Tyd van Verposing en die voorkoming van Uitbranding

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

  • Beding verposing-tyd vir predikant-egpaar by kerkraad
  • Fasiliteer plek en inhoud van verposing-tyd
  • Beplan voorkoming-strategie
  • Doen verwysings soos nodig
  • Besoek gemeentes en ringe met inligting en toerusting

Kontakpersone:  Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt; jcab@sun.ac.za; tel 021-808 3382

Mede-Fasiliteerders:  Jaco Coetsee; Johan Wepener

Trackback from your site.

Leave a comment