Ontvang wat vir jou gegee is

Written by webmeester on . Posted in

Free

Een van die groot hartseerstories van die kerk gaan oor wat keer op keer weer met die sakramente gebeur het. Die Doop en die Nagmaal is deur die Here in sy genade aan ons gegee om ons geloof en ons eenheid te versterk – om ons nader aan Hom en nader aan mekaar te bring. Maar deur die eeue het dit dikwels weer gebeur dat stryery oor hierdie twee wonderlike gawes gelei het tot verdeeldheid en skeuring in die kerk. Die Bose het dit weer en weer in die geskiedenis van die kerk reggekry om juis die twee sakramente te gebruik om Christene te verdeel.

Eerste twee hoofstukke van beplande boek oor die DOOP – Coenie Burger en Andries Cilliers

Eerste twee hoofstukke van beplande boek oor die DOOP
INHOUDSOPGAWE
Deel I
Hoofstuk 1

 • `n Wonderlike geskenk word op sy kop gedraai
 • Van die mees onverkwiklike en hartseer-gesprekke
 • Goedbedoelend maak ons soms `n tweede fout
 • Is daar dalk `n derde weg?
 • Diè sewe onverwagte winste wat hierdie gesprek vir ons kan bring
 • Die sakramente bring sekerheid en geloofsoortuiging
 • Die Doop kan ons help om ons unieke Christelike geloof in die Drie-enige God beter te verstaan en met meer oortuiging te bely
 • Die Doop kan help om ons nuwe identiteit in Christus helder te sien en vas te maak
 • Die sakramente help ons nie met kennis te neem van Christus en sy gawes nie, maar dit daadwerklik te ontvang
 • Die gesprek gaan ons weer bybelse taal gee om te praat oor ons verhouding met Christus
 • Die Doop is die vitale vertrekpunt vir die lewenslange proses van geloofsvorming van lidmate
 • Die sakramente help ons om in oorgangstye ons geloof nuut te ontdek
 • Die gesprek kan ons help om ander gelowiges beter te leer waardeer en liefkry

Hoofstuk 2

 • Gebeur daar regtig iets in die Doop? Twee eensydige standpunte
 • Wat gebeur in die Doop? `n Middeweg
 • Hoe moet ons dink oor sakramente?
 • Hoe die sakramente as heilsmiddele werk
 • Die Doop is `n teken wat ons help om die genade van Christus beter te verstaan
 • Die Doop is `n seël wat ons verseker dat die genade ook vir ons bedoel is
 • Die Doop is `n draer van die genade wat ons kan help om Christus en sy liefde in ons lewens te ontvang