Posts Tagged ‘Kleingroepe’

Kom luister na Ds Dirkie van der Spuy!

Written by Admin on . Posted in Konferensies, Nuus

Jy word genooi na twee geleenthede waar Ds Dirkie van der Spuy van Moreletapark as spreker optree. Lidmate, gemeenteleiers en veral predikante sal dit nuttig en leersaam vind. Elkeen van die twee aande is 3 VBO-punte werd.

25 Junie: Hoe lyk en werk ‘n Christelike gemeente? Die vrug van kleingroepe; hulle rol en funksionering.
26 Junie: ‘n Leier se geestelike lewe: Vervulling met die Heilige Gees; Toerusting, die rol van die Heilige Gees en die gawes.

Tyd: 19:00 tot 21:30
Plek: Parow-Panorama Gemeente
Toegang: Gratis

LW Bevestig jou bywoning by die skriba of Ds. Etienne Nolte:

Die skiba: Mariana Botha 021 9303100 of by

Ds. Etienne 083 332 4592

November 2013 riglyne vir huiskerk en selgroepbyeenkomste met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Vier-en-twintigste week in Koninkrykstyd

3 November

2Tessalonisense 1:1-4, 11-12

Daarom praat ons met trots van julle…

Ysbreker

Is daar iets in jou lewe waarop jy terugkyk en vir jouself sê: Ek is nou regtig trots daarop? Deel dit met ons.

Lof en aanbidding

Kom tot rus in die Here se geselskap. Dink aan Hom. Sien Hom veral in jou oomblikke van stilte in die Gemeente waarvan jy deel is. Waar is Hy die duidelikste sigbaar? Praat in stilte met Hom daaroor. Sing dan liedere waarmee julle Hom loof en aanbid. Iemand kan Psalm 119:137-144 voorlees terwyl die ander die woorde in hulle harte saambid.

Woord

2Tess.1:1-4, 11-12

  1. Lees eers die gedeelte in stilte met jou hart. Let op woorde of sinsnedes wat vir jou uitstaan. Beleef die gemeente aan wie Paulus hier skryf. Laat dit afsak tot in jou hart.
  2. Aan wie behoort die gemeente en waarvan “leef” die gemeente? (Verse 1,2)
  3. Wat staan uit van die gemeente wanneer Paulus aan hulle dink? (Vers 3,4) Dink nou vir ’n paar oomblikke aan die dinge in jou gemeente waaroor jy met trots (dankbaarheid) praat.
  4. Na die dank aan God, bid Paulus vir die gemeente. Wat bid hy? (Verse 11-12). Hoe sal jy hierdie gebed in jou eie woorde vir jou gemeente bid.
  5. Gesels oor die woorde van Henri Nouwen: “Om die kerk lief te hê is ons heilige plig. Sonder ware liefde vir die kerk kan ons nie met vreugde en vrede daarin leef nie. En sonder ’n ware liefde vir die kerk, kan ons nie mense daarheen uitnooi nie.”
  6. Raak stil. Dink na oor jou gemeente. Dink aan die dinge wat die Here jou skenk deur die gemeente. Praat in jou hart met Hom daaroor.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Bevestig mekaar deur vir mekaar te vertel watter dinge julle van mekaar waardeer. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid dan vir mekaar.

Uitreiking

Hoe gaan hierdie groep in die komende week met mense praat oor die gemeente?