Posts Tagged ‘inligting’

Nuwe baadjie vir VBO Programboekie!

Written by Admin on . Posted in Dienste-Communitas, VBO, Vennote

VBO Program

2019

Dit is nou net meer as tien jaar dat die A-Z beleid vir predikante goedgekeur is, en daar was doemprofete wat gesê het dat dit nie gaan werk nie.

As ons egter nou na statistieke kyk (Sien die diagram in die voorwoord op p6!) kan ons sien daar is ʼn sterk VBO kultuur onder ons gevestig.

Hierdie jaar het ons probeer om ʼn kursusprogram saam te stel wat die uitdagings van ons tyd aanspreek, en wat predikante en gemeenteleiers bemagtig in hulle leierskap in ons gemeentes.

Ons het 4 kategorieë geskep om makliker keuses te kan maak waarvoor om in te skryf. Ons beveel aan dat deelnemers probeer om een kursus uit elk van die afdelings te kies.

Dit is duidelik dat ons al hoe meer hou by ons ooreenkoms dat ons leerbare predikante sal wees wat voortdurend leer wat die uitdagings van ons tyd is. Wat geloofsonderskeidend na die uitdagings kan kyk, besluite kan neem wat belyn is met God se sending in die wêreld, en in staat is om gemeentes te begelei om die nuwe verbintenisse te beliggaam.  Dit is vir VBO ʼn voorreg om te help om aan hierdie verbintenisse uitdrukking te gee.

Ons wil ook ons lidmate al hoe meer toerus en bemagtig, en daarom is lidmate welkom om in te skryf vir die grootste meerderheid van die kursusse.

Om die boekie af te laai (dit is ongeveer 4mb), kliek hier: VBO-Programboekie 2019.

Vir meer inligting, kontak ons gerus by die VBO-kantoor: Wilma

 

Communitas Personeel 2020

Written by Admin on . Posted in Communitas Inligting, Personeel

Comm_Logo_2015 www.communitas.co.za

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch

Posbus 3322, Matieland, 7602

Diensgroep Gemeentebegeleiding

GielieLoubs

Gielie Loubser

PSD Gemeentebegeleiding

021-808 9293

083 234 2178

gielie@sun.ac.za

Mathilda - Copy

Mathilda du Pisanie

Gemeentebegeleiding Administratiewe Koördineerder

021-808 3265

mdup@sun.ac.za

Stephen Pedro

PSD: Getuienis met uitsluitlike fokus VGK wat NGGO insluit

076 072 5156

Stephen@kaapkerk.co.za

Sharon Naudé

Ontvangsdame asook Administratiewe beampte Nuwe Gemeenteontwikkeling en Kerklike Samewerking

021-808 3381

snaudé@sun.ac.za

Ankia - Copy

Ankia du Plooy

Voorsitter en Administratiewe beampte Vrouebediening

021-808 9060

ngkvroue@sun.ac.za

AnriëtteDeRidder - Copy

Anriëtte de Ridder

PSD: Jeug- en Familiebegeleiding

021-808 9154

083 490 0602

anriette@sun.ac.za

Maryke Fourie

Jeug- en Familiebegeleiding
Administratiewe koördineerder

021-808 9050

jeug@sun.ac.za

Theunis Botha

PSD: Predikantebegeleiding

021-808 9226

082 896 2089

pastor@sun.ac.za

Adrienne - Copy

Adrienne Bester

Predikantebegeleiding Administratiewe Koördineerder

021-808 3382

bestera@sun.ac.za

Diensgroep Toerusting

Frederick - Copy

Frederick Marais

PSD: Kerklike Opleiding

021-808 9051

083 380 1657

jfm@sun.ac.za

Bridget Leibbrandt

VBO Koördineerder

021 808 3624

bleibbrandt@sun.ac.za

Amanda van Niekerk

Sekretaresse Diensgroep Toerusting asook Kuratorium

021-808 9138

toerusting@sun.ac.za

Kuratorium

EddieOrsmond - Copy

Eddie Orsmond

PSD Seminarium NGK

021-808 4644

084 580 3013

eddieo@sun.ac.za

Eugene Beukes

Eugene Beukes

PSD Seminarium (VGK)

021-808 4725

081 271 1581

eugenebeukes@sun.ac.za

Pieter2

Pieter van der Walt

PSD Navorsing

021-808 4713

083 536 6401

pietervdw@sun.ac.za