Posts Tagged ‘interaksie’

Bybelstudie les dors op Swellendam

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

swellendamdeur Carin Brink

Op Dinsdagaande verruil sowat vier-en-twintig Swellendammers hul kosbare 7de Laan vir stilword om die Bybel. Hulle is nie meer vandag se kinders nie – die bene raak stadiger as die breinvermoë, en die gemoed moet beskerm word teen die bombardering van slegte nuus en negatiewe gedagtes wat met onnodige kommer hul goue jare kan vertroebel.

Soos ‘n groot familie sit hulle om saamgepakte tafels, soos Jesus en sy dissipels by die Avondmaal. In hierdie tyd word skatte met insig ontdek en vrae wat pla, bespreek.

Hulle mag dalk soms as “oumense” beskou word wat niks te doen het nie, maar by hierdie byeenkomste kom drink hulle saam van die lewende, verfrissende water wat Hy uit sy Woord laat vloei.

Of hul nou sestig of neëntig is, hierdie afspraak mis niemand nie!

Kontak Andries Truter by 028 514 1818 of apiegee@telkomsa.net

Piketberg

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

piketsdeur Marina Grobbelaar

Die Ring van Piketberg, bestaande uit agt gemeentes nl. Aurora, Eendekuil, Hopefield, Koringberg, Moorreesburg, Piketberg, Porterville en Redelinghuys het op 17 September 2013 ons jaarlikse Ringsbyeenkoms gehou.  Ons roteer dié byeenkoms tussen die verskillende gemeentes en dit was vanjaar Koringberg se beurt. Die ongeveer 150 vroue het natuurlik gesels en ou vriende gegroet soos net 150 vroue kán doen!!

Die vroue kon vanjaar stalletjies teen R20 “koop” en alle verkope was dan vir hul eie sak. Daar was produkte te kies en te keur. Bybelmedia het ook ‘n stalletjie gehad en daar kon op LIG-tydskrif ingeteken word teen ‘n baie spesiale prys.

Ons was baie bevoorreg om Adri-Louise van Reenen as spreker te hê. Op haar kenmerkende innemende manier het sy ons aangemoedig om met meer waardering op te tree teenoor elkeen wat ons pad kruis – van die vragmotorbestuurder wat lang tye van sy huis af is tot die vullisverwyderaar.

Tee en koffie, lekker beskuit en koekies en ‘n heerlike ligte ete het bygedra tot ‘n baie genoeglike oggend.

Geloofsreis van van ‘n vrou

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

DURBANVILLE GEMEENTE
deur Paula Nieuwoudt

durbanvilleMoeder

In vertroue glo ek die Heilige Gees sal getrou wees en vroue stuur wat HY graag by ons laaste Vroue-aand van die jaar wil hê. Teen 18:50 is daar nog net 3 vroue …. En die sprekers het ook nog nie opgedaag nie.  Wat ‘n mislukking …

En tog, toe nie. 10 minute later is Antoinette en Mariëtte daar en meer as 20 vroue staan en klets in die skemer voor ons moet begin. Die helfte is bekende gesigte, ander is nuwe intrekkers of vriendinne wat saamgekom het om God te hoor saam met ander vroue.

Die Eva-gebed word aan ons voorgelees en ek besef dat ek uniek is – my vriendelike vreemdeling met wie ek gedagtes deel, vra my hoe ek hierdie uniekheid  gebruik? Ek word stil en besef dis hier waar ek ‘n verskil moet begin maak. Saam reis ons verder met Antoinette wat verduidelik hoe ons as vroue mekaar kan ondersteun en verantwoordelik hou om pligsgetrou saam met mekaar te wandel in God se Woord. Teen die einde van die aand was almal Vriendelike Vriendinne wat besef dat ons soveel meer kan wees, doen en voel as wat ons besef en dat ons dit nie alleen hoef te doen nie.

WAARDERINGSONTHAAL

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

waarderingsOnthaaldeur Esther Blackaller

Die Waarderingsonthaal het sy ontstaan in die 1970’s/1980’s met die doel om waardering te betuig teenoor afgetrede dames van die Vrouesendingbond wat onontbeerlike werk binne die Kerk se sendingaksies verrig het.  Mettertyd is getroude sendelinge ook genooi.

Dit sluit ook persone in wat in kerklike diens was in, soos die Kweekskool, Minnie Hofmeyr Kollege, Hugenote Kollege en afgetrede personeel in sinodale diens (afgetrede predikante uitgesluit).

Die Waarderingsonthaal het hierdie jaar op  30 Oktober 2013 by NGK Strand-Noord se saal plaasgevind. Dit was ‘n kuiergeleentheid om genooides wat mekaar min sien, die kans te gun om saam te kuier.

Antoinette Muller, voorsitter van die sinodale taakspan vir Vrouebegeleiding, het die gaste kortliks begelei in die geloofsreis met die lees van Eva se gebed.

‘n Pianis, Ria van Wyk, ook ‘n afgetrede dame van die Strand het pragtige klank verleen aan die heugelike geleentheid.

Elke gas word baie spesiaal trakteer en ontvang ‘n roos aan die einde van die onthaal.

Hierdie geleentheid was veral besonders vir ds Johan en mev Joan Venter van Wellington. Tannie Joan het vooraf versoek dat haar man so graag nog híérdie geleentheid wil bywoon, tsv die feit dat hy baie siek is aan Parkinson’s se siekte. En so het hul dogter Hannarie en die versorger hul vergesel. Ds Johan, was jare lank in diens van die NG Sendingkerk en NG Kerk in Afrika Olifantshoek en Deben terwyl hulle woonagtig was op Sishen en Kathu. Tannie Joan (néé Laubscher), gebore in Bellville het haar Sendingkursus in 1951 aan die Hugenote Kollege voltooi. Die Vrouesendingbond (VSB) stuur haar uit na Mochudi-sendingstasie in Botswana, waar sy vir elf jaar verantwoordelik was vir die kantoorwerk van die sendingstasie en die Deborah (Borrie) Retief Memorial Hospitaal, asook die geestelike sy van die werk soos Sondagskool, katkisasie en bidure.

Tannie Joan skakel twee weke later en noem dat, ds Johan op 11 November 2013 oorlede is.  Sy bedank ons innig vir die kosbare geleentheid waar hulle só bederf was en vir oulaas kon saamkuier met ou bekendes.  Hulle is ook dankbaar teenoor ds Christo Alheit, oud-saakgelastigde wat vir soveel jare die persoon namens die predikante Pensioenfonds was, wat ook met hul ‘n tafel kon deel.  Ds Johan Venter (VDM) se naam is verewig in ons gasteboek en harte.

Hierdie geleentheid is elke jaar ‘n belangrike datum op elkeen se kalender.  Die gaste het groot waardering vir die feit dat hulle elke jaar onthou word en belangrik genoeg geag word om te bederf, as ‘n blyk van waardering vir hul diensbaarbeid in koninkrykswerk.

waarderingsOnthaal2