Posts Tagged ‘PSD’

Communitas Personeel 2018

Written by Wilma le Roux on . Posted in Communitas Inligting, Personeel

Comm_Logo_2015 www.communitas.co.za

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch

Posbus 3322, Matieland, 7602

Diensgroep Gemeentebegeleiding

GielieLoubs

Gielie Loubser

PSD Gemeentebegeleiding

021-808 9293

083 234 2178

gielie@sun.ac.za

Mathilda - Copy

Mathilda du Pisanie

Gemeentebegeleiding Administratiewe Koördineerder

021-808 3265

mdup@sun.ac.za

Stephen Pedro

PSD: Getuienis met uitsluitlike fokus VGK wat NGGO insluit

076 072 5156

Stephen@kaapkerk.co.za

Gustav Meyer

Voorsitter van GKS/NGGO (doen ook PSD werk vir NGGO in die NG Kerk)

gam@mweb.co.za

Sharon Naudé

Ontvangsdame asook Administratiewe beampte Nuwe Gemeenteontwikkeling en Kerklike Samewerking

021-808 3381

snaudé@sun.ac.za

Ankia - Copy

Ankia du Plooy

Voorsitter en Administratiewe beampte Vrouebediening

021-808 9060

ngkvroue@sun.ac.za

AnriëtteDeRidder - Copy

Anriëtte de Ridder

PSD: Jeug- en Familiebegeleiding

021-808 9154

083 490 0602

anriette@sun.ac.za

Maryke Fourie

Jeug- en Familiebegeleiding
Administratiewe koördineerder

021-808 9050

jeug@sun.ac.za

Theunis Botha

PSD: Predikantebegeleiding

021-808 9226

082 896 2089

pastor@sun.ac.za

Adrienne - Copy

Adrienne Bester

Predikantebegeleiding Administratiewe Koördineerder

021-808 3382

bestera@sun.ac.za

Diensgroep Toerusting

Frederick - Copy

Frederick Marais

PSD: Kerklike Opleiding

021-808 9051

083 380 1657

jfm@sun.ac.za

Wilma le Roux

VBO Koördineerder

021 808 3624

wler@sun.ac.za

Amanda van Niekerk

Sekretaresse Diensgroep Toerusting asook Kuratorium

021-808 9138

toerusting@sun.ac.za

Kuratorium

EddieOrsmond - Copy

Eddie Orsmond

PSD Seminarium NGK

021-808 4644

084 580 3013

eddieo@sun.ac.za

Eugene Beukes

Eugene Beukes

PSD Seminarium (VGK)

021-808 4725

081 271 1581

eugenebeukes@sun.ac.za

Pieter2

Pieter van der Walt

PSD Navorsing

021-808 4713

083 536 6401

pietervdw@sun.ac.za