Posts Tagged ‘geestelike leier’

Geestelike leiers… bring fokus

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling
Vanoggend staan en kyk ek na die wye verskeidenheid Ray-Ban, Hugo Boss, Nike Vision, Killer Loop, Oakley, Silhouette, Tommy Hilfiger, Versus en nog ander brille. Kan jy glo dat ’n hele industrie rondom die mode van brille ontwikkel het! In sommige gevalle gee die mode die moed om so ’n storie te dra.

Die kreatiwiteit van die modebase het die doel van ’n bril verskuif vanaf funksie na ’n fashion statement. Elke bril vertel ’n verhaal. Dit gee uitdrukking aan die “branding” van die naam. Dis uiters belangrik dat die funksie (om jou beter te laat sien of jou oë te beskerm teen sonlig) die naam rugsteun, anders word die naam niksseggend.

Dis ’n les wat geestelike leiers nogal by dié mense kan leer.

Geestelike leiers bring fokus.

Die fokus wat jy bring, moet mense help beter sien (of beskerm hulle voorkomend). Anders is dit net nóg ’n lens in ’n omgewing van beterweters. En sit dit in die raam van relevante betekenisvorming. Herraam die aktuele hede in die “branding” van die opgestane Jesus wat lewend en regerend híér is. Dis ons unieke“branding”. Jesus lééf en héérs ook te midde van credit crunch, competitive edge, power games en ander realiteite wat ons in die gesig staar.

Help mense met fokus deur te vra:

Waar beleef jy is Jesus aan die werk?

Waar het jy iemand anders hoor sê hy/sy sien Jesus is besig met…

Kan jy onthou waar en hoe in jou verlede het jy Jesus beleef?

Watter gedeeltes in die Bybel help jou om te onthou Jesus leef en regeer?

Die bekende motiveringskenner Anthony Robbins herinner: “It’s not what’s happening to you now or what has happened in your past that determines who you become. Rather, it’s your decisions about what to focus on, what things mean to you, and what you’re going to do about them that will determine your ultimate destiny.”

Paulus help verstaan ons dat ons só moet leer fokus: Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom” (Filippense 1:9).

Om te kan onderskei… is om fokus te bring…

 

Geestelike leiers… breek die reëls!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Geestelike leiers is nie een dieselfde nie. Hulle is so uiteenlopend soos Elia en Esra, Petrus en Paulus. Hulle het uiteenlopende maniere van optree en verskillende doelstellings. Hulle is wel almal geroep.

En hulle breek die reëls van die konvensionele oftewel dit wat algemene gebruik begin word het.

Geestelike leiers het een gemeenskaplike doel, naamlik om mense na God se agenda te beweeg. Die selfopgelegde reëls van algemene organisatoriese wysheid is gewoonlik nie toepaslik vir God se agenda nie. Dis dikwels juis die reëls van die organisasie wat die fokus van God en sy agenda verskuif na ‘n binnenshuise warmbroeiery en eksklusiwiteit.

Die algemene wysheid sê iemand wat finansieel sterk is en ‘n hoë posisie beklee, is iemand wat wéét. Dan kom Jesus en Hy breek die reëls. Hy is nie ryk nie, en beklee geen hoë regerings- of kerkpos nie. Hy meng met diegene wat randfigure is. Hy haal Homself kritiek op die hals as “vraat en wynsuiper, vriend van tollenaars en sondaars”(Matteus 11:19).

Jesus wys die Fariseërs en skrifgeleerdes tereg dat hulle tiendes van kruisement, anys en koljander gee, maar hulle kom die wesenlike bedoeling van die wet (hart) van God nie na nie (vgl Matteus 23:23). In ons tyd dink ek die goeie geld van ‘n geliefde lidmaat moenie die geestelike leier laat oë sluit vir die gebrek aan geestelike diepte en karakter nie.

Hoewel ‘n geestelike leier mense lief het en moet lief hê, gaan die opdrag van God wat gesê en gedoen moet word hom of haar nie altyd geliefd maak nie. Mense is te geneig om die boodskapper dood te maak en die boodskap te ignoreer.

Ek vind dat die Here vir ‘n mens wel die krag gee om sy roeping uit te leef, én ek streef daarna om my gesindheid en optrede so te hou dat ek mense nie vervreem nie. Persoonlik dink dis belangrik hóé dit gedoen word. Hierin moet ons nie emosioneel onintelligent optree nie.

Geestelike leiers… is dirigente van hoop

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Besef jy dat ‘n dirigent van ‘n orkes geen klank maak nie?

Sy arms mag dramaties swaai en met die stokkie ‘n EKG patroon skets, die hare wildswaaiend en sy gesig meegevoer in die misterie van die bladmusiek wat in sy hart resoneer. Haar oë mag subtiel die speler van die kleinste instrument intrek in die simfoniese geheel. Maar self: geen geluid nie!

Geestelike leierskap is nie hoe hard jy praat of hoe baie jy praat nie. Dis dirigentwees vir ‘n nuwe werklikheid van hoop. Jou ware krag lê in die ontsluiting van die hoop wat God in ander gegee het. Dis nie hoe goed jyself is nie. Dis hoe effektief jy ander help verstaan hulle rol is onontbeerlik vir die simfonie van hoop wat ‘n wêreld kan meesleur in nuwe verwagtings van God se koms.

Dalk moet jy oor jou eie persepsie kom dat jy alleen die draer van hoop is. Ander wil dalk ook bydraers van hoop wees, en wag net op jou om hulle nader te wink om in te val.