Posts Tagged ‘verandering’

Tuiste vir Almal?

Written by Admin on . Posted in Conferences, Konferensies

WINTERSKOOL 2016

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met Communitas, Ekklesia  en die Beyers Naudé-Sentrum vir Publieke Teologie bied jaarliks ​​‘n Winterskool aan vir predikante en pastors van verskeie denominasies, studente en akademici van verskillende godsdienstige en teologiese instansies, en mense uit verskillende vlakke van die lewe.

Ons is in die beplanningsfase van die 2016 Winterskool met die tema:

‘n Tuiste vir Almal – Die toekoms van die Christendom en ons jeug in Afrika.

Dit vind plaas van 31 Mei – 2 Junie 2016.

Ons is baie bewus daarvan dat daar op hierdie oomblik verskillende groepe is wat nie tuis voel in Suid-Afrika of sekere dele van Suid-Afrika nie. Dis nie hoe dit behoort te wees nie. Ons glo dat Christene in Suid-Afrika kan help om ‘n tuiste vir almal te skep. Ons glo dat die Bybel vir ons riglyne gee om ons visie te bereik. Ons glo dat die ouer geslag gesukkel het om hierdie visie van ‘n tuiste vir ons te leef, maar dat die jonger geslag ons hiermee kan help. In 1976 het ons die Soweto-opstand gehad waar baie jong mense geveg het vir ‘n beter onderwysstelsel en ‘n beter Suid-Afrika vir almal. Veertig jaar later kan ons die volgende vrae vra: Is Suid-Afrika ‘n tuiste vir almal? Wat is die rol van die kerk om ‘n tuiste vir almal te skep? Sal die kerk ‘n tuiste wees vir ons kinders en kleinkinders?

Die Winterskool bestaan ​​uit drie hoofredes met hoofsprekers, asook oggend parallelle sessies oor vyf verskillende onderwerpe geskeduleer oor drie dae, en middag parallelle sessies.

Die hoofredes sal fokus op die volgende onderwerpe:

 • Dag een sal fokus op die rol van die Christendom in die toekoms van ons land en kontinent – met as spreker Ds Esmé Bowers, van die Golgota Sanctuary van die Volle Evangelie Kerk;
 • Dag twee sal fokus op hoe die jong mense ons kan help om ‘n “tuiste vir almal” te skep – aangebeid deur Me Lovelyn Nwadeyi, nagraadse student in Politieke Wetenskap aan die Universiteit Stellenbosch;
 • Op dag drie sal ons fokus op onderwys en ‘n toekoms vir ons jeug – Prof Brian O’Connell, voormalige rektor en visekanselier van die UWK sal hierdie onderwerp dek.

VISIE VAN WINTERSKOOL

 • Voortgesette Teologiese vorming van predikante en ander lidmate;
 • Versterking van die verhouding tussen die Fakulteit en verskillende kerke, en tussen die kerke onderling;
 • Bespreking van relevante teologiese en gemeentelike sake;
 • Om ‘n draer van hoop in SA wees.
PROGRAM EN REGISTRASIE

Die finale program en registrasievorm sal in April 2016 beskikbaar wees op die webtuistes van die Fakulteit en Communitas: www.sun.ac.za/theology  en www.communitas.co.za

NAVRAE

Helette van der Westhuizen (Tel: 021 808 9560, E-pos: hvdwest@sun.ac.za  of

Wilma le Roux (Tel: 021 808 3624, E-pos: wler@sun.ac.za

Winterskool: die Inhoud

Written by Admin on . Posted in Ekklesia, Konferensies, VBO, Vennote

Kom ons help verander die wêreld

“Ons het baie stories van hoop gehoor… Ek het hier ‘n eenheid in Christus ervaar… Dit was ons 4de Winterskool – ek het hierdie jaar meer energie ervaar, meer passie en meer hoop as ooit tevore. Júlle het my geïnspireer, my hoop gegee vir hierdie land. Glo jy dat jy, en jou gemeente en gemeenskap, draers van hoop kan wees? Ek glo dit!” So het dr Danie O’Kennedy gesê in sy samevattende opmerkings aan die einde van die Winterskool.

Hy het verder opgemerk dat hy verskeie aanbieders hoor praat het van “post-apartheid South Africa” en dat hy hoop dat ons in die toekoms ‘n Winterskool gaan hê waar ons die woorde “post-corruption South Africa, post-violent South Africa, post-racism South Africa, post-poverty South Africa” sal kan gebruik. “Ek en jy is die kerk, en God kán die kerk gebruik as getroue dissipels én verantwoordelike landsburgers; om agente van verandering te wees in hierdie pragtige land.”

Om die verskillende aanbieders se aanbiedings te lees en af te laai, kliek gerus op die titels wat in die volgende weke hier onder gelaai sal word soos die kantoor dit ontvang.

Prof Pityana: CHANGING THE WORLD: FAITHFUL DISCIPLESHIP AND RESPONSIBLE CITIZENSHIP

CW Burger: To change the world – what the churches can do. A conversation with James Davison Hunter_4June2015

Anita Cloete_Theological vision of Youth and Youth ministry

Prof E Mouton_Handout

Prof E Mouton_Eph 5 Household code_FIN

Stan du Plessis_Challenging inequalities in South Africa_Winter school 2015

J Punt_Faithful Discipleship_Responsible Citizenship_Bible_Jun2015_F

Prof  Louis Jonker se aanbieding is in PPT-formaat, en is ‘n groot lêer (30MB) weens foto’s en ‘n geanimeerde kaart wat daarin ingebed is. Hy het dit egter op Dropbox gelaai, en jy kan dit aflaai by hierdie skakel: https://dl.dropboxusercontent.com/u/91954418/Responsible%20citizenship%20and%20faithful%20discipleship%20in%20OT.pptx

Hier is ook die samevatting aan die einde van die 3 dae, soos gesien deur Dr Danie O’Kennedy: IMPRESSIONS OF WINTER SCHOOL 2015

Huldiging John de Gruchy

Written by Admin on . Posted in Ekklesia, Konferensies

 

Teologie op die snypunt:


Huldigingskonferensie ter viering van

John de Gruchy se 75ste verjaarsdag

 John-de-Gruchy

‘n Konferensie, “Teologie op die snykant”, ter ere van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog John de Gruchy, sal van 3 tot 5 September 2014 aangebied word deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

John de Gruchy is Emeritus Professor van Christelike Studies aan die Universiteit van Kaapstad en Buitengewone Professor by die Fakulteit Teologie van die US.  Hy is die outeur van  14 boeke en redakteur van baie meer. Hy het reeds  vele toekennings vir sy werk ontvang.

MEER GELUKKIG?

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

Hoe gelukkig is jy?

Tevrede? Vervuld? Vol vreugde? Veerkragtig? Positief? Opgewonde? Hoopvol?

 Happiness

Ons besef almal vreugde en geluk is meer as net ‘n gevoel.

Toe die bekende Harvard Universiteit die kursus oor “Happiness” aanbied, het hulle die meeste inskrywings ooit vir ’n kursus gekry!

Waarom kyk na iets soos Geluk/Happiness?

Vir lank het die psigologie (en teologie ook) baie aandag gegee aan wat met die mens verkeerd is, en hoe om die mens van “stukkend en sondevol” te help na “normaal”. Eers sedert 1998 is stadigaan begin om te kyk na maniere hoe ons mense kan help om te fokus op hulle sterkpunte en deugde.

Kortom, HOE HELP ONS MENSE OM TE FLOREER!

Die kursus GELUK: DEUGDE-IN-PRAKTYK OM TE FLOREER (VBO-kursus oor “happiness”) aangebied op 29-31 Julie 2014, Stellenbosch, WIL HELP OM MENSE EN GEMEENSKAPPE TE BEGELEI NA “WELL-BEING”.

WINTERSKOOL 2014

Written by Admin on . Posted in VBO

 CHRISTUS DIE HOOP VIR AFRIKA

DIE VOLGENDE 20 JAAR –

Winterskool 2014 embleem

Predikante, studente en akademiese personeel van verskeie kerklike tradisies asook die breë publiek, word uitgenooi na ʼn Winterskool met die tema Christus die hoop vir Afrika – die volgende 20 jaar.

Wanneer: van Dinsdag 10 Junie tot Donderdag 12 Junie 2014

Waar: by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch

Daar is weer soos in die verlede gesamentlike en parallelle sessies met ruim tyd vir besprekings. Die gesamentlike sessies sal hoofsaaklik in Engels wees, en die parallelle sessies in die betrokke spreker se taal van voorkeur (Engels of Afrikaans).

Gesamentlike sessies word elke dag deur ‘n ander hoofspreker aangebied.

Paralelle sessies – hier kies deelnemers:

 • een oggendtema, en volg dit oor die drie dae;
 • een Dinsdagmiddag sessie, en
 • een Woensdagmiddag sessie.
Let daarop dat die volle registrasiefooi ‘n spitbraai insluit wat op Dinsdag 10 Junie vanaf 16:30 aangebied word.

Ons hoop om soveel as moontlik van julle daar te sien, sodat die visie van die Winterskool kan waar word:

 • die voortgesette teologiese vorming van predikante en ander geestelike leiers;
 • die versterking van die bande tussen kerke onderling, en tussen die fakulteit en verskillende kerke, en
 • die bespreking van relevante teologiese-, bedienings- en publieke vraagstukke.

Skryf in deur hier te kliek vir ʼn inskrywingsvorm: Winterskool Registrasievorm_2014

Vir ‘n volledige program, kliek hier: Winterskoolprogram 2014-06

Of kontak Wilma

LW SLUITINGSDATUM: Vrydag 30 Mei

For an English programme, click here: Winter School_Program_2014

For a registration form, click here: Winter School Registration Form 2014

Die winterskool word aangebied deur die Fakulteit en sy sentra Ekklesia en die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie, in samewerking met Communitas.

Nuwe VBO-Kursus

Written by Admin on . Posted in Kursusse, VBO

Excelsus logo 

Communitas Logo 

Logo Shepherd 

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

Die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing waaraan die VBO Taakspan in samewerking met Communitas en Ekklesia sedert verlede jaar beplan het, word nou met groot blydskap voorgelê. Die eerste kursus vind reeds op 20-22 Mei plaas.

Die BEDOELING met die Sertifikaat is:

 • ʼn Intensiewe bedieningsvernuwingskursus wat leraars wil help om op ʼn dieper en grondiger vlak geheroriënteer te word t.o.v. hulle bediening. Daarom word die kursus in ʼn formaat van nege blokke (van 3–4 dae) oor die loop van drie jaar gedoen.
 • Die sertifikaat wil aan leraars wat behoefte daaraan het `n meer inklusiewe en omvattende reeks kursusse aanbied wat hulle op `n veel breër front gaan heroriënteer tov van ons bedieningseise vandag.  Alles wat ons weet oor die groot professies sê vir ons dat iemand wat vir 30-40 jaar in dieselfde beroep bly ten minste elke tien jaar deur `n redelike intensiewe program van verdere opleiding moet gaan. 
 • Dit wil inklusief werk m.a.w. teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit bevorder; die kursus sal nuwe insigte gee, maar ook baie prakties wees en mense help om innoverend te werk.
 • Die struktuur van die M Th kursus word as ʼn vertrekpunt geneem. Die verskil is dat daar nie ʼn skripsie geskryf word nie. Om kursusgangers dieper aan die dink en werk te kry word o.a.  ʼn joernaal gebruik.
 • Hierdie ʼn gesamentlike projek van die drie VBO-sentra.

Die program het `n klompie UNIEKE KANTE:

 • Ons probeer die meeste kante van `n lewe in die bediening aanraak (teologie, spiritualiteit, roeping en bedieningsvaardigheid)
 • Ons wil `n baie sterk konneksie maak tussen opleiding van leraars en die toerusting van lidmate: Een van die geformuleerde doelstellings met die kursus is dat ons met die opleiding van leraars tov `n tema hulle moet help om ook lidmate op te lei oor dieselfde tema.  Ons werk bv hard aan materiaal wat met lidmate gebruik kan word.
 • Daar sal genoeg insigsessies wees, maar ook `n sterk klem op selfwerksaamheid (bv die hou van `n joernaal), terwyl wedersydse, kollegiale  ondersteuning ook ingebou word in die struktuur van die kursus.
 • Die hele kursus het `n baie sterk missionale intensie en gerigtheid.  `n Mens sou kon sê dat die kursusse saam hande en voete wil gee aan die AS besluit oor Missionale Gemeentes

Ons antwoord op ʼn paar VRAE:

 1. Koste: Die verskillende modules word op die selfde patroon as ʼn gewone VBO-kursus hanteer, dws  R150 per kursus.  LW Die koste is vir elke blok, dws 3 x R150 per jaar, en jy skryf in vir die jaar, dus R450 vir jaar 1.
 2. Die kursus gaan ʼn inset vra maar ons sal bly moniteer dat die nie onmoontlik raak vir mense nie.  Ons het bv gevind dat dit nie help om te verwag dat mense baie leeswerk voor die tyd moet doen nie.  Ons sal vra dat van die joernaalstukke soms ingestuur word.  Maar daar gaan nie lang spesiale (akademiese) take wees wat gedoen gaan word nie.
 3. Ons werk hard daaraan dat daar by elke kursus materiaal en prosesse sal wees wat mense kan terugneem huis toe om iets van die dieselfde proses wat hulle deur is, op een of ander manier ook met die gemeente te doen.
 4. Ons sal ook graag heeltyd in kleiner groepe wil werk.  Ons ervaring met die M Th is dat die wisselwerking in die groep geweldig baie vir mense beteken.
 5. Ter wille van groepsdinamika asook logistieke reëlings kan deelnemers nie kursusse in verskillende sentra, bv in een in PE en een in Stellenbosch bywoon nie.   

Die UITEENSETTING VAN DIE EERSTE DRIE BLOKKE waarmee ons vanjaar begin, is soos volg:

Verder Geluister: Gen 28:10-19a

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

Sondag 17 Julie 2011 ~ Vierde Sondag in Koninkrykstyd: Gen 28:10-19a

Ons fokusteks is ryk aan inhoud. Dit het vele kante wat relevant is vir die konteks waarin ons vandag in Suid-Afrika leef. Van hierdie talle perspektiewe is daar drie gedagtes wat ek hier wil deel. Indien een van hulle jou aanspreek, sal jy dit self verder moet gaan uitwerk.

1. Bedrog en Korrupsie
Oor ’n baie lang tydperk al hoor ons kort-kort berigte van bedrog en korrupsie wat op talle vlakke van ons samelewing plaasvind. Ek was verstom oor die aantal berigte wat ek op Die Burger se weblad gevind het op die soekwoord “korrupsie”. Dikwels lei hierdie beskuldigings  tot heftige debatte en beskuldigings oor en weer. Dink net aan die onverkwiklike debat die afgelope tyd rondom die Openbare Beskermer, advokaat Thuli Mandosela, en haar ondersoek na die aankoop van geboue deur die polisie en die rol van polisiekommissaris Bheki Cele daarin. Luister net na die koerantopskrifte in Die Burger van die afgelope twee weke:

Minister het amptenaar geboelie (2011-07-01);
Openbare Beskermer – “Lasterlike bewerings” (2011-07-06);
Bewerings van korrupsie is kwaadwillig, sê OB (2011-07-07);
Polisie ‘voer intimidasieveldtog teen openbare beskermer’ (2011-07-07);
Span Zuma wil net intimideer (2011-07-08);
Dit is alles leuens, sê Mthethwa (2011-07-08);
Madonsela wél deur polisie ondersoek, sê koerant (2011-07-08);
Cele en Mthethwa tjoepstil ná koerant ‘bewyse’ publiseer (2011-07-09).

Hoe voel jy as jy hierdie berigte lees en hoor van al die korrupsie in ons land? As jy na die reaksies op Die Burger se webblad op bogenoemde berigte kyk dan is daar baie mense wat sterk aanvallend en selfs met rassistiese ondertone reageer teenoor die beskuldigdes.

In hierdie selfde tyd het daar ook berigte in die pers verskyn oor moontlike ondersoeke na bewerings van ander korrupsie. Moontlike korrupsie wat veel nader aan ons eie vel is. Daar was die volgende opskrifte hieroor in die Burger:
Apartheid se ‘skemerjare’ ondersoek (2011-07-07);
Regering steun OB se ondersoek (2011-07-08);
Ondersoek lyk na ’n rookskerm (2011-07-10).

Soos verwag kon word, was die reaksie op hierdie berigte uit ons eie kringe heftige ontkenning. En dalk heel ten regte, want daar is op hierdie stadium geen bewyse vir hierdie wilde bewerings nie. Tog het al die berigte my laat wonder: Hoe behoort ons as Christene en as kerk op te tree wanneer sulke beskuldigings gemaak word, en ook teenoor hulle wat wel skuldig bevind word aan korrupsie? En is daar nie dalk tog in elkeen van ons ook iets van bedrog en korrupsie nie? Is ek nie maar ook ’n Jakob nie?

Kan God se verhaal met Jakob, die bedrieër, die vlugteling as gevolg van die korrupsie wat hy gepleeg het, en veral die gebeure hier by Bet-El, ons dalk hiermee help?

2. Verandering/Transformasie
Victor Yap begin sy preek oor ons fokusteks met die volgende fabel:
A Chinese fable tells of the owl’s flight to the east to escape its neighbors, who were increasingly tired and vocal of the bird’s incessant noise in the night. As it was packing, the owl met a pigeon, which asked: “Where are you going? Why are you in such a hurry?”

The owl answered tersely, “I’m moving to the east.” The pigeon asked again, “Why are you moving there?” The owl moaned, “Because people here all complained about my singing. They cannot stand my hooting. I am going to move east so that they will have no reason to complain anymore.”

The pigeon then frankly told the owl, “Moving to another place is a good idea only if you change your voice. If you don’t, the people in the east too will complain about your singing.”
(http://otpreaching.blogspot.com/2007/09/jacob-pt-3-better-late-than-never-gen.html)

In ’n bespreking van ons fokusteks beklemtoon prof. Julie Claassen op aangrypende wyse juis die transformerende invloed van God se werksaamheid op die plek van ontmoeting en die mens wat ontmoet word. “In this grace-filled encounter, we see how God can transform an ordinary stone and an ordinary place into something special; a place where God’s presence has made a home in the world. Similarly, this trickster who has deceived his father and brother, and who since birth has lived in strife with the people around him can be transformed by God into a richly blessed man who serves as a source of God’s blessing to others.”  (http://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?lect_date=7/17/2011&tab=2).  Vergelyk ook haar aanhaling van die liriek van die lied “Yahweh” van U2 oor die vermoë van God om gewone dinge, plekke en mense te transformeer in iets spesiaals.

God se transformerende werk hier by Bet-El, en veral in Jakob se lewe, gekoppel aan God se beloftes vir Jakob is vir ons ’n wonderlike troos. Dit is egter ook ’n uitdaging aan ons: Wat is dit wat God vandag in ons wêreld, in die kerk en ons lewens wil transformeer? Waartoe wil God vir ons transformeer hier in Suid-Afrika, in ons elkeen se plaaslike konteks?

3. Grond en Grondhervorming
Die berig in Sondag se Rapport (10 Julie 2011) oor “Grond: Dís ANC se plan” en die hele debat oor grondhervorming in ons land het my laat wonder oor die betekenis en die implikasies van God se belofte aan Jakob van die grond wat God aan hom sal gee, vir ons en ons konteks. Hierdie belofte is ’n belofte wat God alreeds aan Abraham gegee het en daarna op talle punte in God se reis met Israel herhaal het. As landbouers was die permanente “besit” van grond natuurlik vir feitlik elke Israelitiese familie van lewensbelang. In Israel is daar dan ook wetlike tradisies ontwikkel om die grond in die besit van die huishouding te laat bly. Hierdie wetlike tradisies is ten diepste bepaal deur Israel se godsdienstige oortuigings. Trouens, die besit en hantering van grond is so sentraal in die hele Ou Testament dat daar selfs gepraat kan word van “Israel se teologie van die land.”  Omdat God die Eienaar was van die grond wat aan hulle gegee is, was hulle eintlik net die bewoners daarvan. Daarom moes hulle dit in ooreenstemming met God se wil bewerk en bestuur. As Israel ontrou was aan God kon God selfs die grond terugneem. As die eintlike Eienaar van die grond was God ook die Een wat die grond vrugbaar gemaak het en die oeste voorsien het. Israel het juis hierdie feit erken deur die eerstelinge van die oes aan God toe te wy.

Alhoewel grondbesit en grondhervorming ’n tameletjie in ons dag is, is dit dalk nodig dat predikers die uitdaging sal aanvaar om op ’n sensitiewe manier hierdie saak in die prediking aan te spreek.

Jan Grobbelaar

Seisoen van Luister Powerpoint

Preekriglyn in Argief