Posts Tagged ‘Toekoms’

Winterskool 2016 laat ons dink …

Written by Wilma le Roux on . Posted in Courses, Ekklesia, Konferensies, VBO

 Winterskool 2016

 Tuiste of nie?

 Hospitality

Die afgelope Wintereskool by die Fakulteit Teologie op Stellenbosch is bygewoon deur ongeveer 225 persone uit meer as 20 verskillende denominasies en geloofstradisies. Daar is gepraat, geluister, geleer en gekuier rondom die tema van ‘n Tuiste vir almal – die toekoms van die Christendom en ons jeug in Afrika.

Hier onder is ‘n paar fotos en indrukke van enkele konferensiegangers,  asook ‘n samevatting oor die 3 dae wat gemaak is deur Danie O’Kennedy.

#WinterSchool16 @theologystel is starting today. Commemorating the 40th Anniversary of the Soweto Uprising – asking the questions ‘Is South Africa a home for us all?’ ‘How can we help to make SA a home for us all?’ Prof Bosman, Dr Theron, Ms Wiid, Re Geja in this picture. — with Dewald HoffmannBruce Theron and Hendrik Bosman at Faculty of Theology.  Prof Bosman
 Rev Geja  Rev Nkosinathi Geja leading the morning devotion on the prodigal children and the welcoming parent. Is the Church’s body language one that is open to the world in love? Looking towards the world, running to embrace, opening a home of blessing for all. The Church should not be inward looking, it should not be stationary, it should not be exclusive, but a welcoming place for all! — at Faculty of Theology.
Rev Esmé Bowers is the opening keynote speaker @TheologyStel #Winterschool16 , sharing her inspiring and challenging story of being faithful to the whole Gospel, for the whole world, through the whole Church. As a pastor, activist, mother, community leader and disciple she invited the conference members to discover their calling, to live with faithfulness and courage in the current time. Deeply challenging and very inspiring. In the last 40 years she has been part of many significant movements and challenges in the Church and society. Simple acts of courage and faithfulness, and even a willingness to ‘swim against the tide’ have achieved much for the common good! — at Faculty of Theology.  Esme Bowers 2
 Esme Bowers  

Rev Esmé Bowers Winter School – The church needs to have a heart for all!

 Two young activists @qina_qina and @eksjaco helping us to understand and reflect upon current student and youth movements of justice and transformation. ‪#‎winterschool16  Qina
 Pieter Grove  Rev Pieter Grove speaking on 1976 then and now. He was jailed as a high school pupil in 1976 for activities related to student activism. We are thinking about the issues then, and the issues now. So much has changed, but very little is different! We still struggle with race, economics, class, gender, exclusion and distrust. His reflection helps me to gain some insight into the politics of impatience and the politics of identity among students today. We have much work to do to engage the ongoing injustice that still exists with unequal education – what has changed 40 years on? — with Pieter Grove at Faculty of Theology.
 Lovelyn Nwadeyi speaks at the Winter School and challenges the church as having a too ritualistic religion and for commodifying salvation. This while the church is silent on socioeconomic and sociopolitical matters. Engage young people and question prevailing traditional orthodox beliefs. Micah – what does the Lord require of us?  Lovelyn Nwadeyi
 Lovelyn Nwayedi speaks  #winterschool Lovelyn Nwadeyi “church cannot continue as usual in unusual times”
 Prof Brian O’Connel “Industrial output, pollution and population are up, while resources and food are diminishing. The church on its own cannot succeed. A deep cultural change for sustainability is needed. Our culture is not energetic and inquisitive enough. This calls for greater creativity in a changing environment.” Wow!  Prof Brian O Connel

Danie deel sy indrukke as volg:

Die eerste is dat ons verskeie versillende stemme gehoor het in die 3 dae. Sommiges het ons ongemaklik laat voel, sommiges het ons getroos en ander het ons geïnspireer. Een van die belangrikste dinge in enige huis is dat ons moet tyd maak om na mekaar te luister. Danie sê dat hy bevoorreg was om rond te stap en by baie van die sessies wat aangebied is, in te loer. Daarom kan hy ‘n paar indrukke met ons deel.

Dankbaarheid en Verwagting

Written by Jannie Swart on . Posted in Tussenin

Dit is vandag “Thanksgiving Day” in Amerika.  Afgesien daarvan dat ek nou nie vreeslik mal is oor kalkoen nie, is dit nogeens ‘n gesekulariseerde kommersialisering van ‘n gebruik wat tradisioneel eeue gelede ontstaan het as ‘n godsdienstige geleentheid van dankbaarheid vir die oorvloedige oes wat die Here voorsien.  En tog bring dit elke jaar die geleentheid vir gemeentes om die sekularisering en kommersialisering teen te werk met die manier waarop ons dit vier.  Hier in Oil City het ons gisteraand ‘n gesamentlike (ekumeniese) erediens gehad wat deur al die kerke ondersteun is.  Ek het die geleentheid gehad om aan die hand van Habakkuk te preek.  Habakkuk se uiteindelike berusting in wat die Here in die toekoms gaan doen ten spyte daarvan dat dit mag beteken dat daar geen oes gaan wees nie het die ideale geleentheid geskep om te fokus op of ons die Here dien vir wie Hy is en of ons die Here dien vir Sy seeninge alleen.  Kan ons hom vertrou vir die toekoms ongeag die uitkoms daarvan of kan ons Hom net raaksien as die toekoms ontvou soos ons dit graag wil he?

Na die tyd vertel ‘n vrou my dat sy nou al vir jare probeer om haar seun se toekoms te beheer en dat sy besef sy het ‘n ondankbare mense geword a.g.v. haar neiging om God se toekoms vir Hom te probeer reel.  Ek het net weer besef dat die verband tussen dankbaarheid (“thankfulness”) en verwagting (“anticipation”) bitter moeilik is in ‘n gesekulariseerde kultuur.  As jy ten diepste dink dat die toekoms die uitkoms is van menslike pogings, dan kan jy alleen dankbaar wees wanneer dit uitwerk soos jy dit beplan het, en dan pas die Here in die prentjie in as die een wat daai pogings geseen het (al dan nie).  So ‘n wereldbeeld leef in die voortdurende spanning en angs dat die toekoms nie gaan gebeur soos beplan nie, en dankbaarheid (al dan nie) kan alleen geskied afhangende van hoe die uitkoms in die verlede of hede bepaal is.  Dit is die tragiese implikasie van ‘n gesekulariseerde “buffered self” wat geen invloed verwag van buite die self nie (soos Charles Taylor dit beskryf in sy “The Secular Age”).  Maar hoe lyk dankbaarheid as dit gewortel is in ons verwagting/antisipasie dat God op sy eie terme Sy toekoms tussen ons gaan voortbring ongeag of dit gaan lyk soos ons dit verkies of nie?  Iewers tussen Habakkuk 2 en 3 het Habakkuk klaarblyklik iets daarvan verstaan.

Die Blinde Kol

Written by Jannie Swart on . Posted in Tussenin

Scharmer gebruik dan talle voorbeeld vanuit die praktyk van intervensies in besigheid om aan te toon hoe bepalend hierdie blinde kol in leierskap is.  Hy som dit op:  “The blind spot at issue here is a fundamental factor in leadership and in social sciences.  It also affects our everyday social experience.  In the process of conducting our daily business and social lives, we are usually well aware of what we do and what others do; we also have some understanding of how we do things, the processes we and others use when we act.  Yet if we were to ask the question ‘From what source does our action come?’ most of us would be unable to provide an answer.  We cant see the source from which we operate; we arent aware of the place from which our attention and intention originate.”

Ek wil graag in ‘n volgende blogbydrae nadink oor Scharmer se denke ten opsigte van die toekoms as ‘n alternatiewe bron vir leierskap, maar ek wonder net op hierdie stadium hoe sy insigte oor die blinde kol ons kan help in gesprekke oor leierskap in gemeentes.  Ek sien baie boeke oor gemeentelike transformasie en leierskap wat fokus op die wat en die hoe, maar baie min wat erns maak na die vraag oor watter unieke bronne gemeentes beskik wat allesbepalend is vir hoe transformasie gebeur en leierskap beoefen word.  Selfs die van ons wat nog altyd krities was oor resepmatige benaderings tot gemeentelike transformasie en leierskap, en meer op prosesse begin fokus het, het dalk nie altyd genoeg “die blinde kol” vraag gevra nie.  Die uitdaging vanuit die oogpunt van gemeentelike kultivering is juis om te fokus op die “fertile topsoil” (soos Scharmer dit noem) waar die onsigbare en die oppervlak dimensies bymekaar kom.  Vanuit kulturele oogpunt is dit dalk ‘n krities belangrike vraag oor hoe ons toegang kry tot hierdie onsigbare dimensie van wat alles op ‘n fundamentele vlak gemeentelike leierskap vorm, en vanuit teologiese ooppunt hoe ons die rykdom van uniek christelike bronne waaroor gemeentes deur die eeue heen beskik kan ontgin as die bepalende “stof” van die “social fields” in gemeentelike leierskap en transformasie.  Om meer intensioneel hieroor te besin kan ons dalk dan ook help om nuwe maniere te vind wat die valse teenoorstelling van tradisie (bronne wat oor die eeue heen aan die kerk gegee is) en vernuwing (kreatiewe intervensies in gemeentes) oorkom.