Posts Tagged ‘Jesus’

Israel Leierskapstoer

Written by Wilma le Roux on . Posted in Leierskap, Retraites, VBO

ISRAEL & ISTANBUL LEIERSKAPSTOER

VIR

LERAARS, GADES, KERKLEIERS

Jerusalem_2015

Kom loop saam met ons

in die spore van Jesus!

24 November – 2 Des 2015

                                (30 VBO punte)

Stargate International gee vir kerkleiers wat voltyds in die bediening staan, sowel as hulle gades, SPESIALE AFSLAG. Die maatskappy het ook gereël dat Dr. Jannie le Roux leierskapsbeginsels aanbied waarmee leraars 30 VBO punte verdien – en dit terwyl jy saam met hom die Beloofde Land ontdek!

Stargate International sê: ‘n Spesiale aanbieding vir Kerkleiers wat voltyds in die bediening staan, is beskikbaar teen ‘n koste van slegs R18 980. Indien jou lewensmaat graag met jou wil saamreis, sal die gade-koste R23 500 bedra. Die normale toerprys is R25 980 per persoon (jy is dus welkom om enige ander persoon saam te nooi teen die normale toerprys).

Die toerleiers is dr. Jannie en Wilma Le Roux. Jannie skryf: “Ons probeer altyd op die toere wat ons begelei vir mense help om God (op)nuut te belewe. Nou gaan ons in die bewuswees van die Teenwoordigheid van God fokus op leierskapsbeginsels soos Jesus ons leer en hoor waarmee die Heilige Gees ons aanraak.” (Jannie is een van die 3 medeskrywers van “Leadership for all: Virtue practices to flourish” wat by die US Besigheidskool en elders voorgeskryf word. Hy is ook mede-redakteur van “Christen leiers – God se mense vir nuwe werklikhede”).

Daar is egter beperkte plek …  Kontak asb. dadelik vir Jannie of skakel hom by 0721275043

Vir die toerprogram met volledige inligting, kliek hier: Skematiese reisplan TURKISH AIRLINES

Wanneer jy die aangehegte Registrasievorm per persoon voltooi, en saam met die deposito aan Stargate International instuur:

  • Cc ook vir Jannie.
  • Stuur in elk geval vir hom ’n SMS of epos sodat hy weet jy gaan saam!
  • Onthou om in die verwysing by die inbetaling jou van en LeierIsrael2015 te sit.

 

 

 

 

Ons Almal is Op Reis

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

VBO_9e_Geloofsreis Jaar 2 Retraite 5 DissipelskapVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reisVBO_9c_Geloofsreis 1 Innerlike reis

Geloofsreis vir Predikante

ʼn Mens se geloofsvorming is ‘n lewenslange reis saam met Jesus, en dit impliseer ‘n proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan jou naaste en aan die skepping.

Lees meer hieroor hier onder, en skryf in vir een van die twee retraites in Oktober:

Jaar 1 Retraite 3: Die Innerlike Reis of
Jaar 2 Retraite 2: Dissipelskap

 c_Bird

Nuut gekyk na Jesus

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

VBO16 ~ Nuut gekyk na Jesus

Vind plaas op 17–19 September in Stellenbosch

Aanbieder : Marius Nel

Kom skryf in vir hierdie kursus wat gaan oor Jesus as Koning – dis ‘n kritiese evaluering van die belang van die werk van NT Wright vir die roeping van die kerk in die 3de millennium.

Die woestyn

Written by Christo van Heerden on . Posted in Skryfsels

Geskryf na ‘n sinodale werkswinkel saam met Prof Jurgens Hendriks waar Markus 1 gebruik is tydens ons “Wandel deur die Woord” sessies. Dit is ook tydens lydingstyd gebruik.

(Nav Markus 1)

Lig word verwring  deur duisternis

leuen spin sy glinsterdrade van verleiding

om ‘n weerlose waarheid

woordmeester en woordespel

verontregte frases en vrae

verbaas, verkeerd, verdwaas

verdring, verlei, verdoem

… vervreem …

konflik, haat, moord

die laaste woord?

 

dor genadelose woestyn

droë skroeiwind

swiep ongenaakbaar, onverfyn

kloof oop tot op die been

ontbloot die murg,

rou senuweepyn

woordgeweld

skei lig en duisternis

mens ontvang

vergiffenis

God wat die winde stuur

het nou genoeg verduur

in hierdie onverbiddelike son

vreemde voetstappe, nuwe spore

water, vuur – lewensbron?

hoop weer gebore?

verrassende stem

geskeurde hemel

geskende mense

sag soos ‘n duif

het God sy aandag verskuif

in hierdie hartelose woestyn

het God se liefde weer verskyn

liefde weggevoer met kronkelpad

groter godsverlatenheid

weer woordspel, mag

argumente spat

kan Gods liefde so verbuig

dat dit slegs oor die grootheid

van ‘n mens getuig

wie sou die hardste  juig

voor wie sou die mens

uiteindelik buig

klanke strompel deur die ewigheid

eggo’s van teenwoordige tyd.

 

Kan God in hierdie Godsverlatenheid wees

is daar nog plek vir die Heil’ge Gees

woorde – skielik soos ‘n sweep wat klap

hierdie pad van Godverlatenheid

is vir eers klaar gestap

en in die laaste skemering

Gee God sy Seun die versekering

dat sy Koninkryk nou gaan kom

selfs onder die verlore mensdom

dowe ore sal weer hoor

lam hande spreek van nuwe krag

verlamde voete vat weer spoor

self blinde oë skyn weer sag

lig en duisternis word weer geskei

Gods Koninkryk het hierdie keer

gekom om te bly

 

so val hierdie vreemde lig

met vreemde woorde

in vreemde krag

deur ‘n vreemde vrede

op vervreemde mense

om die Vader

weer bekend te stel

om ons weer van sy sorg

en liefde te vertel

maar deur  woede, haat, jaloesie

kom ons antwoord

opgevolg deur nog ‘n moord

vreemd teken God sy liefde

onuitwisbaar groot

vasgespyker aan ‘n kruis

– die  dood-

ja, die sweep het geklap

die pad van godsverlatenheid

is nou klaar gestap

en die Liefde se antwoord

op hierdie moord:

Vader vergeef hulle,

want hulle weet nie

wat hulle doen nie!

toe was dit stil,

net die geluid van ‘n asem

wat uitgeblaas word…

 

Kan jy dit nou hoor

die geritsel van die wind

sal Hy ooit weer vry kan waai

sal jy die woorde dra

sal jy met sagte hande

die wanhoop gaan verja

kan Liefde jou lewe so rig

dat dit selfs donker

godverlatenheid verlig

hoor jy die geritsel van die Wind

waar sal Ek jou vind

my visserskind

Christo van Heerden

Geestelike leiers… breek die reëls!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Geestelike leiers is nie een dieselfde nie. Hulle is so uiteenlopend soos Elia en Esra, Petrus en Paulus. Hulle het uiteenlopende maniere van optree en verskillende doelstellings. Hulle is wel almal geroep.

En hulle breek die reëls van die konvensionele oftewel dit wat algemene gebruik begin word het.

Geestelike leiers het een gemeenskaplike doel, naamlik om mense na God se agenda te beweeg. Die selfopgelegde reëls van algemene organisatoriese wysheid is gewoonlik nie toepaslik vir God se agenda nie. Dis dikwels juis die reëls van die organisasie wat die fokus van God en sy agenda verskuif na ‘n binnenshuise warmbroeiery en eksklusiwiteit.

Die algemene wysheid sê iemand wat finansieel sterk is en ‘n hoë posisie beklee, is iemand wat wéét. Dan kom Jesus en Hy breek die reëls. Hy is nie ryk nie, en beklee geen hoë regerings- of kerkpos nie. Hy meng met diegene wat randfigure is. Hy haal Homself kritiek op die hals as “vraat en wynsuiper, vriend van tollenaars en sondaars”(Matteus 11:19).

Jesus wys die Fariseërs en skrifgeleerdes tereg dat hulle tiendes van kruisement, anys en koljander gee, maar hulle kom die wesenlike bedoeling van die wet (hart) van God nie na nie (vgl Matteus 23:23). In ons tyd dink ek die goeie geld van ‘n geliefde lidmaat moenie die geestelike leier laat oë sluit vir die gebrek aan geestelike diepte en karakter nie.

Hoewel ‘n geestelike leier mense lief het en moet lief hê, gaan die opdrag van God wat gesê en gedoen moet word hom of haar nie altyd geliefd maak nie. Mense is te geneig om die boodskapper dood te maak en die boodskap te ignoreer.

Ek vind dat die Here vir ‘n mens wel die krag gee om sy roeping uit te leef, én ek streef daarna om my gesindheid en optrede so te hou dat ek mense nie vervreem nie. Persoonlik dink dis belangrik hóé dit gedoen word. Hierin moet ons nie emosioneel onintelligent optree nie.