Posts Tagged ‘korrupsie’

Staatskaping : Verklaring van die SARK

Written by Wilma le Roux on . Posted in English, News, Nuus, Vennote

Gemeentes kan gerus hierdie belangwekkende verklaring van die SARK deel op hulle gemeenteblaaie of ‘n kopie daarvan beskikbaar maak vir gemeentelede om te lees.

Dit is uiters noodsaaklik dat gemeentes ingelig word tov die stem van die ekumeniese kerk oor staatskaping in ons land.

 

State of Capture: Much More Than Corruption

“Our experience had made us acutely aware of the possible dangers of a government that is neither
transparent nor accountable. To this end our Constitution contains several mechanisms to ensure
that government will not be part of the problem” – Nelson Mandela, 1996 –

 

The Power Elite Anchored at the Top

• “If it were up to me and I made the rules, I would ask for six months as a dictator. You would
see wonders, South Africa would be straight. That’s why if you give me six months, and allow Zuma
to be a dictator, you would be amazed. Absolutely. Everything would be straight. Right now to make
a decision you need to consult. You need a resolution, decision, collective petition, Yoh! It’s a
lot of work.”
– President Zuma, July 2016.

7 Ways The President’s Power-Elite Undermines the State

1. Securing control over state wealth, through the capture of state- owned companies by
chronically weakening their governance and operational structures.
2. Securing control over the public service by weeding out skilled professionals.
3. Securing access to rent-seeking opportunities by shaking down regulations to their advantage,
and to the disadvantage of South Africans.
4. Securing control over the country’s fiscal sovereignty.
5. Securing control over strategic procurement opportunities by intentionally weakening key
technical institutions and formal executive processes.
6. Securing a loyal intelligence and security apparatus.
7. Securing parallel governance and decision-making structures that undermine the executive.

Die Verklaring sluit af met die volgende:

#7 of 7: Undermining of Collective Political Institutions in the Executive

There appears to be concerted efforts underway that undermine collective political institutions in
the Executive, including Cabinet. It appears that critical decisions are delegated to handpicked
groups, masked as Inter-Ministerial Committees, that are able to function in an unaccountable
manner. Recent examples include:
• The IMC on Banks (purportedly set up to investigate the regulations and legislation that govern
them, but strangely chaired by Mines Minister Mosebenzi Zwane and set up after the Bank’s closed
the Gupta bank accounts);
• The IMC on Communication, unusually chaired by the President;
• The National Nuclear Energy Co-ordination Committee (NNEECC), as already
stated above, and chaired by President Zuma.
The nature of IMC’s is that in and of themselves they lack transparency, in that they do not report
to Parliament (which individual members of Cabinet are required to do) and they are not formulated
in legislation (as is the case of formal Cabinet Structures).
In essence, we must ask the question whether Cabinet is still able to function as a
forum for honest deliberation on matters of public policy.

Om die hele dokument af te laai, kliek hier: Final MEDIA SACC presentation

 

Verder Geluister: Genesis 9:8-17 Die verbond met Noag

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

Sondag 26 Februarie 2012 ~ Eerste Sondag in Lydingstyd ~ Die verbond met Noag – Genesis 9:8-17

Sondae in die Lydingseisoen het ‘n bykans tweeledige karakter. Aan die een kant, in lyn met die algemene karakter van die seisoen is dit ‘n noodsaaklike tyd van refleksie en nadenke. Dit sou goed wees om stil geleenthede te skep in die liturgie sodat die kontemplatiewe karakter van die seisoen nie verlore gaan nie. Aan die ander kant bly dit ‘n feesgeleentheid waarin die gemeente weer herinner word aan God se trou en die hoop wat as gevolg daarvan ‘n onblusbare realiteit is. Lydenstyd is die seisoen wat ons by uitstek bewus maak van God se betrokkenheid by die wêreld.

Die verbondsmoment tussen God en Noag staan sentraal in ons nadenke met die oog op Sondag se erediens. Die teks bied aan ons as geloofsgemeenskap ‘n merkwaardige geleentheid om, in die lig van die verbond, hier aan die begin van Lydenstyd weer te dink oor hierdie seisoen. Die moment waarvan Genesis 9:8-17 vertel is ingebed in ‘n groter narratiewe konteks. Ek dink die Noag-verhaal kan met groot vrug gebruik word om die gewig van die moment te verhelder.

Die teks illustreer iets van die vreemde logika van die evangelie. Die verbondsvolk, die wat God in Abraham uitgekies het en met wie God in ‘n naby verbondenheid leef, het verword. Sosiale verval, korrupsie, onreg en leuens voer die botoon. Oorsaak-gevolg denke sou vir hierdie situasie ‘n eenvoudige oplossing bied. Die uitverkorenes is ongehoorsaam, hulle draai op God die rug en die noodwendige natuurlike gevolge daarvoor is straf. Die dood. Vernietiging.

In die middel van hierdie optelsom gebeur daar egter iets merkwaardigs. God buig neer. God gryp in. God maak weer opnuut bemoeienis. In die 2003 preekstudie oor hierdie teks verwys die skrywer na die werk van die Duitse Teoloog D. Sölle wat ‘n skeppingsteologie (God heeft mensen nodig) ontwikkel in die vorm van ‘n bevrydingsteologie: “Volgens haar is die God van die Bybel ‘n bevryder-god. Die mens kan sy godsbeelde verander omdat God self van gedagte verander. Die reënboog, sê Sölle, is simbool van God se ommekeer. Die reënboog bevestig dat God, soos die Ou Testament oor Hom praat, van gedagte verander en sy vloek oor die aarde teruggetrek het. God het die oorlogsboog neergelê en in ‘n boog van die verbond verander. Dit is nou ‘n simbool van vrede. Die reënboog is volgens haar ‘n teken van vrede tussen God en aarde. Die aarde sal nooit weer vervloek word nie. Die reënboog herinner aan potensiële vrede, die beloofde vrede, die vrede wat die mens self moet bewerk. Hierin word die mens se rol as mede-skepper van God beklemtoon. Dié interpretasie van die Noagitiese verbond kan lei tot geringskatting van God se genade, maar open ‘n perspektief op die mens se verantwoordelikheid teenoor die skepping.”

Die verbond word vernuwe met Noag. God kom sê weer opnuut: “Ek wil vir jou ‘n God wees (ek wil jou beskerm, ek wil met jou onderweg gaan, ek wil met jou bemoeienis maak, ek wil met jou die lewe doen), wees jy vir my ‘n kind (wees gehoorsaam aan my gebod, bewys liefde, soek my in jou onsekerheid, roep my aan in jou nood, beoefen geregtigheid aan hulle wat jou pad kruis)”. Omdat God getrou is aan Sy woord, het die verbondsvolk hoop en word ‘n lewe van geregtigheid moontlik. Die verbond dring ons om nie gerus te raak nie, om nie stil te raak nie, om juis nie te rus solank as wat onreg/geweld/wanhoop geskied nie.

Charlene van der Walt

Seisoen van Luister Ppoint

Preekriglyn in Argief