Posts Tagged ‘groei’

VBO-Programboekie 2016

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dissipelvorming, VBO

VBO gaan oor die verdieping van ons verstaan
van die evangelie,
ons ingesteldheid teenoor ons roeping en
oor die slyping van
ons bedieningsvaardighede.
Dit gaan veral ook oor konstante leerbaarheid:
oor die moed om in nuwe situasies in te gaan
met die vertroue dat die Here ons kan leer en
’n weg kan wys
wat ons nie nou helder sien nie.
9 blokke
Geagte kollega

Ons as Taakspan vir VBO stuur aan jou hierdie VBO gids vir 2016 met groot verwagting. Ons is tot ʼn groot mate ʼn nuwe span wat graag wil voortbou op die goeie werk van die vorige span. Hierdie jaar se gids is werklik ʼn spanpoging waaraan byna elke taakspan van die Sinode saam gewerk het. Meeste van die kursusse is daarom kursusse wat VBO saam met hierdie taakspanne aanbied.
Ons is bewus van die besondere uitdagings wat aan ons as predikante gestel word in hierdie tye en het na die beste van ons vermoë ʼn program saamgestel wat hierdie uitdagings aanspreek. Die uitdagings wat deur die Moderamen vasgestel is, het ons gehelp om die fokusse van die kursusse te ontwikkel.

Geboorte van ‘n nuwe Taakspan

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dissipelvorming

Disciple3

Dissipelvorming

Disciple

Tydens die Sinode van Wes-en Suidkaap se sitting vroeër vanjaar, het daar onder die vleuels van die Diensgroep vir Toerusting ‘n nuwe Taakspan tot stand gekom: Die Taakspan vir Dissipelvorming (vroeër Lidmaatbemagtiging).  Hierdie taakspan fokus op lidmate, en hoe om hulle toe te rus en te bemagtig in hulle gemeentes.

Die eerste vergadering van hierdie groep, wat bestaan uit predikante sowel as lidmate, was ingerig as ‘n dinkskrum. Johan Kotze het aan die hand van Design Thinking die groep gefassiliteer om hulle potensiaal as groep te begin ontsluit.

 • 20151015_104458
 • 20151015_104557
 • 20151015_104519
 • 20151015_104526
 • 20151015_140458
 • Johan verduidelik
 • Tommy lewer sy inset
 • Groepwerk
 • Humor was daar ook!
 • Die eindproduk van hierdie sessie - in Februarie 2016 dink ons verder saam!

Hier is opmerkings van ‘n paar van die taakspanlede:

GROEI.  Dis wat ek beleef het, want ek is uit my verwysingsraamwerk geneem na ‘n visie van ‘n perfekte wëreld waar mense in harmonie moet saamleef. Ek was meegevoer deur Johan se strategiese denke proses en was verbaas oor die kennis van die ander dominees (wat eintlik nice ouens was met ‘n sin vir humor!)

Ek glo dat die span ‘n goeie plan kan saamstel. (Alewyn, lidmaat)

Die eerste ontmoeting van dié sinodale taakspan was ‘n energerende ervaring wat met groot kundigheid deur Johan Kotze gelei is. Dit is, myns insiens, ʼn groot voorreg om saam met ander lidmate insette tot die kern-saak van dissipelvorming te kan lewer. Ek glo en vertrou dat hierdie die beginpunt is van ʼn voortdurende proses waar elkeen van ons ʼn geringe bydrae kan maak tot ʼn gesprek wat die breër kerkverband kan verryk. (Marcell Mey, predikant)

My belewenis was, dat die taakspan regtig ernstig is om die hartklop van God te soek en nie net op ‘n “formule” wil besluit om dissipels te vorm nie. Die vergadering het my nuwe energie gegee en hoop vir ons kerk.

Wat gaan die impak wees… Dissipelskap gaan ons nie net help om mense nader aan die Here te kry nie, maar ook help om beter met mense om te gaan. Dissipelskap herstel en verdiep verhoudings. Dit kweek egte, eerlike verhoudings. (Elcshé, Predikant)

Ek het dit eerstens geniet om my ervaringe binne die gemeente met ander te kon deel en te sien hoe ons almal met min of meer dieselfde bekommernisse en uitdagings sit. Dit het my egter ook moed gegee om te weet dat ek nie alleen met hierdie uitdagings sit nie.

Ek het ook die samestelling van die groep baie geniet. Ek dink ons het die vermoe om mekaar bietjie uit te daag en verder te laat dink.

Ek is entoesiasties oor die dinge waaroor ons droom vir 2016. Ek glo dat indien ons dit toegepas kry, dit ’n wonderlike hulpmiddel in gemeentes sal kan wees. (Marietjie, predikant)

As iemand iets vir die taakspan wil stuur as bydrae/nadink/voorstel kan julle dit gerus doen. Kontak die voorsitter deur hier te kliek: Jannie le Roux

 

Om te wát met ʼn Gevorderde Sertifikaat?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 Logo's Sentra  VBO Nuut en Geintegreerd

Waarom 9 kursusse in 3 jaar? Hoekom sal ek nodig hê dat iemand namens my besluit wat ek moet leer? So vra iemand oor die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, ʼn reeks kursusse wat jou oor ʼn tydperk van 3 jaar op ʼn nuwe leerkurwe neem.

In hierdie tyd gaan jy delf in werke van die mees relevante teologiese werke van ons tyd; gaan jy gesels saam met kollegas oor vraagstukke en vrese en saam na oplossings en antwoorde soek.

Iemand wat in 2014 die eerste 3 blokke deurloop het, som dit so op:

“’We read to know we’re not alone,’ het C.S Lewis blykbaar gesê. Ek het onlangs by ‘n nuwe gemeente begin werk en in my veertien jaar van bediening is dit my eerste een-man gemeente. Meer as ooit verlang ek na my kollegas – nie net wat werkverdeling betref nie maar veral wat goeie wederkerige vorming en saam groei binne ‘n unieke konteks betref. Die sertifikaat-kursus kom regtig tot my redding wat ‘n paar aspekte van my (een-man)bediening behels: Ons is ‘n groep leraars, van uiteenlopende kontekste, wat saam vir drie jaar op reis is.

“Ons kom sit elkeen met ons eie unieke konteks rondom hierdie tafel en tree in gesprek daarmee en met mekaar. Dit is dus ‘n skeppende proses waarin ons saam groei in sekere kern gesindhede, vaardighede en gewoontes vir bediening in ons tyd. Die aanbieders lewer nie teologiese monoloë uit hul akademiese kokonne nie, maar bring dit deurgaans terug na ons konteks en praat vanuit hul bedieningskontekste. Vir iemand soos ek wat baie bewus van die konstante vloeibaarheid van ons tye soms paniekerig die nuutste boek gryp (in die hoop op antwoorde, inspirasie en groei), is hierdie sistematiese bedieningsrelevante reis inderdaad ‘n pelgrimstog soos Eugene Peterson se “A long obedience in the same direction.” Ek kan nie wag om te sien wat met ons om die volgende draai gaan gebeur nie.

“Die drie blokke het vir my as mens persoonlik en as predikant baie beteken.  Uiteindelik is van dié kennis ook met gemeenteleiers bespreek en begin implementeer vir die gemeente se rol en taak as gestuurde geloofsgemeenskap.”

Kyk verder onder oor die uiteensetting van die eerste drie blokke waarmee ons weer vanjaar begin.

MEER GELUKKIG?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Hoe gelukkig is jy?

Tevrede? Vervuld? Vol vreugde? Veerkragtig? Positief? Opgewonde? Hoopvol?

 Happiness

Ons besef almal vreugde en geluk is meer as net ‘n gevoel.

Toe die bekende Harvard Universiteit die kursus oor “Happiness” aanbied, het hulle die meeste inskrywings ooit vir ’n kursus gekry!

Waarom kyk na iets soos Geluk/Happiness?

Vir lank het die psigologie (en teologie ook) baie aandag gegee aan wat met die mens verkeerd is, en hoe om die mens van “stukkend en sondevol” te help na “normaal”. Eers sedert 1998 is stadigaan begin om te kyk na maniere hoe ons mense kan help om te fokus op hulle sterkpunte en deugde.

Kortom, HOE HELP ONS MENSE OM TE FLOREER!

Die kursus GELUK: DEUGDE-IN-PRAKTYK OM TE FLOREER (VBO-kursus oor “happiness”) aangebied op 29-31 Julie 2014, Stellenbosch, WIL HELP OM MENSE EN GEMEENSKAPPE TE BEGELEI NA “WELL-BEING”.

Laat jou bediening weer BLOM!

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 

NUWE GROEI EN VRUG

‘n VBO-kursus

 MPA
Die Moreletapark Assosiasie (mpa) bied reeds die afgelope 3 jaar ‘n program van ondersteuning aan om leraars toe te rus om nuwe groei en vrug in hulle persoonlike lewe en in hulle gemeentes te vind.  Deur hierdie leiersbyeenkomste het hulle gesien hoe gemeentes verander nadat leraars se diepste behoeftes vervul is en harte opnuut aan die brand geraak het  met ʼn nuwe passie en ʼn visie van wat God wil doen in elke gemeente.

Daarom bied Communitas nou hierdie program aan as ‘n VBO-kursus wat plaasvind op 13-15 Mei.

Wat is die inhoud van hierdie ondersteuningsprogram?

Dit wil leraars help om ʼn breë perspektief te kry van die behoeftes wat daar in die kerk en in hule eie binneste bestaan. Onderwerpe soos “Die Woestynpad” en “Vergifnis en Vryspraak” wil leiers help om vry te kom van bagasie en nuwe vreugde en innerlike vrede te vind.

ʼn Tema soos “Leierskap” wil leraars help om meer effektief leiding te neem en ʼn groter verskil in mense se lewens te maak.  Praktiese sake soos “ ʼn Gebalanseerde lewe” wil die werk van predikant-wees ʼn lekkerder ervaring maak.

Miskien is die bespreking oor “Die werk en toerusting van die Heilige Gees” die belangrikste onderwerp wat leraars help verstaan wat dit beteken om onder die beheer van die Heilige Gees te lewe. So kan jy met groter krag en invloed jou bediening  doen.

Hoekom die kursus bywoon?

Die kursus is gerig op die praktyk en wil leraars bemoedig en met nuwe entoesiasme en visie toerus om God se wil vir hulle gemeentes beter te laat realiseer.

Uiteindelik is ons gebed dat elke leraar ʼn nuwe ontmoeting met die Here sal ervaar wat verseker nuwe blydskap, groei en vrug gaan bring.

Boeke

Die volgende twee boeke sal as basis vir die kursus dien:

 1. Wanneer die Heilige Gees Werk. Dirkie van der Spuy. Struik 2012
 2. Leierskap sonder grense. Dirkie van der Spuy. Struik. 2010
Om in te skryf, kliek hier:  VBO 16 Nuwe groei en vrug
Vir meer inligting oor plek en tye, kontak vir Wilma

 

 

Geloofsvorming: ʼn lewenslange reis …

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Geloofsreis

vir

Predikante

 Sentrum vir Geloofsvorming

Geloofsvorming is ʼn lewenslange reis saam met Jesus. Dit impliseer ʼn proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan die naaste en die skepping.

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO kursus deur Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied.

Die Geloofsreis het ʼn aanvanklike curriculum van 3 jaar waar predikante op 4-dag retraits gaan, en waar hulle in ʼn rustige omgewing begelei word om op verskillende vlakke te groei en verander. Predikante wat die 3 jaar se reise voltooi het, word vanaf vanjaar ook genooi om steeds voort te gaan met die reis, want daar word nou nog 2 retraits bygevoeg.

Maar wat behels hierdie Geloofsreis nou eintlik?

Gys van Schoor, begeleier, skryf só hieroor:

Die Geloofsreis wil ons help om

 • Eerstehands met Jesus te leer lewe (Dissipelskap)
 • Onsself te leer ken

Almost all problems in the spiritual life stem from a lack of self-knowledge. (St Teresa of Avila)

 • Innerlik verander te word (Geloofsvoming)
 • Meer vry en heel te word
 • Om meer mens te word
 • Om meer diensbaar te word

 

Die 2 persone wat die Here gebruik het

om my op ‘n nuwe pad te lei was:

 • NT Wright

(Seker die voorste Nuwe Testamentikus tans in die wêreld)

 • Dallas Willard

(Professor in Filosofie, VSA)

Dallas het die kerk in die wereld gehelp om weer dissipelskap en geloofsvorming ernstig op te neem

 

Hier is links waarna jy kan gaan kyk op You Tube

NT Wright – Simply Jesus

NT Wright – How God became King

Dallas Willard – The cost to follow

Lees verder vir meer inligting en inskrywingsvorms … 

Ons Almal is Op Reis

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

VBO_9e_Geloofsreis Jaar 2 Retraite 5 DissipelskapVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reisVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reis

Geloofsreis vir Predikante

ʼn Mens se geloofsvorming is ‘n lewenslange reis saam met Jesus, en dit impliseer ‘n proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan jou naaste en aan die skepping.

Lees meer hieroor hier onder, en skryf in vir een van die twee retraites in Oktober:

Jaar 1 Retraite 3: Die Innerlike Reis of
Jaar 2 Retraite 2: Dissipelskap

 c_Bird