Posts Tagged ‘Bonnievale’

Wêreldbiddag Bonnievale

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

APRIL interaksiedeur Lizl Oosthuizen

Met die instap in die kerk het ons dadelik ‘n gevoel van vrolikheid en vakansie ervaar. Almal was vrolik en bont aangetrek met stringe blomme om die nek. Ons het die Bahamas besoek.

In die voorportaal was aanloklike vrugteruikers en elke lidmaat het ‘n papiersambreeltjie met ‘n teksvers aan die steeltjie vasgemaak, ontvang. Binne die kerk het ons gehoor van swaarkry en ellende agter die wit strande van die Bahamas. Ons gebedsonderwerpe was aan die steeltjie van die sambreeltjie vasgebind. Ons het gebid vir die ontsaglike armoede, baie jong moeders, HIV en Vigs, korrupsie en ander haglike omstandige soos ook in
ons eie land bekend.

In die kerk was ‘n waskom met ‘n beker. Dit is die simbool van ons besondere boodskap van dié aand. Dit was destyds die gebruik om gaste se voete te was voor die ete. Die slaaf het die laagsmoontlike pos beklee. Net voor die avondmaal het Jesus se dissipels nog baklei oor wie van hulle die belangrikste was. Jesus het egter voor hulle gekniel en elkeen se voete gewas. Hy het toe reeds geweet dat Petrus Hom sou verloën en Judas Hom
sou verraai. Ook hulle voete het Hy gewas. Kyk ons na hierdie grootse voorbeeld van nederigheid, kan ons ooit dink dat ons darem net so ‘n bietjie beter is as iemand anders?

Ons het die kerk in die gees van nederigheid en afhanklikheid van God verlaat. In die voorportaal het ons weer ‘n stokkie met heerlike vrugte daaraan ontvang. Ons kon die smaak van die Bahamas en die heerlike geur in ons monde kry en dit het ons herinner dat ons voortdurend moet bid vir die vrouens van die Bahamas. Ons bid mos tot die groot Verhoorder van gebede.

Bonnievale

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

deur Hilde Liebenberg

Ons het twee dames van die Alzheimers vereniging in Pretoria genooi om vir ons meer oor die toestand te kom vertel, asook die hantering van sulke pasiënte. Een van die positiewe uitkomste is om vir hulle iets te gee om hulle besig te hou, vandaar die Alzheimer voorskoot, of te wel die vroetelvoorskoot. Ons vroue het besluit om vroetelvoorskote te maak vir ons Alzheimer-pasiënte in ons plaaslike Ouetehuis, en vandaar die projek. Die voorskote moet aan ‘n paar vereistes voldoen – dit moet baie kreatief wees, baie kleurvol, verskillende teksture, aktiwiteite soos knope en knoopsgate, ritssluiters, velcro, veters ens, asook ’n sagte speelding en plek vir n foto’tjie in ’n plastieksakkie van die pasient se kinders of familie – en enige ander kreatiewe idees! Al ons kreatiewe naaldwerksters het ingespring en begin om die mooiste voorskote te maak. Met ons afsluitingsvergadering het ons die voorreg gehad om 16 vroetelvoorskote aan Herfsvreugde te oorhandig. Dit hou pasiënte baie ure lank stimulerend besig en maak hulle rustig.

bonnievale

Ons bid vir die vroue van Egipte BONNIEVALE

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Hilde Liebenberg

SAMEBINDEND. Die HAT beskryf die woord as byeen en ineen. Dit is presies wat gebed beteken. Dit is asof die Nyl deur ‘n wêreldwye dorre woestyn vloei wanneer vroue saam bid.

bonnievale-apr14

‘n Bybelstudiegroepie in die Van der Merwe-gemeente in Bonnievale het hierdie jaar die vrouebiddag in ons midde gereël. Die reëlings is vooraf met deernis en liefde vir die vroue van Egipte, gepaard gegaan, maar was veral SAMEBINDEND vir hierdie groepie. Een lid het skool toe gegaan en daar uit ‘n stoor vir elkeen van die groepie met Egiptiese drag voorsien. Die dekor in die kerkwas ‘n pragtige uitgebeelding ooreen-stemmend met die tema: Strome van lewende water. ‘n Put is gebou (darem net van buitebande en Hessian met ‘n emmertjie wat bokant die put gehang het). Jesus het die Samaritaanse vrou ontmoet toe Hy daar gaan rus het. Twee vroue het hierdie toneeltjie aangrypend uitgebeeld. Hierdie vrou het tog begryp sy het nie met ‘n gewone mens te doen gehad toe Hy vir haar lewende water wou gee wat haar nooit weer sou laat dors word nie. Dit was ook die hooftema van die boodskap. Jesus het geweet sy het reeds vyf mans gehad “en die een wat sy nou het, is ook nie haar man nie”. Hy was nie veroordelend nie, maar het met volle deernis met haar gepraat. Dit het ‘n mens laat wonder: wie kan ooit ‘n eerste klip gooi?

Die humor is mos altyd daar. Die lid van die groepie wat graag spontaan baie gesels, was soos ‘n mummie aangetrek en sy moes doodstil in die voorportaal staan. Mummies kan hoegenaamd nie praat nie. Sy het egter met liefde hierdie groot opoffering gemaak.

Daar in die voorportaal is van die vrugte uitgestal wat die Egiptenare langs die Nyl kweek: granate, druiwe en groot, pers adamsvye. Een verslawende vyeliefhebber het gewonder of dit groter sonde sou wees om twee vye in die kerk te steel as van ‘n boom af. Haar vriendin met die sagte hart, het haar van die versoeking gered en vir haar twee vye gesteel!

Slegs 12% van die vroue van Egipte is Christene.