenheid te versterk – om ons nader aan Hom en nader aan mekaar te bring. Maar deur die eeue het dit dikwels weer gebeur dat stryery oor hierdie twee wonderlike gawes gelei het tot verdeeldheid en skeuring in die kerk. Die Bose het dit weer en weer in die geskiedenis van die kerk reggekry om juis die twee sakramente te gebruik om Christene te verdeel.

  Eerste twee hoofstukke van beplande boek oor die DOOP

  Coenie Burger en Andries Cilliers

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-PIETER-VAN-NIEKERKThis paper consists of three sections. Firstly, a transcribed section of FW de Klerk’s opening address to parliament, on 2 February 1990. Secondly, a transcribed presentation of my interview with Dr. Beyers Naudé in his study room on 3 February 1990. Lastly, I focused on his Reformed background and prophetic witness against injustice.

  PIETER VAN NIEKERK

Retraites

Written by webmeester on . Posted in Prosesse

Soorte retraites

Reeds boeke beskikbaar

Leier- en deelnemergidse

1.     Gebore as ’n metgesel

Ons is gebore (en wedergebore) om in ’n persoonlike verhouding met die Here en met ons naaste te leef.   Daar gebeur egter baie dinge met ons in die lewe wat ons lewe versuur.   Dinge wat gebeur en dinge wat mense aan ons doen, laat ons gereeld met negatiewe emosies wat ons sukkel om te verwerk.   En, in die proses beduiwel dit ook ons metgeselrol (met die Here en met mense).  In hierdie retraite bied ons ’n geestelike proses aan wat mense kan help om deur hulle negatiewe emosies te werk sodat hulle heling kan ontvang en weer met hulle metgeselrol kan aangaan.

2.     In Groot Geselskap

Die teenwoordigheid van God is die sentrale tema van hierdie program. Ons help mekaar om God se “spore” in ons lewe raak te sien en die implikasies wat dit vir ons lewe het, te deurdink.   Dit is bedoel as ’n inleidings-program en dek die basiese fasette van ons lewe saam met en voor God (spiritualiteit).

3.     Tussen pole van vlees en Gees

Saam met Henri Nouwen onderskei ons drie bewegings waarbinne ons lewe voortdurend fluktueer:

 • Ons sukkel dikwels met gevoelens van diepe ongelukkigheid wat ons innerlike vrede versteur.
 • Sommige mense is maklik om lief te hê, terwyl ons by ander weer intens sukkel om hulle lief te hê.
 • In ons verhouding met God word ons gereeld verlei deur illusies oor ons eie vermoëns en sukkel ons om werklik afhanklik van die Here te wees.
 • Ons wil mekaar help om die ongewenste gevoelens (eensaamheid, vyandskap en mag) te oorwin sodat ons meer dikwels die positiewe gevoelens (innerlike vrede, gasvryheid en broosheid) kan ervaar.

4.     Van vrees na vertroue

Dit is ontstellend om te ontdek hoe baie van ons besluite en optredes deur vrees gemotiveer en gedryf word.   Die uitdaging aan Christene is om met die Here se genade dinge eerder uit geloof en liefde te doen.   Suid-Afrika het vandag sulke mense baie nodig om uit die negatiewe vryval waarin ons ons bevind, te kom.   Om ons hiermee te help, wys Henri Nouwen op drie fasette van die geestelike lewe wat hy “intimacy, fecundity and ecstacy” noem.   Ons dink na oor die betekenis van hierdie begrippe.

5.     Roepings-retraite vir leraars

Om geroep te wees is een van die wonderlikste dinge wat met ons kan gebeur.  James W Fowler sê tereg dat ‘n groot deel van die “uitbranding” wat ons deesdae ervaar beskryf kan word as ‘n protes van ‘n gees waarin die roepingsdrang te lank geïgnoreer, onderdruk of geweld aan gedoen is.  Roeping open nuwe moontlikhede en is die teenwoorgestelde as om ‘n slagoffer te wees.

Baie belangrik:  Retraites word slegs op aanvraag van ‘n gemeente en/of ring aangebied
 
19 Augustus 2008

Joanie Batt
Admin Beampte: Communitas (Buvton)
SENTRUM  VIR  GEMEENTEBEGELEIDING
IZIKO  LOKUCETYISWA  KWAMABANDLA
Posbus 3322, Matieland 7602
+27 21 808 3382 (tel)
+27 21 886 5701 (faks/fax)

Navorsingsgroepe

Written by webmeester on . Posted in Argief

Studiegroepe is ‘n baie belangrike deel van Communitas se werk en opdrag.  Daar was oor die jare by Buvton ongeveer 25 verskillende studiegroepe wat oor ‘n verskeidenheid aspekte van die gemeentelike lewe of bediening werk gedoen het. Van die werk is mettertyd in verslae, artikels en boeke gepubliseer.

Die idee was dat `n studiegroep ooreenkom om vir `n periode van 3-4 jaar tweekeer per jaar bymekaar te kom en gefokus te werk op een of ander bedieningsaspek wat of probleme gee of geleenthede bied vir gemeentes.  Aan die einde van die periode het die groep gewoonlik van hul bevindings bekend  gemaak om deur ‘n verslag of deur ‘n program te ontwikkel.

Die gedagte is om – in aansluiting by die nuwe VBO-stelsel – die studiegroepe te omvorm tot sg “leer-gemeenskappe” (community of learning). Navorsing oor volwasse-onderrig wys dat leer-gemeenskappe nie net van die heel beste leer-metodieke is nie, maar dat hierdie gemeenskappe ook van die beste en mees oorspronklike produkte lewer.

Die plan is dat die VBO-kommissie in die volgende 18 maande in oorleg met ander kommissies, veral Gemeentebediening, gaan kyk na die vorming van sulke leer-gemeenskappe rondom die groot bedienings van die kerk asook sekere kwessies in die kerk.

As jy idees het waaroor daar navorsings nodig is of vrae waarmee jy sit en wat jy wonder of daar al hieroor navorsing gedone is, kontak gerus vir Coenie Burger by cwburger@mweb.co.za of 021-8083382 Hy is verantwoordelik vir die koordinering van navorsing by Communitas
Wanneer nuwe studiegroepe gevorm word, sal ons via die webtuiste en e-pos daarvan kennisgee.

Die studiegroepe wat steeds aangaan met hulle werk is:

Gemeente en Liturgie

Baie lidmate vra hoe sinvol en betekenisvol die gemeentelike erediens is. Dit is ook bekend dat tans baie wyd geëksperimenteer word met die vorm van die erediens. Dié groep doen dieptenavorsing oor die hart van die erediens, hulle kyk na allerlei vernuwingspogings in verskillende tradisies, en ontwikkel materiaal wat gemeentes kan leiding gee oor sinvolle erediensvernuwing.

Koördineerder:  Cas Wepener

Morele Oriëntering in en deur gemeentes

Dié groep fokus op wat geloofsgemeenskappe kan doen aan die enorme morele krisis wat ons land tans beleef. Ons hoop om gemeentes te help om effektiewer aan die karaktervorming van hul lidmate te werk. Die kerk se openbare verantwoordelikheid betreffende morele kwessies en morele waardes in die algemeen kry ook aandag.

Koördineerders:  Chris Jones en Coenie Burger

Ekklesiologie en Missionêre gemeente-wees

In lyn met die Suid-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes wil Communitas ‘n groter ”think tank” daarrondom organiseer. Hierdie groep sal hulle toespits op dieptenavorsing oor ekklesiologie. daar word beplan om in 2009 ‘n publikasie uit te bring wat Gestuurde pratrone in Suider Afrika identifiseer aan die hand van gemeenteverhale.

Koördineerders: Frederick Marais en Coenie Burger

Die plek van lering in die gemeente

In die Gereformeerde tradisie het lering nog altyd n baie sentrale rol gespeel. Na ‘n tyd waarin lering verwaarloos is, wil hierdie groep saam soek na praktyke en prosesse wat ons kan help om die rol van lering te herstel.

Koördineerder:  Coenie Burger

Armoedebestryding deur gemeentes

Een van die uitdagings vir alle gemeentes is om betekenisvol betrokke te raak by gemeenskapsontwikkeling. Dié groep wil predikante en gemeentes leiding gee oor hoe om plaaslike gemeenskapsprojekte te ontwikkel.

Koördineerder:  Pieter Grove

Vroue

Hoewel vroue deur die eeue ‘n reuse rol in gemeentes gespeel het, was hulle tradisioneel uitgesluit van die leierskap van die kerk. Dié groep fokus op die regstelling van die probleem deur hulle te beywer vir inklusiewe leierskap in gemeentes. Gemeentes moet bewus gemaak word van die unieke bydrae van vroue tot die geloofsgemeenskap.

Koördineerders: Marié Britz en Elna Mouton

Skakel na ou Buvton blad vir navorsingsgroepe

Kontakbesonderhede

Written by Alta Marais on . Posted in Argief

 

Frederick MaraisFrederick Marais

Communitas: Netwerk Koordineerder & SKG Gemeentebegeleiding

jfm@sun.ac.za
021-8083265
0833801657
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

 

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za

Johan KotzeJohan Kotze

Communitas: Gemeente fasiliteerder

SAVGG: Gestuurde Gemeente Konsultant

jkotze@kingsley.co.za
0219755983

 

Sharon NaudéSharon Naudé

Ontvangsdame

021 808 3381
snaude@sun.ac.za

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

 

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Pierre GoosenPierre Goosen

Sinodale Kommissie vir Predikante-Begeleiding

pmgoosen@sun.ac.za
021-808 2914 (k)
0836305676

Joanie Batt

Joanie Batt

Admin Beampte: SKP

Admin Beampte: Finansies

021-808 3382 (k)
jcab@sun.ac.za

Peter Grove

Peter AdamsPeter Adams

Communitas: Kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Communitas: GKS
peteradams@sun.ac.za
021-8089231
0829287688
www.communitas.co.za

Philip Botha

Communitas: Kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Communitas: GKS
philipb@sun.ac.za
021-8089231
0828232272
www.communitas.co.za

Gielie Loubser

Louisa Crafford

Madelein GerberMadelein Gerber

Koördineerder:  Vrouelidmate

021-9577191 (k)
082 558 3871 (Sel)
mgerber@kaapkerk.co.za

Danie Mouton

Danie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland

041 3653159

danie@ngkok.co.za

Monty SahdMonty Sahd

Skriba Kuratorium

021-8876819

0834492461

mpsahd@sun.ac.za

Chris JonesChris Jones

 

 

Kursusse

Written by webmeester on . Posted in Argief

 

Splinternuwe kursusse in bedieningsvaardigehede vir predikante

Die volgende nuwe predikantekursusse is gemik op die verbetering van bedieningsvaardighede van predikante. In elkeen van die kursusse word ‘n teoretiese raamwerk ontwikkel, bedieningsvaardighede ingeoefen en bedieningsgewoontes vasgelê, ten einde die aangeleerde vaardigheid in ‘n voortdurend veranderende gemeentelike konteks te implementeer. Die kursusse vind oor drie dae plaas vir ‘n maksimum van 15 persone per kursus, sodat elke kursusganger se individuele vaardigheidsvlakke ontwikkel kan word. Buvton bied gedurende 2006 die volgende kursusse in hierdie reeks aan:

1. Koinonia
In hierdie kursus word die persoonlike vaardighede van gemeente predikante tov koinonia-verhoudings ontwikkel wat toegepas kan word in die totale bediening van die gemeente. Om dit te bereik word die kursusganger blootgestel aan ‘n toepaslike teoretiese raamwerk, vaardighede ingeoefen en houdings en oortuigings aangeleer. Spesiale aandag word gegee aan die vestiging van ‘n kleingroep bediening. Kursusgangers word blootgestel aan nuwe programme wat koinonia in die gemeente kan bevorder.
Aanbieders: Frederick Marais; Nico Simpson; René August
Datum: Sien kalender

2. Eksegese van die konteks
In hierdie kursus word gemeente predikante se vermoë om die konteks geloofsonderskeidend te lees en te interpreteer, ontwikkel. Vaardighede word aangeleer om bronne te benut en te skep wat jou in staat stel om in ‘n post-Christendom wêreld waar die ‘sendingveld’ op ons voorstoep is, te ontleed
en geloofsonderskeidend na te dink oor wat God besig is om te doen in die konteks. Kursusgangers sal onder andere blootgestel word aan ’n web-gebaseerde proses wat hulle help om inligting te verwerk.
Aanbieders: Pat Taylor Ellison, EGON en SAVGG
Datum: 30 Januarie – 02 Februarie 2006

3. Prediking
In hierdie kursus word gemeente predikante se vermoë om teoreties en prakties met die prediking om te gaan, ontwikkel. Vaardighede word aangeleer om ‘n teologiese teorie vir die prediking in verband te bring met die nodige hermeneutiese en kommunkatiewe vaardighede wat elke prediker nodig het. Kursusgangers bring onder andere video-materiaal van ‘n eie preek saam wat met behulp van ‘n deskundige ontleed word en waarop positief en opbouende kommentaar gelewer word.
Aanbieders: Ian Nell, Johan Cilliers, Coenie Burger, Elmé Bosman
Datums: 5-7 Junie; 16-18 Oktober 2006

4. Diakonia
In hierdie kursus sal aandag gegee word aan predikante en gemeentes se diensvaardigheid, identifisering van projekte en die opleiding van helpers.
Aanbieder: Pieter Grove
Datum: 1-3 Augustus

5. Fasiliterende leierskap
In hierdie kursus word predikante se vaardigheid om leiding te gee ten opsigte van prosesse van verandering in die gemeente ontwikkel. Die kursusgangers word blootgestel aan lense wat hulle help om die dinamika in die gemeente te verstaan. Verder vind inoefening plaas in praktiese fasiliteringsvaardighede.
CFN www.cfn.org.za
Sien kalender

6. Gemeentelike leierskap
Hou ons webwerf dop vir die besonderhede van hierdie kursus en datums vir 2006.

7. Bybellees vaardighede
Hou kalender en webwerf dop vir besonderhede.

Inskrywings
Koste (per module) = pryse wissel tussen R100-00 en R300-00, etes en tee ingesluit. Deelnemers is self verantwoordelik vir hulle verblyf.

As u of u kerkraad nie die koste kan bybring nie, skakel met Pieter Grove (VGK-predikante) of Coenie Burger (NGK-predikante) by (021) 808 3624. Die sluitingsdatum van kursusse is twee weke voor die aanvang van die betrokke kursus.

Navrae: Chrisna van der Merwe 021-808 3624, (f) 021-886 5701 document.write(EPos(‘remc’,’Stuur e-pos’,”))Stuur e-pos

Armoedebestryding

Gemeentes het ‘n Godgegewe geleentheid om ‘n sleutelinstrument te wees in die bestryding van armoede. Buvton sien hierdie taak as ‘n hoë prioriteit vir die kerk en wil gemeentes in hierdie proses begelei.
Kontakpersoon: Pieter Grove 021-808 2827 ~ Faks: 021-886 5701, Sel: 083 647 8993 document.write(EPos(‘greteip’,’Stuur e-pos’,”))Stuur e-pos

1. Alle sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing worstel tans met die uitdaging van wydverspreide armoede. Ons het egter geleer dat armoede ‘n multi-dimensionele werklikheid is sodat nog die staat, die besigheidsektor of die burgerlike gemeenskap (insluitend die kerk), dit op ‘n eenvoudige wyse kan oplos. Buvton het daarom ‘n program begin om veral in die VGK Kaapland, die armoede-uitdaging saam met gemeentes aan te spreek.

2. Beginsels
• gemeentes is ‘n ideale instrument om armoede effektief aan te spreek
• selfs die armoedigste gemeenskap het toegang tot ‘n netwerk, verhoudinge, vaardighede en hulpbronne
• die bybelse bronne en teologie om dieper insig en besondere energie vir mobilisering te bekom, is beskikbaar
• daar is geleenthede tot vennootskappe binne die NGK familie en met die owerheid en besigheidsektor wat benut moet word
• armoedebestryding vereis beginsels van volhou-baarheid en in diepte toerusting van mense en instansies

3. Die onderliggende model
Ons benadering tot armoedebestryding werk met ‘n gemeenskapsbou-model eerder as ‘n maatskaplike diensleweringsmodel. Die verskille kan as volg aangedui word volgens die Coady Instituut se benadering:

Gemeenskapsbou model Maatskaplike dienste model
Fokus op bates Fokus op behoefte
Bou op geleenthede Reageer op probleme
Beleggingsoriëntasie Hulpverleningsoriëntasie
Klem op verenigings Klem op agentskappe
Fokus op gemeenskap Fokus op individue
Doelwit is bemagtiging Doelwit is diens
Mense as burgers Mense as kliënte
Mag kan deur verhoudinge Mag kom van kwalifikasies
Mense is die oplossing Programme is die oplossing

4. Die uitkomste wat ons wil bereik
Gesien in die lig van die kompleksiteit van die armoede-vraagstuk en gedagtig aan ons vertrekpunte, strewe ons na uitkomste wat kennis, vaardighede, verhoudinge en organisasies bou:
• gemeentelede word begelei om die bates in hul gemeenskappe te identifiseer
• vaardighede om die energie, geleenthede en vissie van die gemeenskappe te ontsluit, word gefasiliteer
• die verbintenisse tussen bates en geleenthede word bymekaar gebring om netwerke en verhoudinge te versterk
• die bybelse visie van naasteliefde word geïntegreer met ons ontwikkelingsprosesse
• spesifieke projekte wat die beginsels van gemeenskapbou integreer word gefasiliteer.

5. Fasiliteringsprogram met gemeentes

• ringswerkswinkels en gemeentebesoeke
• verspreiding van kritieke inligting
• ontwikkeling van ‘n vaardigheidopleidingsmodel
• navorsing oor lewensverhale

6. Vennote
Buvton werk nou saam met Badisa, die KGA, SKG en die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes. Badisa is veral die vennoot wat prosesse wat alreeds geïnisieer is, verder begelei.

Teikengroep: Gemeentes en gemeenteleiers

Kursusse en Werkswinkels

Algemene kursusse (Teikengroep: Predikante, gemeenteleiers, kerkrade & lidmate)

Interaction: Wees jouself binne verhoudings en hanteer konflik opbouend
Gemeenteleiers en lidmate leer om effektief te kommunikeer en konflik te hanteer, hulself beter te leer ken, hul eie gedrag beter te verstaan en hul spanfunksionering te verbeter. Deelnemers voltooi vooraf drie psigometriese toetse, wat in die kursus bespreek en interpreteer word. Maksimum 10 persone per geleentheid.
Duur: Drie vol dae, 08:30 – 17:00
Aanbieder: Elsa Simpson (twintig jaar bedryfservaring in terapeutiese berading, groepwerk, bestuurs-konsultasie en -opleiding)
Navrae: Buvton of Elsa Simpson by (021)982 7038, 083-782 1249, esimpson@lantic.net
Datums: Ongeveer eenkeer per maand
Plek: Koorsboomsingel 29, Vredekloof, Brackenfell
Koste: R1200.00 (psigometriese toetse, kursusmateriaal, lokaal en middagetes ingesluit; verblyf uitgesluit)

Covey: “Seven habits”-kursus
“Seven habits of highly effective people” vir gemeente- en gemeenskapsleiers. Elk van dié sewe gewoontes word intensief behandel: • “Be pro-active” • “Begin with the end in mind” • “Put first things first” • “Think win-win” • “Seek first to understand and then to be understood” • “Sinergize” • “Sharpening the saw”
Navrae: BUVTON
Plek: Hofmeyrsaal, Stellenbosch Kweekskool
Koste: R1 800 (reël eie verblyf)

CFN: Fasiliteringskursus
Die VTO-forum en MTP-konsultasiegroep (“Mediation and Transformation Practice”) het saam ‘n ekumeniese fasiliteringsnetwerk, Gemeente en Gemeenskap Fasiliteringsnetwerk (GFN), gestig. Opleiding fokus op basiese kennis en vaardighede om transformasie binne die gemeente of gemeenskaps-organisasie te fasiliteer.
Navrae: 021-685 6883 of cfn@mweb.co.za
Sien ook kalender

Pastoraat as verhaalkuns
Eerste treë tot ‘n narratiewe benadering
‘n Basiese kursus vir predikante wat hulle pastorale vaardighede wil ondersoek sowel as nuwe moontlikhede om aan hulle gemeentelede hulp te verleen. Kursusgangers word aan die beginsels van narratiewe beraad bekend gestel deur na mekaar se verhale te luister. Ons gaan kyk hoe Skrifverstaan en teologiese diskoerse die pastorale hantering van lidmate beïnvloed. Die beginsels van narratiewe terapie, en hoe dit die pastorale modelle van kursusgangers mag herdefinieer, sal ondersoek word, asook die invloed en eise van ‘n postmoderne wêreldgees op die pastoraat. Die kursus gebruik vertellings, ervaringsleer en besprekings eerder as lesings om die teorieë te verduidelik en te integreer. (Tussen 8 en 20 kursusgangers per geleentheid.)
Kontakpersoon: Kontak Joanie Batt by 021-808 3382 of document.write(EPos(‘bacj’,’Stuur e-pos’,”))Stuur e-pos

 

Kursusse op aanvraag

 

Hierdie kursusse kan ook vir ringe of streke aangebied word.
Skakel Buvton vir navrae of besprekings.

Rentmeesterskap
Die BUVTON-navorsingsgroep oor rentme-esterskap het ‘n deelnemende werkswinkel ontwerp om groepe uit gemeentes (6 – 8 persone) te begelei tot die ontdekking en aanvaarding van die uitdaging van verantwoordelike rentmeesterskap op ‘n persoonlike sowel as gemeentelike vlak.
Aanbieders: Monty Sahd en Francois Cillié

Morele heroriëntering: Oor moraliteit en morele vorming in gemeentes
Met die oog op die moraliteitskrisis in ons samelewing fokus hierdie kursus op hedendaagse strominge in die Christelike etiek en die implikasies daarvan vir Suid-Afrikaners: Watter rol speel geloofsgemeenskappe in die morele herstel van ons samelewing?
Aanbieders: Nico Koopman en Chris Jones

Healing of the memory
Hierdie werksessies vir ringe of gemeentes stel predikante en lidmate bloot aan ‘n proses wat reeds baie mense se lewens ingrypend verander het. Daar word deur mense se ervarings van apartheid gewerk om die pad na versoening, genesing en ‘n nuwe, gemeenskaplike verbondenheid te betree.
Aanbieder: David Botha

Kleingroepbediening: Voorberei vir mekaar
Sonder hierdie noodsaaklike deel van die gemeente se bediening kan ons mekaar nie meer behoorlik versorg en opbou nie. Coenie Burger, Nico Simpson en Jannie Swart het ‘n kursus ontwikkel om kleingroepleiers toe te rus wat geskoei is op die benadering van die Carr-egpaar van die Candler Teologiese Skool in die VSA. Die teorie agter hul benadering en die doelwitte met kleingroepe, asook ‘n strategie vir die implementering van so ‘n bediening, word behandel.
Aanbieder: Michiel van der Merwe Duur: Drie dae

Koeltebome van God se genade
Breda Ludik het ‘n kursus ontwikkel waarin erediensbeplanningsgroepe en gemeenteleiers gehelp word om die verskillende spiritualiteite in hul gemeentes te verstaan, en om almal uiteindelik in eredienste en by ander byeenkomste te akkommodeer.
Aanbieder: Breda Ludik


Familia: Agt familiegewoontes wat geloof laat groei
Vir families met kinders ouer as vyf; die hele gesin woon die kursus by. Dis deel van die groter inisiatief, Familia: Families wat saam groei, en help gesinne familiegewoontes vorm wat kinders en ouers help om saam te groei in hulle geloof. Agterna bied hierdie gesinne die kursus in hul eie gemeentes aan.
Aanbieders: Kontak Buvton om uit te vind wie in jou streek dit aanbied Duur: Naweek

Familia: Positiewe ouerskap (POSPAR)
Opleiding vir fasiliteerders in ‘n ouerleidingsprogram – ook deel van die Familia-inisiatief. Ons fokus doelbewus op die vestiging van ‘n deelnemende (in plaas van ‘n outokratiese of permissiewe) ouerskapstyl. Kommunikasievaardighede en dissipline word ook behandel.
Aanbieders: Kontak mev Alta Marais om uit te vind wie in jou streek dit aanbied: 021-882 9956 of 082 923 9010

Vaardige, bemagtigende leierskap in die kerk (werkswinkel)

Leierskap is ‘n onmisbare sleutel tot suksesvolle transformasie, ‘n katalisator vir groei, ‘n teenmiddel teen konflik – en ‘n gawe van God wat ontdek en ontwikkel kan word. Kom leer onder meer oor: Die verskil tussen leierskap en bestuur; die dinamika van leierskap; leierskap vandag; selfbestuur; konflikhantering; leierskap en karakter; leierskap en spanbou; die ontwikkeling van leiers; leiers deur die eeue (ons leer by ander leiers); die ontwikkeling van ‘n leierskapkultuur
Aanbieder: Braam Hanekom (021-976 1458 of 083-302 639)
Koste: R30 per persoon (kursusmateriaal ingesluit)
Datums: Beperkte moontlikhede; bespreek vroegtydig. Duur: Een dag

VIGS – Uitdagings vir gemeentelike en kerklike betrokkenheid
Vir kursusse sien die moontlikhede wat CABSA, een van Buvton se vennote bied.

Beradingsvaardighede (vir lidmate)
Lidmate leer om beraders vir ander lidmate te wees deur die heersende teorieë rondom pastoraat self te ervaar en in te oefen. Dit is ‘n belewingsgerigte kursus wat met ervaringsleer werk. Deelnemers vertel hulle eie verhale en ontdek watter rol dit in hulle berading speel. So leer hulle om na ander se verhale te luister en te ontdek hoe God saam skryf aan ons lewenstories. Vorige kursusgangers sê hulle het geleer om hulleself en ander beter te verstaan en om nuut na mense te luister.
Navrae: Buvton

 

Diensleweraars

Written by Alta Marais on . Posted in Personeel

 

Frederick MaraisFrederick Marais

Communitas: Netwerk Koordineerder & SKG Gemeentebegeleiding

Gemeentes en veral die prosesse van verandering in Gemeentes het my nog altyd gefassineer. My pa vertel dat ek op 8 jarige ouderdom al probeer het om in sy gemeente te fasiliteer met die sinnetjie: Pa weet mos ons kan nie meer langer so aangaan nie.

Ek is ‘n predikant van die NG Kerk wat my bediening begin het in Somerset-Oos vir vier jaar en later was ek vir 10 studenteleraar by Studentekerk op Stellenbosch. 

Vir die afgelope 8 jaar is ek verantwoordelik vir die begeleiding van gemeenteprosesse eers by Buvton en nou binne die Communitas Netwerk.  Ek  geniet dit om saam met ‘n wonderlike span te kan saamwerk binne die Communitas Netwerk en vir die koördineringvan die Netwerk verantwoordelikheid te neem. Ek is na byna ‘n dekade se fasilitering in gemeentes  steeds mateloos gefassineer oor hoe die Here deur sy Woord en Gees  deur gemeentes wonderlik werk.  Op die blog waarvoor ek verantwoordelik is, Padlangs met gemeentes,  skryf ek weekliks oor my ervarings met gemeentes en verwelkom kommmentaar baie. Ek is baie dankbaar dat ons nou dienste kan lewer aan beide die VG en NG gemeentes van ons streek, want die eenheid van die kerk is vir my ‘n passie.

Die afgelope 5 jaar is ek betrokke by die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes en die Seisoen van Luister. Blootstelling hieraan het my verstaan van my roeping en uitlewing van my werk dramaties beïnvloed.

Ek is getroud met Anita. Ons kom ‘n leeftyd saam, want ons het mekaar in graad 2 ontmoet. Ons het twee wonderlike tiener dogters, Anika en Janneke.  Ek is baie lief vir reis, jag en die buitelewe en doen baie amateuragtige houtwerk wat my familie tot vervelens toe moet bewonder.  As ek gedwing word, skryf ek oorgemeentes en die familielewe.

Frederick Marais

Communitas: SKG
Gemeentebegeleiding
jfm@sun.ac.za
021-8083265
0833801657
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Divine RobertsonDivine Robertson

Admin Beampte Communitas

Ek werk al 10 jaar as deel van die Communitas-span en dit het my aan ‘nnuwe wêreld blootgestel van gemeentes, predikante en gemeenteleiers. Ek geniet dit om met gemeenteleiers en predikante te skakel om ons gemeenteprosesse aan hulle bekend te stel en inligting daaroor deur te gee. So kan ek my liefde en passie vir my medemens uit te leef.

Ek is gebore in Bellville, in die Paarl grootgeword, en myself bekwaam as ‘n onderwyser. Dit is waar ek vir Denver my man ontmoet het. Ons het twee kinders, Keagan en Kelly wat my geleer het om dinge van myself te ontdek wat ek nie gedink het ek kan doen nie. My persoonlike motto is om die eenvoudigste ding op ‘n besondere manier te doen. Verder het ek geleer om nooit dinge  persoonlik op te neem nie, maar op die saak te fokus. Dit is waarom mense sê, ek kan rustig bly in krisis situasies.

Elke dag vra ek die Here om my wysheid te gee in die werk wat ek doen.

Kontakbesonderhede:

(021) 808 3265
(021) 886 5701
dr@sun.ac.za

Johan KotzeJohan Kotze

Communitas: Gemeente fasiliteerder

SAVGG: Gestuurde Gemeente Konsultant

Omeen of ander rede het ek ’n behoefte dat die regte ding op die regtemanier gedoen word. Dit is dalk die rede hoekom die Here my geroep hetom gemeente fasilitering te doen. Nie omdat my bydrae as sodanig ietslewer nie, maar omdat gemeenteleiers deur geloofsonderskeiding by dieHere hoor wat hul gemeenteroeping (die regte ding) is, en dat hul dansaam beplan hoe om dit te beliggaam (reg doen).

Vir die afgelopepaar jaar het ek die wonderlike voorreg om my roeping om brûe te bouuit te leef. Dit was die opdrag wat God aan my gegee het tydens dieGcowe konferensie in Pretoria in 1997. Buvton was, by name FrederickMarais, instrumenteel daartoe dat ek gehoorsaam aan my roeping kanwees. En die wonder is dat hy nie my roeping voor die tyd geweet nie.Hulle het my doodeenvoudig akkommodeer, bygestaan, opgelei enontwikkel. Die span wat Frederick oor die jare aangestel het dra ookwonderlik hiertoe by

Ek is getroud met Annalise, ’n geskenkvan God weens haar ondersteuning en voorbidding, Sy het ’n besonderemanier waarop sy haar geloof uitleef. Ons ry weekliks, indien moontlik,saam Stellenbosch toe om daar te gaan gholf speel. Sy natuurlik beteras ek, want sy het ’n beter afrigter as ek (dis nou ek). Ons het ’nwonderlike seun Gerrit, getroud met Nicolette, en hulle  tweetjies hetdrie kinders. Hy is werksaam in London waar hy spesialiseer in diebestuur van verandering. As ouers is ons die Here dankbaar dat ons seunen skoondogter gelowiges is. Gerrit gee volwasse kategese by diegemeente waar hulle lid is.

Lees meer …

jkotze@kingsley.co.za
0219755983

Sharon NaudéSharon Naudé

Ontvangsdame

Ekis getroud met 2 kinders, en hou daarvan om met mense te werk. My doelin die lewe is om deur die genade van die Here ‘n lig te wees in diewêreld.

Ek is werksaam by Communitas vir 4 jaar, en isverantwoordelik vir ontvangs en die verkoop van boeke. Dit is vir my ‘nvoorreg en plesier om deel te wees van die Communitasspan.
Indien ek vir u van enige hulp kan wees, voel vry om my te kontak.

Kontakbesonderhede
021 808 3381
snaude@sun.ac.za

Coenie BurgerCoenie Burger

Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing

My werk by Communitas is om te help beplan aan die VBO-program wat jaarliks aangebied word en om studiegroepe oor Bedieningsprobleme of – geleenthede te organiseer.

Ek het redelik vroeg in my bediening geweet dat ek graag met predikante sal wil werk. Ek ken heelwat van die predikante in ons kerk (my 20 jaar as studenteleraar het gehelp hiermee!) en ek kan regtig sê dat ek lief is vir hulle en op `n manier in hulle glo!  Die predikante wat ons het is van die beste gawes is wat die Here aan ons familie van NG Kerke gegee het. 

Ek sou ook graag wou doen wat ek kan om predikante van ander kerke by te staan. Min van die kerke het die bronne en geleenthede wat tot ons beskikking is. Ek glo dat van die belangrikste opdragte aan ons kerk is om hierdie gawes en geleenthede ook beskikbaar te maak vir ander.  Deur die loop van my bediening het die Here my lewe al hoe dieper verknoop aan die saak van die ekumene en die eenheid van sy kerk.  Ek glo dat die variasie van mense, gawes en selfs teologiese insigte deel van die rykdom van die geloof is en dat ons ons werk beter gaan verstaan en doen as ons dit saam met ander kan doen.

Lees en dink, speel `n groot rol in my lewe.  Ek lees baie – feitlik uitsluitlik teologie – en het die genade gekry dat dit nie vir my swaar is of na werk voel nie. `n Vriend het my al gewaarsku dat dit mag saamhang met sondige nuuskierigheid. Dit is seker so, maar ek wil graag glo dat dit ook te doen het met `n begeerte om die evangelie beter te verstaan en te dink oor hoe ons as kerk Christus beter kan dien en volg. 

Ek was op skool nie juis aktief in die kerk en christelike verenigings nie en het eers in my matriekjaar tot geloof gekom. Om Christus te ontmoet en Hom te kon leer ken (al is dit maar gebrekkig) is steeds vir my die wonderlikste ding wat in my lewe met my gebeur het.  Paulus se wens in Fil 3:10 “dat hy Christus mag ken” het van my tweede jaar op universiteit nog altyd in my lewe `n groot rol gespeel.

Die tweede groot genade in my lewe is my gesin. Ek is getroud met Lydia (`n nooi van der Walt) wat betrokke is by Matie Gemeenskapsdiens en die Here het vir ons drie wonderlike kinders (Ronelle, Rulof en Cobus) gegee.

Tel 021 8083624

cwbu@sun.ac.za

Blog: www.communitas.co.za/nagedagtes

Chrisna van der MerweChrisna van der Merwe

VBO-Kantoor en Navorsing

Om sedert 2000 as deel van die wonderlike span by Communitas (vroeërBuvton) te werk, is ‘n seën wat die Here oor my pad gebring het. VanafJanuarie 2000 tot Oktober 2007 was ek in diens van die Moderatuur vanWes-Kaap Sinode asook Buvton. Ek is nou verantwoordelik vir dieadministratiewe ondersteuning van die VBO-Kantoor en Navorsing en ditis ‘n plesier om vir Coenie te werk!

Ek is ‘n Karookind – komuit goeie aarde – was in die onderwys – LO-onderwyseres en het daarnavir 15 jaar as  saakgelastigde by Studentekerk, Stellenbosch gewerk. Toe ons as gesin besluit ek mag nou weer net huisvrou en Mamma wees,het die Here (Buvton) Communitas oor my pad gebring. Vroeë aftrede hetverdwyn!  Rondom Communitas se iZiko word daar altyd iets nuuts bedinken groei ons elke dag – never a dull moment! Die Here het oor die jarewonderlik voorsien en daarom is dit nou ‘n vreugde om die Hom metblydskap te dien deur deel te wees van Communitas en VBO en om diens telewer aan gemeentes en predikante.

Jannie – my wonderlikeondersteunende man – en ek het drie kinders met pragtige kleinkinders.Ons “gym” soggens 5:30 om die dag met genoeg energie te begin.Naaldwerk is een van my groot liefdes asook tuinmaak, lees enwoonwa-vakansies saam met die gesin.

Chrisna van der Merwe
VBO-Kantoor en Navorsing
(t) 021-808 3624
(f) 021-886 5701
cmer@sun.ac.za

 

Pierre GoosenPierre Goosen

Sinodale Kommissie vir Predikante-Begeleiding

Daar is seker min dinge wat vir predikante so bevredigend enenergie-gewend is, soos om te weet wat hulle roepingsfokus is en om ditte kan uitleef.  Om te weet dat hulle betrokkenheid in die gemeente niemaar net ‘n werk is nie, maar dat dit ‘n geleentheid is om saam metander medegelowiges Jesus Christus raak te sien en saam met Hom teleef.  Gelukkig is die predikante, en geseënd is hulle bediening, watin gemeentes betrokke is waar hulle die ruimte kry om hulle roeping uitte leef.
As die predikant vir predikante-begeleiding in diens van die sinode(PSD vir SKP) het ek die voorreg om saam met hierdie predikante hulbediening te vier.
Daar is egter ook predikante wat om verskeie redes nie die geleentheidvan ‘n betekenisvolle bediening het nie.  Ek is bevoorreg om by hierdiepredikante en hul gemeentes betrokke te raak om saam met hulle weer hulbedieningsvreugde te ontdek.
As PSD vir SKP word ek bygestaan deur ‘n dagbestuur, ‘n verteenwoordiger uit elke ring en ‘n sekretaresse.
Die SKP vorm deel van Communitas wat ‘n netwerk van dienste aangemeentes en predikante is. ‘n Verskeidenheid van dienste isbeskikbaar, wat op die webwerf te sien is.  Wat ek wil onderstreep isdat ek in persoon beskikbaar is en wil wees vir die predikante  in onssinodale gebied.

Kontakbesonderhede:
pmgoosen@sun.ac.za
021-808 2914 (k)
0836305676

Joanie BattJoanie Batt

Admin Beampte: SKP

Admin Beampte: Finansies

Ek is getroud met John Batt; 3 getroude kinders; 4 kleinkinders en ‘n hond
Ek, my man en die hond woon in Kuilsrivier; my kinders in Centurion, Kuilsrivier en London onderskeidelik
Ekis die Administratiewe beampte by Sinodale Kommissie virPredikantebediening; predikantebediening- en versorging lê my na aandie hart, want ek leef graag empatie uit; deur my werk hier kan ek myHere dien en vir my medemens iets beteken
Verder is ek ook betrokke by die admin van die finansiële sy van Communitas; om met syfers te werk bly ‘n lekker uitdaging!
Onthaal, lees, brei, swem en stap is my stokperdjies

Kontakdetail:
021-808 3382 (k)
jcab@sun.ac.za

Peter Grove

Peter Adams

Communitas: Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking

My rol in die Kerk het ek al op vroeë ouderdom besef as iemand met sterk organiseringsvermoë en ‘n passie vir die werk van die Here. Om gemeentes te help en leiding te neem is vir my baie baie belangrik.

Ek is ‘n predikant van die VG Kerk wat my bediening begin het in Merweville vir ses maande en later word ek beroep na Bonteheuwel waar ek die laaste 10 jaar is.

Vir die afgelope 2 jaar is ek tentmaker in die gemeente. Ek is huidiglik verbonde aan die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking. Die kantoor was eers die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking en Gemeente-Ontwikkeling wat gewerk het binne die NGK. Huidiglik het ek ook om ‘n fasiliteringspan vir die VGK op die been te bring met die hulp van Frederick Marais. Die Kantoor vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking wil graag help i) Om die Koninkryk van God te help uitbou; ii) Die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe wat ons eenheid in Christus op konkrete wyse sal beliggaam deur die skep van Nuwe gemeenskappe; Skep van ruimtes vir aanbidding en die Herontwikkeling van ou kwynende gemeenskappe in nuwe geloofsgemeenskappe binne die visie van GKS.

Die afgelope 4 jaar is ek betrokke by die Algemene Sinode se Bediening vir Kommunikasie, Publikasie en Argief en ook by die uitleg van URCSA News. Ek is ook lid van die Regskommissie van die Kaapland Sinode van die VGK. Ek beskou myself as iemand wat wonderlike gawe ontvang het t.o.v rekenaars en wil dit altyd tot uitbreiding van God se Koninkryk gebruik.

Ek is getroud met Carol wat ek ontmoet het toe ek nog rugby gespeel het. Ons het twee wonderlike kinders, Carlo en Carla.  Ek is baie lief vir sport en kry soveel blootstelling om met oorsese rugbyspanne te reis.

Communitas: GKS
peter@kaapkerk.co.za
021-9577193
0829287688
www.gokerk.co.za / www.communitas.co.za

Braam HanekomBraam Hanekom

 

Gielie Loubser

Louisa Crafford

Madelein GerberMadelein Gerber

Koördineerder:  Vrouelidmate

Vir ongeveer die helfte van my leeftyd is ek
predikantsvrou wat my gewig saam met die
van my man in die gemeente ingooi. Aanvanklik was dit omdat dit van my verwag is.  Mettertyd het dit ‘n passie en roeping geword.

Die manier waarop vroue dink, doen en diensbaar is,  fassineer my. Die afgelope ses jaar is ek in die Wes-en Suid-Kaap as koördineerder van vrouebedieninge werksaam.  Ek meen dat vroue een van die kosbaarste geskenke aan gemeentes is – passievol, kreatief, met baie potensiaal, deernis en liefde.  Die Here werk deur Sy Gees en Woord op ‘n unieke wyse deur vroue in gemeentes. Dit is daagliks vir my ‘n voorreg om betrokke te wees by die ontsluiting van vroue se potensiaal sodat hulle met oorgawe die Here kan dien.

Ek is getroud met Frankie.  Ons het drie kinders (Celiaan, Derek en Lizelle) waarvan die een getroud is en die jongste twee nog studeer. Ek is baie lief vir die buitelewe – om te stap, die natuur te geniet en droom steeds oor die mooi tuin wat ek nog gaan maak.

Kontak Madelein by

021-9577191 (k)
082 558 3871 (Sel)
mgerber@kaapkerk.co.za

Danie MoutonDanie Mouton

Direkteur Begeleiding NG Kerk Oos-Kaapland 

Gemeentes as gemeenskappe van geloof in die Drie-Enige God was van kindsbeen die passie in my lewe. Van my kinderdae ontroer dit my as volwassenes bely dat hulle glo in God die Vader, in Jesus Christus die Here, en in die Heilige Gees, die Lewegewer. Die navolging van hierdie Goddelike Familie, en die deelneem aan God se werk, is my passie – met hoeveel misverstand, goeie bedoelings en slegte gevolge dit ook al gepaard gaan.

Gemeentes is die hoop vir die wêreld. Ek is dus bevoorreg om die begeleiding van gemeentes en hul leiers tot roepingsvervulling as my primêre taak binne die Oos-Kaapse netwerk te hê. Ons is bevoorreg om baie nou met die VGK saam te werk. Baie mooi gemeenskaplike inisiatiewe in die Oos-Kaap gee my baie hoop vir die toekoms.

Ek beleef die evangelie as publieke waarheid, en wil gemeente en hul leiers dus begelei om in die samelewing – nie net in die binnekamer van mense se private geestelike lewe nie – ‘n verskil te maak.

Queenstown-Tuine was die eerste gemeente waar ek vir vier jaar gedien het, waarna ek vir 5 jaar die hoof van die Kinderoord MTR Smit in Port Elizabeth was, en daarna vir 14 jaar predikant van PE-Hoogland. Sedert November 2007 is ek in my huidige pos aan die NG Kerk in Oos-Kaapland verbonde, ‘n Communitas-vennoot. Dit is opwindend om deel van hierdie netwerk te wees.

My betrokkenheid by die SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes oor die afgelope 5 jaar is sekerlik die mees vormende ervaring van my hele lewe!

My huweliksmaat is Martie Donald, ‘n verpleegkundige wat in reismedisyne spesialiseer. Ons het twee kinders, Niel (18) en Magdel (15).  Niel beoog ‘n loopbaan in bemarking en toerisme, terwyl Magdel haar oog op argitektuur het.

Kontak Danie by:

041 3653159

danie@ngkok.co.za

Monty SahdMonty Sahd

Skriba Kuratorium

Ekwerk tans deeltyds by die Kuratorium waar ek verantwoordelik is vir diefinansies en die administrasie. Dit is ‘n voorreg om op so ‘n wysebetrokke te wees by die opleiding van die studente wat hulle voorbereivir die gemeentebediening. Die nadenke oor teologiese opleding en dieuitdagings rondom die gemeentelike bediening, dwing ons almal ombestaande denk-en praktykpatrone krities te evalueer.

Die eerstegemeente waar ek gewerk het, was George-Moedergemeente (1984-1993). Ditwas regtig ‘n wonderlike ervaring om daar te bediening te leer ken enon die Here se genade met mens te deel. Daarna is ek naStellenbosch-Welgelegen waar ek werk tot op hede. Die bediening inhierdie gemeente is ook opbouend en vervullend. Ek is ook betrokke bydie Sinodale Fondsekommissie waar ons poog om gemeentes rondom die skepvan ‘n kultuur van rentmeesterskap probeer bystaan.

Ek is metHanna getroud en ons het drie seuns van die Here ontvang. Ons as gesingeniet die tye wat ons bymekaar is ek soek mekaar op in die tye wat onsapart is. Ek stap graag en speel ook gholf. Die “groen weivelde waarrus is” is van toepassing op die groen gras van die gholfbane waar ekspeel!

Ek kan gekontak word by 021-8876819 of 0834492461 of mpsahd@sun.ac.za

Chris JonesChris Jones