Posts Tagged ‘jaartema’

Bedagsaamheid is ‘n reënboog in ‘n ander mens se wolk

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Amanda Kruger-van Deventer

“Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou …” (Ps.37:7)

“Daar is ‘n honger na gewone brood en daar is ‘n honger na liefde, na goedheid, na bedagsaamheid; en hierdie is die vérreikende armoede wat die oorsaak  is dat mense so ly.” (Moeder Teresa)

reenboog

Bedagsaamheid is: om vanuit genade te weet en toe te laat dat elke mens ‘n eie manier van doen en dink het. Om sensitief te wees dat God elke mens se uniekheid op ‘n eie unieke manier bevestig. Om tevrede te wees dat ek nie alles verstaan nie.  Dat ek God te alle tye vertrou om inskiklik en vriendelik, hulpvaardig en betroubaar, oplettend en tegemoetkomend,  tot die beswil van ‘n ander mens se lewe, te wees. Om vanuit genade te weet dat God my geskep het gelyk met ‘n ander mens. Om deur my optrede teenoor  ‘n ander mens  God te vertrou om nuwe hoop en lewe deur my te skep.

Maar ek laat nóú my kop sak. Dit is die laaste kwartaal van 2014. My oë is vasgenael op my voete, want die einde van die jaar se pas versnel. Tyd is min. Die spoed van leef, word al hoe vinniger. Die tyd tussen nóú en Kersfees is gejaagd en volgeprop met “nóódsaaklik-hede”. Dit is dié tyd van die jaar wanneer ek baie maklik kan struikel of val in vinnige, driftige, bitsige, snipperige toesnou-woorde aan myself en aan mense rondom my. Die bedagsame manier hoe ek mense behandel, word al hoe moeiliker hoe gejaagder die lewe word en al minder tyd word ingeruim vir ‘n ander mens.

Kersfees 2014 wink vir my om die draai. Ek hou van Kersfees.  Kersfeestyd is mos familietyd en vriendetyd. Dit is saam-kuiertyd om ‘n kersfeestafel en ‘n kersboom.  Kersfees in die Suid- en Wes-Kaap is vrolik, vol somer se vreugdekleure.  Al die skakerings van blou laat my vry voel. Van Alexanderbaai aan die weskus verby Kleinmond en Hermanus aan die suidpunt van Afrika, op langs die ooskus verby Victoriabaai, al langs die mooie sandstrande dans my voete  in die laggende blou branders. Ons  somerkersfeesland se somerlug is somerblou vanaf die bloue see deur die wye Karoo se bloue hemelruim tot waar die rooi duine van die Kalahari, van blousuiker se tyd af, die blou-bloue lug ontmoet.  Bedagsaamheid is ‘n vrymaak-geskenk – so wyd en blou soos ons land se hemellug.  Bedagsaamheid teenoor mekaar help dat  almal in hierdie land gelyk langs mekaar mag staan, werk en dink.

Die blomme vlinder op ons velde en langs ons paaie vol rëenboogkleure hierdie tyd van die jaar en maak ons bly. Die rooi van Rooi Afrikaner en Rooibergpypies. Die oranje van Speldekussing en Gousblom. Die geel van Bergmagrietjies  en Suring. Die groen van Melkbos en Dekriet. Die blou van Bobbejaantjies en Blouklokkies. Die indigo van Vygies en Fluweeltjies. Die violet van Viooltjies en Laventel.  Die soet blommegeur verslenter my haastige voeteval. ‘n Vreugde-geskenk wat my herinner aan bedagsaamheid.  Bedagsaamheid is ‘n vreugde-geskenk van een mens aan ‘n ander wat drome van hoop en lewe laat vonkel in ons oë.

God is liefde. Kersfees is liefdetyd. Die laaste kwartaal moet ons tyd maak vir God en vir mekaar.  Bedagsaamheid is liefde en verdraagsaamheid teenoor  mekaar. Om sensitief te wees vir elke mens se andersheid en anderse manier van doen.  Hierdie sensitiewe luister  na mekaar met ‘n omgee-hart het eie stiltyd saam met God nodig. In hierdie stilwordtye saam met God maak Hy my oop vir iets groter as myself. Ek leer al meer hoe om bedagsaam op te tree teenoor ‘n ander mens.  Om nie ‘n ander mens se persoonlikheid te benadeel nie.  Bedagsaamheid is ‘n genade-geskenk wat ek gehoorsaam aan God, weggee aan ‘n ander mens. Bedagsaamheid verkry ek nie deur my eie toedoen nie, maar net deur die leiding en die krag van die Heilige Gees wat my sterk maak. Ek tree in in hierdie krag en ek is dankbaar dat God my liefhet.

Johannes 15:9-13
“As julle My getrou volg,
 sal die wêreld God werklik raak sien vir wie Hy is.
Ek het julle net so lief soos die Vader My liefhet.
Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van My toe.
Weet julle hoekom sê Ek al hierdie dinge vir julle?
 Ek wil hê julle moet dieselfde vreugde en genot hê as Ek.
 Daar moet geen einde aan wees nie.
Ek wil hê dat julle mekaar moet liefhê, net soos Ek julle liefhet.”
Mag bedagsaamheid  soos ‘n reënboog in jou wolk boogskiet;
Mag bedagsaamheid ‘n geskenkie in blou ophang in jou kersboom;
Mag bedagsaamheid familie en vriende om jou kerstafel skaar;
Mag bedagsaamheid jou vlindervry laat dans tussen reënboogblomme mooi;
Mag bedagsaamheid sterre van hoop en lewe vonkel in jou oë;
Mag bedagsaamheid stilwordtye saam met Jesus in jou oopblom;
Mag bedagsaamheid jou laat vonkel soos die vroegdag druppeldou;
Mag ‘n ander mens jou met bedagsaamheid ryklik seën;
God is lief vir jou.

blomme

Genoeg is oorvloed

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

genoegIsOorvloed

deur Amanda Kruger-van Deventer

“God is by jou in alles wat jy aanpak.” 2014

Geloofsreis van vroue, het my deur 2013 gehelp om te ken hoe naby God aan my is. Deur die voorreg om na mekaar se stories te luister, het ek al meer bewus geraak van God se werking in my lewe.

My uniekheid in God word al hoe duideliker vir my juis deur te luister na mense se Jesusstories. Hoe heerlik die insig dat ek ‘n spesiale unieke plek het in hierdie lewe om te mag lewe vry in Jesus. Dat die hele wêreld gewag het dat ek gebore moet word.

Al meer besef ek, indien dit met my gebeur, so ook met elke mens op aarde. Ek moet leer om te stop en te luister na mense. Ek leer al meer om die uniekheid van elke mens te erken en al verskil ek soms baie van jou om steeds van jou te hou. Ek moet stop, luister en verstaan.

Hierdie besef dat elke mens ‘n unieke plek het in die wêreld om vry langs ander te mag staan, leer my al meer om respek te hê vir mense om my. Ek mag nie myself in ‘n boksie sit nie en ook nie enige iemand anders nie. Ek moenie met ‘n breë kwas verf nie. My unieke plek in God is so kosbaar dat ek nie mag veralgemeen nie. Ek mag nie algemene gevolgtrekkings maak nie, want dan steel dit my eie vreugde om vry te mag staan langs ander mense sonder skaamte en vals onderdanigheid.

Deur 2013 het God vir my werklik mense gegee wat my liefhet. My mooie, sagte, sterk blouoogman, my arendvlerkseun en my reënboogroos-meisiekind. My mooie buurvrou wat nou ‘n babatjie verwag. My mooie vriendinne wat na my luister met sagte oë en sagte ore. Dat ek liefgehê word net soos ek is en dat ek regtig belangrik is net soos ek is uit Jesus se genade.

God se reis met my gaan steeds deur die goeie en die slegte. Om al meer bewus te word van die slegte in my is sleg en soms voel ek na wegkruip, weghardloop en koes. Die slegte in my maak my stoer, stuurs, stug en sat. Maar dan onthou ek ‘n ou-ou liedjie:

Whenever I feel afraid
I hold my head erect
And whistle a happy tune
So no one will suspect
I’m afraid.

While shivering in my shoes
I strike a careless pose
And whistle a happy tune
And no one ever knows
I’m afraid.

I whistle a happy tune
And ev’ry single time
The happiness in the tune
Convinces me that I’m not afraid

Ek weet dat God my baie lief het, ek sy reënboogkind. Ek weet God se Gees maak my sterk en ek tree in in hierdie krag en vertrou my Here dat Hy my al meer sal leer om vanuit Jesus se oë na myself te kyk en ook na mense om my. Dat ek nie met die oë sal kyk vanuit die ervaringe van die verlede nie. Ek moet luister na myself met sagte oë en sagte ore, want so luister God na my.

Ek moet hoor of ek ander mense reg verstaan. Ek moet verstaan dat wat ek sê nie altyd duidelik is vir ander mense nie en dat sekere woorde verskillende persepsies het vir elke unieke mens. Ek moet met sagte oë en sagte ore luister, hoor en dan sê dit wat ek gehoor het sodat ek en jy mekaar reg kan verstaan, my mooie vriendin. God berei my voor vir iets groter as myself en gee my drome van liefde en billikheid. Ek het God lief met alles wat ek is en het. Hy is belangriker as allerande dingetjies. Hy is belangriker as al die klein jakkalsies wat die wingerd so kan omkrap. Hy is genoeg en Hy is my oorvloed.

My vriendin ! “Die Here sal jou seën en jou beskerm; die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee! As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Jou nageslag sal geseën wees, en die opbrengs van jou lande en die aanteel van jou diere, jou kalweroes en jou lammeroes. Jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseën wees. Jy sal geseën wees waar jy ook gaan. Die Here sal die seën beveel om oor jou te kom, oor jou graanskure en oor alles wat jy aanpak. Die Here jou God sal jou seën in die land wat Hy aan jou gee. Die Here sal sy goeie voorraadskuur, die hemel, vir jou oopmaak om vir jou land reën te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen, te seën. Jy sal geseën wees in die stad, jy sal geseën wees in die oop veld. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”  Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Die Here is my krag en my beskerming. Niks is vir God onmoontlik nie.”

“Skep moed … Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige … my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie !”

Gen.21:22 / Haggai / Num. 6:24-26 / Jes. 43:2 / Deut. 28:4 -12 / Hebr. 13:5 / Jos. 1:9 / Ps. 118:14 / Mark. 9:23 / Lukas 1:37

Pelgrimsgebed

Vader God, U ken my naam.
My binnegoed en buite staan.
My grootpraat en my klein verdriet.
My vashou aan als, wat verskiet.
U ken my vrede en my hoop.
Die pad wat ek so kaalvoet loop.
Die pad het U lankal berei.
U maak die pad gelyk.
Vir my.

Moeder God, U ken my waan.
My ego en my regop staan.
Die drake waarteen ek bly, veg.
U wys my altyd weer, die weg.
U het my met U lig geseën.
Die lig strooi ek op, iedereen.
Net U weet hoe my toekoms lyk.
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle Pelgrims keer weer huistoe.
Elke swerwer kom weer, tuis.
Ek verdwaal steeds op die grootpad.
Soekend na U, boarding huis.
(Amanda Strydom)