Posts Tagged ‘Gemeentes’

Kreatiewe idees vir gemeentes

Written by Bridget Leibbrandt on . Posted in Artikels, Communitas Inligting, Communitas-e, Dienste, Dienste-Communitas, Enuus, Eredienste en liturgie, Gemeentes, Gemeentes, Nuus, Nuusperspektief, Prediking

Praktiese punte aan gemeentes vir nadenke:

Kommunikeer duidelik dat hierdie maatreëls met die kennis en inligting wat ons nou het, is wat nou belangrik is. Dit is nie die nuwe normaal nie maar drastiese optrede vir ‘n beperkte tyd. Dit mag ook vinnig verander.

Tans moet almal so vinnig en so streng as moontlik maatreëls tref om verspreiding te beperk sodat ons voor die kurwe kan bly. Ons is ‘n land wat kwesbaar is met hoogs aansteeklike siektes.

Bedien daarom vanuit die volgende vertrekpunte.

Kreatiewe idees vir gemeentes – 18.03.2020

Geboorte van ‘n nuwe Taakspan

Written by Admin on . Posted in Dissipelvorming

Disciple3

Dissipelvorming

Disciple

Tydens die Sinode van Wes-en Suidkaap se sitting vroeër vanjaar, het daar onder die vleuels van die Diensgroep vir Toerusting ‘n nuwe Taakspan tot stand gekom: Die Taakspan vir Dissipelvorming (vroeër Lidmaatbemagtiging).  Hierdie taakspan fokus op lidmate, en hoe om hulle toe te rus en te bemagtig in hulle gemeentes.

Die eerste vergadering van hierdie groep, wat bestaan uit predikante sowel as lidmate, was ingerig as ‘n dinkskrum. Johan Kotze het aan die hand van Design Thinking die groep gefassiliteer om hulle potensiaal as groep te begin ontsluit.

 • 20151015_104458
 • 20151015_104557
 • 20151015_104519
 • 20151015_104526
 • 20151015_140458
 • Johan verduidelik
 • Tommy lewer sy inset
 • Groepwerk
 • Humor was daar ook!
 • Die eindproduk van hierdie sessie - in Februarie 2016 dink ons verder saam!

Hier is opmerkings van ‘n paar van die taakspanlede:

GROEI.  Dis wat ek beleef het, want ek is uit my verwysingsraamwerk geneem na ‘n visie van ‘n perfekte wëreld waar mense in harmonie moet saamleef. Ek was meegevoer deur Johan se strategiese denke proses en was verbaas oor die kennis van die ander dominees (wat eintlik nice ouens was met ‘n sin vir humor!)

Ek glo dat die span ‘n goeie plan kan saamstel. (Alewyn, lidmaat)

Die eerste ontmoeting van dié sinodale taakspan was ‘n energerende ervaring wat met groot kundigheid deur Johan Kotze gelei is. Dit is, myns insiens, ʼn groot voorreg om saam met ander lidmate insette tot die kern-saak van dissipelvorming te kan lewer. Ek glo en vertrou dat hierdie die beginpunt is van ʼn voortdurende proses waar elkeen van ons ʼn geringe bydrae kan maak tot ʼn gesprek wat die breër kerkverband kan verryk. (Marcell Mey, predikant)

My belewenis was, dat die taakspan regtig ernstig is om die hartklop van God te soek en nie net op ‘n “formule” wil besluit om dissipels te vorm nie. Die vergadering het my nuwe energie gegee en hoop vir ons kerk.

Wat gaan die impak wees… Dissipelskap gaan ons nie net help om mense nader aan die Here te kry nie, maar ook help om beter met mense om te gaan. Dissipelskap herstel en verdiep verhoudings. Dit kweek egte, eerlike verhoudings. (Elcshé, Predikant)

Ek het dit eerstens geniet om my ervaringe binne die gemeente met ander te kon deel en te sien hoe ons almal met min of meer dieselfde bekommernisse en uitdagings sit. Dit het my egter ook moed gegee om te weet dat ek nie alleen met hierdie uitdagings sit nie.

Ek het ook die samestelling van die groep baie geniet. Ek dink ons het die vermoe om mekaar bietjie uit te daag en verder te laat dink.

Ek is entoesiasties oor die dinge waaroor ons droom vir 2016. Ek glo dat indien ons dit toegepas kry, dit ’n wonderlike hulpmiddel in gemeentes sal kan wees. (Marietjie, predikant)

As iemand iets vir die taakspan wil stuur as bydrae/nadink/voorstel kan julle dit gerus doen. Kontak die voorsitter deur hier te kliek: Jannie le Roux

 

Changing the World?

Written by Admin on . Posted in Konferensies, VBO

Winterskool-sprekers dag 1

Die sprekers van dag 1 by die Winterskool van 2-4 Junie 2015 op Stellenbosch

Prof Barney Pityana het tydens die hoofrede van die oggend gepraat oor hoe om beide ‘n getroue volgeling van Jesus én ‘n verantwoordelike burger te wees. Ons word binne ons demokrasië geroep om te getuig oor die transformerende liefde van God vir die wêreld.

Die res van die dag is gesels oor sake soos menswaardigheid (met ‘n dowe dominee en haar horende kollega wat vertel het hoe om die grense tussen dowe en horende lidmate in hul gemeente te oorbrug); oor dissipelskap en burgerskap vanuit die Ou en Nuwe Testament belig; oor die uitdagings van ongelykheid in ons land; oor hoe die kerk kan help om mense te laat verantwoordelikheid neem in hul eie gemeenskappe; en oor hoe die kerk moet lyk in die volgende 30 Jaar.

Hierdie 5 temas word elke oggend verder bespreek, vanuit verskillende hoeke en deur verskillende sprekers belig.

Tydens die middagsessies kon konferensiegangers inskakel by gesprekke oor hoe prediking in kerke regtig ‘n verskil op voetsoolvlak kan bring; oor die kerk se betrokkenheid in kinderwerk en die beskerming van die kind se regte; oor missionale gemeentes en hoe hulle ‘n verskil kan maak; oor hoe leiers ‘n kerk én wêreld kan help transformeer; en oor die verwantskap tussen dissipelskap, rentmeesterskap en verantwoordelike burgerskap.

KOM LUISTER VANDAG EN MôRE VERDER HOE JY KAN HELP OM DIE WêRELD TE VERANDER!!

VBO Nuut en Geïntegreerd

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

Nuwe en Geïntegreerde

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

ʼn Gesamentlike projek van die drie VBO-sentra

 Communitas Logo  Excelsus logo  Logo Shepherd

                                               

Ons begin in 2015 met ʼn nuwe, tweede groep wat die gevorderde Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing gaan deurloop!  

Ons nooi leraars wat 5 jaar of langer in die bediening is om saam te kom dink oor hoe ons ons bediening sinvol en verantwoordelik kan inrig.  

Die eerste groep van 35 leraars het vanjaar die eerste drie modules voltooi en ons kry baie positiewe terugvoer.

Maar wat behels hierdie sertifikaat?

Die bedoeling van die Geintegreerde Sertifikaatkursus is om leraars wat al `n rukkie in die bediening is op ʼn dieper en grondiger vlak te geheroriënteer t.o.v. hulle bediening.

 • Die kursus word dus in ʼn formaat van nege blokke (van 3–4 dae) oor die loop van drie jaar gedoen.
 • Dit wil inklusief werk deur teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit te bevorder
 • Die kursus gee nuwe insigte, maar is ook baie prakties en help mense om innoverend te werk.
 • Die struktuur van die M Th kursus word as ʼn vertrekpunt geneem, maar ʼn belangrike verskil is dat daar geen skripsie geskryf word nie.
 • Om kursusgangers dieper aan die dink en werk te kry word o.a.  ʼn joernaal gebruik.

 

Die datums vir die nuwe groep van 2015 is die volgende:

Blok 1 Om die Tye en Geleenthede te Verstaan 17-19 Feb
Blok 2 Gemeentelike Ekklesiologie 21-23 Apr
Blok 3 DIE TRINITEIT-Die Wonderlike, Vreemde God in Wie Christene Glo 1-3 Sep

Kruisvaarders van Gordonsbaai

Written by Admin on . Posted in VBO

Pinkster Gordonsbaai was vanjaar ‘n absolute belewenis van beeld, klank en sielskos.
Jannie le Roux sê: “Ek het vir die Here gevra ‘Wat gaan ons vanjaar met Pinkster doen?’ en toe gee Hy vir my ‘n prentjie.”

Hierdie prentjie het gestalte gekry onder die hande van die entoesiastiese Pinksterspan wat die kansel omskep het in ‘n Bybelse seilboot, kompleet met anker en wit seile wat bol in die wind (van die kanselwaaier).

Die stampvol kerk vol Kruisvaarders is elke aand saamgenooi op die geestelike reis, met die temalied wat die gemeente se koorleier en komponis, André Strydom, met die musiek van die fliek 1492 The Conquest of Paradise, geskryf het.

Elke aand het die diens begin met ’n oproep en hierdie temalied, waarna ‘n inspirerende boodskap gevolg het. ‘n Videoclip het dan die boodskap se kern nog verder vasgelê, en die aand is afgesluit met sangitems deur van die gemeente se vele kunstenaars.

Ons wag in spanning op ’n dvd om hierdie reis en ongelooflike belewenis met die res van die gelowiges te kan deel!

Temalied: http://www.youtube.com/watch?v=jAVUJKvkN7E

Pinkster 2013 Foto IMG-20130512-00134

Gemeentenuus: Durbanville Bergsig

Written by Admin on . Posted in Kampe, Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

alt

Hettie \brittz

Die vroue van Durbanville-Bergsig het vanaf ons laaste terugvoer met so ‘n passie aan die koninkryk van God help bou – dis ‘n voorreg om dit met ons Interaksie Vriendinne te deel.

Boerekosaand

Ons jaarlikse Boerekos aand is laasjaar aangevul met ‘n ontspanne, propvol Vroue-kuieraand op 19 September.  Die aand het afgeskop met ‘n pragvertoning deur Annique, ‘n Afrikaanse sangeres van Bellville, gevolg deur ‘n roerende getuienis van Adri, Annique se Mamma, rondom die pad wat sy met kanker stap.  Daarna het “Get Organised” se Kirstie Sprowson aan die woord gekom met nuttige “tips” vir effektiewe tydsbestuur en hoe om jou huis (en kinderkamers!) te organiseer – voorwaar ‘n openbaring vir menige vrou!  Die aand is afgesluit deur ons eie Catherine Dreyer wat op haar treffende wyse ons inspireer het om as vrou jouself na waarde te skat, want vir God is jy kosbaar:  Psalm 139: 14  “ …U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep”.

alt

Vis op die kole

Ons Vrouekamp was 12-14 April 2013 by Melkbosstrand en Lizette du Piesanie het met ons die tema “My identiteit in God” behandel.  Ons was ongeveer 70 vroue wat die naweek bygewoon het.  Die Here het met elkeen ‘n afspraak gehad.  Sommige van ons het Vrydag by die kamp aangekom met die gevoel van “wat maak ek nou eintlik hier?”; sommige was vasgevang en toegespin met seer en probleme; sommige het net gehoorsaam opgetree omdat ons Here hulle by die kamp wou hê.  Die hoogtepunt van die naweek was Saterdag-aand toe ons almal met ‘n laken wat oor ‘n mooi stel klere gedrapeer was, by die saal moes opdaag en waar ons tydens ‘n seremonie ons “ou klere” moes afgooi en ons “nuwe identiteit in God” simbolies moes aantrek.  Die Gees van God het ons almal se harte daardie aand kom vol maak en ons het besef, ons is soos vlinders!  Ons het uit ‘n kokon gebreek en ons het ‘n nuwe lewe en toekoms in God!  Sondag-oggend was ‘n getuienis-geleentheid en ons het daarna saam Nagmaal gebruik!   Baie van ons kan getuig dat daar ‘n warmte en liefde tussen ons vroue ontstaan het wat ons steeds ervaar wanneer ons mekaar sien en wat ons wil uitdra na ander daarbuite.   Na die naweek het elkeen van ons geweet – God het met elkeen van ons ‘n afspraak gehad!

Met groot verwagting het baie vroue uitgesien na Hettie Brittz se koms na Durbanville-Bergsig. Sy het die Vreesloos Vry seminaar vir ongeveer 450 vroue aangebied op 3-4 Mei 2013. Enige vrou wat wou, kon dit bywoon en saam het ‘n groepie gebid dat die vroue wat kom, daar moes wees en sou wegstap met net die regte woorde wat hulle nodig gehad het.

Alida Vorster (Kommunikasiebeampte Durbanville-Bergsig) het met Hettie Brittz gesels en ‘n kort opsommende artikel oor Hettie se gesprek deel ons graag: