Posts Tagged ‘Geloof’

VBO Kursus-terugvoer

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

In Augustusmaand het was daar die geleentheid om twee VBO-kursusse by te woon.

In die woorde van een van die kursusgangers:
“Ons tyd saam was sielsverrykend, leersaam en inspirerend!”

Lees hier onder hoe die kursusgangers hierdie kursusse ervaar het …

Ons Almal is Op Reis

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

VBO_9e_Geloofsreis Jaar 2 Retraite 5 DissipelskapVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reisVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reis

Geloofsreis vir Predikante

ʼn Mens se geloofsvorming is ‘n lewenslange reis saam met Jesus, en dit impliseer ‘n proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan jou naaste en aan die skepping.

Lees meer hieroor hier onder, en skryf in vir een van die twee retraites in Oktober:

Jaar 1 Retraite 3: Die Innerlike Reis of
Jaar 2 Retraite 2: Dissipelskap

 c_Bird

Kursus : Koinonia en Geloofsvorming

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

VBO 15 : Koinonia en Geloofsvorming in gemeentes

WANNEER? 17–19 September 2013        WAAR? Stellenbosch        AANBIEDER: Nico Simpson

Hierdie kursus fokus daarop hoe om diep te connect,veilige ruimtes vir mense te skep en koinonia te bevorder. Dit is ‘n interaktiewe kursus wat deur middel van video’s, connecting-vaardighede en groepsgesprek nadink oor diep verbintenis en die herstel van verhoudings.

Kursus oor Geloofsformasie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

VBO 14 : Geloofsformasie in Dissipelskap – bediening in die lewe

27-29 Augustus, Stellenbosch

Nico Simpson en Coenie Burger

In hierdie kursus word daar gefokus op die saak van geloofsformasie met die oog op dissipelskap. Die kursus sluit aan by die 9-punt rooster oor predikantswerk soos dit in die VBO boekie verduidelik word. Die doel is om die middelste been oor die vorming van geloof, hoop en liefde van nader te bekyk en beter te probeer verstaan presies hoe die vorming gebeur.

Retraite op Wortelgat

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse

Die komende week vind daar weer ‘n Retraite plaas: Jesus en die Koninkryk, wat die tweede been is van die eerste jaar van die Geloofsreis vir predikante. Die eerste been van die Geloofsreis het vroeër vanjaar plaasgevind op Wortelgat net buite Stanford, en hierdie keer word dit weer op dieselfde plek gehou.

Verder Geluister: Joh 17:20-26

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

Sewende Sondag van Paastyd ~ 16 Mei 2010: Joh 17:20 – 26

Daar bestaan by baie mense vandag die algemene gevoel dat die eenheid, of dan meer spesifiek die eensgesindheid na ’94 en ’95 aan die verbrokkel is. Nuwe (of ou) partyskappe steek kop uit en rassisme word kort-kort genoem.

Hierteenoor lees ons in Joh 17: 20 tot 26 van Jesus se sterk oproep tot eenheid. Waarom is die beweging dan in teenoorgestelde rigtings. Jesus stuur sy dissipels uit om Sy liefde uit te dra en ons ervaar dat die algemene gevoel van eenheid afkoel.

Miskien omdat ons appels met pere vergelyk. Die eenheid waaroor Jesus dit het is nie ‘n algemene gevoel van eensgesindheid of eendragtige euforie oor ‘n rugby oorwinning nie. Dit staan in verband met sterk woorde wat ons in die teks vind naamlik: geloof;  liefde; heerlikheid; by My, ens. Dit is hemelse begrippe en volg op Jesus se gebed “ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom”. Dit is ‘n eenheid wat in die eerste plek gerig is op gelowiges.

Het dit dan niks te doen met ons euforie oor wat vir ons goed lyk en voel, soos ‘n eenheidsgevoel in ‘n land of ‘n sportoorwinning nie? Ons wil dit beantwoord met ‘n teenvraag: Hoe sal ware eenheid en liefde onder gelowiges nie ‘n invloed op die wêreld om hulle hê nie?

Is ons uitdaging nie dalk om meer te leef in die heerlike teenwoordigheid van die God van eenheid nie? Dan sal die invloed van liefdevolle, eensgesinde gelowiges nie maklik ongemerk verbygaan nie.  Pinkster is net die tyd vir die Gees om weer ‘n vuur aan te steek en die afkoeling om te keer.

André Olivier

Seisoen van Luister Powerpoint

Geen verdere preekriglyne in argief beskikbaar

Jou gebed veraai jou geloofsidentiteit.

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Hoe weet jy watter god iemand aanbid? In die Bybelse tyd is mense herken volgens die Naam wat hulle aanbid.

Gebed is ʼn universele saak wat in byna al die godsdienste op een of ander manier beoefen word. Mense se godsdienstige oriëntasie word herken deur die identiteit van die god waarvoor hy bid. As Christene roep ons God aan omdat ons glo Hy bestaan en luister na ons gebed. Ons identiteit is in die wêreld bekend omdat ons in die Naam van Jesus Christus bid.

In Hand 9:14 en 21 word die dissipels van Christus uitgeken aan hulle gebed in die Naam van Christus. Hulle word deur die omstanders genoem: “die mense wat hierdie Naam aanroep”. Ons lees ook in 1 Kor. 2:1 dat Paulus homself identifiseer as iemand wat ook niks anders as Jesus Christus wil praat nie. Die vroeë Christene was duidelik wie hulle aanbid en in wie se krag hulle glo. Hulle is in die openbaar geïdentifiseer omdat hulle Jesus aangeroep het.

Ons geloofs-identiteit word raakgesien in ons gebede. Dit is ook die rede waaroor ek die vorige blog oor ons identiteit as gelowige weer opgeroep het. Jy sal mos nie vir God kan aanbid, as jy nie glo in die krag van Jesus nie.

Dit is dus belangrik dat ons besef tot wie ons bid en watter krag ons gebed dra. Dit openbaar ons geloofsidentiteit.
Rom. 10:14 “Maar hoe kan ʼn mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie?….”

As jy weer huiwer om te bid, dink net weer hieroor, want jou gebed openbaar jou geloofsidentiteit.