Posts Tagged ‘Handelende geloof’

Verder Geluister: Luk 18:1-8 – Handelende geloof

Written by Donald Katts on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

20 Okt 2013 ~ Twee en twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Luk 18:1-8:      ’n Handelende geloof en Liefde kweek volharding in gebed

Die openingsvers maak dit vroeg duidelik dat dit hier gaan oor die aanhou van gebed, toegewydheid in gebed en veral oor die besit van die dryfvere vir gereelde en volgehoue gebed. Soos die weduwee die noodlydendes, randfiguurmense en armes verteenwoordig, so verteenwoordig die regter die rykes, maghebbendes en gesagsfigure in ’n wêreld van onreg, politieke en ekonomiese ongelykheid, ’n wêreld van “have and have-not”.